موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق

عنوان سفارش :
مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق
تعداد صفحه :
34
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • روش تحقیق
 • مباحث نظری
 • بحران گرجستان
 • پيدايش (دوره ماقبل بحران )
 • گسترش (اوج وخامت بحران )
 • كاهش (پايان بحران )
 • تاثير )مابعد بحران(

  -عوامل زمينه ساز و تشديدكننده بحران گرجستان

 • قطب بندي
 • سطح نظام بين الملل
 • وضعيت منازعه (تعارض)
 • جغرافيا
 • عمر بازيگر بحران
 • نظام سياسي
 • مداخله اتحادیه اروپایی در بحران گرجستان (حقوقی) بروکسل؛ و پیامدها

  مديريت بحران: راه حل اروپايي

 • نتيجه گيري
 • منابع
 • مقدمه
 • گرجستان یکی از کشورهای قاره اروپاست البته به طور دقیق کشوری است که در منطقه اوراسیا قرار دارد که مرز بین اروپا و آسیا است.گرجستان در میانه و غرب قفقاز جنوبی واقع شده از شمال به فدراسیون روسیه از شرق با جمهوری آذربایجان از جنوب با ارمنستان و از جنوب غربی با ترکیه هم مرز است و در غرب هم با دریای سیاه همسایه است.

 • بیان مسئله
 • قفقاز جنوبی، اهمیت ژئوپولیتیکی زیادی در جغرافیای جهان داراست . در حال حاضر در قفقاز جنوبی گرجستان دارای اهمیت زیادی است . این کشور دریچه غرب به سمت شرق است .غربی ها برای دسترسی به دریای خزر و آسیای مرکزی، به این دلیل که راه روسیه دارای مشکلات سیاسی است و از ایران هم نمی خواهند استفاده کنند، راهی جز گرجستان ندارند.گرجستان از گذشته هم دارای اهمیت زیادی بوده است و به عنوان گذرگاه نظامی، شمال و جنوب قفقاز را به هم ارتباط داده است (امیراحمدیان، 1385 )انتقال نفت و گاز منطقه هم منوط به ثبات گرجستان است . زیرا خطوط مهم انرژی از این کشور می گذرد و از سوی دیگر هم برنامه هایی برای انتقال خطوط دیگری از این منطقه وجود دارد(باشویلی، 1384) گرجستان، حیاط خلوت امنیتی روسیه است . این کشور برای دسترسی به جنوب و ارمنستان راهی جز گرجستان ندارد.از سوی دیگر ، هم مرزی گرجستان با برخی استان های روسیه که دارای مشکلات جدایی طلبانه هستند، بر اهمیت این کشور برای روسیه افزوده است (کاظمی، 448:1384 ).

 • روش تحقیق:
 • با استفاده از مقالات و کتابها و از روش مطالعه کتابخانهای
 • مباحث نظری
 • بحران گرجستان
 • به طور كلي براي شناسايي يك بحران نظامي - امنيتي مي توان شاخص هايي چون تهديد ارزشهاي بنيادي، انجام اقدامات قاطعانه و نشان دادن خصومت آشكار، بيان نمود . بحران واژه اي جهاني است كه به توصيف از هم گسيختگي و بي نظمي در دنيا مي پردازد.يك بحران بين المللي بر دگرگوني در نوع و يا افزايش و شدت كنش هاي شكننده متقابلبين دو يا چند دولت دلالت مي كند. با تشديد احتمال مخاصمات نظامي ميان آن ها طبعاً روابط فيمابين بي ثبات تر شده و ساختار نظام بين الملل را به چالش فرا مي خواند(برچر، 1382، 24).در اين جا با تشريح اجمالي اين مراحل در خلال توضيح هر مرحله، مسائل مربوط به بحران گرجستان را نيز به بحث و بررسي خواهيم گذاشت.

