موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آموزش نرم افزار حسابداری هلو

عنوان سفارش :
آموزش نرم افزار حسابداری هلو
تعداد صفحه :
38
قیمت :
15000 تومان
 • روع كار با برنامه
 • ورود اطلاعات مورد نياز اول دوره

  شما قادر خواهيد بود كه پيش از پايان عمليات اول دوره اطلاعات مورد نياز را جهت شروع به كار با برنامه وارد سيستم نماييد . اين اطلاعات شامل تعريف سرفصلهاي جديد وكدهاي معين و يا تفضيلي در ارتباط با اين سرفصلها مي باشد. توجه : حتماً دقت نمائيد تعاريف انجام شده بصورت پيش فرض بوده و شما قادر نخواهيد بود كه آن را از حالت پيش فرض خارج كنيد و يا نيز كدهاي سه رقمي (كل) هفت رقمي( معين ) و يازده رقمي( تفضيلي) را عوض نمائيد. اطلاعات ديگري كه شما قادر به تعريف آن مي باشيد شامل معرفي اشخاص يا طرف حسابها ، موجودي اول دوره انبارها ، معرفي حسابهاي بانكي و صندوق و تعيين موجودي اوليه آنها ، ورود اسناد بانكي پرداخت شده و ورود اسناد بانكي دريافت شده مي باشد.

 • اشخاص اول دوره
 • پس از كليك كردن بر روي اين كليددر پنجره اي كوچك اطلاعات شخصي آن طرف حساب كه شامل ( نام ، كد ، تلفن ، كد سرفصل حسابداري ، آدرس ، حد اعتبار ، جمع مانده ارزي ، جمع چكهاي دريافتي و جمـع چكـهاي پـرداختي مـي باشد و در نهايـت جمع بـدهكاري ( مانده حساب ) آن شخص را نمايش مي دهد كليد طرف حساب باز ميشود براي معرفي طرف حساب جديد معرفي نماييم و سپس تراز نسيه اول دوره براي اين شخص وارد كرده ايم را نمايش مي دهد كه مي توانيم اصلاح نماييم و با زدن كليد اصلاح ، اصلاحات خود را اعمال نماييم.

 • افتتاح حساب
 • پنجره اي به نام افتتاح حساب باز مي شود كه در ابتدا قبل از تعريف حسابها فقط 2 كليد از 4 كليد بالاي پنجره فعال مي باشد ، كليد افتتاح حساب كليد f7 جهت تعريف حسابهاي بانكي مي باشد كه پس از تاييد , پنجره معرفي حساب بانكي جديد باز مي شودو درآن با كليك بر روي نام بانك , نام بانكي كه درآن حساب داريم مثلا ملي , ملت و… را از ليست بانكهاي دولتي تعريف شده از قبل انتخاب نموده و سپس شماره حساب خود را در قسمت مربوطه وارد و در مورد نام شعبه و شماره شعبه نيز به همين ترتيب عمل مي نمائيم و در انتها نوع حساب خود را كه جاري است يا پس انداز انتخاب و سپس تاييد مي نمائيم . فقط بايد اين نكته را مد نظر داشت كه درصورت انتخاب گزينه پس انداز امكان تعريف چك از اين حساب وجود ندارد وفقط مي توان به اين حساب پول واريز كرد و چك خواباند و يا نقدي پول برداشت نمود.

 • دسته چك
 • معرفي بانك جديد
 • موجودي بانكها و صندوق
 • اسناد بانكي دريافتي - سال مالي قبل
 • اسناد بانكي داده شده - سال مالي قبل
 • دسته چك
 • با انتخاب اين گزينه درسمت چپ پايين پنجره افتتاح حساب, پنجره ورود دسته چك باز مي شود كه با كليد جديد پنجره ورود بازه دسته چك جديد باز شده و مي توان شماره دسته چك را تعريف نمود.

