موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

TCT تئوری هزینه معاملات

عنوان سفارش :
TCT تئوری هزینه معاملات
تعداد صفحه :
8
قیمت :
3000 تومان

 • مقدمه
 • در طول دهه گذشته ، تئوری هزینه معامله ( TCT ) توجه از محققان در رشته های مختلف کسب و کار دریافت کرده است . متاسفانه، پایه نظری غنی از TCT استفاده محدود در عملیات و پژوهش مدیریت زنجیره تامین بوده است. تئوری هزینه معاملات:

  مبتنی بر تئوری منطق محدود است.ترکیب بین ریشه ای اقتصاد، حقوق، سازمان است که تحت عنوان تئوری رفتاری شرکت مطرح است. این تئوری خود یکی از تئوری اقتصاد و صنعتی و تئوری مالی است در این تئوری شرکت یک واحد اقتصادی که از افراد یا دیدگاه ها و اهداف مختلف تشکیل شده است مطرح است. فرض می شود شرکت ها آنقدر گسترش یافتند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند در این تئوری منطق محدود برقرار است و فرصت طلبی مورد پذیرش است. نتیجه فرض منطق محدود و فرصت طلبی ای ن است که شرکت ها باید معاملات را با صرفه جویی بر اساس منطق محدود انجام دهند و همزمان معاملات را در برابر خطر فرصت طلبی ایمن نمایند. فرصت طلبی در واقع تمایل کارگزار بر به کار گیری روشهای ممکن جهت افزایش منافع شخص است. هسته اصلی این تئوری پذیری این است که هم مدیران و هم سهام داران دارای منطق محدود هستند و در تنیجه مدیران ممکن است با فرصت طلبی مزایای تئوری خود را افزایش دهند به همین جهت مالکان جهت جلوگیری از این اقدام مدیران به دنبال استفاده از حسابرسی هستند تا به نوعی کنترل انجام شود. نظریه ی مربوط به هزینه های مبادله برخی از مفاهیم مربوط به درک ما از حمایت های مالی در زمینه های ورزشی را برجسته تر می کند. مطمئنا تاثیر روابط در عرصه های داد وستد باعث شده است که اهمیت جذب مصرف کننده پیش از پیش حائز اهمیت شودو به هنگام وقفه های کوتاه در فروش کالا منجر به حفظ روابط شود. (هاستینگ 2003) در نتیجه محققان و افراد کار آموز در عرصه های بازار یابی دیگر روابط مربوط به حمایت های مالی را تنها یک معادله ی یک طرفه درنظر نمی گیرند . وقتی این تغییر در طرز نگرش های موبرط به هزینه های معادلات ادغام می شوند ، مفاهیمی مختص به خود ارائه می هند.در ابتداTCT ما را با هرچه بیشتر با انواع هزینه های دیگر آشنا کرد که به صورت ناخواسته به هنگلم توافقات مربوط به حمایت های مالی ایجاد میشوند.

  این هزینه های می توانند شامل هزینه های اندک شوند همچن هنگامی که موسسات ورزشی خود مختاری خود را از دست می دهند یا چهره ی منفی اسپانسر مالی باعث نارضایتی عموم می گردد. در واقع ، تیبالت و هاروی از دست دادن گنترل را به عنوان مسئاله یای اساسی در وابستگی سازمان ها به یکدیگر در نظر می گیرند و برخی دیگر بر این باورند که مشارکت با اسپانسر های حقوقی نیاز های بازار را به نیاز های عرصه ی ورزش ترجیح می دهند.برای مثال ، در مورد جام جهانی 1998 ، احتمال آن وجود داشت که به شرکت تایک اسپانسر تیم برزیل این تیم را وادار کند که رونالدو در بازی آخر این تیم بازی نکند. علاوه بر این هزینه های سرقفلی نیز به وجود می آیند وقتی که مخالف مشتری با اسپانسر به سازمان ورزشی منتقل می شود. با وجود انکه شرکت های تولید الکل و تنباکو از نظر سنتی به عنوان اسپانسر مطلوب در ورزش در نظر گرفته می شدند ، ولی اسپانسر بودن با مفهوم تهیه ی سریع غذا به طور فزاینده ای متنانقض می باشد. شاید به طور ساده تری بتوان گفت : تیم فوتبال ملبورن به طور موفقیت آمیزی یک فاحشه خانه ی محلی را برای اسپانسر شدن در نظر گرفت. ظواهر منفی نه تنها موجب رنجش فوری مس شدند بلکه هزینه های بسیار سنگینی را در پی داشنتد مخصوصا زمانی که یک سازمان در صدد از بین بردن تاثیرات همکاری اسپانسر قبلی بود . توصیف گفتاری در سال 2002 توسط استروز مجبور به جست و جوی منابع قانونی به منظور جمع بندی آنرون معروف بود پس از آنکه تشخیص حقوق اسپانسر در بزرگترین ورشکستگی ناقص ماند. مسئله دوم ناشی از معمای پیچیده ی TCT در مورد انتظارات موجود در روابط اسپانسر می باشد ، طرفین قرارداد متمایل به پذیرش تبادلات بیشتر و بیشتر در طول زمان می باشند.

