موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه

عنوان سفارش :
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
تعداد صفحه :
39
قیمت :
12000 تومان
 • مقدمه
 • بخش تجارت خارجی همواره به‌عنوان یكی از بخش‌های اصلی اقتصاد در برنامه‌های توسعه كشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز جهت‌گیری برنامه‌های توسعه به سمت بهبود صادرات غیرنفتی و هدفمندكردن واردات بوده است. صادرات و واردات به‌عنوان دو متغیر اساسی بخش تجارت خارجی همواره نقش مسلطی در اقتصاد ایران داشته است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، به دلیل نیازمندی اقتصاد كشور به انواع كالاهای وارداتی شامل كالاهای سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای از یك طرف و كمبود منابع ارزی برای تأمین نیازهای یادشده و نوسان‌های شدید نفتی از طرف دیگر، بر اهمیت این متغیرها افزوده شده است.

 • بیان مسئله
 • در چشم‌انداز بیست ساله به‌منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان از طریق توسعه صادرات غیرنفتی،هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دارای مزیت نسبی، تأكید شده است. براساس این، مضامین قانون برنامه چهارم شامل تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت‌پذیری اقتصادی از طریق نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم كشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بین‌المللی و گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، از مهم‌ترین سیاست‌های بخش تجارت خارجی بوده كه راهكارهای دستیابی به آنها در قانون برنامه چهارم توسعه ارایه شده است. در برنامه دولت نهم تولید برای صادرات همواره به‌عنوان یكی از راهبردهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود. در این راستا، حمایت از توسعه صادرات برای تقویت تولید داخلی، تقویت صنعت گردشگری، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد و افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی كه تولید داخلی آنها برای مصرف كشور كافی است، از جمله راهكارهای مورد توجه برای بهبود وضعیت اقتصادی بوده است.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • کشور ما به علت افزایش شدید جمعیت، کاهش ذخایر نفتی و تنزل تدریجی بازده چاهها و بالارفتن هزینه استخراج، اطمینان نداشتن به آینده بازار جهانی و تغییرات قیمت نفت ، ترمیم خسار تهای حاصل از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بازسازی اقتصاد، افزایش تعهدات ایران برای بازسازی و توسعه و تغذیه جمعیت جوان به ارز بیشتری نیازمند خواهد بود، در نتیجه راهی جز تأکید بیشتر بر صادرات غیرنفتی در پیش ندارد. بخش وسیعی از صنایع ایران با فرسودگی ماشین آلات و فن آوری روبه رو است و به بازسازی و فن آوریهای جانشین نیاز دارد . از این گذشته، روند افزایش مصرف داخلی به حدی است که تداوم صادرات نفت را در آینده با تردید جدی مواجه می کند. بنابر پیش بینیهای به عمل آمده در صورت تداوم رشد فعلی مصرف داخلی، طی 12 سال آینده صادرات نفت به صفر خواهد رسید. مجموعه عوامل مورد اشاره، آشکار می کند که برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی کشور را مورد بازنگری قرار داده و حضور اقتصادی ایران را در بازاره ای جهانی افزایش داد.متاسفانه، سال‌ها پارادایم دولت محوری،مرکز محوری، بخشی نگری و کوته نظری اقتصاد مبتنی بر نفت ارزان و نبود آینده نگری بر کشور ما حاکم بوده است.

 • روش تحقیق
 • این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده های مطالعاتی در این تحقیق کتابخانه ای بوده است. منابع کتابخانه ای برای تحلیل کیفی شامل کتابها)فارسی و لاتین( ،مجلات )فارسی و لاتین(، اسناد و گزارشهای معتبار و اطلاعات و آمارهای مورد نیاز از سالنامه های آماری سالهای مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین معاونت آمارهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی وزارت بازرگانی به صورت سری زمانی مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به روشهای آماری و تحلیل الگوهای اقتصاد سنجی و تعریف کلیه الگوهای مورد نظر پردازش شده است.

 • مباحث نظری
 • عملکرد برنامه چهارم توسعه در تجارت خارجی

  صادرات نفت و گاز

  صادرات نفت و گاز طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/18 درصد، از حدود 3/24 میلیارد دلار در سال 1379 به بیش از 3/36 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه در مقایسه با رشد 4/4 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه یادشده، افزایش چشمگیری داشته است. بدون ‌تردید انحراف ارقام پیش‌بینی شده از عملكرد را می‌توان تا حدود زیادی به قیمت‌های پایین نفت در سال‌های تدوین برنامه (1377 و 1378) نسبت داد. از طرفی، عواملی نظیر افزایش قیمت جهانی نفت‌خام به‌ویژه در سال‌های پایانی برنامه و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش نفت و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز طی دوره یادشده را موجب شد. نوسان‌های قیمت‌های نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی باعث شد تا در تدوین برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی به‌منظور مقابله با بحران‌های نفتی در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم مدنظر قرار گیرد.

  صادرات غیرنفتی

 • 1- صادرات كالاهای غیرنفتی
 • 2- صادرات خدمات
 • 3- صادرات غیرنفتی (كالاهای غیرنفتی و خدمات)
 • واردات

  واردات كالا طی برنامه سوم توسعه با متوسط رشدی معادل 5/23 درصد، از حدود 1/15 میلیارد دلار در سال 1379 به 2/38 میلیارد دلار در سال 1383 رسید كه بیش از 2 برابر نرخ رشد 11 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه یادشده، بوده است. در مجموع، طی برنامه سوم توسعه حدود 123 میلیارد دلار كالا وارد شده كه حدود 20 درصد بیش از هدف برنامه است. تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ای، آسان‌سازی واردات و یكپارچه‌سازی وصول عوارض از واردكنندگان كالاها و خدمات از سیاست‌های مهم تجارت خارجی بود كه به تسهیل واردات منجر شد.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
  39 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
  105 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  15 صفحه - 105000 تومان
  پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  53 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
  100 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 48000 تومان
  سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
  45 صفحه - 21000 تومان
  مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
  21 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
  68 صفحه - 24000 تومان
  جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
  31 صفحه - 12000 تومان
  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
  90 صفحه - 45000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 75000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
  35 صفحه - 105000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
  6 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  نقش تجارت خارجی در توسعه کشورهای جهان سوم
  22 صفحه - 9000 تومان
  مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
  6 صفحه - 1500 تومان
  سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
  119 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
  9 صفحه - 27000 تومان
  آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
  37 صفحه - 21000 تومان
  تأثیر واردات برنج خارجی بر بازار برنج داخلی پروژه کشاورزی
  126 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
  19 صفحه - 9000 تومان
  چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
  21 صفحه - 9000 تومان
  چرا در کشور ایران سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد
  20 صفحه - 12000 تومان
  سیاست خارجی عربستان و ترکیه و آمریکا و ایران در بحث سوریه را چگونه می توان تبیین نمود؟
  7 صفحه - 1500 تومان
  جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
  29 صفحه - 10500 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 15000 تومان
  شناخت it و توسعه آن در ایران
  10 صفحه - 6000 تومان
  لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
  17 صفحه - 7500 تومان
  جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
  92 صفحه - 42000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
  16 صفحه - 7500 تومان
  قانون برنامه چهارم توسعه
  5 صفحه - 1000 تومان
  بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
  23 صفحه - 7500 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توسعه برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - طرح ریزی برنامه ریزی آموزشی
  3 صفحه - 1500 تومان
  برنامه شش ساله چهارم توسعه اقتصادی
  35 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007