موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

آموزش هنر در دوره ابتدایی

عنوان سفارش :
آموزش هنر در دوره ابتدایی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
4500 تومان
 • مقدمه
 • رویکرد برنامه ی درسی هنر در دوره ابتدایی «تربیت هنری» است. برنامه درسی مجموعه قواعد و ضوابطی است که به همه عوامل و عناصر یادگیری منطق و سازمان می دهد و به فعالیت های یادگیری نظام می بخشد(ملکی، 1394). در تربیت هنری ابعادی مانند رشد خلاقیت دانش آموزان، ادراک حسی عمیق و دقیق نسبت به پدیده های هنری، پرورش حواس مختلف و بکارگیری آن‌ها، کسب آگاهی غنی و رشد یابنده از تجارب بصری، ساخت و آفرینش پدیده های هنری، شناخت وارزش گذاری نقادانه ی اشکال نمادین بصری، کسب مهارت های مربوط به تجلی و ابراز هنرمندانه، شناخت و فهم تاریخی – فرهنگی، افزایش حساسیت دانش آموز نسبت به ویژگی ها و ابعاد زیباشناختی پدیده های مختلف و دقت و توجه به طبیعت و عناصر موجود در آن، مورد نظر و تاکید است. برنامه ریزان درسی بر این عقیده اند که تربیت هنری باید طوری برنامه ریزی و اجرا شود که با گذشت زمان، دانش آموزان مستقل شده و بتوانند فرایند فعالیت هنری را طی کرده و محصول هنری ارزشمندی را تولید کنند. از آنجایی که در برنامه درسی هنر مقطع ابتدایی، همانند دیگر درس ها، کتابی مستقل در اختیار دانش آموزان قرار نمی گیرد.

  طراحی آموزشی تک رشته ای

  طراحی آموزشی در پنج گام به ترتیب زیر اجرا می شود:
  گام اول – ایجاد انگیزه: در این مرحله، دانش آموزان با موضوع فعالیت آشنا می شوند و انگیزه ی لازم برای شروع فعالیت را کسب می کنند. توجه آن ها به تجربه های قبلی که با موضوع ارتباط دارند، جلب می شود. تجربه ها را به یاد می آورند و برای هرچه بهتر انجام دادن فعالیت خود، آن ها را به کار می برند. شما می توانید با هر روشی، توجه دانش آموزان را به فعالیت جدید جلب کنید. برای مثال، با نشان دادن یک یا چند تصویر مرتبط با موضوع، با بیان مطالب مختصری درباره ی آن، نشان دادن ابزار و موادی مرتبط با موضوع یا هر مورد دیگری که ذهن ها را به موضوع فعالیت مشغول کند و دانش آموزان را برای شروع فعالیت آماده سازد. بدیهی است اگر دانش آموزان از توانایی های خود و کسب موفقیت در انجام دادن فعالیت مطرح شده مطمئن باشند، انگیزه آن ها برای انجام دادن فعالیت، درونی است و با شوق و نشاط بیشتری شروع به کار می کنند. برای مثال، در فعالیت هایی مثل نقاشی و کاردستی، کافی است فقط بچه ها یکی از ابزارهای نقاشی یا کاردستی را ببینند و توجه شان به آن جلب شود. شما می توانید یک قلم مو را با نوار چسب روی تخته ی کلاس بچسبانید یا یک قیچی و تکه ای کاغذ رنگی را روی میز خود قرار دهید. البته ایجاد انگیزه معمولا در جلسه های اول سال صورت می گیرد. پس از گذشت مدتی، بچه ها به این کار نیازی ندارند، زیرا بیشتر آن ها فعالیت های هنری را که در قالب بازی و با اختیار، آزادی و انتخاب خود انجام می دهند، دوست دارند. بنابراین، همان قدر که در برنامه های روزانه ی خود بدانند که درس هنر دارند، آمادگی لازم برای انجام دادن فعالیت هنری را خواهند داشت. در بعضی فعالیت ها نیز تهیه ابزار یا موادی را از قبل از آن ها خواسته اید، مثلا در شکل سازی با مواد طبیعی قبلا به آن ها گفته اید موادی را که از طبیعت جمع آوری و آماده کرده اند، با خود به کلاس بیاورند. پس همه می دانند که می خواهند کار دستی درست کنند و شما به راحتی و به سرعت می توانید وارد گام دوم شوید.
