موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق

عنوان سفارش :
بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
تعداد صفحه :
28
قیمت :
15000 تومان

مقدمه
اضطراب پدیده ای نیست که فقط مربوط به زمان حال باشد بلکه از دیرباز از روزگاران کهن از زمانی که انسان غارنشین در غارها می زیست با پدیده اضطراب مواجه بوده و تاکنون نیز که بشر در قرن بیستم به سر می برد با این معضل مواجه است. برهمین اساس قرن بیستم را قرن اضطراب نامیده اند چرا که هر جامعه بشری از نظر تکنولوژی وضعیت پیشرفته تر می شود انسان را بیشتر از طبیعت خود دور می سازد و احساس رهاشدگی و تنهایی بیشتر به او دست می دهد. پیشرفت سریع تکنولوژی وصنعت، فرصت انطباق وسازگاری را به انسان نمی دهد در نتیجه شکاف عمیق بین سازگاری بشر و پیشرفت صنعت بوجود می آید که نهایتاً براحساس و اضطراب منجر می شود. اکثراً انسانها در برابر موقعیتهای مختلف و حساس بخصوص در مواقعی که دچار تهدید ویا فشار قرار می گیرند حالت اضطراب و تنش در آنها ایجاد می شود. اینگونه احساسات و تنشها و واکنشهای بهنجاری در برابر موقعیتهایی که رخ می دهد قادر به حل و فصل آن هستند. اما شخص یا اشخاص نیز وجود دارند که نمی توانند براحتی از کنار آن بگذرند در نتیجه بیشتر مواقع دچار تنش و اضطراب می شوند.
وجود اضطراب در افراد نشانه هایی ایجاد می کند که اهم آنها عبارتند از : شور زدن دل، اگر زدن تن از گرما، در برخی مواقع تنفس نامنظم، احساس فشار، درد سر، ترس ناگهانی، تپش قلب، اختلال در خواب و از این قبیل در اضطرابهای مزمن تشنجات، لرزش شدید، سرگیجه، ضعف و بی حسی، بی هوشی و اغماء هماره با تغییرات فیزیولوژیکی مانند عرق کردن فشارعضلانی و خون بیشتری برعضلات می ریزد. گاهی نیز شدت اضطراب ممکن است از احساس ناراحتی، ترس و آشفتگی تغییر کند و میزان اضطراب بستگی به ارزشیابی شخص از شدت تهدید دارد ولی باید دانست که این تهدید غالباً از یک منشأ ناخودآگاه سرچشمه می گیرد و معمولاً موفقیتهایی که احساس کفایت و امنیت و ارزش شخص را مورد تهدید قرار می دهد شدید ترین اضطرابها را تولید می کند. احمدی، فراهانی، 1368 (

 • بخش اول - کلیات تحقیق
 • بیان مسئله
  با توجه به اینکه اضطراب مربوط به قشرخاصی نیست در همه افراد اضطراب با میزانهای مختلف وجود دارد و اضطراب هنگامی حس می شود که فرو پیش بینی مبهمی از خطر احتمالی داشته باشد که بنیان آن را نمی داند. اضطراب حالاتی وصف ناشدنی دارد که می تواند با برخی از دشواریهای بدنی تمام باشد . دوره تحصیلی را می توان با اضطراب توام دانست اضطراب از آینده، شکست تحصیلی، ازدواج فقدان اعضای خانواده و نگرانی از سلامت جسمی و روانی همه موضوعاتی است که دانش آموز را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند. در پاره ای از موارد علل اضطراب روشن و معلوم است و در مواردی دیگر نامعلوم ولی آنچه در همه اضطرابها مشترک است رنج و اندوه از حملات اضطرابی است که به او هجوم می آورد. اینهمه شالوده سلامت یا بیمای روانی فرد در دوران تحصیلی وحتی بعد از آن راهمه که برخواهد داشت ممکن است تاثیرات شدیدی در امردرس و درس خوانی فرد بهمراه داشته باشد. لذا مهم خواهد بود به بررسی علل و عوامل ایجاد اضطراب و موانعی که آن در تحصیل ممکن است بوجود آورد پرداخته شود. حال به آن شدیم با طرح مسئله « بررسی رابطه اضطراب و پیشرفت تحصیلی » گامی دو چند کوچک در جهت بهبود کار محصلین برداریم.
  با توجه به اینکه اضطراب مربوط به قشرخاصی نیست در همه افراد اضطراب با میزانهای مختلف وجود دارد و اضطراب هنگامی حس می شود که فرو پیش بینی مبهمی از خطر احتمالی داشته باشد که بنیان آن را نمی داند. اضطراب حالاتی وصف ناشدنی دارد که می تواند با برخی از دشواریهای بدنی تمام باشد . دوره تحصیلی را می توان با اضطراب توام دانست اضطراب از آینده، شکست تحصیلی، ازدواج فقدان اعضای خانواده و نگرانی از سلامت جسمی و روانی همه موض وعاتی است که دانش آموز را
  شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند. در پاره ای از موارد علل اضطراب روشن و معلوم است و در مواردی دیگر نامعلوم ولی آنچه در همه اضطرابها مشترک است رنج و اندوه از حملات اضطرابی است که به او هجوم می آورد. اینهمه شالوده سلامت یا بیمای روانی فرد در دوران تحصیلی وحتی بعد از آن راهمه که برخواهد داشت ممکن است تاثیرات شدیدی در امردرس و درس خوانی فرد بهمراه داشته باشد. لذا مهم خواهد بود به بررسی علل و عوامل ایجاد اضطراب و موانعی که آن در تحصیل ممکن است بوجود آورد پرداخته شود. حال به آن شدیم با طرح مسئله « بررسی رابطه اضطراب و پیشرفت تحصیلی » گامی دو چند کوچک در جهت بهبود کار محصلین برداریم.

