موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
66
قیمت :
21000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • فصل اول:تعريف آزادي مشروط
 • گفتار اول: سابقه ی قاعده ی آزادی مشروط
 • گفتار دوم :امتيازات و اشكالات آزادي مشروط
 • گفتار سوم :مبانی آزادی مشروط
 • گفتار چهارم :شرايط اعطاي آزادي مشروط

 • الف -شرایط شکلی آزادی مشروط:
 • ب)شرایط ماهوی آزادی مشروط :
 • 1) عدم وجود سابقه ی محومیت به حبس :

 • 2 ) شرایط مدت :
 • 3) شرایط خاص مربوط به محکوم علیه :

 • گفتار اول :معاونت و مشارکت در جرم
 • گفتار دوم :تشریفات اعطای آزادی مشروط

 • الف) شرایط شکلی :
 • ب) مدت آزادی مشروط :
 • ج) شرایط ضمن مدت آزادی مشروط :
 • د) شرایط لغو آزادی مشروط :
 • ه) آثار و نتایج آزادی مشروط :
 • گفتار دوم :آزادی مشروط ونظام نيمه آزادي؛تدابيري براي بازپروري اجتماعي

  گفتار سوم :نظام نيمه آزادي در قانون جديد

  گفتار چهارم :نيمه آزادي، نظامي با رويکرد منافع اجتماعي

 • گفتار پنجم :نيمه آزادي، نظام پذيرفته شده در دنيا
 • گفتار ششم :شرایط آزادي مشروط براي زندانيان
 • فصل سوم :احياي اصل فردي کردن مجازات ها
 • گفتار اول :شرایط آزادی مشروط
 • گفتار دوم آثار آزادی مشروط
 • گفتار سوم :تعلیق اجرای مجازات
 • گفتار چهارم :آثار تعلیق مجازات
 • گفتار پنجم :سقوط مجازات و زوال مسئولیت کیفری
 • فصل چهارم: شروط اعطای آزادی مشروط
 • گفتار دوم :آثار عفو عمومی
 • گفتار سوم :عمده‌ترين تفاوت‌هاي اين قانون با موارد ذكر شده در قانون مجازات اسلامي جديد چيست؟

 • گفتار سوم : شرط‌هاي استفاده از قانون آزادي مشروط چيست؟
 • گفتار چهارم:شكل آزادي موقت چگونه است؟
 • گفتار پنجم :تفاوت آزادی مشروط در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی

  گفتار ششم :در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی و چطور برای زندانیان تجویز می‌شود؟

  گفتار هفتم :عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

 • گفتار هشتم :دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط چیست؟
 • گفتار نهم :شکل آزادی موقت چگونه است؟
 • گفتار دهم :در نهایت قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید چگونه است؟
 • گفتار یازدهم :شرط‌های اعطای آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید از این قرار است

 • گفتار دوازدهم :اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید:
 • نتيجه :
 • پیشنهادات
 • منابع :
 • مقدمه
 • در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنشهای جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنشهای خفیف همانند : طرد از خانواده، قبیله و واکنشهای شدید همانند : مجازاتهای مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازاتها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج که جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازاتها نیز ثبات پیدا کرد و تقریباً مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازاتها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تأمینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاههای کیفری نیز می شوند.به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاستها اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تأسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحقیقی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.آزادی مشروط که به موجب آن محکوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از محکومیت معاف می شود.

 • فصل اول:تعريف آزادي مشروط
 • زادي ، اين كلمه دلپذير و جذاب را كه گرماي آفتاب و دلنوازي نسيم دارد با مشروط بودن چندان علقه اي نيست ، اما قانون مجازات با مفاهيم بيشتر عيني برخورد مي كند تا ذهني و لذا مي بينيم قانون بي آنكه تعريفي از آزادي مشروط به دست دهد شرايط آن را عنوان مي كند .

  مي توان با كمي تسامح آزادي مشروط را چنين تعريف كرد :

  « آزادي موقت محكوم به حبسي كه مدتي از دوره محكوميت خود را طي كرده وبا شرايط پيش بيني شده توسط قانون قابليت آزادي بقيه مدت مجازات را به دست آورده است ، كه در صورت اجراي شرايط، آزادي او قطعي، والا محكوميت بطور كامل اجرا مي گردد » . با اين تعريف ، آزادي مشروط از عفو و تخفيف مجازات تفكيك مي شود .

