موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی

عنوان سفارش :
نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • توسعه ی کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی و کسب و کار فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ی ملی کشورها ایفا می کند. از این رو توسعه ی چارچوبی برای ارزیابی سطح کارآفرینی فعالیت ها به منظور ایجاد بستر و جو مناسب برای حمایت های منطقی از کارآفرینی و کارآفرینان ضروری است. با توجه به کمبود نیروی ماهر در جامعه، آموزش های مهارتی و کارآفرینی باید در مدارس تقویت شود.کارآفرینی یکی از ویژگی های مدارس در افق 1404 است و آموزش و پرورش برای جلوگیری از بیکاری دانش آموزان باید در راستای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای تلاش کند.وی با اشاره به این که مهارت کلید رفاه فردی و رشد اقتصادی جامعه است، گفت: فارغ التحصیلان هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای نخستین گروه از دانش آموزان هستند که بعد از گرفتن دیپلم می توانند وارد بازار کار شوند.

 • بیان مسئله
 • سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی یک سرمایه گذاری بلند مدت است .دوره های آموزشی کارآفرینی نه تنها جای خود را در طرح دروس دانشگاهی در رشته های مختلف باز کرده، بلکه در دوره های مختلف تحصیلی، از ابتدایی تا دبیرستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. گرچه امروزه تنوع این دوره ها، شرکت های موجود را نیز، تحت پوشش قرار می دهد و دوره های متعددی برای رشد، بقا و کارآفرینی سازمان های بزرگ، طراحی شده، اما هدف اولیه ازتوسعه ی کارآفرینی همانا تربیت افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت ها و به طور کلی افرادی است که تمایل بیشتری به راه اندازی کست و کارهای مستقل دارند.

 • روش پژوهش
 • ا استفاده از مقالات مرتبط و کتابها و از روش مطالعه کتابخانه ای- تحلیلی استفاده شده است.

 • بحث
 • آموزش و پرورش

  در هر کشوری نظام آموزش و پرورش یکی از نظام های مهم اجتماعی است. رسالت این نظام علاوه بر انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت ها، نگرش ها و در نهایت رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است. برای نیل به این اهداف، در هر کشوری سرمایه های فراوانی برای آموزش و پرورش هزینه می شود. در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه ی زیادی، به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع، نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی ان ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی، مسئولیت های سنگینی است که آموزش و پرورش باید به انجام برساند (قاسمی گوابری و همكاران ، 1393 به نقل از ندیمی و بروج، ۱۳۸۷:4).

  آموزش و پرورش و کارآفرینی

  حرفه و فن یکی از ارکان مهم رشد و توسعه می باشد،چون دانستن فن یا حرفه، باعث ایجاد اشتغال ، بالا رفتن تولید ناخالص ملی و سرانه ملی وپس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و سر انجام استقلال اقتصادی که منشاء استقلال سیاسی است می شود.و باعث کشتن دیو فقر و رونق گرفتن ارزشها و جلوگیری از ازدیاد انواع بزهکاری ها و ناهنجاری ها وتشکیل خانواده و جامعه ای سالم خواهد شد.با علم به این مهم مدارس کاردانش متولد شده وهنوز هم سیاست آموزش و پرورش بر رشد و توسعه آنها تاکید دارد. مدارسی با تنوع رشته ها و تمرکز برنامه ریزی و عدم تمرکز در اجرای رشته های مورد نیاز.درمیان دروس کاردانش درسی تکمیلی به نام کار آفرینی وجود دارد که در باب اهمیت آن می توان گفت:تمامی امکانات و هزینه های صرف شده برای آموزش هنرجویان در شاخه ی کاردانش ، به خاطر تحقق ایجاد شغل است که در این درس در مورد چگونگی ایجاد شغل توضیح داده شده است .کارآفرینی امروزه آنقدر اهمیت پیدا کرده است که حتی دانشگاههای کشور اقدام به تشکیل نهاد کارآفرینی نموده اند. اما اینکه آموزش و پرورش سالها قبل از آموزش عالی به این نکته پی برده و آن را اجرا کرده ، نشان از جلو تر بودن آموزش و پرورش از آموزش عالی از نظر زمانی در اجرای این مقوله دارد.داشتن هزینه سرانه دانش آموزی به اندازه ی حدودا ده برابر مدارس نظری وحتی وجود امکانات چند ده میلیونی برای آموزش هنرجویان ،گواه بر مورد توجه قرار گرفتن آنهاست. اما افسوس که در شیوه های اجرا،گاهی وقت به اشتباه رفته ایم که از جمله می توان ، در آخر قرار دادن شاخه ی کاردانش در توصیه نامه تحصیلی و نا هماهنگی در اجرای بعضی از رشته ها ی ارائه شده با واقعیات وپتانسیل های جامعه اشاره کرد که این دو مطلب در مجال این نوشته نیستند.اما اشتباه سوم را که می توان بزرگترین اشتباه در طی چند سال گذشته دانست ، شیوه ی تدریس درس تکمیلی کارآفرینی در مدارس کار دانش است که به جرات می توان گفت که مهمترین درس در شاخه کاردانش است چون بر اساس اهداف کاردانش که همانا تربیت نیروی متخصص جهت ورود مستقیم به بازار کار است و تمام امکانات و ابزار جهت رسیدن به این هدف، که خود نیز وسیله ای برای رسیدن به اهداف بالاتراست، فراهم می شود و ثمره ی باغ کاردانش همانا اشتغال فارغ التحصیلان آن است و برای دست یابی به شغل باید ،شخص با ترکیب تخصص خود و با شناخت و آگاهی بازار کار آن رشته و دانستن فنون کارآفرینی ،اقدام به ایجاد شغل مورد نظر خود نماید تا به آرمان های متعالی کاردانش جامه ی عمل بپوشاند.بخش عمده ی توسعه ی کشور در نظام آموزش و پرورش پایه گذاری می شود و شکل می گیرد. در طول دهه ی گذشته، نقش آموزش و پرورش در امر توسعه ی انسانی متخصص و کارآفرین مورد غفلت قرار گرفته است. از آنجا که کارآفرینان نقشی حیاتی در تداوم رشد و توسعه ی ملی ایفا می کنند، شایسته است به نقش آموزش و پرورش در تربیت کارآفرینان توجه ویژه ای شود (یوسفی و یوسفی، ۱۳۹۰).

  ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق به سرمایه گذاری، بهبود درآمد خانوارها و توسعه ی سرمایه ی انسانی، چالش هایی را فراروی نهادهای آموزشی، از جمله آموزش و پرورش قرار داده است. برای پاسخ گویی به این چالش باید راهبردها، رویکردها و راه کارهای اجرایی مناسبی را برگزید و به اجرا در آورد. یکی از این رویکردها آموزش کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش است. علی رغم استقبال گسترده ی نظام آموزش و پرورش کشور از موضوع کارآفرینی، آموزش کارآفرینی در مدارس با چالش های متعددی روبرو است که عدم توجه به آن ها می تواند اثربخشی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش کشور را تحت تأثیر قرار دهد که مهم ترین آن ها عبارتند از:چالش در کیفیت مدرسان کارآفرینی، چالش محتوا و شیوه های آموزش کارآفرینی، چالش در اثربخشی روش های آموزشی، چالش در ابزارهای آموزشی مرتبط با کارآفرینی، چالش در حمایت های مادی و معنوی دانش آموزان کارآفرین و چالش در نیازهای یادگیری دانش آموزان. این چالش ها اگر به فرصت تبدیل نشوند، در بلند مدت آثار زیان باری را بر نظام آموزش و پرورش تحمیل خواهند کرد (کرد نائیج و زالی، ۱۳۸۷، ص ۴).

  هدف از آموزش کارآفرینی به دانش آموزان باید این باشد که مسئولیت پذیری آن ها افزایش یابد و برای دستیابی به اهداف خود خلاق باشند و به کشف فرصت های موجود بپردازند و به طور کلی مقابله کردن در جامعه ی پیچیده ی امروزی را بیاموزند (ایکاوالکو، روسکووارا و سیکولا- لینو، ۲۰۰۹، ص ۵).

 • ۱- آموزش فنی و حرفه ای
 • هدف عمده ی رشته های فنی حرفه ای، اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی، شناخت بهتر استعداد، علاقه ی دانش آموزان، ایجاد زمینه های مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید (در موارد بسیاری با همکاری و در جوار کارخانجات، مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی) و احراز آمادگی نسبی جهت ادامه ی تحصیل در رشته های علمی و کاربردی است (ندیمی و بروج، ۱۳۸۷، ص ۱۹۱). به عقیده ی بکر (۱۹۶۴) از منظر نظریه ی سرمایه ی انسانی، آموزش عمومی، موجد سرمایه ی عمومی و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه ی اختصاصی است. مزیت سرمایه ی دوم این است که به اتکای مهارت های کسب شده دارندگان آن، آنان را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی، بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث گردیده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در نظام های تعلیم و تربیت آن ها از دیرباز در کنار مقاطع تحصیلی، آموزش های عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای نیز مورد نظر واقع گردند. آموزش های فنی و حرفه ای توفیق قابل توجهی در پرورش نیروی کار ماهر (سرمایه ی انسانی) و تربیت نیروی انسانی خوداشتغال (کارآفرین) داشته و می توانند به عنوان یک راه میان بر در جهت توسعه ی سرمایه ی انسانی ایفای نقش نمایند. با وجود این، توفیقات بیشتر در تشکیل چنین سرمایه ای، نیازمند توجه جدی تری به ابعاد انگیزشی، تجهیزاتی، آموزشی و ساختاری در این مراکز است (سلیمی فر و مرتضوی، ۱۳۸۴، صص ۶۴ و ۶۵).