  اهمیت و ضرورت تحقیق
  اضطرابها معمولاً بزرگترین دشمن آدمی هستند و پیشرفت آدمی را می گیرد و در موارد سخت حتی ممکن است شخصی را از پا درآورد و او را دچار عدم تعادل سازد. خوشبختانه بسیاری از افراد هستند که قادرند اضطراب را تحمل کنند و مثلاً نارحتی ها را بگونه ای ببخشند که به خودکشی و یا انجام رفتار خلاف منجر نشود. گاهی اضطراب سبب انحراف می شود مثلاً آنکس که اضطراب دارد به فکر تسکین است و در این تسکین طریق انحرافی را ممکن است طی کند به آلودگی جنسی کشانده شود. گاهی اضطراب سبب احساس گناه می شود آنچنان با خود درگیری پیدا می کند و یا درگیری او به دیگران کشانده شود زورگو و متجاوز شود. شخصیت ضد اجتماعی پیدا کند. در مواردی این امر سبب بی اشتهایی، ضعف است و یا موجب می شود از زندگی لذت نبرد اضطراب در افراد به صورتهای مختلف جلوه گر می شود بعضی اضطراب خود را از طریق دلواپسی مداوم درباره ناراحتی و چیزهای غیراحتمالی که ممکن است برای خود یا خانواده شان رخ بدهد نشان می دهند برخی دیگر یک اضطراب اجتماعی کلی نشان می دهند و ممکن است از تماس با دیگران اجتناب ورزند یا حتی از صحبت کردن برای مدتی طولانی امتناع نمایند. عده ای از خود رفتارهای وسواسی نشان داده و نیز در مواردی بسیار، اضطراب به صورت ناراحتی های جسمی و بیماری های مختلف که در اصل منشأ رواین داردنمایان شود. منبع اضطراب هر چه باشد تجربه ای است بسیار دردناک و افراد برای آنکه آن را تجربه نکنند تقریباً به عملی دست می زنند. مانورهای روانشناختی که این افراد به منظور احتراز از اضطراب بدان دست می زنند مکانیز های دفاعی، نامیده می شوند. فرد معمولاً از مکانیزهای دفاعیش آگاه نیست و این مکانیزها، مورد استفاده قرار نمی گیرد. افراد سالم و مکانیزهای دفاعی زیادی در اختیار دارد و آنها را با انعطاف و بدون هزینه گزاف برای زندگی سازش یافته و خلاق بکار می برد و افراد خیلی نورونیک مکانیزهای دفاعی را با هزینه گزاف برای زندگی شادمانه و سودمند بکار می برند و علاوه بر آن دفاعهایی که بکار می برند خوب عمل نمی کند و باز هم دستخوش ناراحتی های روان شناختی و اضطراب های مختلف می شوند.

  اهداف تحقیق
  اضطراب یکی از مسائلی است که توجه کارشناسان و روان شناسان و غیره را بخصوص که درآمد تحصیل مورد ارزیابی قرار می گیرد برخود مشغول کرده است. هدف
  اهداف کلی تحقیق

  بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی

 • هداف جزئی تحقیق:
 • 1. آیا اضطراب به عنوان یک اختلال عاطفی روانی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر داردیا خیر.

  2. علل و عوامل بوجود آورنده ی اضطراب در امتحانات بیان خواهد شد.

  3. شناخت راههای مبارزه با اضطراب

 • فرضیه ها :
 • - بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد.

  - با افزایش اضطراب تحصیلی پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد.

  - با افزایش اضطراب اجتماعی پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد.

  - با افزایش اضطراب خانوادگی پیشرفت تحصیلی کاهش می یابد.