 • پيدايش (دوره ماقبل بحران ):
 • اين مرحله را به دوره ماقبل بحران يا پيدايش تعبير مي نمايند. در اين مرحله موضوع عدم تهديد يا تهديد اندكي كه ارزش ها را هدف گرفته، احساس مي شود. گاهي در اين مرحله افزايش شديد و بيش از حد معمول كنش متقابل انجام مي گيرد. مرحله پيدايش، گسترش، يك بحران بين المللي مستلزم وجود حداقل دو كشور دشمن است كه يكي يا هر دو بيش از حد معمول تهديد به ارزش ها را درك كرده و پاسخ مي دهد.زمينه هاي پيدايش بحران گرجستان از مدت ها قبل با توجه به شرايط قومي و جغرافيايي و سياسي قفقاز جنوبي وجود داشت . خودمختاري آبخازيا در قانون اساسي سال 1921 جمهوري گرجستان منظور شده بود اما پس از تجاوز روسيه در سال 1921 به گرجستان، شوروي با حمايت از بلشويك هاي آبخاز جهت تضعيف گرجي ها و سياست روسي كردن منطقه، جمهوري آبخازيا را مستقل اعلام كردند . هرچند اندكي بعد بر اساس معاهده ويژه اي اتحاد آبخازيا بار ديگر در محدوده دولت گرجستان قرار گرفت اما سابقه خطرناك اين جدايي طلبي تا امروز باقي مانده است و همچنان زبان و فرهنگ گرجي نفوذ اندكي در ميان آبخازها داشته است)داوتياشويلي،1388،86).در مورد ناحيه خودمختار اوستياي جنوبي نيز بايد گفت كه تشكيل چنين واحد مختاري نتيجه فرعي شوروي كردن گرجستان بوده زيرا ايجاد خودمختاري سرزميني براي مردمي كه سرزمين مادري آن ها در خارج از اين جمهوري قرار داشت از موارد بسيار نادر در اتحاد جماهيربه همين دليل اختلافات سياسي عميقي ميان ، شوروي سابق بود (داوتياشويلي، 1388،67). به همين دليل اختلافات سياسي عميقي ميان گرجستان و شوروي ادامه داشت كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وارد فازهاي جديد شد كه به طور مختصر در اين ارتباط مي توان به درگيري نظامي ميان گرجستان و اوستياي جنوبي در سال 1990 كه منتهي به توافقنامه 1992 شد و درگيري سال هاي 1992 و 2003گرجستان و آبخازيا كه به علت حمايت نظامي روسيه منجر به شكست گرجستان شد، اشاره كرد.در اين كه دو كشور گرجستان و روسيه يكديگر را دشمن تلقي مي كنند در ميان پژوهشگران ترديدي وجود ندارد اما حضور رئيس جمهور فعلي گرجستان آقاي ساكاشويلي كه در سال 2003 با » انقلاب رز « روي كار آمد را مي توان نوعي تهديد به ارزش هاي روسيه تلقي نمود. زيرا اين نوع انقلابات توسط كشورهاي غربي با هدف تضعيف وضعيت نفوذ روسيه در منطقه قفقاز به راه انداخته شده اند. در همين راستا تلاش گرجستان براي پيوستن به ناتو مهمترين چالشي است كه رئيس جمهور طرفدار غرب اين كشور براي امنيت ملي روسيه و محدود كردن مرزهاي امنيتي اين كشور به مرزهاي جغرافيايي آن به عمل آورد. انقلاب اخير گرجستان با شعارهاي مبارزه با فقر و كاهش بيكاري، وعده بازگرداندن حاكميت گرجستان بر دو منطقه جدايي طلب آبخازيا و اوستياي جنوبي و نيز عضويت اين كشور در ناتو به پيروزي رسيد كه همين امر شديدا بر حساسيت هاي موجود افزود . از زمينه هاي ديگر بحران مي توان به پشتيباني گرجستان از چچن ها در نبرد با روسيه، درخواست برچيده شدن پايگاهاي نظامي روسيه از اين كشور، مخالفت با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني، تلاش جهت ايجاد خط لوله باكو تفليس جيهان و كاستن از جايگاه روسيه در زمينه تامين انرژي در اروپا، اختلافات دو كشور در مورد تركيب نيروهاي پاسدار صلح در آبخازيا و اوستياي جنوبي و قطع روابط ديپلماتيك اين كشور با روسيه اشاره كرد. (امير احمديان، 1387،44).