  گام دوم – تعیین فعالیت(فکر کردن و پرورش ایده هنری): در این مرحله، فعالیتی را که در نظر گرفته اید، برای دانش آموزان روشن کنید. از آن ها بخواهید درباره موضوع ایده ای را انتخاب کرده و برای اجرای آن فکر کنند. ابزار و موادی را که در اختیار دارند، بررسی کنند و تصمیم بگیرند که با کدام یک، می خواهند ایده ی خود را اجرا کنند. روش های کار ممکن را بررسی کنند و تصمیم بگیرند. همه ی این انتخاب ها به عهده بچه هاست. هر فرد، خود درباره مسئله هایی که برایش مطرح است، فکر می کند و تصمیم می گیرد با چه روشی می خواهد کار کند. در همه ی این موارد دانش آموزان می توانند در گروه های کوچک با دوستان خود به مشورت بپردازند و برای پرورش ایده هنری، به یکدیگر کمک کنند. همچنین، هر دانش آموز برای اجرای ایده هنری خود آماده شود. دراین مرحله، دانش آموزان به کلیات فعالیت هنری خویش می پردازند و چارچوب خود را آماده و مرتب می کنند. ایجاد فرصت کافی برای فکر کردن، مشورت کردن، کشف کردن و انتخاب کردن، در تربیت هنری بسیار مهم است.

  در فعالیت هایی مانند نقاشی و کاردستی، این مرحله به زمان بیشتری نیاز دارد. اما در فعالیت هایی مانند تربیت شنوایی، قصه و نمایش که بچه ها به ابزار و مواد خاصی نیاز ندارند و فقط به انتخاب موضوع و چگونگی اجرا می اندیشند، فرصت کمتری مورد نیاز است. گام سوم – انجام دادن فعالیت(طی فرایند تبدیل ایده به تولید محصول هنری): در این مرحله دانش آموزان در گروه های کوچک یا به طور فردی به فعالیت می پردازند، یعنی آنچه را در مرحله قبل به آن اندیشیده و آن را در ذهن خود آماده کرده اند یا باهم درباره ی آن به گفتگو پرداخته اند، عملی می کنند. دانش آموزان آنچه را در ذهن دارند، تولید می کنند. این مرحله به زمان بیشتری نیاز دارد تا هر یک از دانش آموزان فرصت کافی برای اجرای آنچه فکر کرده و تصمیم گرفته اند، در اختیار داشته باشند و بتوانند کار خود را شروع کنند، آن را انجام دهند و به پایان برسانند.
  در فعالیت هایی مانند نقاشی و کاردستی هر فرد یا گروه کوچک دانش آموزان به طور هم زمان به اجرا فعالیت خود می پردازد اما در فعالیتی چون قصه گویی، فقط یک دانش آموز یا یک گروه کوچک قصه می گوید و بقیه به قصه او گوش می دهند. در فعالیتی مانند نمایش، فقط یک گروه کوچک در بازی شرکت دارد و سایر دانش آموزان بازی را مشاهده می کنند یا به طور غیر مستقیم در بازی شرکت دارند. از آنجا که کشیدن و رنگ کردن یک نقاشی یا ساختن یک کاردستی و کامل کردن آن به وقت بیشتری نیاز دارد، فرصت کافی برای انجام دادن و کامل کردن کار را به بچه ها بدهید. به ویژه در نظر داشته باشید که بعضی از بچه ها تندتر و بعضی کندتر کار می کنند. اگر دانش آموزی می خواهد کار خود را تا زنگ تفریح تمام کند، به او سخت نگیرید اما پیوسته دانش آموزان را به استفاده بهتر از وقت و انجام دادن کار در طول یک زنگ تشویق کنید. دانش آموزان کندتر هم می توانند از دوستان خود کمک بگیرند. رنگ کردن نقاشی با مداد رنگی معمولا وقت گیر است، بنابراین، می توانید دانش آموزان را به استفاده از پاستل روغنی یا مواد رنگی دیگر تشویق کنید تا کار آن ها زودتر انجام شود.