  تعریف عملیاتی
  1.اضطراب :
  وضعیت تشدیدشده تحریک هیجانی است که احساس نگرانی یا ترس را هم در بردارد مثل ترس، فرد احساس می کند که تهدید می شود. برخلاف ترس، فرد اغلب منبع تهدید را به شکل مهم یا نه چندان دقیق ادراک می کند.( برونر، فرانک 1373، ص 41)
  2.یادگیری :
  یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر اینکه این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد.(سیف علی اکبر 1374 )
  3.آموزش
  آموزش یعنی یاد دادن مطلب یا موضوعی برای یادگرفتن به قصد ایجاد تفسیر که از سه عنصر معلم، یاد دهنده، دانش آموز یا یادگیرنده و موضوع و مطلب یادگیری تشکیل می شود. ( رئوف، علی ص
  4.پیشرفت تحصیلی :

  تحرک و پویایی بسوی هدفهای والا در زمینه معارف، مهارتها و تجربیات

  5.اضطراب واقع گرایانه
  اضطراب واقع گرایانه معنایی مشابه ترس دارد. در اضطراب واقع گرایانه احساس تهدید شدن خود منبع روشنی دارد. مثلاً از شما خواسته شده سخنرانی کوتاهی ایراد کنید. اضطرابی که شما پیش از آغاز سخن احساس می کنید ارتباط مستقیم با این مسئله دارد که ممکن است حوصله مخاطبانتان را سر ببرد و یا به شما بخندند، از دست دادن بالقوه عزت نفس تهدیدی است که شما را مضطرب می کند.
  6. اضطراب مرضی
  اضطرابی بسیار مخرب است. این اضطراب نه تنها صاحب خود را بلکه عمل او را نیز تخریب می کند حال می بینیم بین ترس و اضطراب چه فرقی است؟ ترس عبارت است از واکنش در مقابل یک خط واقعی اضطرابی عبارتست از واکنش در مقابل خطر ی که وجود خارجی ندارد. با این وجود باید پذیرفت که اضطراب واقعاًَ خیالی نیست بلکه براساس یک ترس درونی بوجود می آید که گاهی بسیار شدید است. بسیار اتفاق می افتد که اضطراب بر اثرانگیزه های کاملاً ناآگاهانه بوجود آید.( گنجی 1372، ص 379 )
  7. اضطراب روان رنجوری :
  اضطرابی که زاده تعارضات روانی یا هیجانی است و نه شرایط عینی.

  بخش دوم - پیشینه تحقیق
  پیشینه تحقیق
  استرس یا اضطراب کلمه مشتق از لغت لاتینی به معنی کشیدن است و در قرن هفدهم برای تشریح سخنی بکار برده می شود و در اواخر قرن هجدهم دلالت بر نیرو، فشار، کشش سخنی می کند که متوجه به فرد یا عضوی از اعضاء یا نیروهای روانی است. در ابتدا کلمه فشار و بار در فیزیک و مهندسی بکار برده می شد. « هر موجود باهوشی اضطراب دارد. می توان گفت که اضطراب یک حالت کاملاً طبیعی و سهم کسانی است که کمتر فکر می کنند. انواع متعدد مسائل زندگی فردی، اجتماعی، جهانی ایجاب می کند که به طور دائم ازخودسازگاری نشان دهیم غیر از اضطراب چه چیزی ما را به سازگاری وا می دارد؟ غیر از اضطراب چه چیزی ما را به تلاش وا می دارد؟ همه قدمهمایی را که انسان جلو بر می دارد همه کشفهای علمی، هنری، ادبی نیز براساس اضطراب انجام می گیرد می توان گفت که ده درصد اضطرابها برای یک انسان عادی ضرورت دارد اما متاسفانه این درصد همیشه پائین نیست». ( گنجی، حمزه 1372)
  اضطراب بوسیله محرکهای درونی و بیرونی بوجود می آید. مثلاًَ هنگامی که فردی کاری را انجام می دهد.

