موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق

عنوان سفارش :
مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
تعداد صفحه :
55
قیمت :
18000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • فرضیه تحقیق
 • روش تحقیق
 • مباحث نظری
 • تعریف فرهنگ
 • تغيير فرهنگي
 • مهاجرت
 • فرهنگ پذيري
 • پيامد‌هاي اجتماعي و فرهنگي مهاجرت

  تبعات فرهنگی –اجتماعی پدیده مهاجرت

  جامعه شناختی فرهنگ و مهاجرات

 • نظريه هاي فرهنگ
 • چارچوب نظری مهاجرت
 • نظریه کارکرد گرایان در مورد مهاجرت

  -نظریه وابستگی مهاجرت

  -نظریه سیستمی مهاجرت

  -نظریه جذب و دفع اورت – س – لی 1966

 • انواع دیدگاه های مطالعات مهاجرت
 • از دیگر پیامدهای مهاجرت
 • تغییر ترکیب جمعیت
 • تصریح رشد جمعیت شهری و تخفیف رشد جمعیت روستایی
 • تنوع فرهنگی و انتقال تجربیات و نوآوری ها
 • پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهاجرت ها

 • نتیجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • لَواسان یکی از شهرهای بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران ایران است. این شهر مرکز بخش لواسانات است نژاد مردم بومی شهر لواسان و مناطق دیگر لواسانات آریائی و همانند شهر ری باستان از شاخه مادها می‌باشد که به مرور زمان در پی مهاجرت‌های اقوام بنا به دلایل گوناگونی مثل جنگ، تجارت، کار، تبعید، حکمرانی و... اختلاط‌هایی با یونانی‌ها، سادات هاشمی و نیز اقوام دیگر ساکن در فلات ایران داشته‌است. امروزه مهاجرت‌های انبوه مناطق مختلف کشور به تهران که لواسان را نیز تحت شعاع قرار داده‌است؛ سبب گشته عده‌ای مهاجر از اقصی نقاط ایران بافت جمعیتی لواسان را تا حد محسوسی تغییر دهند. اما در کل بیشتر مهاجرت‌های سالهای اخیر که به علت هوای سالم و معتدل و طبیعت سرسبز و زیبای لواسان و وجود شرایط خوب و کافی جهت ساخت و ساز ویلاها و منازل مسکونی و نزدیکی به پایتخت صورت گرفته از ساکنین شمال تهران یعنی شمیران بوده و می‌توان آن را سرریز جمعیت تهران بعلت ازدحام جمعیت و آلودگی هوای تهران قلمداد نمود.(ربانی، 1381، 12)

