موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق

عنوان سفارش :
راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
تعداد صفحه :
22
قیمت :
12000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • پیشینه تحقیق
 • روش تحقیق
 • حوزه مسئوليت انسان
 • نوجوان ومسئولیت پذیری
 • رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری دانش آموزان

  عناصراصلی مسئولیت پذیری

 • عوامل خانوادگی
 • روش های اعطای مسئولیت پذیری
 • اصول شناخت وپرورش حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان

  اقسام مسئولیت های قابل تنفیض به دانش آموزان

 • تعریف مسئولیتهای آموزشی
 • تعریف مسئولیتهای پرورشی
 • تعریف مسئولیتهای انضباطی و اجتماعی
 • مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه ی معاونت پرورشی

 • نتیجه گیری
 • منابـع
  1. مقدمه

  اصل مسئوليت عبارت است از: «افزايش مقاومت فرد در برابر شرايط، تا به جاي پيروي از فشار هاي بيروني ازالزام‏هاي دروني تبعيت كند كه احساس مسئوليت يا احساس تكليف ناميده مي‏شود.»به عبارت ديگر، معناي مسئوليت اين است كه نوجوان ديگران را به خاطر احساسات، افكار،تكانه‏ها و رفتارهاي خود سرزنش نكند و مسئوليت آنها را بپذيرد و بداند آنچه را به ديگران نسبت مي‏دهد (فرافكني‏ها) در واقع متعلق به خود اوست.(حجر،1387،14) در انسان،دو نوع خود وجود دارد: خودطبيعي و خودمعقول؛ و به تبع آن، دو نوع مسئوليت ايجادمي‏شود: مسئوليت عمومي و مسئوليت عالي. اولي ناظر بر مسئوليت خود طبيعي است و دومي ناظر بر مسئوليت ايجاد شده در خود معقول. مورد اخير در حيطه ارزش‏هاي عالي قرارمي‏گيرد و ضامن عمل به آن شخصيت انسان است، نه اجبارعوامل‏خارج از شخصيت؛ مانندمقرّرات اجتماعي و كيفر و پاداش‏هاي بيروني.

   بیان مسئله

  این آموزش باید با هدایت وراهنمایی همراه باشد وبه تدریج به آزاد شدن از کنترل باشد به گونه ای که دانش آموز آزادی انتخاب در برخی از حوزه های زندگی را کسب کند . عبور دانش آموز از مرحله وابستگی به پدر ومادر ومعلم ورسیدن به استقلال فردی ،تنها از طریق پذیرش تدریجی مسئولیت امکان پذیر است . پدر ومادر ومعلمان می توانند بخشی از مسئولیت ها را به فرزندانشان واگذار کنند . بنابراین دانش آموز با تمرین مسئولیت های مختلف ،اساس استقلال خود را پایه ریزی خواهد کرد . معلمانی که می خواهند مسئولیت پذیری را به روش رضایت بخش به دانش آموزان بیاموزند ،باید به آن ها فرصت دهند که اشتباه کنند واز اشتباهات خویش درس بگیرند به آن ها اجازه بدهند که شخصا واقعیت انسانی مسئول شدن را تجربه کنند .

   پیشینه تحقیق

  درتحقیقی که سرکارخانم فاطمه بهرامی در سال1385 درشهر اصفهان روی دانش آموزان مقطع راهنمایی انجام دادند،بهترین راهکارهای اعطای مسئولیت را چنین بیان نمودند: با توجه به كارايي شيوه خود نظمي مثبت بر افزايش تمام عوامل مسئوليت پذيري مي توان اينطور نتيجه گيري كرد كه به جاي قرار دادن قواعد و مقررات از پيش تعيين شده و بدون توجه به نظرات دانش آموزان و دخالت آنها در وضع اين قواعد بهتر است از مشاركت دانش آموزان استفاده كرد و دانش آموزان بايد به اهميت توجه مسئولانه نسبت به سلامتي خود ، محيط ، ديگران و وظايف محوله پي ببرند . نمي توان از دانش آموزان انتظار رفتار مسئولانه را داشت ، بدون آنكه به آنها مسئوليت را آموزش داده باشيم. با توجه به تأثير يادگيري مبتني بر خود در افزايش عامل هوش عاطفي ، براي افزايش مسئوليت دانش آموزان در برابر احساس ، رفتار و نگرشها و تفكرات آنها بايستي به آموزش ابعاد متفاوت هوش عاطفي پرداخت. در مقاله ای که ازآقای حسن عزیزی آموزگار منطقه 18 تهران،درماهنامه تکنولوژی آموزشی آبان 1389 به چاپ رسید،ایشان چنین اظهار نمودند که: در کلاسی که با روشها ووسایل نوین آموزشی فعال می شود ،معلم دیگر به تنهایی تمام کارها را انجام نمی دهد،بلکه مسئولیت انجام بخشی از کارها راهم به دانش آموزان واگذار می کند. در چنین کلاسی بدین اهداف می توان دست یافت : در گیر کردن دانش آموزان در انجام کارهای کلاسی ، تقویت روحیه ی مشارکت در دانش آموزان، آماده کردن دانش آموزان برای زندگی اجتماعی

   روش تحقیق

  با استفاده از مقالات و کتابها و پایان نامه های مرتبط با موضوع و از روش مطالعه کتابخانه ای .