  اضطراب :
  که با ارزشهایش همخوانی ندارد، احساس گناه می کند. این اضطراب احتمالاً ناشی از وحشت فاش شدن نتایج احتمالی آن برای دیگران است. اضطراب می تواند بر اثر شرایط محیطی نیز پدید آید. این حالت زمانی بوجود می آید که بوسیله دیگران مورد ارزشیابی قرار گیرد مثلاً در بازی فوتبال و یا هنگامی که فرد به نتایج حاصل از موقعیتی نامطمئن است، علاوه بر این اضطراب می تواند معلول توجه زیاد فرد به توانایی های خود در ارضای انگیزه ها یا کنترل موقعیتها و یا ترکیبیاز این رو باشد. ( نوابی نژاد، 1373 ) کارن هورنای روانکاو مشهور آمریکایی که به تعبیه بنیانگذار تئوری اضطراب در تغییر رشد شخصیت انسان شناخته می شود می نویسد که عامل اضطراب اساسی Basic Anxiety عبارتست از : هر وضع اجتماعی که فرد را دچار بیم و هراس نماید.
  فروید اضطراب را درسه نوع خلاصه می کند : 1- اضطراب عینی.2- اضطراب نوروتیک.3- اضطراب اخلاقی.4- اضطراب عینی، واکنش عاطفی که فرد در برخورد با خط وجود یک پدیده یا حادثه واقعی ازخود نشان می دهد. مانند مشاهده ها در اتاق تاریک، فروید این نوع ترس را عادی وتا حدودی آن ر ا ضروری می داند. اضطراب نوروتیک، نگرانی و ترس از اینکه مبادا تمایلات یا کنشهای نهاد بر خمیر آگاه رسوخ نماید. اضطراب اخلاقی، که در واقع اضطراب اجتماعی می باشد و عبارت است از نگرانی نسبت به تنبیه خود به وسیله فراخورد. این حالت غالباً هنگامی اتفاق می افتد که فرد به دلیل کار یا عمل اشتباه یا فکری باطل که مورد قبول جامعه و یا خانواده نبوده است، خود را سرزنش کند. ( کمر زرین 1373 ) دکتر جیمز گوردن گیلی، سخنران مذهبی در سال 1944 تحت عنوان « رسیدن به تعادل احساسی » سخنانی ایراد کرد که او به این نتیجه رسیده بود که یکی از علل اصلی ناراحتیهای عصبی تشویش و نگرانی و انواع مشکلات شخصی به خاطر این است که تصور ذهنی کاذبی از وظایف و مسئولیتهای که دارند در وجودشان شکل می گیرد در این شرایط زیرفشار قرار می گیرند خیال می کنند که در آن واحد باید چند کار را با هم انجام دهند و مسائل مختلفی را حل کنند در نتیجه اعصابشان ناراحت می شود. ( احمدیه، 1372 )
  منشاء اضطراب از رابطه اولیاء و والدین کودک سرچشمه می گیرد. تنبیه شدید و محدودیت، فشار والدین به طفل برای ظاهر ساختن رفتارهای دشوار، بدگویی و ... عوامل ایجاد کننده اضطراب در اطفال می باشند. اضطراب به مسائل روانی ارتباط می یابد مثلاً شخص و جرح دیگران می ترسد، از دست دادن محبت عزیزانش در او اضطراب ایجاد می کند. این که کیفیت بیشتر درباره اطفال صدق می کند. ( عظیمی 1372 )

  عوامل موثر در شکل گیری اضطراب:

  1- تعارض درونی معمولاً علت اصلی اضطراب است. این تعارض گاهی ناآگاهانه است. بیمار وجود اضطراب را قبول دارد اما نمی تواند انگیزه های آنرا بیان کند بنابراین برای افراد مضطرب استدلال کردن سودی ندارد و بلکه باید بدنبال کشف علتهای اصلی اضطراب بود. دشمن سرکوب شده می تواند نمونه دیگری از علتهای اضطراب باشد. این دشمنی غالباً در محیط خانواده و یا در محیط کار بوجود می آید. اگر یکی از والدین سلطه گر و دیکتاتور باشد طبیعی است که بین او و فرزندان دشمنی بوجود خواهد آمد. اما این دشمنی قبل از اینکه وارد حوزه آگاهی ذهنی شود، سرکوب می شود. زیرا من برتر مانع از این می شود که کودک بتواند علیه والدین خود قیام کند اینجاست که اضطراب نااگاهانه به صورت نشانه های بیماری تجلی می کند: رویاها، عرق کردن، تشنجها ( گنجی، 1372ص380)

  تفاوت بین اضطراب و ترس

  سالیون در سال 1956 تفاوت بین ترس و اضطراب را چنین توضیح می دهد. به نظر او ترس نوعی واکنش عمومی دفاع از خود در مقابل یک حالت نو ظهور و یا دردناک است. و حال آنکه اضطراب واکنشی است که از آموختن ناشی می شود. به بیانی دیگر ترس یک پاسخ غیرشرطی به یک حالت بالقوه مخرب ( معمولاً درد مستقیم ) است. در صورتی که اضطراب یک پاسخ ترس شرطی شده به یک موقعیت جدید است در تئوریهای روانکاوی تفاوتهایی در شناخت اضطراب و ترس قائل شده اند که عبارتند از :
  1- اضطراب واکنشی است در مقابل انگیزه های مصنوعی، درونی اما ترس، عکس العملی در مقابل یک شی ترسناک خارجی و بیرونی است.
  2- ممکن است یک موقعیت خارجی ابتدا مورد ترسیدن واقع شود آنگاه انگیزه های داخلی و درونی بدان دامن زده به صورت اضطراب در آید تا تواماً ترس و اضطراب به همراه یکدیگر و بدنبال هم ظاهر شدند.
  3- هراس معمولاً از چیزی است که مشخص و معلوم است، اما اضطراب از شما نامعلوم بوجود می آید برخی معتقدند اضطراب پدیده خوبی است و باید در هر کسی وجود داشته باشد. به نظر آنها تا اضطراب وجود نداشته باشد شخص احساس مسئولیت ننموده و هیچ گاه هدف مشخصی را دنبال نمی کند. این دسته از افراد اضطراب را یکی از عوامل پیشرفت می دانند و از آن به عنوان عامل برانگیخته یاد می کنند که در شخص انگیزه انجام کار را بوجود می آورد. ترس در حد معین برای بقا و ادامه حیات انسان ضروری است و در حد طبیعی پایه و اساس عقلانی دارد و در صورت نبود آنها انسان در معرض خطر قرار می گیرد. نگرانی برای بچه های خردسال وجود ندارد. نگرانی در مرحله ای از زندگی پیدا می شود که طفل بتواند چیزهایی را تصور کند که در دسترس او نیست.