 • معرفي بانك جديد
 • كليد ديگري كه قبل از تعريف اولين حساب فعال است كليد معرفي بانك جديد مي باشد كه در صورت نياز مي توانيم بانك جديد معرفي نمائيم. به عنوان مثال : موسسات مالي كه جديدا ايجاد شده را مي توان به ليست بانكهاي نرم افزاراضافه نمودكه پنجره بانك جديد باز مي شود ونام بانك را مي نويسيم مثلا بانك سامان وسپس تاييد كرده واگر مجددا افتتاح حساب كليد f7 را بزنيم , افتتاح حساب باز مي شود و مي توان بانك جديد را انتخاب نمود اما بعد از تعريف اولين حساب بانكي 2 كليد اصلاح حساب و حذف حساب نيز فعال ميشود با كليد اصلاح حساب پنجره اي جهت اصلاح حساب نمايان مي شود ومي توان اطلاعاتي كه براي تعريف حساب وارد نموده ايم را تغيير داده و اصلاح نمائيم و در آخر با تاييد ، عمليات خود را ثبت نمائيم با كليد حذف حساب هم مي توان شماره حساب انتخابي را حذف نمود.

  موجودي بانك و صندوق

  اين منو موجودي بانك ها و صندوق ها را كه در اول دوره وارد نموده ايم را در ليستي به ما نشان مي دهد كه مي توانيم اصلاح نماييم و با زدن كليد تاييد ، اصلاحات خود را تاييد كنيم و يا با زدن كليد انصراف از پنجره بدون انجام تغييرات خارج شويم.

 • اسناد بانكي دريافتي- سال مالي قبل
 • اين پنجره دقيقاً مانند پنجره اسناد پرداختي مي باشد تنها چهار اختلاف با هم دارند, اولين تفاوت در اين كه كليد طبقه بندي جديد امكانات اضافه شده است درنسخه جامع همانطور كه قبلاًگفته شد مي توان طرف حساب خود را طبقه بندي نمود (مثلاًبرحسب شهر محل سكونت ) و دومين تفاوت اين است كه در هنگام ورود اطلاعات بعد از تاييد كردن نام بانك طبقه اي را كه اين فرد را در آن طبقه بندي كرده ايم را نيز از ما مي پرسد و پس از تاييد نشان مي دهدكه به عنوان مثال : فرد در تهران است يا در منطقه ديگر. سومين تفاوت اين است كه نام شعبه را نيز بايد وارد كنيم ، چهارمين تفاوت اين كه درصورت نياز مي توان در قسمت پشت نمره شماره دفتراسناددريافتي راكه روي چك مي نويسيم جهت جستجوي راحت تر ثبت كنيم كه اين كار اجباري نمي باشد . بقيه مراحل و امكانات مانند اسناد پرداختي مي باشدبا اين تفاوت كه هيچ كدام از گزينه هاي نام طرف حساب و نام بانك و ..... امكان جستجو ندارد.

 • اسنادبانكي داده شده - سال مالي قبل
 • در اين قسمت چكهايي راكه به طرف حسابها پرداخت شده ولي سررسيد آنهاهنوزنرسيده را وارد مي كنيم. بايد توجه داشت كه اين چكها دردوره مالي قبل به حساب طرف حساب ثبت شده ودراين قسمت چك مورد نظر با حساب اسناد پرداختي وافتتاح حساب ثبت مي گردد ودرحساب طرف حساب عمل نمي شود ونام طرف حساب را دراين قسمت از اين جهت وارد مي كنيم كه در طي دوره در سابقه مشتري نشان دهد كه چه مقدار جك پاس شده و چه مقدار چك وصول نشده از طرف حساب داريم . جهت ورود چكهاي پرداختي در اين قسمت بايد اطلاعات زير را وارد نمود. تاريخ صدور : تاريخ صدور چك را بصورت 01/04/1381 وارد يعني سال را چهار رقمي و ماه و روز را بصورت دو رقمي وارد مي نمائيم و در صورت يك رقمي بودن يكي از دو عدد ماه و روز يك صفر قبل از آن وارد مي كنيم تا دو رقمي شود تاريخي است كه چك را به طرف حساب پرداخت كرده ايم.

 • انتهاي عمليات اول دوره
 • با اجراي اين گزينه پنجره انتهاي عمليات اول دوره باز مي شود كه در سمت راست بالاي پنجره مشخصات چك هاي دريافتي و پرداختي را بصورت فهرستي از مشخصات شماره چك ، نام طرف حساب ، مبلغ چك نمايش داده مي شود . همچنين چك هاي دريافتي يا پرداختي ، در قسمت پايين موجودي صندوق و شماره حساب هاي بانكي نمايش داده مي شود و در سمت چپ نيز اطلاعات مربوط به جمع اسناد دريافتي , جمع اسناد پرداختي ، جمع حساب هاي دريافتي ، جمع حساب هاي پرداختي ، ارزش كالاهاي اوليه ، موجودي صندوق ، جمع موجودي بانكها ، جمع موجودي نقدي قابل رويت مي باشد