 • گسترش (اوج وخامت بحران ):
 • در مرحله گسترش بحران، با شکنندگی خيلي شديدتر و نيز نوعي افزايش كيفي در احتمال مخاصمات نظامي مواجه هستيم . در اين مرحله بالاترين حد وخامت و حداكثر فشار رواني ايجاد مي شود. شاخص گسترش، تغيير خشونت از سطح پايين به سطح بالا خواهد بود كه به صورت حركت از برخوردهاي كم اهميت به سوي برخوردهاي جدي و يا جنگ بين متخاصمين انجام خواهد گرفت.صاحب نظران در مطالعه بحران ها در اين مرحله تمركز ويژه اي بر بحث واكنش رهبران كشورها و نحوه تصميم گيري آن ها دارند. رهبران در شرايط بحراني بايد بر اساس سه عنصر تهديد، زمان و غافلگيري نوع برخورد مناسب با بحران را تدارك ببينند . در واقع مديريت بحران در اين مرحله از اهميت بيشتري برخوردار است . حالت هاي متصور از نسبت ميان سه عنصر ياد

  شده، مكعبي را تشكل مي دهد كه به مكعب بحران معروف است.بر اين اساس در هر راس مكعب شرابط بحران از لحاظ شدت و ضعف تهديد، بلند و يا كوتاه بودنِ زمان و قابل پيش بيني بودن و يا نبودنِ تهديد سنجيده مي شود كه مجموعا هشت وضعيت يا هشت بحران شامل بحران هاي نوظهور، بطئي، استثنائي، انعكاسي، عمدي، عادي و، اداري قابل تشخيص مي باشد(كاظمي، 1360،33)اين مدل عمدتاً با هدف تشخيص ابعاد و شرايط بحران جهت انجام تصميم گيري درست طراحي شده و به كار گرفته مي شود. در ارتباط با آنچه در خصوص مدل مكعب بحران بيان شد، مي توان گفت كه بحران گرجستان در ميان انواع بحران هاي هشت گانه از نوع بحران انعكاسي بوده است . به اين معني كه در بحران مذكور تهديد شديد، زمان تصميم گيري كوتاه و ميزان غافلگيري تا حدي قابل پيش بيني بوده است.در مورد مديريت و نحوه تصميم گيري بحران تحليل بين المللي ساكاشويلي در قبال اقداماتش مبتني بر اين پيش فرض بود كه روسيه در قبال حمله احتمالي گرجستان به منطقه خودمختار اوستياي جنوبي واكنش تندي از خود نشان نخواهد داد زيرا به هرحال ملاحظه واكنش ديگر قدرت هاي غربي را خواهد كرد . از طرف ديگر ساكاشويلي تصور اغراق آميزي از حمايت احتمالي قدرت هاي غربي در اين بحران داشت و فكر مي كرد كه غرب به دليل ملاحظات سياسي و ايدئولوژيك در شرايط بحراني، ناچار به حمايت امنيتي از گرجستان خواهد شد.در مجموع او مي خواست با يك اقدام متهورانه و سريع آمريكا، اروپا، روسيه و جامعه بين المللي را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد . اما شدت واكنش روسيه در مدت زماني كوتاه و نگراني ساكاشويلي از سقوط دولتش توسط روس ها باعث گرديد تا ناچار عقب نشيني كرده و عملا به دليل تحليل اشتباه و بي تجربگي، قادر به مديريت بحران نگردد.

 • كاهش (پايان بحران )
 • مرحله كاهش يا پايان بحران، زماني شكل مي گيرد كه تبعات بحران براي متخاصمين و يا ساير بازيگران مشخص شود . كاهش بحران از نظر دولت ها با بروز مولفه هايي چون از بين رفتن تهديد، فشار زمان و احتمال جنگ عملياتي درك شده و اين باور را براي دو طرف ايجاد مي كند كه توافق براي پايان ،جنگ، هر دوي آن ها را در وضعيت بهتري قرار خواهد داد. (برچر، 1382،59).براي طرفين يك بحران، سود مورد انتظار از ادامه جنگ بايد كمتر از فايده مورد توقع از برقراري آتش بس و حل و فصل يك بحران باشد . يادآوري اين نكته را ضروري مي داند كه در اين جا جنگ دقيقا معادل بحران گرفته نشده بلكه تغييرات صحنه جنگ در ارتباط به موازات وضعيت بحران مد نظر قرار گرفته است.

  در همين ارتباط كي . جي. هالستي، شش روش را در خصوص حل و فصل منازعات بين المللي مشخص كرده است كه عبارتند از : 1- احتراز يا عقب نشيني داوطلبانه . 2 غلبه خشونت آميز . 3 تسليم يا عقب نشيني اجباري ناشي از تهديد جهت به كارگيري زور . 4 سازش . 5 .حكميت يا ارجاع منازعه به داوري و. 6 حل و فصل منفعلانه كه يا تسليم در برابر يك وضعيت موجود جديد، بدون يك توافق رسمي(هولستي، 1383،718).كاهش بحران ممكن است در كوتاه مدت يا درازمدت از طريق چانه زني مستقيم، مداخله طرف ثابت و اعمال قدرت نظامي برتر يكي از طرفين درگير تحقق پيدا كند .(برچر،1382،290).

