موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

وظایف مدیران دفاتر قضایی

عنوان سفارش :
وظایف مدیران دفاتر قضایی
تعداد صفحه :
44
قیمت :
18000 تومان
وظایف مدیران دفاتر قضاییوظایف مدیران دفاتر قضایی
 • مقدمه :
 • از جمله اشخاصي كه از بدو تشكيل پرونده تا زمان اجراي حكم دخالت مستقيم و موثر دارند ، مديران محترم دفاتر مي باشند . رمز موفقيت مديران دفاتر محاكم ، آشنايي با شرح وظايف و اختياراتشان مي باشد . مدير دفتري كه به وظايف و اختيارات خود آگاهي دارد مي تواند زمينه را جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت در محاكم قضايي فراهم سازد . مدیر دفتر نسبت به سایر کارمندان اداری مستقر در دفاتر دادگاه‌های عمومی وظایف سنگین تری دارد. وظیفه مدیر دفتر دادگاه با وصول دادخواست در محاکم حقوقی و با وصول کیفرخواست در محاکم جزایی شروع می‌شود. از جمله مواردی که مدیر دفتر در خصوص آن انجام وظیفه می‌کند و در مواد مختلف آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، چگونگی اقدام وی در قبال دادخواست‌های تقدیمی به دادگاه است.

 • کلیات
 • قوه قضائیه
  بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه . این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی ایفای وظیفه می نمایند و مستقل از یکدیگرند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه خاصی را برای قوه قضاییه از حیث اقتدار و معنویت پیش بینی کرده است ودر اصول مختلفی از قانون اساسی به طور صریح و یا ضمنی به جایگاه ، مسئولیت ، وظایف و اهمیت این قوه توجه داشته است . این قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر می باشد

   1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند .
   2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
   3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .
   4- کشف جرم ، تعقیب ، مجازات ، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
   5- اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
  به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی ، مقام معظم رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که این شخص عالی ترین مقام قوه قضائیه است . پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور جهت معرفی به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد ، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها ، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه می باشد .

 • دادگاهها
 • همانگونه که در بالا اشاره شد ، ایجاد تشکیلات لازم جهت تظلم خواهی مردم یکی از مهمترین وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد . دادگاهها را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی نمود .
  در تقسیم بندی از حیث نوع دعاوی ، دادگاهها به دادگاههای حقوقی ( مدنی ) و جزایی ( کیفری) تقسیم می شوند . رسیدگی به امور حسبی ، دعاوی مدنی و بازرگانی و خانوادگی با محاکم حقوقی است و حدود اختیارات ، مسئولیت و وظایف این نوع از محاکم به موجب آیین دادرسی مدنی مشخص و احصاء گردیده است . و در مقابل رسیدگی به دعاوی کیفری اشخاص ، دردادگاههای جزایی یا کیفری رسیدگی می شود ، که امروزه در معیت این نوع دادگاهها ، نهادی به نام دادسرای عمومی و انقلاب وجود دارد که وظیفه اش ، کشف ، تحقیق ، تعقیب متهم، دفاع از کیفرخواستهای صادره و اجرای احکام صاد ره از دادگاهها می باشد . و ترتیب رسیدگی و حدود اختیارات و مسئولیت و وظایف و ترتیب رسیدگی در این دادگاهها به موجب آیین دادرسی کیفری مشخص می شود . از حیث سلسله مراتب ، دادگاهها رامی توان به دادگاههای بدوی و تجدید نظر و فرجامی تقسیم نمود واز حیث درجه می توان به دادگاههای تالی و دادگاههای عالی تقسیم نمود . بدین صورت که دادگاه بدوی نسبتت به تجدید نظر و دادگاه تجـدید نظر نسبـت به دیوان عالی کشـور، یک دادگاه تالی محسوب می شوند و دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی ، یک دادگاه عالی محسوب می گردد . دادگاهها از حیث تخصص به دادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم می شوند .
  دادگاههای اختصاصی مراجع قضایی هستند که در هیچ امری حق رسیدگی ندارند مگر آنچه راکه قانون صراحتا به آنان اجازه داده باشد.مثل دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه انقلاب دادگاههای عمومی مراجع قضایی می باشند که صلاحیت وشایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی وکیفری را دارند ، مگر آنچه را که قانون استثناکرده باشد.

  سازمانها و اشخاص و ابسته به قوه قضائیه

  سازمانهای وابسته به قوه قضائیه عبارتند از :

   - سازمان پزشکی قانونی
   - سازمان بازرسی کل کشور
   - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
   - کانون وکلای ماده 187
    - کانون کارشناسان دادگستری
    - کانون سردفتران و دفتریاران
    - سازمان زندانها
    - کانون مترجمین رسمی دادگستری
    - دانشکده علوم قضایی
    - روزنامه رسمی کشور
   اشخاص وابسته به قوه قضائیه به دو گروه عمده تقسیم می شوند . گروه اول قضات ، که خود به هشت گروه شغلی تقسیم می شوند وگروه دیگر کارکنان اداری دادگستری از جمله مدیران دفاتر، منشی دادگاه ، بایگان ، ثبات ، مامور ابلاغ و اجرا و .... می باشند که با توجه به موضوع کتاب ، بحث را جع به این گروه ( مدیران دفاتر) می باشد که در صفحات آینده به اختصار در مورد وظایف آنها توضیحاتی ارائه می شود .
 • دعوی
 • در قوانین موجود تعریف خاصی از دعوی به عمل نیامده است . اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود نزاع و پرخاش و ستیزه جویی است . اما از نظر لغوی ، دعوی به معنی ادعا نمودن امری است و شخصی که این امر را ادعا می کند ، مدعی نامیده می شود . از نظر حقوقی، دعوی ، عملی است که مدعی جهت تثبیت حق خود ، در دادگاه اقامه می کند و ممکن است بصورت درخواست یا انجام دادن عمل ، یا ترک عمل باشد که به طریق منازعه و مراجعه به دادگاه صورت می گیرد . به عبارتی ساده تر از لحاظ حقوقی مجموع ادعای خواهان ( مدعی ) و پاسخ خوانده ( مدعی علیه ) را دعوی گویند .