  حوزه مسئوليت انسان

  شامل مسئوليت فردي، خانوادگي، اجتماعي، نزديكان، و مسئوليت در برابر عهد و پيمان الهي است.تناسب تكليف با توان فرد و عمل به تكاليف از جمله نكات مهم در جهت افزايش مسئوليت است. تناسب تكليف با ظرفيت و توان نوجوان از بروز احساس شكست در او جلوگيري مي‏كند؛ احساسي كه منجر به تسليم شدن و سلب مسئوليت فرد مي‏شود. در حوزه عمل قرارگرفتن نيز موجب افزايش حس مسئوليت شده، يك احساس ارزشمند و عشق را در دل انسان پديدمي‏آورد، اما قرار گرفتن در دايره «آرزوها»، به بي‏اعتنايي نسبت به پذيرش مسئوليت وسلب اختيار و در نتيجه، «شكست» مي‏انجامد؛ شكستي كه احساس بي‏ارزشي را در پي دارد.

  نوجوان ومسئولیت پذیری

  مسئولیت پذیری نوجوانان یکی از ارزشهای مهم وغالب اجتماعی است وزمانی عملی می شود که وجدان جمعی بیدار شود وپرورش یابد.وجدان جمعی عبارت است ازاین که درتک تک دانش آموزان احساس تعهّد،مسئولیت پذیری،احساس تکلیف الهی،پاسخگو بودن ووجدان فردی شکل بگیرد وپرورش یابد وجوانان بتوانند کیفیّت های ایجاد شده را با هم هماهنگ وتعهّدات گروهی راپایه گذاری کنند تا درنهایت به تعهد اجتماعی منجر شود.

  رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری دانش آموزان

  رامیتوان درابعاد مختلف مدرسه وجامعه مورد ارزیابی قرار داد. مدرسه نهادی است که رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری درآن پرورش یافته وچکش کاری می شود شرکت در فعّالیّت های درسی توسّط دانش آموزان امری است که وظیفه رسمی آنان محسوب میشود.هر قدردانش آموزان بیشتر داوطلب شرکت در فعالیتهای فوق برنامه باشند ،بیانگر رشد اجتماعی است . در کلاس درس امور مختلفی وجود دارد که معلم ودانش آموز باید به کمک همدیگردرمورد آنها تصمیم گیری نمایند .هر قدر دانش آموزان از رشد اجتماعی کمتری برخوردار باشند نقش معلم در تصمیم گیری پر رنگ تر شده وتصمیم گیری انفرادی بر کلاس درس حاکم می شود . تصمیم گیری در مورد چگونگی تدریس ،محتوا ،نوع ونحوه امتحان ،نحوه کلاس داری و000 باید مشارکتی انجام شود که رشد اجتماعی دانش آموزان تضمین کننده آن می باشد .یکی از جنبه های توسعه یافتگی دانش آموزان این است که درتصمیم گیریهای مختلف مربوط به اداره مدرسه مشارکت جدی وفعال داشته باشند تحقّق شعار وآرمان مدرسه محوری بستگی به درجه ومیزان رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری دانش آموزان دارد . دانش آموزان درمدرسه تحت آموزش رسمی قرارمیگیرند وبدین لحاظ کمتررفتارهای واقعی خود رابروزمیدهند وبه لحاظ محدودیت هایی که وجود دارد،نمی توان به طورواقعی میزان رشد اجتماعی آنان را در مدرسه ارزیابی نمود.دانش آموزان درنهادهای آموزش فوق برنامه باداشتن ماهیت غیر رسمی رفتارهای واقعی خود را به معرض نمایش می گذارند واز این بابت میتوان در مورد کم وکیف و اصلاح آن نظر داد وآن را ارزیابی نمود .بنابراین نظام آموزشی باید درکنارآموزش های رسمی وکلاسیک وبرنامه ریزی شده درزمینه ی مهارت های اجتماعی وچگونگی مشارکت دانش آموزان به صورت عملی برنامه ریزی نماید . نوجوانان وقتی افراد مفیدی هستند که بتوانند مشکلات جامعه را از طریق ایفای درست نقش حل کنند .