 • بیان مسئله
 • ساکنان شهرهای کوچک با رویاهای شیرینی که در سر دارند به شهرهای بزرگ و صنعتی مهاجرت می‌کنند اما در قبال دست یافتن به این رویاها، گاهی ساکنان بومی‌ این شهرها را در معرض خطرات ناشی از مهاجرت‌ خود قرار می‌دهند که در برخی موارد، مانند ترکشی بر کالبد فرهنگی و اجتماعی شهر فرو می‌رود.استان و به ویژه شهر لواسان در زمره شهرهای مهم کشور در زمینه مهاجرپذیری است و سالانه شاهد مهاجرت زیادی است که به علتهای مختلفی به شهر لواسان می‌آیند و به جمع مهاجران استان‌های همجوار و اتباع بیگانه ای می‌پیوندند که در بخش صنعت و کشاورزی و ....استان مشغول کار هستند.زندگی مهاجران با مهاجرت به استان‌های خوش آب و هوا و کارآفرین از جمله لواسان، دچار تغییرات مثبتی از بعد اقتصادی می‌شود اما در قبال رفاه اقتصادی، تغییر فرهنگ ساکنان بومی ‌و از دست رفتن داشته‌های فرهنگی، رهاورد منفی مهاجرت است.اما این تاثیر همیشه یکجانبه نیست بلکه در مواردی نیز فرهنگ میزبان بر جامعه مهاجر اثر می‌گذارد اما باید دید که نتیجه تداخل فرهنگی، چیست؟ دستاورد این مهاجرت‌ها به گفته بسیاری از کارشناسان تحت تاثیر قرار گرفتن فرهنگ اصیل شهروندان لواسان است که مهم‌ترین عامل رشد آسیب‌های اجتماعی و تضاد فرهنگی محسوب می‌شود. در این مهاجرت‌ها آنچه باعث نگرانی است، تاثیرپذیری مردم لواسان از فرهنگ مهاجران است؛ در حالی که نباید به این شکل باشد و به جای تاثیرپذیری مردم یزد باید فرهنگ غنی خود را به مهاجران معرفی و شرایطی را فراهم کنند تا آنها از این فرهنگ غنی الگو بگیرند.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • مهاجرت از نقطه اي به نقطه ي ديگر اثرات گوناگوني به بارمي آورد. اين تأثير هم بر مهاجران و هم بر گروه ها و ساختارهاي اجتماعي كه اين مهاجران درون آن جا به جا می شوند بازتاب هايي را به همراه دارد . از لحاظ تاريخي پرمعناترين نتيجه ي مهاجرت اشاعه ي فرهنگ بوده است . در اثر مهاجرت ميان مردماني كه از لحاظ جغرافيايي دور از يكديگر بوده اند، تماس برقرار مي شود. در جريان مهاجرت تماس فرهنگي بين فرهنگ ها ايجاد مي شو د. اهميت تماس فرهنگي اين است كه ممكن است يكي يا هر دو فرهنگ در تماس را با شتاب زياد تغيير دهد و به بازسازي ساختاري بكشاند(فکوهی،1382،32). تغييراتي كه در جريان تماس فرهنگي نمود مي يابد، فرهنگ پذيري ناميده مي شود. فرهنگ پذيري را نوع ويژه اي از دگرگوني فرهنگي دانسته اند. در مقاله ي حاضر دو پديده ي مهاجرت و فرهنگ به تفصيل مورد كنكاش قرار گرفته و با تلفيق دو بينش جامعه شناسي در زمينه ي فرهنگ و جمعيت شناسي در زمينه ي مهاجرت در شهر لواسان ، به شناسايي عوامل و ميزان تأثيري كه مي توانند در فرايندپذيري مهاجرين داشته باشند، پرداخته مي شود.

 • پیشینه تحقیق
 • مقدس و امیري( 2006 ) تحقیقی با عنوان "بررسی سازگاري فرهنگی نسل اول و دوم مهاجران" بر روي مهاجران ترك قشقایی ساکن در حاشیه شهر شیراز انجام داده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هویت قومی یا نگرش هاي فرهنگی به سوي مبدا،رضایت اجتماعی، استفاده از رسانه هاي جمعی محلی، مدت اقامت، سرمایه اجتماعی، محل سکونت قبلی و طبقه اجتماعی مهاجران رابطه معناداري با سازگاري اجتماعی و روانی مهاجران دارد(ربانی، 1381،13).

  اوتمن و دیگران( 2005 ) تحقیقی با عنوان "نقش متغیرهاي جمعیت شناختی و نگرشهاي فرهنگ پذیري در پیش بینی سازگاري اجتماعی و روانی مهاجران در هلند" انجام داده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که نگرشهاي فرهنگ پذیري، مدت زمان اقامت در فرهنگ دیگر ارتباط معنادار و مثبتی با نگرش به سوي فرهنگ جامعه میزبان دارد، یعنی هر چه افراد بیشتر درجامعه مقصد باشند، بیشتر نسبت به فرهنگ جامعه میزبان تمایل دارند(اوتمن، 2005).

 • فرضیه تحقیق
 • -به نظر می رسد بین مهاجرین و ساکنین بومی شهر لواسان تضاد فرهنگی وجود دارد.
 • روش تحقیق
 • روش تحقيق به كار برده شده در اين مقاله تحقيقات كتابخانه اي بوده و از روش پيمايشي توصیفی – تحلیل استفاده شده است .
 • مباحث نظری
 • تعریف فرهنگ
 • «فرهنگ، مجموعه پيچيده‏اى است كه شامل: معارف، معتقدات، هنرها، صنايع، فنون، اخلاق، قوانين، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطى است كه فرد به عنوان عضو ، از جامعه خود فرا مى‏گيرد ، و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتى را برعهده دارد.»