  قبل از تاييد عمليات ، درقسمت بالاي صفحه مي توانيم تاريخ سند را به تاريخ موردنظر تغيير دهيم و هرگونه تغيير در اين تاريخ سبب مي شود تاريخ سند افتتاحيه نيز تغيير نمايد . توصيه مي شودكه قبل ازانجام عمليات از كليه اطلاعات وارده مربوط به عمليات اول دوره ، يك فايل پشتيبان تهيه نمائيم .پس ازپايان عمليات اسناد افتتاحيه به شماره هاي 2و1صادر و برنامه بسته مي شود . با اجراي مجدد برنامه تمامي منوهاي مورد نياز فعال شده وبرنامه آماده ورود اطلاعات مربوط به عمليات طي دوره مي باشد.

  نام طرف حساب : نام طرف حساب را مي توان از ليست طرف حسابهاي معرفي شده جستجو و تاييد نمود . كه با زدن يك حرف مي توانيم جستجوي خود را شروع كنيم و در صورت نياز با كليدهاي حركتي ليست را بالا و پايين مي نمائيم تا شخص مورد نظر را از ليست پيدا و انتخاب نمائيم. نام بانك : كه فقط از ليست حسابهاي بانكي خودكه در قسمت معرفي حسابها واسناد معرفي كرده ايم مي توانيم انتخاب كنيم ، يعني اگر ما حسابي در بانك كشاورزي معرفي نكرده باشيم اصـلا´ نـام ايـن بانـك را در ليســت نمي آورد.

 • شماره چك : جهت ورود شماره سند بانكي مي باشد
 • شماره حساب : مي توان بانك و شماره حساب موردنظر را انتخاب نمود
 • تاريخ سررسيد : در اين قسمت تاريخ سررسيد چك را به همان صورت كه در قسمت تاريخ صدورگفته شد وارد مي نمائيم.
 • مبلغ چك : و در آخر مبلغ چك را وارد مي نمائيم
 • در بالاي اين صفحه دو كليد حذف كل ليست كليد f4 و حذف يك سطر كليد f8 وجود داردبا زدن كليك راست نيز اين امكان وجود دارد كه ميتوان بعد از كليك كردن و تاييد هر يك از آنها براي حذف چك مورد نظر و يا كل چكها استفاده نمودقابل ذكراست چكهاي حذف شده ديگر قابل برگشت نمي باشدبعد از وارد نمودن كل چكها قبل از تاييد كردن مي توان توسط كليد گزارش ليست فوق ، كه در پايين صفحه قرار دارد ليست خود را در صفحه مانيتور ببينيم و يا در صورت نيازپرينت بگيريم و سپس با تائيد نمودن از اين منو خارج شويم.

 • سفارش خريد
 • اين منو فقط جهت ذخيره نمودن يك سفارش خريد و نمايش و چاپ آن ميباشد و در عمل هيچ كاربرد ديگري ندارد ، يعني در صورت خريد يك كالاسفارش خريد را بايددستي پاك كنيم و براي آن كالا به صورت دستي فاكتور فروش صادر نمائيم ، و اين منو شامل دوقسمت سفارش و نمايش ميباشد كه نحوه عملكرد آنها به شرح زير مي باشد.

 • سفارش
 • نمايش
 • سفارش
 • با اجراي اين گزينه پنجره سفارش خريد باز مي گردد كه بايد نام كالا را در قسمت مربوطه وارد كرده و يا در قسمت انتخاب كالا از ليست ، كالاي مورد نظر را از بين كالاهايي كه قبلاً تعريف نموده ايم انتخاب نمائيم. همچنين در اين پنجره مي توان تعداد كالا جهت سفارش ، نام سفارش دهنده ، سقف قيمت وساير توضيحات را وارد نمود لازم به ذكر است تعداد كالا جهت سفارش را بايد وارد نمود ولي وارد كردن ديگر اطلاعات ضروري نمي باشد بعد از اتمام عمليات بالا مي توان كليد تاييد را زده تا اين سفارس خريد به تاريخ روز ذخيره گردد و در صورتي كه بخواهيم پرينت هم از آن سفارش تهيه نمائيم قبل از تاييد در بالاي صفحه سفارش خريدگزينه چاپ سفارش خريد هم بايد تيك شود تا پس از تاييد ، از سفارش خريد پرينت گرفته شود.

