موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار

عنوان سفارش :
وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار
تعداد صفحه :
33
قیمت :
9000 تومان
 • - وضعیت جغرافیایی :
 • لشت نشاء در جنوب دریای خزر و 51 دقیقه و 49 درجه طول و 8 دقیقه و 37 درجه عرض جغرافیایی در شمال شرقی شهرستان رشت واقع گردیده ودر طول سالحل به دریا در غرب رودخانه سفید رود قرار گرفته است . این بخش از شمال به درای خزر از جنوب به بخش کوچصفهان از شرق به رودخانه سفید رود ( شهرستان آستانه اشرفیه و بخش کیاشهر ) و از غرب به بخش خشکبیجار محدود است . مساحت بخش لشت نشاء 162 کیلومتر مربع و مساحت آن شهر لشت نشاء 23/5 کیلومتر مربع است.
  لشت نشا از 3 دهستان به ناج جیرهنده – علی آباد ( زیبا کنار ) – بالاگفشه تشکیل گردیده. دهستان زیبا کنار دارای 14 آبادی به شرح ذیل می باشد :
  روستای ریباکنار در قسمت شمال شرقی دهستان علی آباد زیبا کنار از بخش لشت نشاء در شهرتان رشت واقع شده است این روستا به عنوان مرکز دهستان علی آباد ز یباکنار از سمت شمال به دریای خزر از سمت شرق به شهر کیاشهر از سمت جنوب به روستای فخر آباد و از سمت غرب به روستای چونچشان محدود گردد . روستای زیباکنار در طول جغرافیایی 49درجه و 52 دقیقه و. عرض جغرافیایی 37 درجه و 26 دقیقه شمالی واقع شده است . فاصله روستای زیباکنار از مرکز بخش و شهرستان به ترتیب 9/46 کیلومتر می باشد.

 • خاک شناسی
 • اراضی دهستان زیباکنار از انواع خاکهای جلگه ای شامل : شن های ساحلی ، خاکهای رسولی بافت ریز و خاک های چمنی مرطوب و نیمه مردابی تشکیل شده است . در طول زمان مرداب ها و تالاب هایی مملو الز گل و لجن که با سیل و طغیان رودخانه ها بوجود آمده است . خاک لشت نشاء تاز رسوب های سفید رود ،دلتایی و رودخانه ای تشکیل داده است . در جلگه گیلان و تالش در طول دوران چهارم ده ها تالاب بدین ترتیب تشکیل شده اند ،در اصطلاح محلی به این تالاب ها گوراب یا سلو گاه نیز استخر گفتهمی شود . پس از جدا شدن این آبها از دریا به تدریج آبهای شور آن تخلیه شده و آبهای شیرین رودها ، باران و یازه آبها زیرزمینی جانشین آن می شود و محیط زیست جدیدی به وجود می آورند . این اراضی از نظر کارشناسی و پوشش گیاهی به 4 بخش تقسیم می گردد .
  1- اراضی ماسه ای : این اراضی در طول دو کیلومتریساحل دریا قرار دارد .
  2- اراضی جنگلی : در 2 قسمت باتلاقی و غیره باتلاقی جلگه لشت نشاء پرداکنده هستند .
  3- اراضی باتلاقی و تالاب ها : در حاشیه مزارع برنج وجود دارند و بخش عمده ای از زمین های هر روستا را به خود اختصاص داده اند .
  4- اراضی جلگه ای : که از خاک های رسوبی بافت ریز و از رسوبات رودخانه ها تشکیل شده است و مناسب کشت برنج می باشد .

 • معادن زیرزمینی :
 • از نکات قابل اهمیت و جالب توجه در اراضی دهستان زیبا کنار وجود منابع عظیم نفت و گاز است .در شمال روستای فخر آباد گاز طبیعی از زمین بیرون آمده و آزادانه مشتعل شده وهمچنین در شرق روستای زیباکنار ، مقدار زیادی گاز از روی ماسه بیرون آمده و مشتعل شده است . که این مساله در صورت بهره برداری در رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه بی گمان موثر خواهد بود

 • آب وهوا :
 • دهستان زیباکنار دارای آب و هوای متعدل و مرطوب ( رطوبت زیاد ) جلگه ای است ،میزان متوسگا دمای سالانه آن 6/15 درجه سانتیگراد و 3 درجه زیرصفر است . اعتدال های ساحلی سبب می شود برف کمتر در آنجا بروز کند ( اگر بروز کرد زیاد پایدار نیست. حرارت هوا در 2 ماه تیر و مرداد افزایش یافته بارطوبت زیاد همراه است این فصل گرما که در اصطلاح محلی برنج رسی معروف است با هجوم انوبه پشه ها زندگی در روستا را سخت تر می کند .

