موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

افق 2020 شورای اتحادیه اروپا

عنوان سفارش :
افق 2020 شورای اتحادیه اروپا
تعداد صفحه :
6
قیمت :
1500 تومان

برنامه" افق 2020 " شوراي اتحاديه اروپا در پايان سال2013 براي سال هاي 2020-2014 به تصويب رسيد. بودجه 77ميليارد يورويي براي افق 2020 به منظور تحقق اهداف رشد وكسب وكار وتقويت علم وفناوري پيش بيني شده است. افق 2020 برسه موضوع اولويت دار تمركز دارد كه شامل موارد زير است:

 • 1- تولید علم بسیار عالی به منظورتقویت سطح جهانی تعالی علمی اتحادیه و پژوهش اتحادیه وسیستم نوآوری رقابتی تر.
 • 2- پرورش رهبري صنعتی برای سرعت بخشیدن به توسعه فن آوری براي حمايت ازکسب و کار و نوآوری از جمله شرکت های کوچک .
 • 3- مقابله با چالش های اجتماعی به منظور پاسخگویی به شناسايي اولویتها در استراتژي 2020اروپا با پوشش حمايتي فعاليت ها ي زنجيره اي ازمرحله پژوهش وتحقيقات تا توليد وتجارت
 • برخی از ویژگی های اصلی برنامه افق سال 2020 عبارتند از:

   - ساده سازي
  هدف اصلي افق2020ساده سازي است وبه اين صورت است كه طراحي ،قوانين ،مديريت مالي واجرا با جذب مشاركت قوي دانشگاه ها،مراكز پژوهشي ،صنعت وشركت هاي كوچك ومتوسط انعكاس يابد. ساده كردن قوانين بودجه،هزينه اداري شركت كنندگان وخطاهاي مالي راكاهش مي دهد .مدل ساده اي براي بازپرداخت فعاليت ها مورد استفاده خواهد بود. در اين مدل براساس نرخ بازپرداخت تك واحدي براي هزينه هاي قابل استفاده در كليه فعاليت ها با يك عمل اعمال خواهدشد. بازپرداخت حداکثر 100درصد از کل هزینه های قابل قبول، با سقف 70 درصد برای اقدامات نوآورانه نزديك به شرايط بازار و برای برنامه های با تامين مالي مشترك اعمال خواهد شد. سازمان های غیر انتفاعی با بازپرداخت حداکثر 100درصد در اقدامات نوآورانه منتفع خواهند شد. نرخ ثابت25درصد بازپرداخت هزينه هاي مستقيم ، هزينه هاي غيرمستقيم را نيزپوشش خواهد داد . علاوه براين دوره زماني مهلت ارائه پیشنهاد وطرح و نتيجه گيري با موافقت کمک مالی ،بطور قابل توجهی کوتاه شده است.

   - موسسه اروپايي نوآوري و فناوري
  اين موسسه بمنظور تقويت يكپارچه سازي ظرفيت نوآوري دراتحاديه اروپا وكشورهاي عضو آن وكمك به اهداف افق2020 بطور عمده با ادغام "مثلث دانش" آموزش عالی،تحقیق و نوآوری بوجود آمده است.اين ادغام در درجه اول ازطريق دانش وجوامع نو آوري صورت مي گيرد بطوريكه بتواند در طولاني مدت پاسخگويي چالش هاي عمده اجتماعي باشد.

 • در برنامه يكپارچه سازي سه موضوع اصلي مد نظر قرار گرفته است كه شامل موارد زير است:
  1. 1- "زندگي سالم وطول عمر موثر" و "مواد اوليه" براي سال2014در نظرگرفته شده است.
   2- " غذابراي آينده " و"ارزش اضافي توليد" براي سال2016درنظرگرفته شده است.
   3- "تحرك شهري" براي سال 2018 در نظر گرفته شده است.
   -شركت هاي كوچك ومتوسط
  در افق2020 ، طيف وسيعي از ابزارهاي حمايتي از تحقيقات ، فعاليت هاي نوآوري وظرفيت سازي شركت هاي كوچك ومتوسط با درجات مختلف چرخه نوآوري مد نظر قرار گرفته است.

   - علم با و براي جامعه
  ساختار مجزا و تعين بودجه براي ادغام هماهنگ تلاش هاي علمي وفناوري براي جامعه اروپايي كه باعث افزايش علم وحرفه فن آوري به ويژه براي جوانان مي شود.
   -گسترش مشاركت
  مناطق با ساختار ضعيف در حوزه تحقيق وپژوهش مي توانند از برنامه افق 2020بهره مند شوند. علاوه بر حمایت های ارائه شده توسط دیگر ابزار هاي منطقه ای اتحادیه اروپا ،به منظور ترویج ظرفیت پژوهش با کیفیت بالا در سراسر اتحاديه مورد حمايت قرار مي گيرند. تيم هاي موسسات و توام كردن هيات هاي تحقيق وپژوهش مركزي و همچنين شيوه هاي تبادل بهتر مي تواند در گسترش عالي و مشاركت كمك نمايد.بهر حال ، افق 2020مي خواهدهم افزایی ساختار اروپا و صندوق های سرمایه گذاری را ترويج نمايد.
   -اصول اخلاقي
  فعاليت هاي پژوهشي بايد از اصول اخلاقي مربوط به اتحاديه و قوانين ملي وبين المللي اتحاديه پيروي نمايند.تمامي فعاليت هاي تحقيقاتي تمركز محض بر برنامه هاي كاربردي مدني دارد. تحقیقات بر روی سلولهای بنیادی انسان، هم بالغ و هم جنینی، ممکن است از جنبه مالی باشد، بستگي به محتوای اهداف علمی و چارچوب قانونی كشورهاي عضو درگير دارد. بهرحال براي داده هاي كه در همه كشورهاي عضوممنوع است، بودجه اي داده نخواهد شدونبايد فعاليتي در كشوري كه اين فعليت ها راممنوع اعلام كرده،صورت پذيرد.
   - مشارکت برای تحقیق و نوآوری
  افق 2020 توسعه وپياده سازي مشاركت بخش هاي دولتي وخصوصي،ازجمله سيستم فناوري اروپايي، برنامه ابتكار عمل ومشاركت اروپايي را حمايت مي كند.

  تحقیقهای مشابه
  افق 2020 شورای اتحادیه اروپا
  6 صفحه - 1500 تومان
  مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق
  34 صفحه - 15000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007