  اضطراب و امتحان

  اضطراب امتحان پدیده ای نیست که مربوط به زمان حاضر باشد. از دیرباز درباره ترس از امتحان واقعیتها و افسانه هایی پرزبان بوده است. می گویند یکی از سرداران ناپلئون بناپارت یک جمع زود بالای سر او شتافت. ناپلئون سراسیمه برخاست و پرسید چه خبر شده؟ سردار پاسخ داد دشمن ما را غافلگیر کرده است و حمله کرده ناپلئون به آرامی نفس کشید و گفت: خیلی ترسیدم فکرکردم برای جلسه امتحان بیدارم کردی! اگر این داستان درست باشد می توان گفت همان اضطراب شدید ناپلئون هوشمند و شجاع از او شاگردی ضعیف ساخته بود که اغلب نمرای درجه قبولی می گرفت. ( احمدیه 1372 ) یکی از راهنمایی های مهمی که معمولاً روانشناسان درگرفتاریها ناشی از اضطراب به ما پیشنهاد می دهند این است که « سعی کنیم در آن واحد تنها به یک چیز بیندیشیم » و در واقع نظم فکری برای خودمان ایجاد کنیم، زیرا واقعیت این است که انجام دادن چندین کار مهم و اصلی در طول مدت محدودی از زمان غیرممکن است و چون ما سعی نمی کنیم که از این نظم فکری و به دنبال آن نظم عملی بهره جوئیم افراد دچار آشفتگی های ذهنی و به دنبال آن آشفتگی های عصبی می شوم .( احمدیه 1372ص 136-134)
  در تحقیقات نشان داده شده است که دانش آموزان دارای اضطراب می خواهند تکالیفشان را زودتر انجام دهند و برای همین در امتحان و انجام تکالیفشان دارای اشتباهاتی هستند این افراد علیرغم میل باطنی شان که انجام تکالیف بدون غلط است به اشتباهات بیشتری دچار می شوند.
  به طور کلی در اکثر مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه اثرات اضطراب صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که اضطراب امتحان موجب کاهش عملکرد می شود وبه ویژه تکالیفی که نشان دهنده توانایی یا مهارت در فرد باشد. مطالعات سارسون و همکارانش نشان داده که پیشرفت تحصیلی و هوش یک همبستگی صنعتی با اضطراب دارد. البته از این مسئله نمی توان برداشت علّی کرد بدین صورت که اضطراب امتحان ضرورتاً موجب کاهش پیشرفت تحصیلی می شود. بنابر گزارش هسته مشاوره استان فارس، علل اضطراب امتحان به شرح زیر مشخص شده است:

  1- نداشتن آمادگی کافی برای امتحان
  2- وجود رقابت درسی زیاد بین دانش آموزان
  3- سختگیری بیش از حد خانواده
  4- ترسانیدن کودک از امتحان بوسیله خانواده یا اولیای مدرسه
  5- بعضی مسائل و مشکلات روانی مثل وسواس و ...(کمرزرین، 1373)
  سارسون اضطراب امتحان را این طور تعریف می کند: اضطراب امتحان یک نوع استعمال ذهن است که با خودآگاهی، خودشکاکی و خودکم بینی مشخص می شود. با اینگونه فعالیتهای شناختی رفتارهای آشکار و واکشنهای روانی فرد را تحت تاثیر قرار می گیرند این رفتارها واکنش های روانی از تجارب و گذشته فرد است. ( کمرزرین 1373) درحقیقت سطح انتظارت خانواده زمانی که تناسبی با توان واقعی فرزند نداشته باشد خود می تواند زمینه ساز اضطراب و نگرانی مستمر آنان باشد.آنچه که می بایست بیشتر مورد توجه اولیا و مربیان قرار گیرد میزان تلاش نوجوان است و نه صرف نتایج حاصل از آزمونهای مختلف. وظیفه معلم هم این است که با پائین آوردن سطح اضطراب شاگردانی که اضطراب شدیدی برای امتحان از خود نشان می دهند به آنها کمک کند تا نمره واقعی خود را بدست آورند. ولی باید در نظر گرفت که این موضوع ممکن است آنقدر باعث کاهش اضطراب شود که نمره شاگرد را پائین نگه دارد بنابراین لازم است که معلم بکوشد تا میزان اضطراب شاگرد را ( از امتحان ) در حد متوسط نگه دارد. همواره شایسته است با درک صحیح از ماهیت تفاوتهای فردی وشناخت درست از ویژگی های ذهنی و روانی و جسمی دانش آموزان از مقایسه بی مورد نوجوانان با یکدیگر اجتناب ورزید و رقابتهای فردی و گروهی را صرفاً در شرایط عادلانه و با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و فراهم ساختن محیطی صمیمی و دوست داشتنی ایجاد کرد. برای کاهش اضطراب ناشی از امتحان علاوه برداشتن انتظارات معقول از نوجوانان تشویق نقطه مثبت و توانمندیهای آنها، تقویت اعتماد به نفس آنها و سرانجام ساختن آرامش خاطر آنان شایسته است تا تسلط بیشتری بر موضوع مورد نظر داشته باشند. هر قدر تسلط بیشتری بر موضع درسی و آمادگی ذهنی و روانی بیشتری داشته باشند اضطراب کمتری خواهند داشت.
  اضطراب تاثیر زیادی برامتحان شما می گذارد اگر خوب درس بخوانید بیش از حد نگران باشید نمی توانید امتحانتان را خوب بدهید. اضطراب متعارف باعث موفقیت در امتحان و برعکس اضطراب بیش از حد مانع موفقیت شما می شود.

  به گفته دکتر آلن جی آتن نویسنده کتاب اضطراب و امتحان، علائم اضطراب را چنین می داند:
  1- عدم تمرکز در هنگام مطالعه
  2- افسردگی در روزهای امتحان
  3- مطالعه مکرر درسها
  4- احساس عدم آمادگی با وجود مطالعه کافی
  5- توجه به نمرات کم امتحان های گذشته
  6- تصور اینکه دوستانتان بیش از شما آمادگی دارند.
  7- دردسر، دردمعده، سرگیجه و ...
  8- عرق کردن، لرزش دست، انقباض ماهیچه ها
  اگرعلائم بالا در شما دیده می شود، سعی کنید با روشهای زیر بر اضطراب خود غلبه کنید: افکار منفی را شناسایی و کنترل کنید. مثبت و منطقی فکرکنید با مثبت اندیشیدن نتیجه امتحانتان بهتر می شود، بر خودتان بگوئید اگر نگران باشیم چه مشکلی حل می شود؟ برعکس اگر افکار منفی را کنار بگذاریم می توانیم ترس و اضطراب را کنترل کنیم، تمرکز بیشتری داشته باشیم و با خود بگوئیم امتحانم را خوب می دهم من خوب درس خوانده ام پس قبول می شوم. از حمایت خانواده و دوستان استفاده کنید. اگر مضطرب و نگران هستید گوشه گیری نکنید با دوستان صمیمی درس ها را خوب مرور کنید و مشکلات درسی را حل کنید و از والدین خود بخواهید در روزهای امتحان محیط آرامی را برایتان فراهم کنند. پیاده روی و ورزش کنید، پس از ورزش احساس شادابی می کنید، خوب بخورید و بیاشامید، عقل سالم در بدن سالم است، خوابیدن به حد کافی باعث نشاط و شادابی می شود و برعکس بیدارماندن تا پاسی از شب برای مطالعه موجب خستگی و کاهش هوشیاری و کارایی می شود

  مبانی نظری
  نظریه روانکاوی فروید:
  در مکتب فروید، اضطراب یک ترس درونی شده است. ترس از اینکه مبادا تجارب درآور گذشته یادآوری شوند، تجاربی که با تنبیه و ممانعت از ارضای کششهای غریزی همراه بوده اند. کششهای غریزی نامطلوب موجب اضطراب می شدند و به خود اعلام خطر می کنند. اضطراب واکنش ناآگاهانه ای در برابر تمایلات سرکوفته است و علامت اخطاری است به خود مبنی بر اینکه کشش غریزی نامطلوب در گذشته موجب ناراحتی و درد شده است و اینکه مجدداً در حال بروز است: اضطراب با احساس ترس همراه است، با این تفاوت که ترس منشأ خارجی دارد ولی اضطراب منشأ درونی دارد. ( شفیع آبادی و ناصری . 1365)

  نظریه درمان عقلانی – عاطفی ( الیس ):