  اقسام دعوی

   1- دعوی حقوقی 2- دعوی کیفری
  دعاوی حقوقی یا مدنی، دعاوی می باشند که در نتیجه اقامه دعوی در مراجع ذیصلاح ، منجر به اثبات حق یا حقوقی برای اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می شود . مثل مطالبه، مالکیت و...
  در مقابل دعاوی کیفری یا جزایی ، دعاوی هستند که در نتیجه اقامه دعوی در مراجع ذیصلاح منجر به صدور کیفر یا مجازات برای اشخاص می شود و موضوع این دعاوی رسیدگی به جرمی از جرائم است . مثل تصرف عدوانی ، سرقت ، محاربه وغیره . همان گونه که در صفحات قبل اشاره شد ی برخی از اشخاصی که و ابسته به قوه قضائیه بوده و در مراجع قضایی از جمله دادگستری مشغول به کار می باشند ، مدیران محترم دفاتر می باشند . مدیر ان دفاتر دادگاه در عین حال که تحت نظارت رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند ، ریاست بقیه کارکنان و مدیریت امور اداری دفتر دادگاه را بر عهده دارند .

 • اوراق قضـایـی
 • در دادرسی ورسیدگی مدنی و کیفری ، افرادی از جمله خواهان و خوانده و شاکی و متشاکی به صورت مستقیم ، و افرادی از جمله کارشناسان رسمی دادگستری ، خبره محلی ، شهود و... به نحو غیر مستقیم دخالت دارند . انجام امور قضایی از جمله دعوت از افراد فوق در مراجع قضایی به وسیله اوراق قضایی صورت می گیرد . اوراق قضایی دارای انواعی است که هر یک ویژه امری است و قانون خاصی دارند . مهمترین اوراق قضایی که در مراجع قضایی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
  1-دادخواست 2- اخطاریه 3 - احضاریه 4- اظهارنامه 5- دادنامه 6- اجرائیه

  دادخواست
  در قانون تعریف خاصی از دادخواست به عمل نیامده است . مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست ، برگ چاپی مخصوص است که از طریق مراجع قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی تدارک دیده شده است و به موجب آن خواهان ( مدعی) با نوشتن مورد یا موارد ادعا و خواسته اش ، بر علیه خوانده ( مدعی علیه) با توجه به دلایلش ، رسیدگی و احقاق حقوق خود را از طریق صدور حکم از مراجع قضایی می خواهد .
  دادخواست دارای انواع و اقسام مختلفی است که مهمترین آنها عبارت است از :

   1- دادخواست به دادگاه نخستین ( بدوی).
   2- دادخواست تجدید نظر و فرجامی .
   3- دادخواست دیوان عدالت اداری .

 • اخطاریه
 • اخطاریه برگی چاپی مخصوص است که از طریق مراجع قضایی تدارک دیده شده است و اصولا در دعاوی حقوقی جهت انجام امری یا دعوت در زمان معینی از آن استفاده می شود. دعوت ازخواهان ، خوانده ، شهود ، کارشناس ، خبره و ... بوسیله این برگه به عمل می آید. اخطاریه معمولا در دو نسخه تنظیم می گردد و یک نسخه از آن تحویل مخاطب و در نسخه دیگر از نامبرده رسید دریافت می گردد .
  در برگ اخطاریه باید نکات ذیل قید شود : 1- شماره پرونده 2-مشخصات اخطار شونده از جمله نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل مخاطب 3- محل اقامت مخاطب به صورت دقیق 4- محل حضور مخاطب 5- وقت حضور 6- علت حضور .
  نکته : مامور ابلاغ مکلف است هنگام ابلاغ ، تاریخ ابلاغ از قبیل روز و ماه و سال ( به حروف ) و نام خود را در ذیل برگ اخطاریه قید نماید و نسخه دوم آن را به دفتر دادگاه اعاده نماید .

 • احضاریه
 • احضاریه که به آن احضار نامه گفته می شود ، برگ چاپی مخصوص است که معمولا در مراجع قضایی برای امور کیفری (جزایی) مورد استفاده قرار می گیرد .مقام قضایی ، اشخاصی را که به تشخیص خود یا معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر بوسیله احضاریه ، احضار می نماید . احضاریه در دو نسخه تنظیم و برای ابلاغ به مخاطب به مراجع ذیربط ارسال می شود . یک نسخه را تحویل مخاطب ودر نسخه دیگر مخاطب آن را امضاء کرده ( رسید داده ) و توسط مامور ابلاغ به دادگاه یا دادسرا اعاده می گردد . در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حـضور بایـد قیـد شود . البته در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد که این امر مطابق قانون و حسب دستور مقام قضایی خواهد بود . (تبصره ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری)

  تحقیقهای مشابه
  وظایف مدیران دفاتر قضایی
  44 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007