موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی دی ان ای در ژنتیک جنایی

عنوان سفارش :
بررسی دی ان ای در ژنتیک جنایی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه:
 • روش تشخیص هویت ژنتیکی، روش نوین و کارآمدی است که به عنوان جلوه ای از علم بیولوژیک در مسائل جنایی، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. و نتایج این روش به عنوان مدرکی برای اثبات دعوی در مسائل کیفری مورد توجه قرار می گیرد. این روش ها بسیار موثق اند و حتی می توانند صحت ادله سنتی را مورد تردید جدی قرار دهند و یا حتی آن را رد کنند. پروفایل های DNA ، متشکل از ژنوتیپ های مربوطه به یک پانل از مارکرهای پلی مورفیک در زمینه تعیین هویت افراد و تشخیص روابط خویشاوندی کاربرد گسترده ای دارند. تکنیک به نسبت قدیمی تر انگشت نگاری DNA، بر پایه عینی ساتلاتیهای بیش متغیر جای خود را به روش پروفایلینگ تک لوکوس با استفاده از پازل های استاندارد سازی شده از میکروسانلایت های پلی مورفیک داده است.

  انگشت نگاری DNA (DNA finger printing)

  در تکنیک انگشت نگاری DNA که توسط Alec jeffreys معرفی شده از پروپ های هادی یک واحد مرکزی توالی تکراری بیش متغیر GGGCAGGAXG (X می تواند هر نوع نوکلئوتیدی اشد)) که در سرتاسر ژنوم پراکنده بود استفاده می گردید. این توالی در بسیاری از مینی ساتلایتهای منتشر شده در سرتاسر ژنوم وجود دارد و در هر یک از آنها ، تعداد واحدهای تکرار شونده در بین افراد مختلف متفاوت است. این نقاط تکراری به عنوان مارکرهای ژنتیکی می باشند. دراین روش از مارکرهای مینی ساتلایتی استفاده می شود .

  تعیین نمی رخ DNA (DNA profiling) :

  در روش پروفایلینگ تک لوکوسی یا تک مکانی از پلی مورفیسم های میکرو ساتلایت (STR) استفاده می شود. این اجزاء محصولات شاول واحدهای تکراری تری نوکلئوتیدی می باشند که ژنوتیپ آنها از طریق PCR تعیین می شود. از لحاظ تئوری ، امکان پروفایلینگ حتی یک سلول منفرد باقی مانده در محل وقوع جرم نیز وجود دارد. آلل ها بر اساس تعداد دقیق واحدهای تکرار به طور واضح و بدون ابهام قابل شناسایی می باشند که بدین ترتیب مشکل تفکیک محدوده ها ازبین می رود.

  استفاده از DNA میتوکندریایی:

  در مواردی که از DNA هسته ای نمی توان برای شناسای استفاده کرد، تنها را هباقی مانده ، آنالیز DNA ی موجود در میتوکندریهای سلول می باشد. تمام بستگان مادری یک فرد، DNA ی میتوکندریایی مشابهی با او دارند و می توان از این پدیده برای شناسایی هویت استفاده نمد . چون هر فرد میتوکندری خود را فقط از مادرش به ارث می برد . ژنوتیپ های میتوکندری بر اساس SNP ( single nocleotid pdymorphism)تعیین می شود . البته کروموزوم y هم در شناسایی روابط خویشاوندی بسیار با ارزش است زیرا فقط از پدر به پسر می رسد. در مورد کروموزوم y از یک پانل شامل مارکرهای دارای واحدهای تکرار شونده ی کوتاه استفاده می شود.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی دی ان ای در ژنتیک جنایی
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007