 • عناصراصلی مسئولیت پذیری
 • عناصراصلی مسئولیت پذیری خودآگاهی،پذیرش پیامدهای رفتار،خودارزیابی،برنامه ریزی وخودکنترلی فرد است.بعضی از موانع رفتار مسئولیت پذیریانه شامل فقدان بعضی از این عناصر مسئولیت یامهارت نداشتن درنشان دادن رفتار مورد انتظار درشرایط درست است. دانش آموزان درمدیریت خود باید رفتارشان را بازبینی وکنترل کنند.آنها برای کنترل رفتارشان باید خود آگاهی وخود کنترلی داشته باشند که عناصراصلی رفتار مسئولیت پذیرراشامل می شوند.این راهبردها وابستگی دانش آموزان را به یک بزرگسال کاهش می دهند.راهبردهای مدیریت خود،به ویژه زمانی که دانش آموزان ازمهارت رفتار درست برخوردارندولی خود آگاهی کمی بررفتارشان دارند یا نمی دانندچه موقع رفتار درست رانشان دهند،موثرهستند.به علاوه تلاش برای افزایش رفتار مطلوب با مدیریت خودبسیار موثرتراست ازتلاش برای یک رفتار نامطلوب. معلمان می توانند مسئولیت پذیری دانش آموزان را تسهیل یاازپیشرفت آن جلوگیری کنند(بیابانگرد،1389،26).در عین حال،به لحاظ منطقی مانمی توانیم بدون فراهم کردن شرایط ،از دانش آموز انتظار رفتار مسئولیت پذیرانه را داشته باشیم.اگرمعلم شرایطی را برای مسئولیت پذیری دانش آموزان فراهم نکند،نمی تواند از آنها انتظار مسئولیت پذیری داشته باشد.این شرایط مسئولیت پذیری دانش آموزان را فراهم نمی کند اما افزایش آن را تسهیل می کند.

 • عوامل خانوادگی:
 • خانواده از عوامل مؤثر بر تقويت رفتار مسئولانه نوجوان است. سبك‏هاي والديني انواعي از پرورش كودك هستند كه بر اساس رفتارهاي استاندارد والديني و واكنش (پاسخ‏دهي) نسبت به‏رفتارهاي‏كودك شكل مي‏گيرند.سبك‏هاي والديني ساختاري هستند كه ماهيت روابط والد ـ كودك را منعكس مي‏كنند. ماهيت سبك تربيتي والدين در دوره كودكي تأثير بسيار زيادي بر روابط والدين ـ نوجوانان دارد. والديني كه در تعامل با كودك بر بعد محبت تكيه مي‏كنند داراي نگرش «پذيرا» هستند. والدين پذيرا (والدين اقتدار منطقي) بيشتر به پذيرش رفتار، تشويق، مهرباني، دادن آزادي زياد و داشتن توقع به ميزان توانايي جسمي و رواني خويش گرايش دارند. فرزندان اين‏گونه خانواده‏ها به موقع از محبت والدين استفاده مي‏كنند، شخصيت آنها در خانه مورد احترام است و جايشان در گروه خانوادگي مشخص است. والدينِ پذيرا روابط كلامي را تشويق و دلايل مخالفت خود را با خواسته‏هاي فرزندشان بيان مي‏كنند. نتايج تحقيقات باوم ريند و باردلي نشان داد كه كودكانِ والدينِ اقتدار منطقي بيشتر خوشحال هستند، خوداتكايي و خودگرايي بيشتري از خود نشان مي‏دهند و عزت نفس بالايي دارند. نقطه مقابل پذيرش، عدم پذيرش كودك است كه در وضعيت افراطي به طرد كودك مي‏انجامد. اين نوع سبك، خاص والدين خودكامه و مستبد است. اين‏گونه والدين، تحريك‏پذير، انعطاف‏ناپذير و خشن بوده، نسبت به نيازهاي كودك بي‏توجهند. كودكان متعلق به اين نوع تعامل، از عشق و احترام كافي والدين برخوردار نيستند. از اين‏رو، نياز كودك به محبت و امنيت مورد تهديد قرار گرفته و منجر به احساس بي‏پناهي و تنهايي در او مي‏شود. اين رفتار والدين مي‏تواند در اشكال مختلف متجلّي گردد؛ از جمله: بي‏توجهي و بي‏اعتنايي به كودك، جدايي از او، نفي او، تهديد و تنبيه كودك،عدم تعهد درقبال پذیرفتن مسئولیت، تحقير او در حضور ديگران و مقايسه غيرعادلانه با ساير كودكان . بعد آزادي ـ كنترل بعد مهم ديگر والدين، اقتدار و كنترل در برابر خودمختاري است. منظور از آزادي، كارهايي است كه كودك اجازه دارد به ميل خود انجام دهد و منظور از كنترل، اعمال محدوديت شديد و توقع زياد در طريقه رفتار، لباس پوشيدن، اطاعت، غذا خوردن، و پرخاشگري نسبت به خواهران و برادران، دوستان و والدين از سوي والدين است. والدين ممكن است همراه با رشد كودك به او آزادي‏هاي زيادي بدهند و يا كنترل شديدي بدون در نظر گرفتن رشد وي اعمال كنند.