  آزادی مشروط فرصت و مجالی است که فرد در حال حبس قبل از پایان دوره محکومیت از طرف دادگاهی که حکم به محکومیت او را صادر، و با رعایت شرایطی که قانون مشخص کرده است به او اعطا می شود و اگر در طول آزادی با رعایت قوانینی که بر او مقرر شده است، هم چنین از خود رفتار پسندیده و مطلوب نشان دهد که معلوم شود او در مدت محکومیت جزایی بر او مؤثر بوده آزادی او قطعی خواهد شد. در این صورت قانون آزادی مشروط توانسته است که مجرم را که جرمی مرتکب شده به کیفر اعمالش برساند و هم یکی از ویژگیهای کیفر ارعاب و ترس و تحقیر است، مورد اجرا درآورد و فردی که در مدت حبس اصلاح شده، دیگر نیازی به ادامه مجازات او نیست و او می تواند در محیط اجتماعی بیشتر از محیط زندان رشد و پیشرفت کند و محکوم علیه آمادگی بیشتری برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را دارد پس آزادی مشروط علاوه بر نفع فردی، منافع اجتماعی را نیز در نظر دارد و یکی از ابزارهای فردی کردن مجازات است.

 • گفتار اول: سابقه ی قاعده ی آزادی مشروط
 • نهاد آزادی مشروط زندانیان، تأسیس حقوقی است که در قرن نوزدهم میلادی نخست در قانون انگلستان، تحت تأثیر روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت، در فرانسه نیز، تحت تأثیر نظرات طرفدارن مکتب تحقیقی حقوق جزا، در سال 1885 در قانون جزای این کشور پذیرفته و از آن به بعد، در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذارن قرار گرفته است.

  سابقه ی تاریخی آزادی مشروط در قانون جزای ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار مصوب1314 جستجو کرد به عبارت از آنکه : «اشخاصی که در نتیجه ی ارتکاب به جرایم عادی (غیرسیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شده ..... نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند. »

  و بر طبق ماده ی (20) همان قانون، « در صورتی که بعد از انتقال به مؤسسات صنعتی و یا فلاحتی مرتکب جنایتی شود و محبس علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده، بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده، درباره ی او اجرا می شود. »

  قانونگذار ایران به علت مفید و مؤثر بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال 1337 « قانون آزادی مشروط زندانیان » را به تصویب رسانید که مشتمل بر1 ماده واحده و 9 تبصره می باشد. که مطابق ماده واحده این قانون، شخصی که مرتکب جنحه، جنایتی شده است، با رعایت شرایط خاص، ممکن است از آزادی مشروطاستفاده کند. به این عبارت که در مورد جنحه پس از گذشت نصف مجازات و در مورد جنایت پس از گذشت دوثلث از مجازات مشروط بر این شخص برای بار اول محکوم به حبس شده باشد آزادی مشروط مورد پذیرش قرار می گرفت.

  ماده ی (40) قانون سابق راجع به مجازات اسلامی با قبول کلیات ماده واحده آزادی مشروط را منحصر به مجازات حبس تعزیری کرد. در قانون مجازات اسلامی سال1370 ضمن پذیرش « آزادی مشروط » با توجه به ضرورت و فواید عملی آن برخی از مقررات قانون «آزادی مشروط زندانیان » را تغییر و اصلاح نموده است.

