موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

موتور آسنکرون با روتور قفسه ای

عنوان سفارش :
موتور آسنکرون با روتور قفسه ای
تعداد صفحه :
23
قیمت :
6000 تومان

روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

از یک عده میله مسی یا آلومینیومی که در شیارهای محیطی استوانه آهنی‌ کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از میله های‌ گرد تشکیل شده است و در نوع دوم از میله های مستطیلی و یا به شکل دو دایره که به هم متصل و یا جدا از هم هستند تشکیل میشود .

 • روتور های قفسه ای یک طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به کار ندارند .
 • روتور های قفسه ای دو طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به کار دارند .
 • آیا می دانید چرا شیارها در روی روتور مورب می باشد ؟ با مورب کردن شیارها ، لرزش و صداهای‌ موتور جلوگیری می کند. همچنین از تمایل روتور به ایستادن و قفل شدن در موقع راه اندازی جلوگیری می کند .
 • ▪ مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه ای :

 • ۱- راه اندازی موتور آسنکرون با روتور قفسه ای بر خلاف موتور سنکرون خیلی ساده میباشد یعنی نه به موتور فرعی و نه به جریان دائم که در موتورهای سنکرون مورد احتیاج بود ، احتیاج دارد.
 • ۲- ساختمان این موتور ساده است .
 • ۳- امکان افزایش بار در آنها زیاد است .
 • ۴- سرعت آن در بارهای مختلف تقریباً ثابت است .
 • ۵- ضریب قدرت بهتری نسبت به موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی‌ شده دارد .
 • ▪ معایب موتور آسنکرون با روتور قفسه ای :

 • ۱-در موقع شروع به کار جریان زیادی‌ از شبکه میگیرد .
 • ۲- گشتاور شروع به کار آن کم می‌باشد .
 • ۳- در موقعیکه بار آن به حد کافی نیست ضریب قدرتش کم است .
 • ۴-در مقابل تغییر فشار الکتریکی حساسیت دارد .
 • ۵- تنظیم تعداد دور آنها مشکل می باشد .
 • موارد استفاده و کاربرد موتورهای آسنکرون :

  ۱- موتور آسنکرون با روتور سنجابی که روتور آن دارای یک قفسه هادی است : برای قدرتهای کم و غالباً به صورت تک فاز ساخته می شوند . موارد کاربرد آن موتورهای کولر و لباسشوئی و و یخچال و غیره می باشد .

  ۲- موتور آسنکرون با روتور سنجابی که روتور آن دارای دو قفسه هادی است : دارای‌ گشتاور شروع به کار خوب و جریان راه اندازی آنها نیز نسبتاً کم است بنابراین میتوان از این موتور در جاهایی که قدرت زیاد احتیاج است استفاده شود .

  روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

  از یک عده میله مسی یا آلومینیومی که در شیارهای محیطی استوانه آهنی‌ کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از میله های‌ گرد تشکیل شده است و در نوع دوم از میله های مستطیلی و یا به شکل دو دایره که به هم متصل و یا جدا از هم هستند تشکیل میشود .

  وتور های قفسه ای یک طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به کار ندارند .

  روتور های قفسه ای دو طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به کار دارند .

  آیا می دانید چرا شیارها در روی روتور مورب می باشد ؟ با مورب کردن شیارها ، لرزش و صداهای‌ موتور جلوگیری می کند. همچنین از تمایل روتور به ایستادن و قفل شدن در موقع راه اندازی جلوگیری می کند .

  ▪ مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه ای :

 • ۱- راه اندازی موتور آسنکرون با روتور قفسه ای بر خلاف موتور سنکرون خیلی ساده میباشد یعنی نه به موتور فرعی و نه به جریان دائم که در موتورهای سنکرون مورد احتیاج بود ، احتیاج دارد.
 • ۲- ساختمان این موتور ساده است .
 • ۳- امکان افزایش بار در آنها زیاد است .
 • ۴- سرعت آن در بارهای مختلف تقریباً ثابت است .
 • ۵- ضریب قدرت بهتری نسبت به موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی‌ شده دارد .
 • ▪ معایب موتور آسنکرون با روتور قفسه ای :

 • ۱- در موقع شروع به کار جریان زیادی‌ از شبکه میگیرد .
 • ۲- گشتاور شروع به کار آن کم می‌باشد .
 • ۳- در موقعیکه بار آن به حد کافی نیست ضریب قدرتش کم است .
 • ۴- در مقابل تغییر فشار الکتریکی حساسیت دارد .
 • ۵- تنظیم تعداد دور آنها مشکل می باشد .
 • موارد استفاده و کاربرد موتورهای آسنکرون :