  تحقیقهای مشابه
  راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 54000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 54000 تومان
  بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  10 صفحه - 6000 تومان
  بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
  11 صفحه - 7500 تومان
  تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 18000 تومان
  بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
  36 صفحه - 21000 تومان
  بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
  19 صفحه - 18000 تومان
  اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
  14 صفحه - 12000 تومان
  طرح کارافرینی ایجاد و راه اندازی کافی نت
  29 صفحه - 15000 تومان
  گزارش تخصصی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه
  14 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تاثیر آموزش راه های مقابله با پرخاشگری بر آگاهی و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز روانپزشکی بر اساس روش تحقیق
  13 صفحه - 6000 تومان
  بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق
  14 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مشاهدات از صنعت ارتباط از راه دور influences and outcomes of outsourcing - insights from the telecommunications industry
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نمای کلی چالش های عدیده ای که درسر راه شناسایی صورت ( چهره نگاری ) وجود دارد21
  36 صفحه - 58500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آزادسازی انرژی راه انداز 17
  41 صفحه - 72000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های مشترک برا ی خطوط هواپیمایی و فرودگاهها 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مديريت استراتژیک ، بازار مقصد و بهترین راه برای رسیدن به این بازار در این مرحله ، تصمیم گیری مي باشد. 67
  33 صفحه - 99000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خدمات از راه دور 25
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کار از راه دور و توسعه¬ی محصول جدید 18
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ژنراتور راه انداز 14
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دور
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فاکتور کل بهره وری در صنعت ارتباطات از راه دور اگاندا 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین هزینه های راه اندازی نیروگاه برق در عملکرد دوره ای 32
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - راه حل های عددی معادلات انتگرال فردهلم با استفاده از چند جمله‌ای های برنشتاین
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد چند جمله ای های برنشتاین در راه حل های عددی معادلات انتگرال ولترا
  15 صفحه - 45000 تومان
  افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
  26 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  بررسی علل گرایش و تمایل دختران به ایجاد رابطه با جنس مخالف تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 18000 تومان
  بررسی نقش و تاثیر تعاونی های در ایجاد کارآفرینی و کسب و کار - روش تحقیق
  39 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد یک بانک شاخص برای اصلاح، خلاصه¬سازی و کامپیوتری نمودن علائم گزارش شده در مو
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه فرسودگی و مسئولیت پذیری اجتماعی
  2 صفحه - 9000 تومان
  نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
  10 صفحه - 7500 تومان
  نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
  11 صفحه - 7500 تومان
  جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
  52 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insurance
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
  37 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چین
  15 صفحه - 45000 تومان
  مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی
  40 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خطرات و آسیب پذیری های فضای مجازی 90
  212 صفحه - 826800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
  43 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
  18 صفحه - 7500 تومان
  افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
  9 صفحه - 4500 تومان
  چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
  12 صفحه - 4500 تومان
  افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
  23 صفحه - 9000 تومان
  پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
  21 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
  59 صفحه - 75000 تومان
  آموزش و یادگیری دانش آموزان
  11 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  14 صفحه - 9000 تومان
  پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
  70 صفحه - 48000 تومان
  پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
  22 صفحه - 7500 تومان
  روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
  19 صفحه - 9000 تومان
  زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
  10 صفحه - 4500 تومان
  میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
  11 صفحه - 9000 تومان
  آشنایی دانش آموزان با رایانه
  9 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
  68 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 9000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  15 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
  131 صفحه - 54000 تومان
  آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  17 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
  16 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
  101 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
  120 صفحه - 75000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  304 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  121 صفحه - 66000 تومان
  کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
  8 صفحه - 105000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
  18 صفحه - 7500 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
  106 صفحه - 45000 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
  104 صفحه - 36000 تومان
  نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
  29 صفحه - 7500 تومان
  دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
  16 صفحه - 7500 تومان
  رفع اضطراب ناشی از امتحان در دانش آموزان پسر
  4 صفحه - 3000 تومان
  شناخت دانش آموزان دیرآموز
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  سازمانهاي دانش محور- روش تحقیق
  15 صفحه - 9000 تومان
  قدرت، دانش و مشروعیت در دوره صفویه روش تحقیق
  34 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دانش و سیاست نوآوری 14
  56 صفحه - 168000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر دانش و توانمند سازی بر فعالیت هوشمندانه و فعالیت های دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از گروه های تمرکز (گروههای کانونی) برای ارزشیابی آموزشی دانش آموزان
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل ارزیابی کیفیت برای دانش حوزه KADS و 30
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
  7 صفحه - 21000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007