یکشنبه 16 فروردین 1399
بازدید امروز : 4449 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

وظایف مدیران دفاتر قضایی

عنوان سفارش :
وظایف مدیران دفاتر قضایی
تعداد صفحه :
44
قیمت :
6000 تومان
وظایف مدیران دفاتر قضاییوظایف مدیران دفاتر قضایی
 • مقدمه :
 • از جمله اشخاصي كه از بدو تشكيل پرونده تا زمان اجراي حكم دخالت مستقيم و موثر دارند ، مديران محترم دفاتر مي باشند . رمز موفقيت مديران دفاتر محاكم ، آشنايي با شرح وظايف و اختياراتشان مي باشد . مدير دفتري كه به وظايف و اختيارات خود آگاهي دارد مي تواند زمينه را جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت در محاكم قضايي فراهم سازد . مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های عمومی وظایف سنگین تری دارد. وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود. از جمله مواردی که مدیر دفتر در خصوص آن انجام وظیفه می‌کند و در مواد مختلف آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، چگونگی اقدام وی در قبال دادخواست‌های تقدیمی به دادگاه است.

 • کلیات
 • قوه قضائیه
  بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه . این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی ایفای وظیفه می نمایند و مستقل از یکدیگرند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه خاصی را برای قوه قضاییه از حیث اقتدار و معنویت پیش بینی کرده است ودر اصول مختلفی از قانون اساسی به طور صریح و یا ضمنی به جایگاه ، مسئولیت ، وظایف و اهمیت این قوه توجه داشته است . این قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر می باشد

   1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند .
   2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
   3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
   4- کشف جرم ، تعقیب ، مجازات ، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
   5- اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
  به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی ، مقام معظم رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که این شخص عالی ترین مقام قوه قضائیه است . پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور جهت معرفی به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد ، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها ، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه می باشد .

 • دادگاهها
 • همانگونه که در بالا اشاره شد ، ایجاد تشکیلات لازم جهت تظلم خواهی مردم یکی از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد . دادگاهها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود .
  در تقسیم بندی از حیث نوع دعاوی ، دادگاهها به دادگاههای حقوقی ( مدنی ) و جزایی ( کیفری) تقسیم می شوند . رسیدگی به امور حسبی ، دعاوی مدنی و بازرگانی و خانوادگی با محاکم حقوقی است و حدود اختیارات ، مسئولیت و وظایف این نوع از محاکم به موجب آیین دادرسی مدنی مشخص و احصاء گردیده است . و در مقابل رسیدگی به دعاوی کیفری اشخاص ، دردادگاههای جزایی یا کیفری رسیدگی می شود ، که امروزه در معیت این نوع دادگاهها ، نهادی به نام دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد که وظیفه اش ، کشف ، تحقیق ، تعقیب متهم، دفاع از کیفرخواستهای صادره و اجرای احکام صاد ره از دادگاهها می باشد . و ترتیب رسیدگی و حدود اختیارات و مسئولیت و وظایف و ترتیب رسیدگی در این دادگاهها به موجب آیین دادرسی کیفری مشخص می شود . از حیث سلسله مراتب ، دادگاهها رامی توان به دادگاههای بدوی و تجدید نظر و فرجامی تقسیم نمود واز حیث درجه می توان به دادگاههای تالی و دادگاههای عالی تقسیم نمود . بدین صورت که دادگاه بدوی نسبتت به تجدید نظر و دادگاه تجـدید نظر نسبـت به دیوان عالی کشـور، یک دادگاه تالی محسوب می شوند و دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی ، یک دادگاه عالی محسوب می گردد . دادگاهها از حیث تخصص به دادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم می شوند .
  دادگاههای اختصاصی مراجع قضایی هستند که در هیچ امری حق رسیدگی ندارند مگر آنچه راکه قانون صراحتا به آنان اجازه داده باشد.مثل دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه انقلاب دادگاههای عمومی مراجع قضایی می باشند که صلاحیت وشایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی وکیفری را دارند ، مگر آنچه را که قانون استثناکرده باشد.

  سازمانها و اشخاص و ابسته به قوه قضائیه

  سازمانهای وابسته به قوه قضائیه عبارتند از :

   - سازمان پزشکی قانونی
   - سازمان بازرسی کل کشور
   - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
   - کانون وکلای ماده 187
    - کانون کارشناسان دادگستری
    - کانون سردفتران و دفتریاران
    - سازمان زندانها
    - کانون مترجمین رسمی دادگستری
    - دانشکده علوم قضایی
    - روزنامه رسمی کشور
   اشخاص وابسته به قوه قضائیه به دو گروه عمده تقسیم می شوند . گروه اول قضات ، که خود به هشت گروه شغلی تقسیم می شوند وگروه دیگر کارکنان اداری دادگستری از جمله مدیران دفاتر، منشی دادگاه ، بایگان ، ثبات ، مامور ابلاغ و اجرا و .... می باشند که با توجه به موضوع کتاب ، بحث را جع به این گروه ( مدیران دفاتر) می باشد که در صفحات آینده به اختصار در مورد وظایف آنها توضیحاتی ارائه می شود .
 • دعوی
 • در قوانین موجود تعریف خاصی از دعوی به عمل نیامده است . اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود نزاع و پرخاش و ستیزه جویی است . اما از نظر لغوی ، دعوی به معنی ادعا نمودن امری است و شخصی که این امر را ادعا می کند ، مدعی نامیده می شود . از نظر حقوقی، دعوی ، عملی است که مدعی جهت تثبیت حق خود ، در دادگاه اقامه می کند و ممکن است بصورت درخواست یا انجام دادن عمل ، یا ترک عمل باشد که به طریق منازعه و مراجعه به دادگاه صورت می گیرد . به عبارتی ساده تر از لحاظ حقوقی مجموع ادعای خواهان ( مدعی ) و پاسخ خوانده ( مدعی علیه ) را دعوی گویند .