  الیس اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی می داند و به نظر او افکار و عواطف کششای متفاوت و جداگانه ای نیستند. ازاینکه و تا زمانی که تفکر غیرعقلانی ادامه دارد، اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد ماند انسان اختلالات و رفتار غیرمنطقی اش را از طریق بازگو کردن آنها برای خود تداوم می بخشد به نظر آلیس افرادی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیرعقلانی خویش می کنند احتمالاً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، بی ثمری، سستی، عدم کنترل و ناشادی قرار میدهند. انسان به وسیله اشیاء خارجی مضطرب نمی شود بلکه یک دیدگاه و تصوری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند. با تمام مشکلات عاطفی افراد از تفکرات جادویی و موهومی آنها سرچشمه می گیرد که از نظر تجربی معتبر نیست. آلیس اضطراب و اختلافات رفتاری را زاده طرز تفکر خیالی و بی معنی شان می داند به همین دلیل وجود چند اعتقاد را در ذهن فرد غیرمنطقی می داند که اهم آنها عبارتند از :
  1- اعتقاد فرد به اینکه ضروری است که همه افراد دیگر جامعه او را دوست بدارند و تکریمش کنند.
  2- اعتقاد فرد به اینکه لازمه احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت و فعالیت شدید است.
  3- اعتقاد به اینکه چیزهای خطرناک و ترس آور موجب نگرانی می شوند و فرد همواره باید کوشا باشد تا امکان وقوع پیوستن آنها را به تاخیر بیندازد.
  4- اعتقاد به اینکه وقایع و حوادث آن طور نباشد که او می خواهد، نهایت ناراحتی و بیچارگی به بار می آید و فاجعه آمیز خواهد بود.
  5- اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی بوجود آمده است.
  6- اعتقاد به اینکه اینان باید در مقابل مشکلات و رفتارهای دیگران کاملاً برآشفته و محزون شود. ( شفیع آبادی و ناصری : 1365 )