  ويژگى مشترك اين تعريفها، انتقال و فراگيرى فرهنگ از نسلى به نسل ديگر است، كه فرد آن را به عنوان عضوى از اجتماع مى‏آموزد و فرا مى‏گيرد. بدين ترتيب، فرهنگ محصول حيات جمعى و زندگى اجتماعى است، كه براساس آن جامعه انسانى پايه ريزى مى‏شود، و شكل مى‏گيرد و در طول زمان ونسلها دستخوش تغييراتى نيز مى‏گردد. البته، فرهنگ در عين ثبات، نوعى دگرگونى و نوآورى دراز مدت و آهسته را در خود دارد.همه اين تعريفها ، به گونه‏اى عمومى ديدگاههاى گوناگون درباره فرهنگ را ارائه مى‏دهد. اما چنانچه بخواهيم به طور تخصصى وعملى‏تر فرهنگ را تعريف كنيم - كه به بحث اين مقاله نيز نزديكتر باشد-، مى‏توان گفت كه فرهنگ در حوزه دانش، هر آنچه را كه از طريق ارتباط متقابل آموخته- مى‏شود، در برمى‏گيرد (کاظمی،1382،20). در اين تعريف، به جنبه ارتباطات نيز توجه شده است. اين تعريف به نوعى همان ديدگاههاى قبلى، اما با بيانى جديد وعلمى‏تر است، و توجه را به حوزه ارتباطات جلب مى‏كند.يكى ديگر از تعريفهاى مناسب براى فرهنگ در مطالعه ارتباطات ميان فرهنگى، تعريف ذيل است

  «فرهنگ عبارت است از زندگى وعادات روزمره افراد، كه به زندگى اجتماعى تسرى پيدا مى‏كند.»
 • تغيير فرهنگي
 • تغيير فرهنگي، پديده‏اي کلي است و فرآيند تغيير در طول زمان سبب پويايي در فرهنگها مي‏شود.پديده فرهنگي، به عنوان پديده‏اي جدا از ساير پديده‏ها قابل مطالعه نيست. ضمنا تغييرات فرهنگي را بايد در مقابل خصلت پايداري فرهنگي مطالعه کرد.به تعبير بارنت در تغييرات فرهنگي سه انگاره مدنظر عبارت‏اند از:تکامل تدريجي، نشر فرهنگي و فرهنگ‏پذيري که در هر سه مورد انگاره اختراع يا نوآوري، مستتر است. تغييرات فرهنگي، اولين شکل سازگاري بشر نسبت به تغييرات محيط پيرامون است. گرچه تغييرات گوناگون فرهنگي را با سازگاري از طريق تکامل زيستي متفاوت دانسته‏اند، اما آن را به شکل ادامه تکامل زيستي نيز به حساب آورده‏اند.تکامل فرهنگي با تکامل زيستي با منشأ دروني و بيروني در سطح کلي شباهت دارد هر تغييري احتمالا تغيير بعدي را به دنبال دارد.تفاوت در اين است که تغييرات فرهنگي بيشتر معني‏دار است و از فرهنگي به فرهنگ ديگر قابل نشر است و در تمام زندگي فرد نيز مي‏تواند رخ دهد. از آنجا گه يكي از ويژگيهاي مهم بنيادي هر فرهنگ تغيير در فرهنگ و ابعاد آن مي‌باشد. دگرگوني فرهنگي، فرآيندي است كه بدان وسيله اجزاء مختلف يك فرهنگ با گذشت زمان تغيير و تعديل مي‌پذيرد .جامعه‌شناسان ضمن ملاحظه تغييرات نامحسوس كه در شرايط متعارف فرهنگ هر جامعه‌اي رخ مي‌دهد؛ عوامل تغييرات فرهنگي سريع را مورد توجه قرار مي‌دهند. از جمله مي‌توان موارد ذيل را برشمرد:

