موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه

عنوان سفارش :
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
تعداد صفحه :
28
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه
 • دیوان بین المللی دادگستری‌ که‌ محل‌ آن در شـهر لاهـه پایـتخت‌ کشور هلند قراردارد،از ارکان قضائی اصلی سازمان ملل متحد می‌باشد.این دیوان‌ جانشین«دیوان دائمی بین المللی دادگـستری»است که در سال‌ 1920 بوسیلهء«جامعهء ملل»سابق بوجود آمد و در سال 1946 منحل‌ گردید.دیوان بین‌ المللی دادگستری لاهه بر پایـهء«منشور ملل متحد»و «اساسنامهء دیوان»که مـنضم بـه منشوراست،بنا گردیده که البته«آئین‌ دادرسی»دیوان را نیز باید به جمع این اسناد افزود.

  سند اسنادی و شیوه شناسایی صلاحیت دیوان

  ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگي‎هاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين‎الملل مي‎پردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي‎كند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بين‎الملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌ نمي‎باشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بين‎الملل باز مي‎گردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا‎ در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است. بطور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:

  « قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است. مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيده‎اند،‌ ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.» براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش مي‎كنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين‎المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).

  صلاحيت شخصي: بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه مي‎توانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك مي‎تواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد، بشرط اينكه پيش از طرح دعوي نامبرده كليه مراحل داخلي جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوي طي كرده باشد. همچنين سازمانهاي بين‎المللي (‌مجمع عمومي، شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي ) مي‎توانند از ديوان تحت شرايطي درخواست صدور نظريه مشورتي نمايند. البته ديوان در صدور نظرات مشورتي از صلاحديد برخودار بوده و در صورت وجود دلايل متقاعد كننده مي‎تواند از صدور نظريه ممانعت بعمل آورد.

 • صلاحيت موضوعي: بموجب ماده 36 اساسنامه، ديوان جهت رسيدگي به موضوعات ذيل صالح به رسيدگي مي‎باشد:
  1. 1)‌ تفسير يك معاهده
   2) هر مساله‎اي كه موضوع حقوق بين‎الملل باشد
   3) حقيقت هر امري كه در صورت اثبات نقض يك تعهد بين‎المللي بشمار آيد.
   4) نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‎المللي پرداخت شود.

  نحوه پاسخگویی دیوان به صلاحیت

  برخلاف آنچه تصور می‌شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است. در کنفرانس سان‌فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و شوروی با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.

  بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.( محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، ص. ۵۲۰)

  رف متقابل به این صلاحیت ( در صورت طرح ایراد)

  به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستري به رضایت طرفهاي اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرفهاي اختلاف اهمیت چندانی ندار د. اساسنامه دیوا ن، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه هاي یک جانبه، موافقتنامه مراجعه به دیوان و مندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه هاي بین المللی را مورد تصریح قرار داده است. علاوه براین در آیین دادرسی دیوان صلاحیتی فراتر از موارد مصرح در اساسنامه دیوان تحت عنوان صلاحیت معوق نیز پیش بینی شده است. دولت خوانده طبق این قاعده میتواند رضایتش را به طرح دادخواست یک جانبه خواهان به صورت ضمنی یا صریح پس از اقامه دعوي ابراز دارد.