  اقسام دعوی

   1- دعوی حقوقی 2- دعوی کیفری
  دعاوی حقوقی یا مدنی، دعاوی می باشند که در نتیجه اقامه دعوی در مراجع ذیصلاح ، منجر به اثبات حق یا حقوقی برای اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می شود . مثل مطالبه، مالکیت و...
  در مقابل دعاوی کیفری یا جزایی ، دعاوی هستند که در نتیجه اقامه دعوی در مراجع ذیصلاح منجر به صدور کیفر یا مجازات برای اشخاص می شود و موضوع این دعاوی رسیدگی به جرمی از جرائم است . مثل تصرف عدوانی ، سرقت ، محاربه وغیره . همان گونه که در صفحات قبل اشاره شد ی برخی از اشخاصی که و ابسته به قوه قضائیه بوده و در مراجع قضایی از جمله دادگستری مشغول به کار می باشند ، مدیران محترم دفاتر می باشند . مدیر ان دفاتر دادگاه در عین حال که تحت نظارت رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند ، ریاست بقیه کارکنان و مدیریت امور اداری دفتر دادگاه را بر عهده دارند .

 • اوراق قضـایـی
 • در دادرسی ورسیدگی مدنی و کیفری ، افرادی از جمله خواهان و خوانده و شاکی و متشاکی به صورت مستقیم ، و افرادی از جمله کارشناسان رسمی دادگستری ، خبره محلی ، شهود و... به نحو غیر مستقیم دخالت دارند . انجام امور قضایی از جمله دعوت از افراد فوق در مراجع قضایی به وسیله اوراق قضایی صورت می گیرد . اوراق قضایی دارای انواعی است که هر یک ویژه امری است و قانون خاصی دارند . مهمترین اوراق قضایی که در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
  1-دادخواست 2- اخطاریه 3 - احضاریه 4- اظهارنامه 5- دادنامه 6- اجرائیه

  دادخواست
  در قانون تعریف خاصی از دادخواست به عمل نیامده است . مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست ، برگ چاپی مخصوص است که از طریق مراجع قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی تدارک دیده شده است و به موجب آن خواهان ( مدعی) با نوشتن مورد یا موارد ادعا و خواسته اش ، بر علیه خوانده ( مدعی علیه) با توجه به دلایلش ، رسیدگی و احقاق حقوق خود را از طریق صدور حکم از مراجع قضایی می خواهد .
  دادخواست دارای انواع و اقسام مختلفی است که مهمترین آنها عبارت است از :

   1- دادخواست به دادگاه نخستین ( بدوی).
   2- دادخواست تجدید نظر و فرجامی .
   3- دادخواست دیوان عدالت اداری .

 • اخطاریه
 • اخطاریه برگی چاپی مخصوص است که از طریق مراجع قضایی تدارک دیده شده است و اصولا در دعاوی حقوقی جهت انجام امری یا دعوت در زمان معینی از آن استفاده می شود. دعوت ازخواهان ، خوانده ، شهود ، کارشناس ، خبره و ... بوسیله این برگه به عمل می آید. اخطاریه معمولا در دو نسخه تنظیم می گردد و یک نسخه از آن تحویل مخاطب و در نسخه دیگر از نامبرده رسید دریافت می گردد .
  در برگ اخطاریه باید نکات ذیل قید شود : 1- شماره پرونده 2-مشخصات اخطار شونده از جمله نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل مخاطب 3- محل اقامت مخاطب به صورت دقیق 4- محل حضور مخاطب 5- وقت حضور 6- علت حضور .
  نکته : مامور ابلاغ مکلف است هنگام ابلاغ ، تاریخ ابلاغ از قبیل روز و ماه و سال ( به حروف ) و نام خود را در ذیل برگ اخطاریه قید نماید و نسخه دوم آن را به دفتر دادگاه اعاده نماید .

 • احضاریه
 • احضاریه که به آن احضار نامه گفته می شود ، برگ چاپی مخصوص است که معمولا در مراجع قضایی برای امور کیفری (جزایی) مورد استفاده قرار می گیرد .مقام قضایی ، اشخاصی را که به تشخیص خود یا معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر بوسیله احضاریه ، احضار می نماید . احضاریه در دو نسخه تنظیم و برای ابلاغ به مخاطب به مراجع ذیربط ارسال می شود . یک نسخه را تحویل مخاطب ودر نسخه دیگر مخاطب آن را امضاء کرده ( رسید داده ) و توسط مامور ابلاغ به دادگاه یا دادسرا اعاده می گردد . در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حـضور بایـد قیـد شود . البته در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد که این امر مطابق قانون و حسب دستور مقام قضایی خواهد بود . (تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری)

  تحقیقهای مشابه
  وظایف مدیران دفاتر قضایی
  44 صفحه - 6000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007