موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

وضعیت رهن اموال عمومی و دولتی

عنوان سفارش :
وضعیت رهن اموال عمومی و دولتی
تعداد صفحه :
9
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه
 • رهن يک عقد است؛ عقدي كه در آن بدهکار مالي را به عنوان وثيقه يا اطمينان به طلبکار مي دهد تا در صورت نپرداختن دين خود، طلبكار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد. در هرقرارداد رهن همواره سه رکن وجود دارد: راهن يا کسي كه مال را به رهن مي دهد، مرتهن يا كسي كه مال به عنوان رهن به او داده مي شود و رهينه يا مال مورد رهن. در اين قرارداد لازم نيست راهن، مالک مال رهينه باشد؛ بنابراين او مي تواند مال ديگري را با اجازه او به رهن دهد. نکته مهم اين است که رهن براي راهن عقد لازم است. در حقوق، عقدي را لازم مي گويند که نتوان آن را فسخ کرد. بنابراين راهن اين حق را ندارد که قرارداد را به هم زند. در مقابل رهن از طرف مرتهن جايز است به اين معني که او مي تواند هر زمان که بخواهد آن را فسخ كند زيرا عقد جايز را مي توان هر زمان بر هم زد.

  عقد رهن

  - رهن در صورتي معنا پيدا مي کند که نخست ديني وجود داشته باشد. درک اين نکته دشوار نيست که عقد رهن در صورتي اتفاق مي افتد كه ديني وجود داشته باشد زيرا تا زماني که ديني بر عهده مديون نباشد رهني هم براي اطمينان از پرداخت آن، واقع نخواهد شد؛ بنابراين همان گونه که در حقوق هم گفته مي شود رهن به تبعيت از دين واقع مي شود. در نتيجه اگر معلوم شود که اصلا ديني از آغاز وجود نداشته است اين عقد باطل خواهد بود.

  - رهينه بايد يک مال مشخص باشد. طبق مقررات موجود، اجازه نداريد که چيزي غير از مال را به عنوان وثيقه به مرتهن بسپاريد؛ بنابراين به رهن دادن چيزهايي غير از مال مانند طلبي که از ديگري داريد يا منافع خانه و ماشينتان را فراموش کنيد.

  - پس از آنکه عقد رهن واقع شد در صورتي که مرتهن راضي شود مي توانيد رهينه را به مالي ديگر تبديل کنيد. به عنوان مثال اگر ماشينتان وثيقه باشد مي توانيد با رضايت مرتهن، آن را پس بگيريد و به جايش مقداري طلا به او بسپاريد.

  -لازم است رهينه را به مرتهن تسليم کنيد.قانونگذار راهن را موظف کرده است تا مال رهينه را به مرتهن تسليم کند؛ پس تا زماني که وثيقه را به طلبکار تحويل نداده ايد عقد رهني هم واقع نشده است.در ضمن نترسيد که با به رهن گذاشتن، رهينه از دستتان برود چراکه رهن موجب مالكيت مرتهن نمي شود. رهن صرفاً يك نوع وثيقه است؛ بنابراين رهينه همچنان در ملكيت شما باقي مي ماند و فقط براي مدتي در تصرف مرتهن قرار مي گيرد. حال نکته اي را بايد برايتان بازگو کنيم مبني بر اينکه هرچند با وجود به رهن گذاشتن، هنوز مالک رهينه شما هستيد، طبق قانون نمي توانيد در آن مال تصرفاتي را که خلاف منافع مرتهن است و رهينه را از دست او در مي آورد، انجام دهيد؛ به عنوان مثال حق نداريد مال مورد قرارداد را به ديگري بفروشيد يا هديه دهيد.

  - رهن تا زمان باقي بودن دين پابرجاست.

  تا زماني كه طلب مرتهن از شما باقي باشد، عقد رهن هم وجود خواهد داشت؛ پس براي رهن نمي توان مدت تعيين کرد. چنانچه دين به هر دليلي مثل پرداخته شدن از سوي کسي غير از مديون از بين برود، اين عقد منحل است.

 • - رهينه بايد قابل فروش باشد.
 • عقل حکم مي کند مالي را بتوان رهن گذاشت که از نظر قانون قابل فروش باشد تا اينکه اگر خداي نکرده نتوانيد از عهده پرداخت دينتان برآييد طلبکار بتواند با فروش مال رهينه، طلب خود را از حاصل فروش آن بردارد. بنابراين رهن اموال دولتي، عمومي يا وقفي که قابل فروش نيستند، ممکن نخواهد بود.

  فروش مال رهينه

  در صورتيکه مايل باشيد مي توانيد در ضمن قرارداد رهن يا به طور جداگانه به مرتهن، وكالت فروش مال رهينه را بدهيد؛ به اين ترتيب که طلبکار در صورت عدم پرداخت دين، به وکالت از شما بتواند وثيقه را بفروشند و از حاصل فروش آن، طلبش را وصول كند. حال چنانچه اين وکالت از جانب شما داده نشود، مرتهن بايد براي فروش به دادگاه عمومي حقوقي محل اقامت راهن مراجعه و اجبار او به پرداخت دين يا فروش رهينه را درخواست کند.

  فراموش نکنيد اجازه نداريد بر مرتهن شرط کنيد که حق فروش مال رهينه را نداشته باشد چراکه اين شرط خلاف وصف وثيقه بودن مال است و اطمينان خاطر مرتهن را بر هم مي زند.

  باقي ماندن رهن در صورت فوت راهن يا مرتهن رهن

  عقد رهن با فوت هيچ يک از طرفين از بين نمي رود؛ پس اگر عقد رهن واقع شد و آنگاه فوتي اتفاق افتاد اين قرارداد همچنان پابرجا خواهد ماند به عبارت ديگر درصورتي که فوت پس از وقوع عقد رخ دهد رهن باقي مي ماند. حال اگر قبل از اينکه مال از سوي مرتهن تحويل گرفته و قرارداد تمام شود يکي از دو طرف فوت کند، بدون شک رهن هم واقع نخواهد شد.در موردي که مرتهن پس از وقوع عقد فوت کرده است راهن مي تواند تقاضا کند که رهينه در اختيار شخصي غير از ورثه قرار گيرد. اين شخص به توافق راهن و ورثه تعيين مي شود.

  قابلیت نقل و انتقال قانونی

  تحقیقهای مشابه
  وضعیت رهن اموال عمومی و دولتی
  9 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007