  گام چهارم – جمع بندی یا جمع آوری تولید هنری و برگزاری نمایشگاه: در این مرحله، دانش آموزان محصولات هنری را که تولید کرده اند، جمع بندی یا جمع آوری می کنند. در نقاشی و کاردستی، هر دانش آموز موظف است پس از نوشتن شماره، تاریخ و نام خود در پشت کار، کارِ تمام شده‌ی خود را به نمایش بگذارد تا همه ی کلاس کار او را ببینند.

  گاهی تعداد دانش آموزان، زیاد و کلاس، کوچک است. شما می توانید وقتی تقریبا کار همه تمام شد، به نوبت از دانش آموزان هر ردیف کلاس بخواهید نقاشی ها یا کاردستی هایشان را بالا بگیرند و بقیه بچه ها، آن ها را تماشا کنند تا همه آثار هنری تولید شده را به خوبی ببینند. به نمایش گذاشتن آثار هنری، اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت می کند. همچنین، مشاهده ی فعالیت و محصولات هنری تولید شده، تجربه ی هنری کودکان را توسعه داده، آن ها را در انتخاب و پرورش ایده و تولید محصولات هنری یاری می دهد. در فعالیت هایی مثل تربیت شنوایی، قصه و نمایش در گام سوم، تولید و ارائه با هم انجام می شود. بنابراین در گام چهارم، دانش آموزان به جمع بندی فعالیت انجام شده یا محصول تولید شده می پردازند. مثلا در قصه گویی، در مرحله سوم یک نفر قصه گفته است و بقیه قصه را گوش داده اند. ممکن است قصه گویی با حرکت و صداهای تقلیدی توسط گروه کوچکی از دانش آموزان انجام شده باشد. در هر صورت، در گام چهارم برای جمع بندی فعالیت، معلم دانش آموزان را هدایت می کند تا در مورد قصه، عنوان، فضا، قهرمانان، عناصر، حوادث و به طور کلی آنچه در قصه اتفاق افتاده است، باهم گفت و گو کنند. به این ترتیب که قصه گو یا گروه مجری قصه از سایرین سوال کنند یا خود معلم مواردی را از بچه ها بپرسد یا خود بچه ها از هم سوال کنند. با این روش، قصه و کلیه حوادث آن تکرار می شود و بهتر در ذهن بچه ها جای می گیرد و آن ها را برای فعالیت های مکمل قصه آماده می سازد.
  گام پنجم – ارزشیابی(بررسی و توصیف تولید هنری): در این گام، فعالیت و محصول هنری تولید شده ارزشیابی می شود. در فعالیت های نقاشی و کاردستی، شما می توانید به کمک بچه ها یک نمونه کار را انتخاب کنید. این انتخاب، یا تصادفی است یا به علت ویژگی آن انجام می گیرد. برای مثال، در یک اثر نقاشی، روش خاصی در رنگ آمیزی به کار رفته است یا خلاقیت ویژه ای وجود دارد که خوب است همه ی بچه ها آن را ببینند و به آن دقت کنند. در ابتدا، دانش آموزی که آن محصول هنری را تولید کرده است، در مقابل کلاس قرار می گیرد، کار خود را به بچه های دیگر نشان می دهد و با توضیح مختصری، مراحل انتخاب ایده، پرورش ایده و اجرای ایده های خود را برای دوستانش توضیح می دهد. چگونه فکر کرده است؟ چگونه انتخاب کرده است؟ کار خود را از کجا و با چه ابزاری و موادی شروع کرده است؟ کارش را چگونه انجام داده و به پایان رسانده است؟ کدام قسمت کار به نظر او زیباتر است؟ در این میان، اگر فردی از او سوالی دارد، می پرسد. معلم نیز با سوال های خود، او را برای توضیح بهتر کار راهنمایی می کند. در ادامه ی این فعالیت، یکی از دانش آموزان را دعوت کنید تا در مورد این محصول هنری توضیح دهد و نظر خود را بگوید. چه چیزهایی در این کار مشاهده می کند؟ کجای کار زیباتر است؟ کجای کار را بیشتر دوست دارد؟ چه پیشنهادی برای بهتر شدن کار دارد؟ این دانش آموز را می توانید به طور تصادفی یا با انتخاب فرد اول یا به توصیه سایر بچه ها انتخاب کنید. در پایان، نوبت معلم است که علاوه بر جمع بند نظر هر دو نفر، نظر خود را در مورد محصول هنری تولید شده بگوید. ویژگی های مثبت کار چیست؟ برای هرچه بهتر شدن کار، رعایت چه نکته های دیگری لازم است؟ تشویق همه ی ویژگی های مثبت کار، تشکر از توضیحات و تشکر از همراهی و همکاری دانش آموزان در مراحل مختلف فعالیت کلاس هنر، مهم ترین قسمت کار است. اگر فرصتی باقی است، کار دیگری را برای ارزشیابی انتخاب کنید اما اگر وقت چندانی ندارید، از بچه ها بخواهید کارهایشان را در پوشه کار قرار دهند و فهرست فعالیت های هنری خود را کامل کنند.