  هک و هک (۱۹۹۸) در پاسخ به این سؤال که چرا برخی از کشورها به ویژه در سطح کشورهای آسیایی در اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای موفق و برخی ناموفق بوده اند، بیان می کند که این پدیده به عوامل متعددی ارتباط داشته است. از جمله ی این عوامل عبارتند از:

  – عوامل اجتماعی: در بسیاری از کشورهای آسیایی نوعی نگرش منفی به کارهای مبتنی بر مهارت یا اصطلاحاً یدی که مبتنی بر دستورالعمل می باشد، وجود دارد.

  – عوامل اقتصادی: سطح توسعه ی اقتصادی و ساختار صنعت و تنوع فعالیت ها در بخش های گوناگون اقتصادی در ایجاد نیاز به آموزش های فنی و حرفه ای مؤثر واقع می شوند. توجه به آموزش های آماده سازی جوانان برای کار از جمله خواسته ها و الزامات در بیشتر کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته است.

  – دولت: از آن جا که آموزش فنی و حرفه ای نسبت به آموزش های عمومی پرهزینه ترند، لذا دولت ها از نقش تعیین کننده ای در توسعه ی این آموزش ها برخوردارند. این بدان معنی است که دولت ها می بایست در تخصیص منابع مالی، توجه ویژه ای را به این آموزش ها معمول دارند؛ چرا که سرمایه گذاری نامناسب به بازده ی مناسب منجر نخواهد شد (سلیمی فر و مرتضوی، ۱۳۸۴، ص ۶۹).

 • ۲- برنامه ی درسی
 • برنامه های درسی فنی و حرفه ای باید پاسخ گو به نیازها و علایق دانش آموزان و توسعه ی فردی، هویت ملی و دینی، انگیزش، مهارت های شهروندی، خودباوری و خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی باشد. از همه ی این ها مهم تر، برنامه های آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که فرصت های لازم را برای کسب دانش و مهارت و ایجاد نگرش و شابستگی در جهت آموزش های مادام العمر مهیا سازند و قابلیت ها و شایستگی های لازم را برای رویارویی با چالش های فرارو در عرصه ی ملی، منطقه ای و جهانی در فراگیرندگان به وجود آورند. به علاوه، پاسخ با توجه به نگرش جامعه نسبت به ادامه ی تحصیل دانش آموزان در دوره های عالی، در این زمینه نیز پاسخگو باشند (صدری، ۱۳۸۸، ص ۸۴).

  تحقیقهای مشابه
  سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
  16 صفحه - 10500 تومان
  بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف سند تحول بنیادین
  15 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه کارآفرینی
  13 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  اهمیت و نقش آموزش در تعاونیها
  10 صفحه - 6000 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  15 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  بررسی نقش مذهب در توسعه قم
  12 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه (Len Pullin & Ali Haidar) (لن پولین و علی حیدر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  بررسی نقش و تاثیر تعاونی های در ایجاد کارآفرینی و کسب و کار - روش تحقیق
  39 صفحه - 36000 تومان
  تاریخچه آموزش و پرورش در هند
  61 صفحه - 18000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 1500 تومان
  بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
  11 صفحه - 1500 تومان
  گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
  29 صفحه - 10500 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 6000 تومان
  نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
  46 صفحه - 15000 تومان
  روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
  29 صفحه - 10500 تومان
  آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
  13 صفحه - 6000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 30000 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
  22 صفحه - 9000 تومان
  سازمان آموزش و پرورش - چارت
  19 صفحه - 7500 تومان
  مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
  10 صفحه - 6000 تومان
  نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
  13 صفحه - 6000 تومان
  کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
  16 صفحه - 9000 تومان
  وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
  7 صفحه - 1500 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  17 صفحه - 9000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 9000 تومان
  متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
  4 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
  3 صفحه - 9000 تومان
  ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
  4 صفحه - 1500 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 12000 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
  140 صفحه - 36000 تومان
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 21000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
  22 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ماهيت و مفاهيم نظري حسابداري مالي
  36 صفحه - 15000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  18 صفحه - 6000 تومان
  عوامل و مانع پژوهشی در آموزش و پرورش روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش کارآفرینی: دستورالعمل هایی برای توسعه الگوی پورتوریکوی دانشگاه 7
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
  16 صفحه - 48000 تومان
  مدیریت آموزش و دستیابی به توسعه پایدار
  11 صفحه - 1500 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن
  20 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه
  16 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعبه
  14 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی باغداری و پرورش میوه جات
  14 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش گاو شیری با ظرفیت 20 راس
  13 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش گاو شیری با ظرفیت 50راس
  16 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش گل و گیاه زینتی
  14 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش صیفی جات گلخانه ای
  14 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا
  15 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش گل و گیاه گلخانه ای
  16 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو
  13 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 850 کندو
  13 صفحه - 21000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 700کندو
  13 صفحه - 21000 تومان
  طرح تولیدی کارآفرینی پرورش مرغ گوشتی در مرغداری
  29 صفحه - 36000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش گياه ان دارويي bp
  35 صفحه - 24000 تومان
  طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل
  35 صفحه - 15000 تومان
  کارآفرینی موتور توسعه اهداف راهکارهای کارافرینی زیر ساختها
  38 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007