 • 1- تغييرات سريع جمعيتي يك جامعه در اثر حوادث طيبعي و اجتماعي
 • 2- تغيير محيط جغرافيايي و مهاجرت دسته جمعي
 • 3-تغيير در قدرت سياسي و مديريت اجرايي يك جامعه
 • در پاسخ به علل دگرگوني فرهنگي، اينگلهارت مي‌گويد: اگر بپذيريم كه هر فرهنگ رهيافت مردم در تطابق با محيط را نشان مي‌دهد. در دراز مدت اين رهيافتها به دگرگوني اقتصادي و سياسي پاسخ مي‌دهند. در صورتي كه پاسخ مناسب ندهند بعيد است گسترش يابند و بعيد است كه جوامع ديگر از آنها تقليد كرده و يا از آن اقتباس نمايند.

  بارنز(1986) در مقدمه‌اش بر مجموعه‌ي تك نگاري‌هايي درباره‌ي فرهنگ و سياست مي‌گويد :" فرهنگ مجموعه‌اي از اعتقادات و باورهاست كه با تلاش‌هاي يك گروه معيني در فائق شدن بر مشكلات تطابق بيروني و يگانش دروني توسعه مي‌يابد. فرهنگي كه توانسته باشد به قدر كافي از پس مشكلات برآيد باارزش پنداشته به اعضاي جديد گروه ياد داده مي‌شود.از نظر سوروكين پديده‌هاي فرهنگي در تمدن آينده از جامعه‌اي به جامعه‌ي ديگر يه صورت ايدئولوژيك انتقال خواهند يافت. نشر يا پويايي پديده‌هاي فرهنگي از افراد و گروهها به افراد و گروههاي ديگر كه از پايگاه اجتماعي يكساني برخوردار هستند به طور افقي و از قشرهاي پايين جامعه به قشرهاي بالاتر به طور عمودي صورت مي‌گيرد و برعكس. پديده‌هاي فرهنگي از دستگاه اصلي خود از طريق خطوط و ريشه‌هاي ارتباطي موجود نظير شاهراهها، راه آهن، راديو، هواپيما، تلفن، تلويزيون و غيره به حركت در مي‌آيند و منتشر مي‌شوند. سير حركت پديده‌هاي فرهنگي از قشرهاي بالاي جامعه به قشرهاي پائين‌تر، از شهرهاي بزرگ به نقطه‌هاي روستايي، از گروههاي به اصطلاح «متمدن‌» به گروههاي نامتمدن خواهد بود. در صورتي كه پديده‌ي فرهنگي به صورت مواد فرهنگي خام باشد خلاف جهت مذكور حركت مي‌كند.

  مهاجرت

  مهاجرت بعنوان يک پدیده اجتماعي و فرهنگي و داراي کارکردها و پيامد هاي آشکار و پنهان، و مناسب و نامناسب فرهنگي و اجتماعي است که ميزان اين پيامدها بستگي به ويژگيهاي شخصيتي و اجتماعي شخص مهاجر و ساخت اجتماعي جامعه پذيرنده دارد تاكنون تعاريف مختلفي از مهاجرت ارايه شده است و هركدام از انديشمندان از ديدگاه خاصي به موضوع نگريسته‌اند. البته با وجود تفاوت، وجه اشتراك زيادي بين اين تعاريف وجود دارد كه اين اشتراك‌ها نقطه شروع تحقيقات جمعيتي تلقي مي‌شوند. از جمله تعاريف جامع مهاجرت ميتوان به اين مورد اشاره کرد:

  رولا‌ن پرسا جمعيت شناس فرانسوي مهاجرت را حركات افراد ياگروه‌ها مي‌داند كه تغيير طولا‌ني محل اقامت معمولي فرد را به دنبال دارد. به نظر وي در تحليل حركات جمعيتي سه نكته بايد مد نظر قرار گيرد. دايمي يا طولا‌ني بودن مدت اقامت در محل جديد. ب_ وجود فاصله مكاني بين دو محل . ج_ب الف - وجود فاصله زماني و زمان انجام مهاجرت .
 • فرهنگ پذيري
 • مفهوم فرهنگ پذيري در سال ۱۸۸۰ ، از سوي جي، دبليو، پاول آمريكايي ابداع شده است. وي تغييراتي را كه در شيو ههاي زندگي و تفكر مهاجران در نتيجه تماس با جامعه رخ می داد، اين گونه نامگذاري مي كرد. اين مفهوم بر ارتباط مستمر و مداوم گروه هاي مختلف بر يكديگر تأكيد داشته و همچنين تحولات فرهنگي گروه ها را شامل مي شود. به علاوه حتي اگر تماس ميان دو قوم مستمر نباشد، فرهنگ پذيري وجود دارد(زنجانی، 1380،19). يك برخورد فرهنگي كوتاه ميان دو جامعه كافي است كه فرايندي را آغاز كند كه قادر به تأثيرگذاري بر ترتيبات فرهنگ ابتدايي باشد.فرهنگ پذيري فرايندي از دگرگوني است كه طي آن دو فرهنگ به همگرايي بيشتر دست مي يابند. اين همگرايي ماحصل تماس مداوم آن هاست، تماسي كه مي تواند به صورت گوناگون ميسر گردد. در فرايند ارتباط و تماس فرهنگي است كه فرهنگ پذيري نمود مي يابد و در قالب مفاهيم و برچسب هايي مانند ارتباط نژادي، گروه هاي قومي و روابط فرافرهنگي به كار برده مي شود كه اين ها اشكالي از ارتباط فرهنگي مي باشند.در عمومي ترين معنا ارتباط ميان فرهنگي، وقتي رخ مي دهد كه توليدات فرهنگي عضوي براي استفاده ي اعضاي فرهنگي ديگر، در اختيار آ نها قرار مي گيرد. به طور عيني تر ارتباط بين فرهنگي، ارتباطي ميان افراد است كه ملاحظات فرهنگي و نظا مهاي نهادي مجزايي به حد كافي براي تغيير پيشامدهاي ارتباطات دارند. اصطلاح ارتباط بين فرهنگي زماني استفاده مي شود كه به ارتباط ميان افرادي از فرهنگ هاي مختلف دلالت مي كند؛ زيرا اين اصطلاح به مقايسه ي بين فرهنگ ها براي مثال شيوه ي رهبري خويشاوندي) دلالت دارد.(

 • پيامد‌هاي اجتماعي و فرهنگي مهاجرت
 • يكي از پيامدهاي عمده مهاجرتي، آشنايي مردم با فرهنگ و تمدن‌هاي مختلف است. نقش مهاجرت در تداخل فرهنگ‌ها و پويايي فرهنگي جوامع در طول تاريخ بشر ذهن بسياري از متفكران و صاحب‌نظران را به خود مشغول داشته و تحقيقات فراواني در اين زمينه صورت گرفته است. از نقطه نظر فرهنگي، نكته مورد اهميت در تمام مهاجرت‌ها، يكسان بودن فرهنگ مبداC و مقصد است. چنانچه تفاوت‌هاي فرهنگي ميان مبداC و مقصد مهاجرت وجود داشته باشد، بحث تأثير پذيري مهاجران از فرهنگ مقصد يا تأثيرگذاري آنها بر فرهنگ مقصد، مدنظر قرار مي‌گيرد. مهاجران به طور معمول ضمن اخذ برخي از ويژگي‌هاي فرهنگي مقصد، بعضي از ويژگي‌هاي فرهنگي مبداC را نيز حفظ مي‌كنند. به اين ترتيب در درازمدت ويژگي‌هاي فرهنگ آنان به فرهنگ بينابين فرهنگ مبداC و مقصد تبديل مي‌شود. سپس در بين نسلهاي بعدي اين مهاجران به تدريج ويژگي‌هاي فرهنگ مقصد، غلبه بيشتري پيدا مي‌كند. اگر گروهي از مهاجران داراي ويژگي‌هاي فرهنگي غني و قوي باشند، اقليتي فرهنگي را در مقصد مهاجرت تشكيل مي‌دهند و چه بسا فرهنگ مقصد را متأثر مي‌سازند. گرچه پذيرش فرهنگ‌هاي گوناگون به وسيله مهاجران و ساكنان بومي‌در ابتدا با مقاومت و عكس‌العمل‌هاي منفي همراه است اما آنچه در آغاز به شكل برخورد تمدن‌ها خودنمايي مي‌كند، در نهايت از بده و بستان‌هاي فرهنگي آنها، فرهنگ‌هاي متعالي‌تري به وجود مي‌آيد. مانند آمريكا كه بخش عمده‌اي از فرهنگ، پيشرفت و تعالي خود را مديون مهاجران است. البته در برخي از موارد اين تأثيرها در جهت مثبت نيست.