 • نمايش
 • با اجراي اين گزينه پنجره نمايش سفارش خريد باز مي شود و كالاهايي را كه سفارش داده ايم به همراه اطلاعاتي كه وارد نموده ايم و تاريخ سفارش خريد را نمايش ميدهد . در اين صفحه سه كليد وجود داردكه كليد خروج عمليات بستن صفحه را انجام ميدهد و ديگري كليد حذف كه ميتوانيم هر سطري را كه ميخواهيم بر روي آن برويم و با اين كليد حذف نمائيم و كليد سوم نمايش كه اين سفارشات را بر روي صفحه مانيتور در كاغذ آ4 همانند آنچه پرينت گرفته خواهد شد نمايش داده مي شود كه در آنجا ميتوان از كليه سفارشات پرينت گرفت.

 • ورود ليست
 • در اين منو مي توانيم سفارشات خريد ( يا فروش ) را ذخيره و در صورت نياز به فاكتور تبديل نمود . در قسمت بالاي اين پنجره نام سفارش دهنده ، تاريخ سفارش ، شماره سفارش ، تاريخ و ساعت تحويل نمايش داده مي شود و در صورت نياز مي توانيم تغييرات لازم را اعمال نمائيم در قسمت مياني اين پنجره بايد كالا را معرفي نماييم كه اين معرفي ميتواند برحسب كد يا نام و يا هر دو به صورت تايپ دستي باشد در صورتي كه بخواهيم از ليست كالاها استفاده كنيم بايد كليد f3 صفحه كليد را زده كه صفحه كالاها باز مي شود در اين قسمت همچنين از كليد f6 براي استفاده از شرط كلمه خاص استفاده مي شود . بعد از وارد نمودن نام يا كد كالا تعداد اوليه ، تعداد مانده ، سقف قيمت و توضيحات را هم در صورت تمايل وارد مينمائيم كه تعداد اوليه تعداديست كه سفارش داده شده بود و تعداد مانده،تعدادي است كه هنوز تحويل داده نشده است كه در سفارش اوليه هردويكي است در آخر با زدن كليد جمع كل مبلغ كه حاصل جـمع ، ضرب تعداد مانده هر سطر در سقف قيمت آن سطر است را نمايش ميدهد و دركنارآن اگر بيعانه اي دريافت مي شود را وارد مي كنيم و در زير آن مبلغ باقي مانده را نمايش مي دهد كه آن مبلغ بيعانه را بايد خودمان سند دريافت از طرف حساب بزنيم تا در حساب شخص منظور شود.

 • حذف سفارش
 • با اجراي اين منو پنجره اي باز ميشود كه شماره سفارشي را كه ميخواهيم حذف نماييم از ما مي پرسد و در صورت تاييد آن سفارش حذف مي گردد.

 • اصلاح / تبديل به فاكتور
 • با اجراي اين منو ،ابتدا شماره سفارش را بايد وارد و تاييد نماييم ، كه در اين صورت آن سفارش بر روي صفحه مانيتور نمايش داده مي شود و مي توان آن را اصلاح نمود و بعد از تغييرات با زدن كليد تاييد دوباره ذخيره و يا با زدن كليد تبديل به فاكتور از اين سفارش يك فاكتور فروش صادر نماييم ،كه بصورت خودكار با زدن اين ك فروش باز ميشود و كالاها در آن قرار مي گيرد. گيرند.

 • صورت وضعيت
 • اين منو جهت گزارش گرفتن براساس يك يا چند موضوع خاص از سفارشاتي است كه تا كنون ذخيره نموده ايم كه توضيح مختصري در رابطه با آن ارائه مي گردد و توضيحات كاملتر نحوه گزارشگيري در منوي اصلي صورت وضعيت ارائه خواهد شد در قسمت بالاي اين پنجره بايد يكي از دو گزينه اي را كه نحوه مرتب سازي سفارشات در گزارش است را انتخاب نماييم كه يكي مرتب سازي بر اساس نام كالا مي باشد و ديگري بر اساس تاريخ و شماره سفارش ، در قسمت پايين مي توان شرط يا شرطهايي كه مي خواهيم انتخاب نمائيم و بر اساس آنها گزارش از سفارشاتي كه صادر شده تهيه نمائيم.

