موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
144
قیمت :
24000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • تاریخچه
 • تعريف اجمالی اخلاق
 • روابط حقوق و اخلاق
 • تفاوت حقوق و اخلاق
 • حقوق، اخلاق و رویه قضایى
 • اخلاق و معناشناسى حقوقى
 • استدلال اخلاقى در محاکم حقوقى
 • آیا «اخلاق» اصطلاحى به لحاظ حقوقى خنثى است؟
 • فصل دوم
 • تاريخچه ، خصوصيات و اهداف مجازات ها
 • - تاريخچه مجازات ها:
 • – خصوصيات و اهداف مجازات ها:
 • اهداف مجازات ها :
 • رابطه اخلاق و حقوق كيفري
 • تلاقی حقوق و اخلاق
 • روابط محتمل
 • نظریه حداکثری
 • -ایرادات مخالفین حمایت حداکثری حقوق از اخلاق
 • نظریه ی حداقلی
 • -اشکالات مخالفین نظریه حمایت حداقلی حقوق از اخلاق
 • نظریه بینابین
 • رابطه ی حقوق و تدبیر اخلاقی
 • فصل سوم
 • فقه در لغت
 • رابطه فقه و اخلاق
 • موضوع فقه:
 • منابع فقه:
 • فایده علم فقه:
 • ابواب فقه:
 • تدابیر اخلاق:
 • موضوع علم اخلاق:
 • بررسی دیدگاههای مخالف وموافق با رابطه اخلاق و فقه
 • تعارض اخلاق وفقه
 • اخلاق و فقه متمم یکدیگرند
 • بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق
 • فقه
 • حقوق
 • رابطه فقه و اخلاق
 • محدوده قانون و اخلاق
 • حقوق و اخلاق
 • تأثير اخلاق بر فقه
 • نظريات امام خمينی(ره) درباره جايگاه اخلاق در فقه
 • تبديل مجازات ها
 • کیفیات مبدل
 • انحصاری یا تمثیلی‌بودن کیفیات مبدله
 • رابطه‌ی نهاد تبدیل با تأسیسات دیگر مثل تخفیف یا تعلیق
 • تبدیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازتهای تتمیمی
 • تکلیف دادگاه حین صدور حکم
 • اقدامات تاميني و تربيتي در قانون مجازات جديد
 • رويکرد قانوني
 • اهداف اقدامات تاميني و تربيتي
 • تعريف حالت خطرناک در علم جرم‌شناسي
 • وجوه مشترک اقدامات تاميني با مجازات‌ها به اين شرح است:
 • خصوصيات و ويژگي‌هاي اقدامات تاميني
 • طبقه بندي اقدامات تاميني و تربيتي
 • اقدامات تاميني عيني
 • نتیجه گیری:
 • منابع
 • مقدمه
 • انسان ها به طور قطع داراى ویژگى هاى فردى و اجتماعى هستند، منافع و برنامه زندگى آنان به صورت پیچیده اى در هم تنیده است. اگر زندگى انسانى بخواهد شادى و رضایت عمومى را فراهم سازد، این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام هاى دستورى حقوق و اخلاق براى چنین امرى طراحى شده اند. آن دو بیش از آنکه در تعارض با هم باشند، مکمل یکدیگرند; سلامتى و رشد جامعه انسانى نیز به چنین مکملى نیازمند است. در عین حال، شباهت ها و تمایزات حقوق و اخلاق نیاز به بحث و بررسى دارد.

  پوزیتویسم حقوقى ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجارهاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید. [در مقابل ]نظریه هاى حقوقى مخالف پوزیتویسم ـ براى نمونه حقوق طبیعى کلاسیک ـ براین واقعیت اصرار مىورزند که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.

  با توجه به چنین اختلاف نظرى، شگفت انگیز نخواهد بود که یک نزاع پایدار در علم حقوق در زمینه ارتباط حقوق با اخلاق پدید آید. در حقوق تحلیلى مسائل زیادى در این خصوص مطرح است و مقاله فوق به بررسی تدابیر اخلاقی(اخلاق) از نظر فقهی وحقوقی پرداخته است.