  لَواسان یا همان لواسان‌کوچک یکی از شهرهای شهرستان شمیرانات استان تهران است. شهر لواسان در بخشی به نام بخش لواسانات قرار دارد. جمعیت بخش «لواسانات» براساس سرشماری کارگاهی آبان ۸۱، ۲۰۶۹۷ نفر (۶۳۹۹ خانوار) می‌باشد که از این میزان ۱۶۰۹۰ نفر در حوزه شهری و ۴۶۰۷ نفر در خارج از آن سکونت دارند . جمعیت آن در سال ۹۰ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود. این در حالی است که جمعیت لواسان در سال 85 حدود 12000 نفر بوده و که می توان نتیجه گرفت این شهر در مدت 5 سال رشد جمعیت 125% داشته است شهرستان شمیران که مشتمل از سه شهر تجریش، لواسان و قصران است منطقه یک شهر تهران را تشکیل می‌دهد. شهر لواسان را از شمال، کوه‌های ورجین، باغدره، کند و افجه، از سمت باختر کوه‌های قصران، از سمت شمال خاور و خاور کوه‌های ایرا، فیل زمین، لواسان بزرگ(اسم روستایی) و جاجرود و از جنوب کوه‌های تلو، کوه‌های تلو، زینکوه و ارا کوه در بر می‌گیرند. بخش لواسان دارای روستاهای زیادی است اما بدنه شهر از باختر به خاور را محله‌های اصطلک، ترک مزرعه، احمدآباد، شورکاب، جاییج(جاج معرب چاچ)،گَلَندُوَک(گل هم دو رودک) «مرکز»، نجارکلا، سیدپیاز، ناران، قاضی‌آباد، کلاک، باغ دره، سبو بزرگ و سبو کوچک تشکیل می‌دهند. (فیندلی، 1382،20).

