موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ادله خاتمیت دلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلام

عنوان سفارش :
ادله خاتمیت دلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلام
تعداد صفحه :
7
قیمت :
1500 تومان

دلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلام

بهترین دلیل و معتبرترین مدرك براى اثبات مطالبی چون خاتمیت, قرآن كریم است . و كسى كه یك مرور اجمالى بر این كتاب الهى بكند با كمال روشنى درخواهد یافت كه دعوت آن, عمومى و همگانى است و اختصاص به قوم و اهل نژاد و زبان معینى ندارد.

از جمله, درآیات زیادى همه مردم را بعنوان یا ایها الناس 1 و یا بنى آدم 2 مورد خطاب, قرار داده و هدایت خود را شامل همه انسانها الناس 3 و العالمین 4 دانسته است. و همچنین در آیات فراوانى رسالت پیامبر اكرمصلی الله علیه و آله را براى همه مردم الناس 5 و العالمین 6 ثابت كرده, و در آیه اى شمول دعوت وى را نسبت به هر كسى كه از آن, مطلع شود مورد تاكید قرار داده است7. و از سوى دیگر, پیرامون سایر ادیان را بعنوان اهل كتاب مورد خطاب و عتاب قرارداده8 و رسالت پیامبر اكرمصلی الله علیه و آله را در مورد آنان تثبیت فرموده, و اساساً هدف از نزول قرآن كریم بر پیامبر اكرمصلی الله علیه و آله را پیروزى اسلام بر سایر ادیان, شمرده است9.

با توجه به این آیات, جاى هیچگونه شك و شبه اى درباره همگانى بودن دعوت قرآن كریم و جهانى بودن دین مقدس اسلام, باقى نمى ماند.

 • جاودانى بودن اسلام
 • آیات مزبور, همانگونه كه با بكار گرفتن الفاظ عام (مانند بنى آدم و الناس و العالمین) و با متوجه كردن خطاب به اقوام غیر عرب و پیروان سایر ادیان (مانند یا اهل الكتاب) عمومیت و جهانى بودن اسلام را ثابت مى كند همچنین با اطلاق زمانى, محدودیت و مقید بودن آنرا به زمان معینى نفى مى كند و بویژه, تعبیر لیظهره على الدین كله 10 جاى هیچگونه شبهه اى باقى نمى گذارد. همچنین مى توان به آیه 42 از سوره فصلت, استدلال كرد كه مى فرماید: و انه لكتاب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمید و دلالت دارد بر اینكه هیچگاه قرآن كریم, صحت و اعتبار خود را از دست نخواهد داد. نیز دلایل خاتمیت پیامبر اسلامصلی الله علیه و آله هرگونه توهمى را نسبت به امكان نسخ شدن این دین الهى بوسیله پیامبر و شریعت دیگرى, باطل مى سازد. و نیز روایات فراوانى به این مضمون, وارد شده است: حلال محمد حلال الى یوم القیامه, و حرام حرام الى یوم القیامه 11. علاوه بر اینكه جاودانى بودن اسلام, مانند جهانى بودن آن, از ضروریات این دین الهى و بى نیاز از دلیلى زائد بر دلایل حقانیت اسلام است .

  با توجه به جاودانى بودن دین اسلام, احتمال مبعوث شدن پیامبرى كه شریعت اسلام را نسخ كند نفى مى شود اما جاى چنین توهمى باقى مى ماند كه پیامبر دیگرى بیاید كه مبلغ و مروج اسلام باشد, چنانكه بسیارى از پیامبران پیشن چنین مسئولیتى را بعهده داشته اند خواه پیامبرانى كه معاصر پیامبر صاحب شریعت بوده اند مانند حضرت لوطعلیه السلام كه معاصر حضرت ابراهیمعلیه السلام و تابع شریعت وى بود, و خواه پیامبرانى كه بعد از پیامبر صاحب شریعت, مبعوث مى شدند و از او تبعیت مى كردند مانند اكثر انبیا بنى اسرائیل. از این روى, باید موضوع خاتمیت پیامبر اسلامصلی الله علیه و آله را جداگانه مورد بحث قرار دهیم تا جاى چنین توهمى نیز باقى نماند.

  تحقیقهای مشابه
  ادله خاتمیت دلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلام پاورپوینت
  9 صفحه - 6000 تومان
  ادله خاتمیت دلایل قرآنى و روائی بر خاتمیت و جهانى بودن اسلام
  7 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007