 • رأس فاكتور
 • ممكن است جهت يك شخص يا اشخاص چند فقره فاكتور فروش صادر شده باشد حال اگر بخواهيم بدانيم كه اگر تمام اين فاكتورها تبديل به يك فاكتور گردد موعد تسويه چند روز ديگر ميباشد از راس گيري فاكتور استفاده ميكنيم. در اين كيت در سمت چپ ابتدا تاريخ فاكتور و سپس مبلغ فاكتور را وارد كرده و با زدن كليد f5 محاسبه مجدد, محاسبه انجام ميشود حال اگر بخواهيم اصلاحي در اطلاعات وارد شده انجام دهيم پس از اعمال اصلاحيه مجددا كليد محاسبه مجدد را ميزنيم. لازم بذكر است در اين كيت براي فاكتورهائي كه تاخير در تسويه آنها نمي باشد مقدار يك روز در نظر گرفته ميشود و مدت زمان از تاريخ مبدا (قابل تنظيم در سيستم) تا تاريخ سررسيد محاسبه و جمع مبالغ(مبلغ فاكتور × تعداد روز تاخير پرداخت) تقسيم بر مبلغ اصل جمع فاكتورها شده راس روز را نمايش ميدهد.

 • حواله بين انبارها
 • نسخه هاي متوسط به بالا : اين منو بيشتر به منظور استفاده در نسخه هاي چند انباره در نظر گرفته شده است كه يـك كـالاي خـاص در چـند انبار ( گروههاي اصلي به منزله انبار مي باشد ) مختلف وجود دارد ، با اين منو مي توان به تعداد دلخواه از آن كالا را بين انبارها جابجا نمود ، نحوه عملكرد اين منو به شرح زير مي باشد. با اجراي اين منو پنجره صدور حواله باز مي گردد ، در بالاي اين پنجره كليد كالاي جديد وجود دارد كه در صورت كليك روي آن پنجره كالا باز مي شود و ميتوانيم كالاي جديد معرفي نماييم در پايين آن دو قسمت وجود دارد كه بايد نام انبار مبدأ و مقصد را از بين انبارها گروههاي اصلي انتخاب نمائيم كه نمي توانند يكي باشند ، در قسمت چپ آن نيز تاريخ و شماره حواله را مشخص مي نماييم كه شماره حواله از 1 به ترتيب اضافه مي شود اما دستي نيز قابل تغيير است ( مي تواند تكراري هم باشد ) و تاريخ نيز به صورت روز است كه قابل تغيير مي باشد در زير آن نام كالاي انبارمبدأ و مقصد را انتخاب مي نماييم (كه با زدن حرف اول نام آن كالا درآن انبار جستجو انجام دهيم وسپس تاييد نماييم سپس تعدادي راكه ميخواهيم جابجا كنيم را وارد نماييم و در آخر هم مي توانيم توضيحات خود را وارد نماييم و در صورتي كه بخواهيم سطرهاي بعدي را نيز به همين ترتيب پر نماييم فقط بايد از همان دو انبار تعريف شده باشد يعني در هر بار حواله فقط از يك انبار به انبار ديگر ميتواند حواله صادر نمود در پايين حواله گزينه اي وجود دارد كه در صورت تيك زدن بعد از تاييد از حواله پرينت گرفته مي شود و در كنار آن تعدادي يا دفعاتي كه ميخواهيم پرينت گرفته شود را وارد مي نماييم ، اگر بخواهيم يك سطر حواله را حذف نمائيم مي توان با زدن كليد f8 سطري را كه مشخص نموده ايم حذف نمود، با زدن كليد f4 كل سطرهاي حواله حذف مي گردد، در ضمن با زدن كليد سمت راست موس در حواله مي توانيم نحوه جستجوي كالا را بر حسب نام و يا كد كالا قرار دهيم در پايان اين نكته قابل ذكـر است كه اگر نام كالاهاي انتخاب شده از دو انبار يكي نباشند حواله صادر ميشود كه در جريان اين حواله با ميانگين گرفتن كالاي مقصد قيمت كالاي مقصد معين مي شود.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
  10 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organization
  25 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
  50 صفحه - 120000 تومان
  پروژه رشته نرم افزار آموزش movie maker(پاورپوینت)
  15 صفحه - 9000 تومان
  آموزش نرم افزار رشنال رزrational rose
  20 صفحه - 9000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت پخش کرد آفرید آشنایی و اموزش نرم ا فزار هلو
  180 صفحه - 54000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
  137 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 18000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  آشنایی و نحوه کار با نرم افزار حسابداری هلو
  106 صفحه - 36000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری هلو
  38 صفحه - 15000 تومان
  مقایسه نرم افزار حسابداری برلیان و نرم افزار حسابداری نوین
  6 صفحه - 1000 تومان
  آموزش نرم افزارword آموزش ساخت جدولtable
  11 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 21000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
  78 صفحه - 30000 تومان
  قاچاق نرم افزار - قانون کپی رایت
  20 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
  10 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
  75 صفحه - 90000 تومان
  آموزش نرم افزار spss
  20 صفحه - 7500 تومان
  توضیحاتی در مورد نرم افزار snagit
  14 صفحه - 6000 تومان
  آموزش نرم افزار فتوشاپ photoshop
  66 صفحه - 13500 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
  10 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
  123 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر- نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  24 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار داروخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  20 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته نرم افزار وب سایت خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار همراه با document