  زبان گفتاری زبان گفتاری مردم بومی لواسان و روستاهای اطراف آن در بخش لواسانات فارسی با لهجه تاتی است که با زبان پهلوی باستان اشتراکات بسیاری دارد که به گویش البرزی به دلیل رواج آن در کوهپایه‌های رشته کوه البرز نیز مشهور است و این لهجه همان لهجه قدیم تهرانی است که تقریبا در حال نابودی است. مردم روستاهای لواسان هنوز بدان تکلم می‌کنند اما در شهر لواسان به مرکزیت گلندوئک بسبب مهاجرت اقوام از نقاط مختلف کشور در سالهای گذشته، جز تعداد معدودی از بومی‌های قدیمی، اکثریت اعم از بومی و غیر بومی به فارسی معمول با لهجه تهرانی سخن می‌گویند و نسل جدید دیگر به لهجه قدیم تکلم نمی‌کند. نژاد نژاد مردم بومی لواسان و روستاهای آن آریائی و همانند شهر ری باستان از شاخه مادها می‌باشد که در مرور زمان در پی مهاجرت‌های اقوام به دلایل گوناگونی مثل جنگ، تجارت، کار، تبعید، حکمرانی و ... اختلاط‌هایی با یونانی‌ها، ترک‌ها، سادات عرب و دیگر اقوام ساکن در فلات ایران داشته‌است. برای مثال نزدیکی با مازندران باعث شده افرادی از شمال به این ناحیه و یا بالعکس مهاجرت داشته باشند که شباهت‌های چهره برخی از اهالی به مردم شمالی گویای آن می‌باشد. امروزه مهاجرت‌های انبوه مناطق مختلف کشور به تهران که لواسان را نیز تحت شعاع قرار داده‌است سبب گشته عده زیادی از آذری زبانان، کردها، لرها و گروههای فارسی زبان ِ دیگر ِ مهاجر بافت جمعیتی لواسان را تا حد محسوسی تغییر دهند. اما در کل بیشتر مهاجرت‌های سالهای اخیر که به علت هوای سالم و معتدل و طبیعت سرسبز و زیبای لواسان و وجود شرایط خوب و کافی جهت ساخت و ساز ویلاها و منازل مسکونی و نزدیکی به پایتخت است از ساکنین شمال تهران یعنی شمیران بوده‌است و می‌توان آن را سرریز جمعیت تهران بعلت ازدحام جمعیت و آلودگی هوای تهران قلمداد نمود.
  تحقیقهای مشابه
  مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
  55 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی گردشگری مطالعه موردی شهر شیراز
  38 صفحه - 10500 تومان
  بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق
  16 صفحه - 9000 تومان
  تفکر و مطالعه در کودکان- روش تحقیق
  24 صفحه - 15000 تومان
  تفکر و مطالعه در کودکان- روش تحقیق
  24 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
  21 صفحه - 81900 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعه منطقه تایگا8
  14 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مطابق بودن با اصول درسهایی از مطالعه هزینه¬های توافقات نامرتبط در بانکداری اسپانیا
  22 صفحه - 66000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13
  18 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان
  10 صفحه - 30000 تومان
  تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجرات افغانی در ایران
  16 صفحه - 7500 تومان
  بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
  20 صفحه - 7500 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی
  2 صفحه - 9000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
  40 صفحه - 30000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 54000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 54000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
  28 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تفسير جامعه (گروه ها) 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه سبک های مدیریت تضاد (E.McGrath,S.J) (مکگراد)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد (S.Thomas NG et all) (توماس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فعالیت های کار و خانه (Wendy Mackey & jim Mckenna) (وندی مکی و جیم مکننا)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تضاد کار - خانواده (Colette Darcy & Alma Mccarthy) (کلت دارسی و الما مسردی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تضاد بین کار - خانواده (Katherine J. C. Sang et all) (کادرکین . سانگ و هماران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
  39 صفحه - 58500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
  39 صفحه - 58500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش هماهنگ سازي تضاد و تعارض در روابط مجاري بازاريابي30
  47 صفحه - 66000 تومان
  شیوه های ارتباط سازمانهای فرهنگی بین المللی
  16 صفحه - 1500 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی جاذبه های مذهبی و فرهنگی کشور عراق - روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
  19 صفحه - 18000 تومان
  کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
  19 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 27000 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
  1 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  رابطه بین شهر ها و اقتصاد
  13 صفحه - 6000 تومان
  رابطه بین اعتیاد و سوانح رانندگی- روش تحقیق
  21 صفحه - 10500 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه مهر های ایلامی و بین النهرینی روش تحقیق
  18 صفحه - 6000 تومان
  بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
  48 صفحه - 18000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تفاوت های بین دین اسلام و یهودیت- روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
  45 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
  6 صفحه - 7800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19
  43 صفحه - 129000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص و افشاگری صنفی داوطلبانه 32
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
  8 صفحه - 24000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هشدار جهانی و انقراض گونه های بومی از مناطق متنوع زیست محیطی
  3 صفحه - 9000 تومان
  نظر سنجی درباره ورزش با نمودار و جداول در شهر تهران مطابق با اصول روش تحقیق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرحله انتقال چین به سیستم¬های انرژی سبز : جنبه¬ی اقتصادی آب گرم¬کن¬های خورشیدی خانگی و تعمیم آن¬ها در شهر Dezhou
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پهنه بندي فقر در فضاهاي شهري (نمونه موردي: شهر هرات)
  4 صفحه - 12000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007