 • بادها
 • بادهایی که در این دهستان می وزد بنام های

   1- گیله وا که در فصل بهار می وزد .
   2- بیرون گیله وا – که در زمستان و پائیز می وزد و باعث باران می شود .
   3- کنار گیله وا ( فشکه وا ) بادیکه از شمار غربی می وزد .
   4- دشنه وا – بادی که از شمال غرب می زود و در تابستان و بهار سبب بارندگی می شود .
   5- سرتوک:بادی است که از شمال شرقی در فصل بهار و تابستان و پائیزن می وزد .
   6- خزری : بادی که ازشمال غربی می وزد و سرد و طوافنی و در فصل زمستان موجب طوفان و باران است و باعث بارندگی زیاد می شود .
   7- گرمش ( رپگرمه باد ) بادی که از جنوب می وزد و موجب بیماری و آتش سوزی می گردد .

  رودخانه های دهستان زیباکنار

  رودخانه سفید رود :

  بزرگترین رودخانه گیلان است که رارضی جلگه ای گیلان از انزلی تا رودسر از رطوب های دلتایی و رودخانه ای آن تشکیل یافته است . شاخه اصلی سفید رود به نام قزل اوزن از کوه چهل چشمه در زاگرسکردستان سرچشمه گرفته پس
  نورمه : مکاف رود – ویزر بکنده - حاجی بکنده – امیر بکنده
  چیک چکه : شعبه شرقی مکاف رود است که قسمتی از روستای جلیدان را آبیاری کرده در روستای طبیدان به 2شعبه تقسیم میشود .یک شعبه آن بنام پنجه علی وارد روستای چاکش میشود و شعبه دیگر آن اژدهاکیا ، تازه آباد و اژدها بلوچ و امیلان و چونچنان و زیا کنار را آ بیاری کرده و وارد دریا می شود .
  پنجه علی : ادامه چیک چکه است پس از آبیاری طبیدان وارد چاکش لات شده پس از آبیاری چاکس اراضی روستای فخر آباد را آبیاری و وارد رودخانه اسمک می شود .
  گفشه رود . – اشمک : از آبهای نورد درارباجو در خشگو شروع می شود و از روستاهای کنیک لاهیجان ،گیلوا : کنار سر ، لیموچاه ، گفشه و بالامحله گذشته شهر لشت نشاء را به 2 قسمت کرده از چاکش لات و فخر آباد گذشته در بندر زیبا کنار به دریا می ریزد ،حدود صد سال پیش این رودخانه ،حسن کیاده و کیاشهر به دریا می ریخت . سیارجه – توچا جو- سیاه جوب

 • استخرها
 • از دیر باز در گیلان برای آبیاری شالیزاران از آب استخرها استفاده می شد . در زمانهای گذشته هرآبادی تازه که بوجود می آمد در حاشیه آن استخری هم برای آبیاری مزارع و استفاده از گیاهان استخری برای بافتن حصیر و سبد و پوشاندن سر ساختمان پدید می آدذ ولی امروزه بسیاری از استخرها به شالیزارتبدیل گردیده اند .

 • تولید
 • اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی استوار است اما در کنار کشاورزی می توان منابع درآمد مردم را به چندبخش تقسیم کرد .

   1) کشاورزی
   2) صیادی
   3) دادمداری و پرور طیور
   4) صنایع دستی – سنتی – جدید
   5) بازارهای هفتگی و تجارت
   6) توریسم

 • کشاورزی :
 • همانطور که می دانیم کشاورزی در اکثر روستاها مهمترین بخش اقتصادی روستایی است که ضمن جذب بیشترین تعداد شاغلین روستایی بیشترین میزان درآمد روستاها را تامین می کند . علیرغم تغییرات صورت گرفته در روشها و ابزار کشاورزی در بسیاری از مناطق جهان و کشاورزی هنوز شکل معشیتی را در دهستانزیبا کنار شامل 14 روستااست که محصولات عمده کشاورزی این دهستان شامل 4% است . زراعت برنج بالاترین سهم را در فعالیت کشاورزی و اهای روستا به خوداختصاص داده اند . در دهستان زیبا کنار از نظر درآمدی و اشتغال زراعت برنج در درجه اول است اهمیت قرار دارد . زمانی که 90% اراضی مزروعی دهستان زیر کشت برنج است و طبیعی است که میزان اشتغال در این کار بیشتر از دیگر مشاغل است . اشتعال به زراعت که بیشترین زین زیر کشت در روستاهای نوده در حدود 420 هکتار و زیباکنار حدود 388 هکتار و کمچین آن در روستای اژدها حدود 82 هکتار می باشد . از حدود نیمه دوم اسنفد شروع می شود و تا حدود آخر مهر ادامه را در 10 روز است برنج اکثر اعضای خانواده بکار گرفته می شود .

 • صیفی کاری و باغذاری
 • مقدار 185 هکتار زمین در دهستان زیباکنار به صیفی کاری و 70 هکتار به درختکاری بخصوص کاشت صنوبر و حدود 12 هکتار به کشتدرختان میوه اختصاص داد که دآمد حاصل از صیفی کاری حدود هر هکتار 5/2 میلیون تومان و کاشت درخت صنوبر به طور متوسط در هر دوره 8 ساله چیزی در حدود 000/000/30 تومان و درآمد حاصل از درختان میوه از قبیل آلوچه ، پرتغال ، سیب ،انجیر ، از گیل ، پاگرند ، گردو و.... هر هکتاری 000/000/8 تومان می باشد . در دهستان زیباکنار کمترین زمین صیفی کاری مربوط به روستای شهیر سرا است . محصولات حاصل از صیفی کاری و باغچه ای برخی به مصارف شخصی و بخشی در بازارهای داخلی عرضه می گردد .

