موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

استاندارد آئين كار اصول طراحي و تجهيز سرويس‏هاي بهداشتي عمومي شهري

عنوان سفارش :
استاندارد آئين كار اصول طراحي و تجهيز سرويس‏هاي بهداشتي عمومي شهري
تعداد صفحه :
23
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • اصول اساسي طراحي و تجهيز سرويس‏هاي بهداشتي عمومي شهري
 • مقدمه
 • هدف و دامنه كاربرد
 • تعاريف و اصطلاحات
 • اصول مكان يابي
 • فضاها و ضوابط طراحي
 • ضوابط معماري
 • ضوابط تا سيسات
 • سرانه و نسبت استفاده
 • مقدمه
 • سرويس‏هاي بهداشتي عمومي از زمره تاسيسات و تجهيزات شهري بشمار مي‏آيند كه احداث آنها در مراكز تفريحي , پاركها , خيابانهاي پر رفت و آمد , مراكز خريد , ترمينالها , ايستگاههاي اتوبوس و بطور كلي در كليه مراكز عمومي شهرها غير قابل اجتناب است .

  قابل ذكر مي‏باشد كه با افزايش جمعيت شهرها و گسترش آنها و متراكم شدن فعاليتها در مراكز شهري مسئله ايجاد سرويس‏هاي بهداشتي عمومي از سوي پاره‏اي از شهرداريها مورد اقدام واقع نشده و در مواردي كه اين مسئله مورد توجه قرار گرفته غالبا در برنامه ريزي , طراحي و يااجراي اين قبيل فضاها بعضي نكات فني مورد توجه قرار نمي‏گيرد و بعضا اين مراكز به محيطهاي غير بهداشتي تبديل مي‏شوند لذا به منظور انجام هماهنگي‏هاي لازم بين شهرداريهاي سراسر كشور در خصوص برنامه ريزي , و طراحي سرويس‏هاي بهداشتي عمومي اقدام به تهيه و تدوين اصولي در اين آئين كار گرديده تا با كاربرد آن بتوان فضاهاي مناسبي را با اصول فني ايجاد نمود .

 • هدف و دامنه كاربرد
 • هدف از تدوين اين آئين كار تهيه ضوابط و تدوين اصول برنامه ريزي و طراحي فضاهاي مربوط به سرويس‏هاي بهداشتي عمومي در نواحي شهري است بهگونه‏اي كه با كاربرد آن در طراحي عناصر شهري از طرفي بتوان به يكي از نيازهاي شهروندان پاسخ داد و از طرف ديگر بهداشت محيط زيست را نيز تا مين نمود .

 • تعاريف و اصطلاحات
 • در اين آئين كار سرويس‏هاي بهداشتي عمومي به سرويس‏هايي اطلاق مي‏گردد كه احداث , حفظ و نگهداري آنها در حدود وظايف شهرداريها مي‏باشد وليكن ضوابط اين آئين نامه مي‏تواند در مورد تا سيسات مشابه در ساير فضاهاي نيمه عمومي با نحوه استفاده خصوصي مثل مراكز آموزشي , درماني , اداري , مذهبي , فرهنگي نيز مورد استفاده قرار گيرد .

  واحد شمارش توالت , چشمه مي‏باشد و آن عبارتست از يك دستگاه كاسه توالت ( شرقي يا فرنگي ) كه بوسيله لوله‏ كشي‏ هاي لازم به شبكه انتقال فاضلاب ( دفع فاضلاب و يا چاه جذبي ) مرتبط مي‏گردد .

 • اصول مكان يابي
 • تعيين مكان احداث سرويس‏هاي بهداشتي عمومي كه در مراكزي چون پاركها , چهار راه‏ها , ميادين , ترمينالها , ايس

  تگاههاي مترو و اتوبوس و گورستانها استقرار مي‏يابند . از دو جنبه شهر سازي و معماري قابل بررسي است كه ذيلا به طور جداگانه اصول و ضوابط بكار گرفته در هر يكاز زمينه‏ ها آورده مي‏شود :

 • استقرار و مكان يابي نسبت به منطقه شهري از بعد شهرسازي
 • تعداد جمعيت استفاده كننده به تفكيك سن و جنس
 • نوع كاربري زمين در نواحي , همجواري
 • فواصل بين سرويس‏هاي بهداشتي عمومي در سطح شهر
 • حصول دسترسي راحت براي عموم مردم
 • امكان توسعه آتي اين فضاها در صورت افزايش تقاضا بدين معنا كه زمين مورد طرح بايد طوري انتخاب گردد كه در صورت افزايش تقاضا , برايافزودن تعداد چشمه , امكان توسعه وجود داشته باشد .

 • ديد و نمايش
 • جدا از تا ثيراتي كه عوامل اقليمي و جهت‏هاي ورود و خروج و نور و تهويه در تعيين جهت استقرار توالت‏هاي عمومي دارند مي‏بايست مسئله معرفيو نمايش توالتهاي عمومي را مدنظر قرار داد به صورتي كه نمايش و ديد راحت عابرين و متقاضيان امكان‏پذير گردد كه كاربرد علامات گرافيكي اين امر را تحقق مي‏بخشد در صورتيكه قسمتي از اين فضاها براي معلولين آماده سازي شود مي‏بايست با نصب علامت ويژه معلولان مشخص گردد .

  فضاها و ضوابط طراحي

  فضاهاي مورد نياز در يك توالت عمومي به شرح ذيل مي‏باشد :

 • ورودي و خروجي
 • فضاهاي انتظار
 • دستشوئي‏ها
 • چشمه ‏هاي توالت
 • اطاق نگهباني
 • انبار نگهداري ابزار و وسايل نظافت
 • ورودي و خروجي
 • تحقیقهای مشابه
  استاندارد آئين كار اصول طراحي و تجهيز سرويس‏هاي بهداشتي عمومي شهري
  23 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007