موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

عنوان سفارش :
تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
تعداد صفحه :
19
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • تربيت بدني چيست؟
 • توانايي هاي لازم:
 • اهداف اصلی تربیت بدنی

 • زیر مجموعه‌های متعارف تریت بدنی عبارتند از
 • حوزه های وابسته تربیت بدنی

  موضوع اصول و مبانی تربیت بدنی چیست؟

 • فیزیولوژی ورزشی
 • طب ورزشی
 • بیومکانیک
 • حرکت شناسی
 • فلسفه تربیت بدنی
 • موقعیت شغلی در ایران
 • منابع
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته و مالاً اثر و نقش آن در رابطه بسیار توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار میباشد. دامنه فعالیت و کارآئی تربیت بدنی و علوم ورزشی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است بطوری که تمام گروههای سنی را، از بیش از تولد تا دوره سالخوردگی و کهولت در بر میگیرد. علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش بعنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که از پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد بوده و ثابت شده است که از پیشروی پاره ای از بیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قبلی – عروقی جلوگیری بعمل میاورد. با عانایت به این مهم و بمنظور تحقیق بخشیدن به بند سه از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تربیت بدنی نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروری است.
  روش زندگي در جهان بطور کلي تغيير نموده و تحرک و پويايي به ايستايي تبديل شده است، تغذيه روش نامناسب پيدا کرده و سوخت و ساز بدن دچار نقصان شده و اين رويه حتي در کشورهاي جهان سوم نيز شکل جدي به خود گرفته پشت ميزنشيني، و ساعت هاي متوالي کار با کامپيوتر و نابودي و آلودگي زيستگاه هاي طبيعي، انسانها را با تهديد جدي روبرو کرده و ذهن و روحي خسته و درمانده را براي او به ارمغان آورده است حتي سرگرمي ها او نيز کمتر نشانه اي از تحرک و پويايي دارد.و اين در حالي است که موج بيماري کودکان و نوجوانان را نيز در برگرفته و با توجه به اين وضعيت است که رشته تربيت بدني و علوم ورزش اهميت ويژه اي پيدا کرده است. تاثير مثبت فعاليت هاي بدني و حرکات ورزشي مي تواند آرامش عصبي - رواني انسان را تامين کند، بدن او را تقويت کند و از پيامدهاي ويرانگر و زيانبار استرس ها کاسته و جامعه را بسوي اعتدال و شادابي نسبي رهنمون نمايد.
  دانشجويان اين رشته در طي دوران تحصيل با آمادگي جسماني، آناتومي، روانشناسي عمومي، تغذيه و بهداشت مواد غذايي، فيزيولوژي، تاسيسات و اماکن ورزشي، آزمون هاي ورزشي آشنا شده و در تمرينات عملي ورزش هاي فوتبال، واليبال، ژيمناستيک، بدمينتون، شنا شرکت مي کنند.کساني که دوره کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي را به پايان مي رسانند مي توانند علاوه بر تدريس دروس تربيت بدني در مدارس و مراکز آموزشي بکار کارشناسي تربيت بدني در سازمانهاي دولتي، فدراسيون هاي ورزشي و نهادهاي انقلابي و همچنين خدمت در مراکز ورزشي و درماني جانبازان و معلولين بپردازند.

  تربيت بدني چيست؟

  تربيت بدني فرايندي است آموزشي - تربيتي كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد .
  تعریف «تربیت بدنی» به گونه ای که بتوان توافق ها و تفاوت ها و در عین حال مبانی مستقل آن از ورزش و بازی را بیان نمود، نیازمند تفسیر و تحلیل است. مسأله اصلی این است که کلماتی تحت عنوان «تربیت بدنی» به هیچ وجه معرف و مبین کل ماهیت، نتایج و اثرات آن نیست. در واقع تربیت بدنی اولین مفهومی که به ذهن متبادر میکند رشد و پرورش جسمانی – بدون توجه به و یژگی های روانی – است. به همین دلیل برای بیان واقعیت و ماهیت موضوع نیازمند تعاریف تفسیر گونه هستیم. به عنوان مثال «وست» و «بوچر» معتقدند: «تربیت بدنی فرایندی آموزشی – تربیتی است که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است . . . تربیت بدنی شامل کسب و اعمال مهارت های حرکتی، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت، کسب دانش های علمی درباره فعالیت های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و ذهنیت مثبت از فعالیت های جمسانی به عنوان وسیله ای برای اجرا و عملکرد انسان است.»
  «ژرژهبر» می گوید: «تربیت بدنی علمی است منظم، اصولی و تدریجی که به منظور تقویت کامل بدن، بالا بردن عوامل جسمانی، بارور نمودن استعداد ها و پرورش صفات اخلاقی از سن کودکی تا پیری ادامه دارد» به هر حال به عنوان تعریفی جامع تر میتوان گفت: «تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکات مبتنی بر اصول علمی، جریان رشد و تکامل را در همه ابعاد وجود انسان (جسمانی، روانی و اخلاقی) تسهیل و هماهنگ نموده و به رشد و شکوفایی استعداد های فرد کمک می کند.»
  توانايي هاي لازم:
  دانشجوي اين رشته بايد از کودکي ورزشکار باشد. چون يکسري از مهارت هاي پايه اي را مثل ژيمناستيک و يا دوميداني که نياز به هماهنگي کامل عصب و عضله دارد، نمي توان در بزرگسالي فراگرفت. در ضمن افرادي که از کودکي اهل ورزش هستند، انگيزه ي بيشتري براي فراگيري مطالب علمي و عملي از خود نشان مي دهند. گفتني است که قد آقايان داوطلب رشته تربيت بدني بايد حداقل 165 سانتي متر و خانم ها 158 سانتي متر باشد (قهرمانان تيم ملي از شرط ياد شده مستثني هستند) و حداقل ديد چشم آنها بايد 7 از 10 باشد. گفتني است که اين رشته بصورت نيمه متمرکز دانشجو مي گيرد. يعني در يک آزمون عملي مهارت، آمادگي و توانايي جسمي دانشجويان سنجيده مي شود.