  این مورد اهمیت پیشرفت روابط اسپانسر را کاهش نمی دهد ، علاوه بر این کمی تردید در مورد تبادلات تکراری از اعتماد و مشارکت تربیتی نیز و جود دارد . برای مثال محققان پیشنهاد کردند که لیگ فوتبال استرالیا (AFL) باید سطح عملکرد بازار یابی را به منظور تاثیر فوق العاده بر ادراک اسپانسر افزایش دهد. باوجد آنکه محققان در هماهنگی استراتژی طها توافق دارندولی بیش از ان بر سرمایه اسپانسر تاکید می کنند ، این عبارات نشان می دهد که ایجاد اعتماد و مشارکت داشتن سرمایه ی الزایم است. با توجه به پشتیبانی اسپانسر ، TCT اهمیت مبادلات تکراری را حفظ می کند و با این کار دیدگاه عملکرد فرصت ساز را در آینده کم اهمیت جلوه می دهد . به هر حال مفهوم ویلیام سون در مورد ویژگی پایداری برای برجسته سازی خطرات ذاتی در تکنولوژی توسعه حفظ می شود در حالی که در جا های دیگر خذف می شود .علیرقم آنکه تبادلات و روابط تکراری اعتماد ایجاد می کنند ولی در درک تمرین مشترک موثر می باشند و نشان دهنده ی سرمایه ای قابل توجه برای طرفین شرکت کننده هستند. این مشارکت در صورتی که روابط خاتمه یابند هزینه چشم گیری را بر جای می گزارد بنا بر این TCT به تشریح هزینه های احتمالی در هنگام خاتمه یافتن روابط کمک می کند. گزارش ورزشی Sweeney د انش باقی مانده در مورد مارک عمو توبی که قبلا توسط مرد آهنی استرالیا حمایت می شد را توصیف می کند ، نشان میدهد که اسپانسر ورزشی نسبت به اسپانسر کنونی Nutrigrain مطلوب تر است در نتیجه سازمان های ورزشی برای یافتن اسپانسر مورد نظر در پایان همکاری موفقیت آمیز قبلی اختلاف پیدا می کنند. سوم و شاید برجسته ترین نکته ی مفهومی بر گرفته شده از TCT این است که روابط اسپانسری شامل تصمیماتی درمورد رهبری می باشد (ویلیام سون1999) .

  به عبارت دیگر TCT بیان میکند که فرایند تصمیم گیری اسپانسر نه تنها شامل دوگانگی اهداف – وسیله می باشد (برای مثال : کدام سطح از پشتیبانی منجر به بیشترین بازگشت خواهد بود) بلکه شامل انتخاب مکانیزمهای رهبری یا ارایش های سازمانی به طور مناسب نیز هست . علاوه بر این نشان میدهد که این روابط شامل قوانین مبادله ، فعالیت ها و تنظیم پروتکل ها توسط سازمان های مربوطه می باشند. با توجه به دامنه ی گسترده ی پاسخ های موجود در مورد اسپانسر هدایت کننده ،ممکن است TCTبه تفسیر واریانس در چگونگی مدیریت قردادهای اسپانسر یا اینکه مبادلات در کجای این طرح های ویژه قرار بگیرند ، کمک کند . برای مثال آیا تحت چنین شرایطی مشارکت در مدیریت بازار یابی کم هزینه تر است ، جایی که روابط اسپانسر پیشا پیش توسط اعضای هیئت مدیره کنترل شده اند؟چه نتایجی در جهت حفظ و ادامه ی مکانیزم ها ی سازمان به دست می اید. بنابراین تئوری هزینه مبادله به ما اجازه می دهد که با توجه به دوگانگی ابزار – هدف ، توصیف اسپانسر را بر حسب ساختار های ایجاد کننده و محدود کننده این روابط را بسط می دهد.

  نقد تئوری هزینه معامله

  البته که تئوری هزینه معامله نیز بدون محدودیت نمی باشد. دو مورد انتقال در مورد روابط اسپانسر ورزشی وجود دارد که عبارتند از :

   1. تئوریه هزینه معامله کاهش قیمت را به عنوان دستور سارمانی رعایت می کند .
   2. این تئوری در توضیح اینکه چرا برخی از روابط اسپانسری ایجاد میشودو برخی دیگر نه، دارای ارزش پیش بینی کننده نمی باشد.

  تحقیقهای مشابه
  TCT تئوری هزینه معاملات
  8 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007