  تحقیقات انجام گرفته :
  در تحقیقاتی که بوسیله قربانیان در سال 1384 به عنوان بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی در منطقه کلاچای انجام گرفت. نمونه وی به صورت تصادفی طبقه ای 180 نفر که از بین کلیه دانش آموزان اول تا سوم راهنمایی است وسیله جمع آوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه ای با 35 سوال از آزمون عزت نفس کوپراسمیت و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی محقق ساخته بود که پس از جمع آوری نظرات دانش آموزان و تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق چنین نتیجه گرفت که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد. پلرودی در تحقیقی به روش توصیفی و همبستگی در سال (76-1375) انجام داد به مطالعه رابطه اضطراب به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی پرداخته است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی یا منطقه کلاچای درسال 76-75 بود که به صورت تصادفی 50 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کرد و وسیله جمع آوری اطلاعات تحقیق در این پرسشنامه ای با 7 سوال بسته و منظم بوده اند و از روش آزمون مجذوری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده کرد.
  فرضیات ویژه تحقیق عبارتند از : 1) میان سطح اضطراب با درک مطالب درسی و پایه تحصیلی دانش آموزان دختر منطقه ای و توافق وجود دارد. 2) میان سطح اضطراب با سرعت انتقال مطالب درسی و پایه تحصیلی. 3) میان سطح اضطراب با پیشرفت تحصیلی در برخی از دروس و پایه تحصیلی. 4) میان سطح اضطراب با علاقه به یک مطلب درسی و پایه تحصیلی ....5) میان سطح اضطراب نگهداری مطالب و پایه...6) میان سطح اضطراب با قوه تنظیم مطالب درسی و پایه.7) میان با نحوه برگزاری امتحانات و ... او در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که رابطه و پیشرفت تحصیلی امری عمومی است و همه دانش آموزان آن را تجربه می کنند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
  28 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  10 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  53 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
  بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
  19 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تأثیرات طلاق در رفتار و افت تحصیلی نوجوانان همراه با جامعه آماری و نمودار
  133 صفحه - 57000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 12000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اجرایی و آموزشی همراه با جامعه آماری پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  103 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
  40 صفحه - 30000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 54000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی - بررسی رابطه عاطفی استاد در پیشرفت تحصیلی
  30 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  121 صفحه - 66000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  102 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه
  1 صفحه - 1 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آزردگی صوتی با پریشانی و اضطراب در جوامع عمومی رابطه دارد-با مشارکت سروصدای هواپیما
  17 صفحه - 51000 تومان
  کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان
  15 صفحه - 105000 تومان
  بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
  11 صفحه - 7500 تومان
  بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
  10 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 45000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  81 صفحه - 75000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی رابطه منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس
  104 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
  103 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
  103 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  پروژه- بررسی رابطه بنیه ریاضیات با بازده علمی دانشجویان
  74 صفحه - 18000 تومان
  پروژه- بررسی رابطه بنیه ریاضیات با بازده علمی دانشجویان
  74 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
  25 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
  8 صفحه - 105000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  304 صفحه - 75000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  15 صفحه - 24000 تومان
  مطالعه و بررسی سازمان گردشگری به همراه چارت
  40 صفحه - 18000 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
  3 صفحه - 9000 تومان
  کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
  21 صفحه - 30000 تومان
  کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
  21 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 36000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  14 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  93 صفحه - 60000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
  40 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
  35 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
  15 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  15 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده
  20 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
  28 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  15 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده
  35 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
  26 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت
  10 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  18 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
  21 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی
  27 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس
  29 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی
  35 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
  34 صفحه - 165000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
  10 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی
  50 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
  15 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی
  15 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان
  15 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 135000 تومان
  جمعیت - بررسی نسبتهای آماری جمعیت بر اساس سرشماری 1395
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
  3 صفحه - 1500 تومان
  نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی سوانح و امداد نجات جاده بر اساس روش تحقیق
  29 صفحه - 15000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
  21 صفحه - 12000 تومان
  مطالعه و بررسی حج بر اساس روش تحقیق
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  مطالعه و بررسی حجاب و پوشش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  25 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  مطالعه و بررسی نکاح موقت بصورت روش تحقیق
  16 صفحه - 10500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
  113 صفحه - 48000 تومان
  پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
  54 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 15000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی پاورپوینت
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی
  53 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
  16 صفحه - 19500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
  19 صفحه - 31500 تومان
  پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
  79 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
  15 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
  17 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
  70 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
  33 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
  30 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 132000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
  78 صفحه - 234000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
  36 صفحه - 108000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 72000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
  57 صفحه - 60000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
  116 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
  161 صفحه - 90000 تومان
  تعیین اولویت در رابطه با نیازهای اساسی جامعه و امکانات تولید در داخل کشور
  16 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری رابطه سلامت عمومی و درگیر شدن در کار
  20 صفحه - 105000 تومان
  بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
  43 صفحه - 27000 تومان
  بررسی علل گرایش و تمایل دختران به ایجاد رابطه با جنس مخالف تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 18000 تومان
  بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها بصورت روش تحقیق
  30 صفحه - 12000 تومان
  نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
  65 صفحه - 24000 تومان
  بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
  73 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
  21 صفحه - 81900 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14
  25 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کارآمدی فردی خلاق - پتانسیل اولیه و رابطه آن با عملکرد خلاق 21
  29 صفحه - 87000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه آزمون خودپنداره ساراسوت و آزمون مقیاس اضطراب کتل همراه با روایی و پایایی
  12 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اضطراب 4
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  104 صفحه - 54000 تومان
  میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
  11 صفحه - 9000 تومان
  کنترل کلاس در جهت سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  7 صفحه - 1500 تومان
  رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
  66 صفحه - 36000 تومان
  بررسی مشکلات و عدم پیشرفت مدارس چند پایه روش تحقیق.docx
  13 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأملات در خصوص متدولوژی ارزیابی و سنجش پیشرفت ویژگی های «خود گردانی» 26
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیشرفت نشانه های روانپزشکی در جوانانی که به دنبال آشکارشدن سینوزیت هستند
  7 صفحه - 21000 تومان
  اعتیاد به اینترنت و علل افت تحصیلی - روش تحقیق
  21 صفحه - 10500 تومان
  بررسی اعتیاد به اینترنت و علل افت تحصیلی - روش تحقیق
  22 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی
  9 صفحه - 27000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 9000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 45000 تومان
  کنترل کیفیت آماری شرکت آب بند بابل به همراه نمودار ها و محاسبات
  55 صفحه - 36000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
  مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
  48 صفحه - 21000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 18000 تومان
  پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  38 صفحه - 30000 تومان
  NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
  7 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
  89 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
  160 صفحه - 75000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدرسه شبانه روزی هندی سانتافه (به همراه پلان خوابگاه ) 14
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل کلاس پنهان به همراه وابستگی پنهان مارکوف برای داده های کاریوتیپ مولکولی 15
  23 صفحه - 69000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طرح ادغام فتوولتائیک سوخت همراه برای انرژی تامین در مناطق دور افتاده
  6 صفحه - 18000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
  55 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی از مارتین آلبرو جامعه شناس globalization - knowledge and society
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - معرفی مارتین آلبرو پوفسور و استاد دانشگاه - رشته جامعه شناسی Professor Martin Albrow
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن ، دانش و اقتصاد از مارتین آلبرو جامعه شناس sociology basics
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تفسير جامعه (گروه ها) 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
  52 صفحه - 75000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007