 • ۱- موتور آسنکرون با روتور سنجابی که روتور آن دارای یک قفسه هادی است : برای قدرتهای کم و غالباً به صورت تک فاز ساخته می شوند . موارد کاربرد آن موتورهای کولر و لباسشوئی و و یخچال و غیره می باشد .
 • ۲- موتور آسنکرون با روتور سنجابی که روتور آن دارای دو قفسه هادی است : دارای‌ گشتاور شروع به کار خوب و جریان راه اندازی آنها نیز نسبتاً کم است بنابراین میتوان از این موتور در جاهایی که قدرت زیاد احتیاج است استفاده شود .
 • ● موتورهای جریان متناوبAC

 • ۱- موتورهای سنکرون
 • ۲- موتورهای آسنکرون
 • موتورهای آسنکرون به علت نداشتن کلکتور و سادگی ساختمان آن بیشتر از موتور سنکرون متداول است.

  ▪ مزایای موتور سنکرون:

 • ۱- این موتور دارای ضریب قدرت مناسب و قابل تنظیم است.
 • ۲-بازده عالی دارد.
 • ۳- در مقابل نوسان ولتاژ حساسیت ندارد.
 • ۴- امکان بکار بردن آن به طور مستقیم با ولتاژ زیاد وجود دارد.
 • ۵- با تحریک مناسب هیچگونه قدرت راکتیو مصرف نمیکند و فقط قدرت اکتیو مناسب می گیرد.
 • ۶- از این موتور میتوان به عنوان مولد قدرت راکتیو برای بالا بردن ضریب قدرت خط استفاده کرد.
 • ▪ معایب موتور سنکرون:

 • ۱-یک وسیله راه اندازی اولیه که موتور کمکی و غیره می باشد احتیاج دارد.
 • ۲- علاوه بر جریان متناوب برای سیم پیچ استاتور ، جریان دائم برای قطبهای آن هم مورد احتیاج است در نتیجه قیمت ماشین را نسبت به مشابه خود بالا میبرد.
 • ۳- سرعت آن ثابت است در نتیجه قابل تنظیم نیست.
 • ۴) نداشتن تحمل اضافه بار ( در صورتیکه خیلی زیادتر از حد مجاز به آن بار دهند میایستد و دوباره بایستی آنرا راه اندازی کرد.)
 • ▪ کاربرد موتور سنکرون:

  به خاطر راه اندازی مشکل موتور سنکرون ، مورد استفاده آن محدود است. به خاطر سرعت ثابت آن، در مواردیکه دور ثابت نیاز باشد، استفاده می شود. در وسایل دقیق مانند ساعتهای الکتریکی و گرام و ....

  کاربرد مهم موتور سنکرون ، برای اصلاح Cos&#۹۶۶; است. بار روی آن قرار نداده یعنی موتور بدون بار کار میکند در این حالت موتور سنکرون را خازن سنکرون گویند.
 • ۱) موتور آسنکرون با روتور قفسه ای (Sq
 • ۲) موتور آسنکرون با روتور قفسه ای (Squirrel Cage Rotor)
 • ● روتور قفسه سنجابی (Squirrel Cage Rotor)

  از یک عده میله مسی یا آلومینیومی که در شیارهای محیطی استوانه آهنی کار گذاشته است.که بر دو نوع است که نوع اول از میله های گرد تشکیل شده است و در نوع دوم از میله های مستطیلی و یا به شکل دو دایره که به هم متصل و یا جدا از هم هستند تشکیل میشود .

 • روتور های قفسه ای یک طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به کار ندارند .
 • روتور های قفسه ای دو طبقه ، گشتاور خوبی در شروع به کار دارند .
 • آیا می دانید چرا شیارها در روی روتور مورب می باشد ؟ با مورب کردن شیارها ، لرزش و صداهای موتور جلوگیری می کند. همچنین از تمایل روتور به ایستادن و قفل شدن در موقع راه اندازی جلوگیری می کند .

  ▪ مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه ای

  راه اندازی موتور آسنکرون با روتور قفسه ای بر خلاف موتور سنکرون خیلی میباشد یعنی نه به موتور فرعی و نه به جریان دائم که در موتورهای سنکرون مورد احتیاج بود ، احتیاج دارد.

  تحقیقهای مشابه
  موتور آسنکرون با روتور قفسه ای
  23 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007