 • گفتار دوم :امتيازات و اشكالات آزادي مشروط
 • اعطاي آزادي مشروط مبين ارضاي توقعات جامعه و بخصوص محيط تربيتي واصلاحي زندان در مورد بزهكاري است كه به دلايلي مرتكب جرم و محكوم به مجازات زندان شده است . وقتي كسي به مجازاتي محكوم مي شود ترديدي نيست كه در كنار هدف تأديب و تنبيه مجرم ،اصلاح و باز اجتماعي شدن او نيز مورد توجه جامعه است . جامع توقع دارد كه دوران تحمل محكوميت در زندان موجب شناخت بيشتر محكوم و آشنايي با گرههاي رواني و مشكلات اجتماعي او گردد تا با اتخاذ شيوه هاي درست ،علمي و منطقي بتوان بزهكار را در خلال دوران محكوميت درمان كرد واو را به جامعه بازگرداند . اين نظريه كه در گذشته بيشتر ايده آلي جلوه مي كرد تا واقعي ،امروز با گسترش قلمرو شناخت انسان و ورود علم در اين محدوده تنها يك آرزو نيست بلكه تحقق آن را مي توان با تجربه هاي مختلف و در زندانهاي گوناگون ديد . لذا وقتي مفهوم اجراي مجازات با مفهوم درمان بزهكار توأم و تلفيق شود ديگر نيازي به اينكه محكوم بايد كليه دوران محكوميت خود را طي كند وجود ندارد . درمان مجرم آزادي او را تسهيل واين آزادي بزهكار را تشويق مي كند كه در هنگام تحمل محكوميت در اصلاح و درمان خود بكوشد تا زودتر به خانواده و جامعه خويش بازگردد . به عبارت ديگر ، با آزادي مجرم درمان شده از حدوث لطمه هاي افزونتر كه به دليل تحديد آزادي بر او وارد شده است جلوگيري مي شود . وانگهي ، اگر مازندان را محيط اصلاحي و درماني در مفهوم علمي كلمه تلقي كنيم و آن را جدا از ديوارهاي بلند و ضخيم، سيمهاي خاردار، نگهبانان خسته وبي حوصله و شدت عملهاي بيهوده بررسي كنيم ديگر چه دليلي وجوددارد تا محكومان درمان شده را همچنان در بند نگه داريم وبا تراكم زندان ، علاوه بر آنكه بار مالي بسياري را بر بودجه كشور تحميل كنيم ، امكانات درماني را براي محكومان ديگر كه نيازمند به اين محيط براي اصلاح هستند محدود سازيم ؟ با آزادي مشروط به مجرم اصلاح شده امكان بازگشت سريع به جامعه مي دهيم ، و جامعه را نيز از تحمل هزينه هاي بسيار و بي فايده بركنار مي داريم واز نيروي محكومان اصلاح شده استفاده مي كنيم .دركنار امتيازات ، اشكالاتي نيز در اعطاي آزادي مشروط پيش مي آيد كه بيشتر ناشي از اعطاي آزادي ، بي توجهي به دقت كافي در اعمال آن است. غالباً ديده مي شود كه دادگاهها در اعطاي آزادي مشروط بيشتر به شكلي اداري برخورد مي كنند و صرف وجود شرايط قانوني را بنحو سطحي براي اعمال آزادي كافي مي دانند ، لذا طبيعي است كه در طول مدت آزادي به دليل عدم اعطاي صحيح آن ويا عدم دقت كافي در مراقبت از محكوم ، جرايم ديگري اتفاق افتد و اصل آزادي مشروط را زير سئوال برد .

  تحقیقهای مشابه
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
  113 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تغییرات جوی و کشاورزی 26
  22 صفحه - 66000 تومان
  اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال1361 - مربوط به حقوق
  37 صفحه - 24000 تومان
  بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق
  19 صفحه - 10500 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 24000 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
  51 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 6000 تومان
  سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
  39 صفحه - 15000 تومان
  قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه
  35 صفحه - 18000 تومان
  قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
  20 صفحه - 9000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 9000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  درجه ی خلق مشترک مصرف کننده در فرايند تولید محصول جدید روش تحقیق
  12 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رویکردي جدید برای حل مشکل مسیر بحرانی فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل حوادث
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه های نانو: الگوی ارتباطاتی جدید 52
  20 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشی احیایی جدید در سنتز نانو مس جهت اصلاح سطحي کالاي پلي استر
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد جدید برای تحلیل مؤلفه ای اصلی مقاوم 4
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک شکل دهی ریخته گری جدید برای سرامیک با استفاده از ژلاتین و تجزیه آنزیم 10
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
  32 صفحه - 96000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگیهای جدید در SAS چیست 19
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکل دادن پروتئین – تکنیک جدید شکل دهی سرامیک 19
  9 صفحه - 27000 تومان
  قانون مجازات جدید در روزنامه رسمی تحقیق حقوقی
  30 صفحه - 7500 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007