  55 صفحه - 45000 تومان
  آموزش نرم افزار اکسل excel
  67 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
  8 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار ثبت نام دانشجویی نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
  27 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
  41 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
  39 صفحه - 54000 تومان
  آموزش نرم افزار پریمیر پرو - پاورپوینت
  10 صفحه - 10500 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد پریمیر بطور خلاصه با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  8 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد قارچ چوب نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  50 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد ایمنی و بهداشت صنعت نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  30 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد گل و گیاه نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  119 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک و بانک vb sql
  26 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار رایت سی دی نوشته شده با ویژوال بیسیک vb
  35 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با ویژوال بیسیک و اکسس
  37 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
  70 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
  34 صفحه - 60000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  نرم افزار دیکشنری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسسvb access
  1 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  20 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  39 صفحه - 60000 تومان
  \vb نرم افزار شبیه سازی برنامه پینت ویندوز بزبان ویژوال بیسیکvb
  1 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
  15 صفحه - 45000 تومان
  آموزش مقدماتی نرم افزار mmb
  41 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
  26 صفحه - 18000 تومان
  آموزش نرم افزار net meeting
  11 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
  133 صفحه - 48000 تومان
  آموزش مقدماتی نرم افزار فلش
  26 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  4 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 21000 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 12000 تومان
  طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
  56 صفحه - 30000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  تشریح نرم افزار حقوق و دستمزد
  13 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
  72 صفحه - 36000 تومان
  مستند نرم افزار حظور و غیاب دانشجویان تهیه شده بزبان ویژوال بیسیک
  25 صفحه - 15000 تومان
  نرم افزار ارتباط با مشتریcrm
  17 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با نرم افزار مدیریت زمان
  10 صفحه - 6000 تومان
  آشنایی با یک نرم افزار خدمات پس از فروش
  13 صفحه - 6000 تومان
  آشنایی با نرم افزار شبکه NetMeeting
  9 صفحه - 7500 تومان
  آموزش نرم افزار آنسیس
  10 صفحه - 1500 تومان
  بهترین نرم افزار تهیه پشتیبان backup
  16 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
  8 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
  110 صفحه - 54000 تومان
  معرفی نرم افزار رافع 7
  16 صفحه - 15000 تومان
  علم آمار و انواع نرم افزار های آماری
  17 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با نرم افزار اس پی اس اس
  18 صفحه - 6000 تومان
  معرفي نرم افزار protool
  2 صفحه - 1000 تومان
  کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
  73 صفحه - 18000 تومان
  مدیریت پیکربندی در مهندسی نرم افزار پاورپوینت
  21 صفحه - 9000 تومان
  مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن پاورپوینت
  29 صفحه - 9000 تومان
  مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن
  14 صفحه - 6000 تومان
  الگوهای تولید نرم افزار حلزونی آبشاری
  9 صفحه - 1500 تومان
  پروژه معرفی سیستم نرم افزاری پروانه کسب رشته نرم افزار همراه با نمودار دیاگرام
  67 صفحه - 36000 تومان
  روشهای نوین طراحی نرم افزار معماری و مدلهای تولید نرم افزار
  80 صفحه - 36000 تومان
  پروژه شبیه سازی با نرم افزار Arena
  58 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار برنامه مدیریت کتابخانه بزبان ویژوال استودیو 2010 و بانک اطلاعاتی
  33 صفحه - 24000 تومان
  مقایسه نرم افزار شایگان و نرم افزار رایورز
  8 صفحه - 1000 تومان
  معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
  25 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007