  نحوه پاسخگویی دیوان به این صلاحیت و ایراد

  صلاحیت هر مرجع قضایی اجباري است و فارغ از رضایت خوانده (و یا متهم در دعاوي کیفري) توسط مرجع ذيصلاح احراز و اعما ل می گردد. با وجود این در جامعه بین المللی که هنوز در قید و بند حاکمیت دولتها گرفتار مانده، است صلاحیت مراجع قضایی بین المللی و از جمله دیوان بین المللی دادگستري مبتنی بر رضایت دولتها ي طرف اختلا ف می باشد که قبل و بعد از بروز اختلاف (و عموماً قبل از ارجاع اختلاف به دیوا ن) به شیو ه هاي مختلف ابراز می شود. این امر ضمن تشبه مراجع قضایی بین المللی به نهادهاي داوري، باعث شده که فقط شماري اندك از اختلافات میان دولتها به قضاوت دیوان بین المللی دادگستري وانهاده شود و این به بحرانی بین المللی را در روابط میان دولتها دامن زده است که گاه تا حد بروز جنگ گسترش می یابد. در حقیقت امتناع دولتها از قبول صلاحیت اجباري دیوان بین المللی دادگستري یا به طو ر کلی ارجاع اختلافات به آن، دستگاه قضایی جهان را با بحران روبرو کرده است. خواهان در برخی از قضایاي مطروحۀ دیوان بین المللی دادگستر ي به این واقعیت واقف است که خوانده صلاحیت دیوان را براي حل و فصل اختلاف مطروحه نپذیرفته، یا اینکه عدم صلاحیت دیوان در آن قضیه به حدي واضح و آشکار است که امکان دارد به خواهان اجازة ثبت آن دادخواست طبق شق « ب» بند 1 ماده 26 آیین دادرسی دیوان، داده نشو د و حتی درخواست صدور قرار موقت به لحاظ بین بودن فقدان صلاحیت دیوان مورد مخالفت قرار گیرد. با وجود این امکان قبول ضمنی صلاحیت دیوان پساز اقامه دعوي، خواهان را به ثبت دادخواست خود در دیوان مجاب می سازد.

 • روند رسیدگی و صدور رای و نحوه انشا رای ( از زمان ارجاع)
 • آیین رسیدگی که می تواند کتبی (با صدور لایحه) یا شفاهی باشد که در ماده 43 بحث شده و ماده 44 در مورد ابلاغ هر نوشته‌ای گفته شده که باید یه کشور محل ابلاغ تحویل داده شود. سایر مواد در مورد آئین دادرسی در مورد رسیدگی و صدور حکم و اعتراض انجام می‌شد. در روش عادی، اساس کار بر تبادل برگه‌ها (لوایح) بود و تنها در صورت نیاز جلسه رسیدگی برگزار می‌شد ولی در روش اختصاری اساس کار حل و فصل سریع اختلافات در جلسه رسیدگی از طریق بیان دعوی و به حکم است که به آنها خواهیم پرداخت. که در قالب های زیر قابل بررسی است

  اعلان رأ ی:این شیوه ، اختصاص به زمانی دارد که یکی از کشورها ، بخواهد علیه کشور دیگری که صلاحیت دیوان را پذیرفته است، اقامه دعوی نماید. طبق ماده 40 اساسنامه‌ی دیوان « 1- دعاوی به اقتضای مورد یا بوسیله‌ی ابلاغ توافق طرفین دعوی یا بوسیله‌ی دادخواستی که به دفتردار داده می‌‌شود به دیوان ارجاع می‌‌شود». این دادخواست دارای خصوصیات زیر است: ذکرخواهان، خوانده، موضوع معین، ضائم و دلایل خودرا نیز به آن پیوست می کند. بند1ماده 38 ایین نامه داخلی دیوان اشعار میدارد که طرح دعوی در دیوان بوسیله تسلیم داد خواست صورت می گیرد. ماده50 همین آیین نامه رونوشت هارا نیز باید ضمیمه داد خواست نمایند. تسلیم قرار داد خاص :در صورتی که طرفین دعوی برای مراجعه به دیوان توافق دارند، در این صورت دادخوست رسیدگی از دیوان شکل داد خواست را نخواهد داشت. که در این صورت دوطرف هم خواهان وهم خوانده محسوب می شوند. توافق نامه ای باهم امضامی کنند وتوافق مراجغه به دیوان وتقدیم لوایح را معین می کنند. طرفین طبق صدر ماده 40 اساسنامه‌ی دیوان « دعاوی به اقتضای مورد یا بوسیله‌ی ابلاغ توافق...شروع می شود». از لحاظ شکلی مانند تقاضانامه است. فرقش دراین است که هردوطرف دعوی مبادرت به تنظیم در خواست رسیدگی نموده وآن را به ضمیمه موافقت نامه خود به دیوان تسلیم می نمایند. ابلاغ دادخواست وعرض حال به طرف ذینفع:طبق نظر دیوان ویا رئیس دیوان جهت تعیین مواعد فوراً به طرف های ذینفع و کشور خوانده ابلاغ می گردد. ابلاغ انواع گوناگونی دارد که ذیلا به مهمترین آنها اشاره می گردد.

  تحقیقهای مشابه
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  رژیم حقوقی دریا و دیوان بین المللی
  29 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007