  در ارزشیابی فعالیت هایی مثل قصه، ابتدا قصه گو یا گروه مجری قصه در مورد نحوه ی ارائه یا اجرای قصه ی خود توضیح می دهد. قصه را چگونه انتخاب کرده است؟ چگونه برای اجرای قصه در کلاس آماده شده است؟ آیا از اجرای خود راضی است؟ به نظر خودش ، کدام قسمت قصه را بهتر اجرا کرده است؟ نقاط قوت قصه گویی او کدامند؟ برای اجرای بهتر قصه و جذب بیشتر شنوندگان چه کارهایی باید انجام دهد؟ در ادامه، یک یا چند نفر از دانش آموزان در مورد نحوه ی اجرای قصه و نقاط قوت آن، اظهار نظر می کند. همچنین اگر پیشنهادی برای اجرای بهتر قصه دارند، ارائه می دهند. در پایان، معلم با جمع بندی نظرها، نظر کلی خود را می دهد و راهکارهای پیشنهادی خود را برای اجرای بهتر بیان می کند. پس از تشویق نقاط قوت اجرا و تشکر از مجریان و شنوندگان، هر دانش آموز پوشه ی کار خود را کامل می کند. گفت و گو درباره ی کارها، بررسی و توصیف آن ها در کسب تجربه های هنری مفید است و دانش آموزان را به آرامی به سمت نقد هنری ساده سوق می دهد. همچنین، به آنها می آموزد که ضمن اظهار نظر، به نظر دیگران هم توجه کنند.
  در تهیه و اجرای طراحی آموزشی لازم است معلم به مدیریت زمان توجه کند. ساعت درسی 45 دقیقه است و این 45 دقیقه را باید طوری سازمان دهی کرد که پنج گام اساسی به راحتی برداشته شود. معمولا گام های اول و دوم به زمان زیادی نیاز ندارند. اما گام های سوم و چهارم به زمان بیشتری نیازمندند تا دانش آموزاند بتوانند فکر کنند، ایده ی خود را پرورش دهند، با استفاده از ابزار و موادی که در اختیار دارند، آن را اجرا کنند و به نتیجه برسند. در فعالیت هایی مثل نقاشی و کاردستی، گام سوم بسیار اساسی است، زیرا آشنایی با ابزار و مواد، روش کار و سپس، فرایند تولید تا رسیدن به محصول نهایی و ارائه ی آن در این مرحله انجام می شود.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
  10 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  برنامه آموزش و پروش در دوره پیش از دبستان در مورد رشد عاطفی اجتماعی
  16 صفحه - 7500 تومان
  وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
  7 صفحه - 4500 تومان
  تحلیل محتوایی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان
  22 صفحه - 7500 تومان
  پروژه مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی - بررسی رابطه عاطفی استاد در پیشرفت تحصیلی
  30 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
  48 صفحه - 36000 تومان
  جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
  20 صفحه - 7500 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  نقاشی و هنر دوره تیموری و مغولی
  18 صفحه - 7500 تومان
  آموزش هنر در دوره ابتدایی
  8 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007