 • نوغانداری : پرورش کرم ابریشم
 • پرورش کرم ابریشم یکی از منابع درآمد روستائیان است . تولید آن در گذشته رونق بیشتری داشت . ولی امروزه به دلیل سیاسیت گذاری های غلطوقیمت نامناسب بازار در نوسانبوده است و تولید آن کاهش یافتهاست – وتبدیل اراضی وباغات به باخ توت به امید تولید بیشتر که خواسته های کشاورزان را بدآورده شناخته است و دوباره تبدیل کردن توستان هابه شالیزارحرکت وایره وار داشته است – و هزینه های زایدی را برای کشاورزان تحمیل نموده است .

 • صیادی و شکار :
 • صیادی پس از برنجکاری بخشی از معیشت روستائیان بخصوص روستاهای چونچنان خشک اسطلخ و زیباکنار که در کنار ساحل دریا قراردارند و تشکیل می دهند . وعده ای از این طریق امرار معاش می کنند .

 • دامداری و پرورش طیور
 • دامداری ، پرورش طیور یکی از منابع درآمد مردم ایندهستاناست – که گاوهای موجود در حدود 650 راس پرواری که در آمد حاصل از آن در طی سال حدود هر گاه 500000 تومان و گاو یشه ی 150 راس است که در آمد هر راس 1200000 تومان است . مرغ بومی و مالیکان و 5200 قطعه که هر کدام به طور متوسط درآمد حاصل از تخم و .... حدود 6000 تومان می باشد . چهارپایان پس از درو شالیزار در هنگام پائیز و زمستان رها می شوند . اراضی شالیزاران چراگاه مشترک همه دهقانان دامدار است . با آغاز بهار و هنگام کشت احشام جمع آوری می شوند و در چراگاه بزرگی بنام بوجاق که درکنار ساحل دریا در شرق رودخانه اشمک و روستای زیباکنار واقعشده اس جهت نگهداری به افرادی سپرده می شوندکه به آنها لات جمع می گویند که حدودا سال گذشته لات ها برای هر راس دام حدود 20000 الی 30000 تومان از صاحبان دام مزد دریافت می کردند .

 • صنعت
 • صنایع دستی دهستان زیبا کنار را میتوان به 2 بخش صنایع دستی – صنایع ماشینی تقسیم نمود . صنایع سنتی و خانگی این دهستان بسیار قدیمی و پرسابقه اند ، ضرورت شکل گیری این نوع صنایع بر اساس مواد اولیه کشاورزی و تولیدی منطقه وبوم صورت گرفته است و مربوط به جوامع ابتدایی و زمینه ای است صنایع پستی و سنتی این دهستان عبارتند از :1- ابرایشم کشی و ابریشم بافی که امروزه به ندرت دیده می شود . 2- طناب رسی : درست کردن اندام و افسام ریسمان ها از الیاف گیاهی در این استان رایج است . از ساقه برنج که کولوش نوعی طناب ویریس معروف است .3- تور و دام بافی : انواع دامهای شکار پرندگان و ماهی که امروزه از رونق افتاده است . 4- حصیر بافی – که حصیرهای باقته شده مصارف مختلف داشت از جمله زیر انداز حصیری سفره حصیری کلاه حصیری – زنبیل – سایبان و غیره ...که آن نیز امروزه از رونق افتاده است . 5- پالان دوزی – از صنایع دستسی سنتی قدیمی بوده که زمانی رونق بسیار داشته استو امروزه از رونق آن کاسته شده است که یک کارگاه پالان دوزی در روستای فخر آبد اشتغال به کار را نداشته .6- آهنگری : ساخت انواع ابزار کار و کشاورزی به وسیله آهنگران محلی انجام می گیرد . 7- مسگری : ساخت و سفید کاری انواع لوازم پخت آشپزی و ظروف منزل وسیله حشران انجام می گیرد . با تنوع لوازم خانگی به بازار به این پیشه لطمه وارد شده و اغلب شمران به مشاغل دیگری روی آورده اند . 8- صنایع دستی چوبی : به دلیل جنگلهای انبوه و تنوع درختان از رونق خاصی برخوردار است تولید انواع وسایل و لوازم چوبی از در و پنجره منازل و صندوق وارد گرفته تا شانه و ...

 • صنایع جدید :
 • کارخانه چوب بری : که درروستاهای فخر آبد – چونچام – خشک اسطلخ – لیموجاه –
  کارگاههای کوچک رنده کاری ودر و پنجره سازی
  کارگاههایی که به تولید مبلمان – کمد – اثاثیه چوبی – میز وصندلی و ... مشغول به کارند .

  تحقیقهای مشابه
  بررسی و مطالعه وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار
  31 صفحه - 12000 تومان
  وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار
  29 صفحه - 12000 تومان
  وضعیت جغرافیایی طبیعی دهستان زیباکنار
  33 صفحه - 9000 تومان
  ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی رشت پروژه
  123 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007