  اهداف اصلی تربیت بدنی

  حفظ سلامت ،تعمیم بهداشت ،رشد قوای جسمانی ،کسب شادابی و نشاط ،میل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی از اهداف مهم تربیت بدنی می باشد.که این اهداف در نظام تعلیم و تربیت به سه گروه دسته بندی می شوند :
  1)اهداف جسمانی
  الف) تقویت قوای عمومی بدن و ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضاء و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت ،سرعت ،چابکی و مهارت
  ب) ایجاد هماهنگی بین اعصاب و عضلات و تقویت قدرت تصمیم گیری و انطباق با شرایط .
  ج) ایجاد سرعت و مهارت در واکنش های عضلانی با حداقل مصرف انرژی
  د) ایجاد استقامت در برابر فشارهای جسمانی و کارهای طولانی و دراز مدت
  و) ازدیاد نیروی بدنی و تامین سلامتی و بهداشت بدن در برابر عوارض و بیماریها
  هـ) اصلاح و بازسازی و ناتوانی بدن و توانبخشی بمنظور رفع نواقص و نارسائیهای فیزیکی و ایجاد بهره وری .

  ۲) اهداف روانی :
  الف) کشف استعدادهای نهفته و شناخت استعدادهای روانی حرکتی و پرورش و شکوفایی قابلیتهای ذاتی و استعدادهای خدا دادی .
  ب) تربیت شخصیت و پرورش روحیه تعاون ،همیاری و اجتناب از خود پسندی و خود بزرگ بینی
  ج) انگیختن فرد برای تحرک و جلوگیری از خمودگی ،نگرانی های روانی ،انزوا جوئیها
  د) بر قراری تعادل روانی و تعدیل عواطف و حالات روانی چون :خشم ،ناسازگاری ،پرخاش ،...
  و) تقویت و پرورش هوش و قوه کنجکاوی و همچنین توان برخورد با مسائل

  3) اهداف اجتماعی :
  الف) پرورش و پذیرش احترام به قوانین گروهی و مقررات اجتماعی
  ب) پرورش توان مدیریت و حسن مسئولیت پذیری و قدرت سرپرستی و رهبری
  ج) پرورش احساس نوع دوستی و جوانمردی و همدردی با مسائل و مشکلات جامعه
  د) پرورش نیروی بدنی مورد نیاز جامعه
  و) پرورش روحیه ایثار و از خود گذشتگی
  هـ) احساس نشاط و شادابی و تعلیم آن به اجتماع

  ورزش = تندرستی
  سقراط : مهمترین اصل در زندگی سلامت و تندرستی است که می توان آن را از طریق فعالیتهای بدنی بدست آورد .برای اینکه هر کس بتواند با سلامت و تندرستی کامل از زندگی پر نشاطی بهره مند باشد باید در تمام طول عمر به طور مرتب ورزش کند .البته نوع ورزش با سن و وضع جسمانی هر فردی ارتباط مستقیم دارد ولی بهر حال انسان در هر سنی به ورزش نیازمند است بیمارانی که از درد عضلات می نالند می توانند با انجام ورزشهای بخصوص ،سلامت و شادابی خود را دوباره بدست آورند . افراد سالم نیز بوسیله ورزش می توانند اعتماد به نفس خود را بیشتر کنند و با بدنی سالم و روانی آسوده از زندگی خود لذت بیشتری ببرند .بهترین اثر ظاهری ورزش بر روی اندامهای بدن آن است که آمادگی بدن را برای انجام دادن فعالیتهای سنگین افزایش می دهد ، بدین ترتیب قدرت عضلانی قلب افزایش می یابد و بدن دیر خسته می شود همچنین ورزش مقاومت بدن را در مقابل بیماریها و خستگیها افزایش می دهد . در واقع میزان قدرت قلب عامل مهمی است که می تواند ادامه زندگی یا مرگ در بسیاری از بیماریها را تامین نمایدباید در نظر داشت که ورزش در پیشگیری از ازدیاد وزن و چاقی و برخی بیماریها نقش مهمی دارد . همچنین افرادی که بطور مرتب هر روزه ورزش می کنند از علامت روان نیز برخوردار می گردند.

  تحقیقهای مشابه
  تربیت بدنی - اهداف تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
  19 صفحه - 6000 تومان
  پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
  111 صفحه - 60000 تومان
  گزارش کارآموزی مربوط به درس تربیت بدنی پایه ی اول دبستان
  17 صفحه - 10500 تومان
  پروژه رشته تربیت بدنی بررسی داوری ورزش والیبال
  132 صفحه - 75000 تومان
  نقش مدیران مدارس در توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس
  5 صفحه - 1500 تومان
  تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
  19 صفحه - 6000 تومان
  تربیت بدنی و علوم ورزشی
  6 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007