 • تاریخچه
 • بحث از رابطه حقوق و اخلاق و همچنین استفاده از حقوق کیفری برای گسترش اخلاق بحثی بسیار جذاب ،قدیمی و پرچالش است که نظرات ناظر به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بودن حقوق ختم می شود در همین فضا از استفاده حداکثری از حقوق کیفری برای اشاعه اخلاق تا عدم تجویز مطلق ابزار کیفری برای اخلاقی نمودن جامعه مشاهده می شود.یکی از دعاوی معروف در این مورد مذاکره ای است در اوایل دهه1960 میلادی در بریتانیا بین«هارت» و«لرد پاتریک دولین» درباره قانونی شدن معاشرت هم جنس گرایانه بین بزرگسالان .دولین این نظر را اتخاذ کرد که واکنش های مهم و قانع کننده اکثریت مردم باید توسط قانون محترم شمرده شود . مشخصا دلیل دولین این بود که به اجرا گذاردن مفاد این واکنش ها یعنی اجرا کردن «اخلاق به وسیله ی حقوق» در واقع تمایز هارت بین اخلاق واقعی و انتقادی در پاسخ به دولین ارائه شده بود.دولین بر اساس نظریه ای بنام «نظریه ی اجرا» حرکت میکند.یعنی حقوق اساساً موظف است که اخلاق را اجرا کند اخلاقی که هارت آن را «اخلاق واقعی »نامیده است پس مقصود «نظریه اجرا» این است که وظیفه واقعی و شایسته حقوق تبعیت از باورهای اخلاقی اکثریت شهروندان است، خواه آن باورها ی اخلاقی منطقی باشد یا نباشد.حقوق نیز یکی از جنبه های فرایند دموکراسی تلقی می شود چون وجه اکثریت آراء کافی است،پس از این نمی پرسیم که به چه دلیل باید از بین این واکنش عمومی تبعیت کنیم.

  دولین در واقع ادعای بیشتری هم دارد . او معتقد است اساساً محتوی واکنشهای جامعه نسبت به رفتارهای غیر اخلاقی نظیر« هم جنس بازی » غریزی و طبیعی است و از این جهت حقوق موظف است به این مبنای متصل کننده اجتماعی احترام گذارد .هم جنس بازی رفتاری است که انسجام جامعه را تهدید میکند نه فقط از این جت که نظم عمومی را بر هم می زند ،بلکه اساساً ارتکاب رفتارهای این چنینی موجودیت طبیعت جامعه را که با باورهای اخلاقی پیوند خورده است ،تهدید میکند .بنابراین مشاهده می شود که لردپاتریک دولین نه تنها احترام حقوق به ارزش های اخلاقی شهروندان را لازم میداند که اساساً جرم انگاری رفتارهای غیر اخلاقی نظیر هم جنس بازی را از وظایف اساسی دولت میداند.

  در این نوشتار ابتدا به تفاوت های حقوق و اخلاق و سپس تلاقی آنها اشاره شده در عین حال فروض منصور میان اخلاق و حقوق تبیین گردیده و به محل نزاع اشاره می شود و در ادامه به بیان روابط محتمل میان اخلاق و حقوق پرداخته خواهد شد .

  تعريف اجمالی اخلاق

  اخلاق مجموعه قواعدی است که لازمه نيکوکاری و رسيدن به کمال اس ت. يعنی به وسيله اخلاق ما معياری به دست می آوريم که چه کاری خوب و چه کاری بد است. آنچه کمتر به آن می پردازند اين است که داوری اخلاق به اعمالی تعلق می گيرد که از روی اراده صورت گيرد و به فرمان عقل باش د. يعن یاعمال غريزی بر مبنای اخلاق نيست، مهم اين است که کسی بتواند کار بدی را انجام دهد و آن کار را انجام ندهد. حکيم مسيحی معروف حسين توماس داکی که کارش تطبيق دين مسيح با فلسفه ارسطو بود می گويد: اخلاق يک قاعده رفتار انسانی است يعنی رفتاری اخلاقی است که مطابق با اراده و برمبنای عقل باشد همچنين خواجه نصيرطوسی می گويد: اخلاق علمی است که هدفش ايجاد يک منش است که انسان را از کار بد بازدارد و سبب می شود هر کاری که از روی اراده سر می زند آن کار مطلوب باشد.درنتيجه اخلاق با اعمال ارادی سر وکار دارد. اما برای اين که به مفهوم اخلاق نزديک تر شويم بايد اقسام اين مفهوم را بشناسيم.

  اقسام اخلاق عبارتند از:

 • ۱ - اخلاق برترين ۲- اخلاق اجتماعی ۳- اخلاق دولتی.
 • کسانی که معتقد به اخلاق برترين هستند معتقدند که اخلاق بايد ازمنشايی بالاتر از اراده انسان باشد در حالی که قواعد حقوق بايد متکی برپشتيبانی دولت باشند.پس اگر منشاء اخلاق بالاتر از اراده فرد نباشد اين به معنای بی اخلاقی است. استدلال ديگر آن اين است که نقش اخلاق، هدايت و رهبری استو اخلاق فقط به تشخيص آن چه هست نمی پردازد.به نظر عقل نظری آن است که انسان در : کانت فيلسوف آلمانی اثر تجزيه و تحليل امور و تفکر و تأمل به آن می رسد وعقل عملی سلسله نداهايی است که آنها حکم می کننددر حقيقت عقل .« که يک کار را انجام بدهيم يا ندهيم عملی، قواعد رفتاری و تحکمی است که از طرف وجدان شخص صورت می گيرد. کانت برای اين که منظور خود از اخلاق عملی را مبهم نگذارد، می گويد:اولين مصداق برای عقل عملی، آزادی و آزاد زيستن است. همه چيز از آزادی نشات می گيرد او سيستم فلسفی خود را بر مبنای آزادی می گذارد و می گويد تمام عمر خود را صرف اخلاق نظری کردم اما روسو به من آموخت بايد جايی نيز برای ايمان گذاشت که اين ايمان همان عقل عملی است حسن اخلاق برترين اين است که تکليف افراد را مشخص می کند و از مشاجر هها جلوگيری می کند اما عيبی که دارد اين است که اگر برده هميشه برده ثابت باشد با واقعيات تطبيقن می کند. مثلاً ارسطو می گويد در حالی که امروز اين طور نيست اين گفته ارسطو از مقام او کم نکرده است. اين در نتيجه تحولی است که قواعد اخلاقی در وجدان ما پيدا کرده است. اما اخلاق در عين حال که قواعد ثابتی دارد در سنتی ترين جوامع تحول آرامی را نيز می پيمايد.اخلاق اجتماعی: طرفداران اين عقيده معتقدند اخلاق يعنی علم به آداب و رسو م. دورکيم پدر جامعه شناسی می گويد: من تعجب می کنم که اخلاقيون به اين تفکر ساده نرسيده اند که تصور ما از قواعد اخلاقی در نتيجه اموری است که ازجلوی چشمان ما می گذرد. طرفداران اين عقيده آن چه را که می پسندند، اخلاق دانسته و آن چه که نمی پسندند می گويند اخلاق نيست.حسن اين گرايش اين است که اخلاق را به روز می کند. اما عيبی که دارد اخلاق دولتی: ۱- پيروی از جامعه ۲- اختلاف در بين جامعه می باشد.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 24000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 5000 تومان
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 4000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 24000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 20000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 14000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 16000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 14000 تومان
  کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
  15 صفحه - 70000 تومان
  پروژه بررسی نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند
  49 صفحه - 14000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 50000 تومان
  نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
  14 صفحه - 4000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 20000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 8000 تومان
  پروژه بررسی سوانح و امداد نجات جاده بر اساس روش تحقیق
  29 صفحه - 10000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 16000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 12000 تومان
  مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
  21 صفحه - 8000 تومان
  مطالعه و بررسی حج بر اساس روش تحقیق
  9 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 31200 تومان
  مطالعه و بررسی حجاب و پوشش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 6000 تومان
  مطالعه و بررسی نکاح موقت بصورت روش تحقیق
  16 صفحه - 7000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
  113 صفحه - 32000 تومان
  پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
  54 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 8000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 10000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 6000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 8000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی پاورپوینت
  27 صفحه - 10000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی
  53 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
  16 صفحه - 13000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
  19 صفحه - 21000 تومان
  پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
  79 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
  15 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
  17 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
  70 صفحه - 50000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
  33 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
  30 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 88000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
  7 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
  78 صفحه - 156000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
  36 صفحه - 72000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 52000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 34000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 34000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
  9 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 20000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
  35 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی حقوق آپارتمانها
  46 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 16000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 28000 تومان
  پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
  122 صفحه - 40000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات اخلاقی و مالی9
  16 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
  17 صفحه - 34000 تومان
  تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 12000 تومان
  سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 24000 تومان
  قانون مجازات جدید در روزنامه رسمی تحقیق حقوقی
  30 صفحه - 5000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 12000 تومان
  توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
  34 صفحه - 12000 تومان
  مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه
  23 صفحه - 8000 تومان
  تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  50 صفحه - 10000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  22 صفحه - 8000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 10000 تومان
  اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
  16 صفحه - 10000 تومان
  تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
  16 صفحه - 7000 تومان
  وظایف دهیار و شورای اسلامی روستا - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
  24 صفحه - 18000 تومان
  مشارکت مردم در حکومت اسلامی - روش تحقیق
  24 صفحه - 7000 تومان
  قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
  21 صفحه - 8000 تومان
  نقش خصوصیات انسان در اخلاق اسلامی روش تحقیق
  35 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معماری اسلامی کشور مراکش12
  21 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معیار مردم برای انتخاب یک بانکداری اسلامی 6
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 46000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
  24 صفحه - 48000 تومان
  پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
  36 صفحه - 10000 تومان
  حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
  17 صفحه - 12000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 40000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 4000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 12000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 7000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 16000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 14000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 10000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 10000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 8000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 16000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 117000 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 38000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 32000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 14000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 20000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 22000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 20000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 12000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 12000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 24000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 6000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 6000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 7000 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 14000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 24000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 8000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 8000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 4000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 10000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 16000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 6000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 8000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 10000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 12000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 6000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 12000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 14000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 14000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 2000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 6000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 10000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 14000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 12000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 16000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 12000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 8000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 10000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 6000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 20000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 40000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 14000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 14000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 16000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 80000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007