  در خصوص بحران گرجستان مي توان گفت كه نقطه كاهش بحران موافقتنامه شش محوري « مدودف- سارکوزی» است كه در 15 آگوست 2008 به امضاء رئيس جمهوري گرجستان و در 16 آگوست همين سال به امضاء رئيس جمهوري روسيه رسيد.بر اساس اين موافقنامه روسيه و گرجستان متعهد شدند كه به تحركات نظامي عليه يكديگر پايان دهند . وضعيت آتش بس موقت به وضعيت آتش بس پايدار تبديل شود . دو طرف امكان انجام كمك هاي انسان دوستانه براي آسيب ديدگان از حملات را فراهم سازند . نيروهاي گرجي به مواضع خود در 16 آگوست (قبل از آغاز جنگ ) بازگردند. همچنين نيروهاي روسيه به وضعيت سابق خود بازگشت نمايند . در اين توافقنامه ذكر شده است كه وضعيت اوستياي جنوبي و آبخازيا در مجامع بين المللي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در باره نيروهاي صلح بان روسيه در مناطق مورد مناقشه نيز مذاكره خواهد شد. (روزنامه كارگزاران، 1387).طرح فرانسه به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي در قبال جنگ گرجستان عمدتاً به مديريت بحران براي كاهش و پايان جنگ و شرايط پس از وقوع جنگ معطوف بود . گرجستان پذيراي آتش بس بود و روسيه نيز بحران را با بيرون راندن نيروهاي گرجي از اوستياي جنوبي و متعاقب آن به رسميت شناختن استقلال اين كشور به نفع اهداف خود مديريت نمود. بخش ديگري از دلايل كاهش بحران مربوط به حملات لفظي مقام هاي آمريكايي به روسيه و حمايت هاي اين كشور از گرجستان بود . سفر مقامات سياسي آمريكا (رايس، بايدن و ديك چني ( به منطقه در واقع براي اعلام جانبداري از گرجستان بود .
 • تاثیر (مابعد بحران)
 • منظور از تاثيرهمان آثار و عواقب بعدي بحران است به ديگر بيان آثار بحران بر طرفين درگير، نظام بين الملل و ديگر نظام هاي فرعي مد نظر مي باشد. در اين جا ميراث بر جاي مانده از بحران ها توصيف و تبيين مي شود. نتيجه بررسي ها بايد مشخص كند كه آيا اين بحران تاثيري بر كاهش يا افزايش تنش بين طرفين درگيري داشته است يا خير)برچر، 1382،59)به نظر مي رسد در بحران گرجستان، ميان طرفين درگير و نيز در سطح نظام بين الملل،نشانه هاي كاهش تنش بسيار محدود بوده و همچنان خطوط گسل و اختلافات متعددي باقي است كه در اين زمينه مي توان به مواردي چون به حالت تعليق درآمدن روابط ناتو روسيه،به رسميت شناخته شدن استقلال دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي توسط مجلس روسيه و تنفيذ اين امر توسط رئيس جمهور اين كشور، حضور ناوهاي آمريكا (يو. اس. اس. مك فال ) در بنادر گرجستان، مخالفت اتحاديه اروپا و آمريكا با اعلام تاييد رسمي استقلال دو منطقه توسط روسيه، مشاجرات لفظي رهبران آمريكا و روسيه بر عليه يكديگر و تاثير اين بحران ها بر وضعيت طرح سپر موشكي آمريكا اشاره نمود.( امير احمديان، 1387،8).

  تحقیقهای مشابه
  مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق
  34 صفحه - 15000 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
  45 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی نظم عمومی روش تحقیق
  58 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
  64 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
  43 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
  22 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق
  37 صفحه - 21000 تومان
  بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق
  18 صفحه - 7500 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی حقوقی جرایم ناشی از خطائی پزشکی روش تحقیق
  27 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  ضمانت اجرایی تخلف از شروط ترک فعل حقوقی روش تحقیق
  26 صفحه - 12000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
  91 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اتحادیه های کارگری وبهره وری، یک تحلیل تجربی بااستفاده از داده های موجود درسطح شرکتی ژاپنی 23
  8 صفحه - 24000 تومان
  تاثیر اینترنت بر بحران هویت نوجوانان 15 تا 18 سال - روش تحقیق
  25 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 45000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007