موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش احزاب شیعه در عراق معاصر روش تحقیق

عنوان سفارش :
نقش احزاب شیعه در عراق معاصر روش تحقیق
تعداد صفحه :
26
قیمت :
9000 تومان
نقش احزاب شیعه در عراق معاصر روش تحقیق

سازماندهی نهضت شیعی

در کنار عوامل مذکور، رشد فزاینده دولت در این زمان در یک فرایند متناقض، که از یکسو دولت بر تمامی امور اجتماعی مردم سایه افکنده و از سویی دیگر بسیار ناتوان جلوه می کند، باعث بوجود آمدن گفتمان مقاومت معطوف به قدرت در صحنه سیاسی و اجتماعی عراق از سوی شیعیان و روحانیون شد.عراق به تدریج از جامعه ای که در آن دولت فقط برای گرفتن مالیات يا خدمت نظام وظيفه در زندگي مردم دخالت مي‌كرد، به جامعه‌اي وارد شد كه دولت آن در دهه‌ی 1970، تقريباً تمامي مشاغل، قيمت‌ها، تجارت و ارتباطات را در كنترل كامل خود داشت. (ويلي، 1373، ص153 ـ 154) اين مسئله در كنار سوء مديريت دولت از يك سو و شهري شدن و افزايش سطح آگاهي سياسي و علمي مردم از سوی ديگر، سبب شد تا علما و سردمداران جنبش شيعي، بسياري از جوانان را متقاعد سازند كه راه رسيدن به جامعه‌اي توأم با عدالت و حقانيت، تشكيل دولت اسلامي است .طرح جديد اسلامي، به افراد غير روحاني شناخت مذهبي می‌داد و اسلامي را به آن‌ها مي‌شناساند كه از نظر ايدئولوژيك داراي قدرت رقابت بود و اين مسائل، نتيجه‌ی اصلاحاتي بود كه سيد محمد باقر صدر در فضاي سنتي حوزه‌ی علميه به وجود آورد. بسياري از جوانان آرمانگراي عراقي كه به دليل انحصاري بودن قدرت مذهبي و حاكم بودن تفكر جدايي دين از سياست در حوزه علمیه قادر به بيان نظرات سياسي خود نبودند، به تلاش سردمداران جنبش شيعي پاسخ مثبت دادند و نهضت شيعي را به عنوان زبان سياسي خود پذيرفتند. از اين رو پيوند علما با جوانان و قشر متفكر و روشنفكران جوان از طريق دعوت آنان به اسلام مقتدر و پاسخ‌گو، و با مردم و توده‌هاي فقير از طريق اتخاذ گفتمان عدالت در مبارزه‌ با بي‌عدالتي موجود، سبب خيزش عظيم اسلام سياسي شيعي در عراق دهه‌ی 1950 به بعد شد.شرايط به وجود آمده و نيز اشتياق علماي روشن انديش به مبارزه‌ی سازمان يافته، موجب روي آوردن علما به مبارزات حزبي شد كه با بهره‌گيري از تجربيات "اخوان المسلمين" و "حزب التحرير الاسلامي"، منجر به تأسيس "حزب الدعوة الاسلامية" گرديد، تا بيش از چهار دهه بار سنگين مبارزات جنبش شيعي را بر دوش كشد.

شيعيان در سال‌هاى اخير

شيعه در دوران معاصر با محوريت حوزه علميه نجف نسبت به تحولات سياسى در عراق، همواره مؤثر بوده‌اند و هزينه داده‌اند و دو فرآيند طى 40 سال اخير تأثير بسزايى در تعاملات سياسى آنها داشته است.
1. سركوب فعاليت‌هاى سياسى آنها توسط اعضاى حزب بعث، در اواخر دهه 1970 و همچنين سركوب آنها در دهه 1980. شيعيان در اين برهه زمانى با خشونت سنگين حكومتى از جانب حزب بعث و صدام حسين مواجه شدند. شهادت محمد باقر صدر و تعداد زيادى از آل حكيم مربوط به اين سال‌هاست.
2. سركوب قيام سال 1991 و پس از جنگ اول خليج فارس كه به نسل‌كشى شيعيان در جنوب عراق انجاميد. اين وقايع خونبار، صرف نظر از كشتار جمعى تعداد انبوهى از شيعيان و نخبگان آنها، ره‌آورد تأثير عميق انديشه‌هاى امام خمينى(ره) بر نسل جوان شيعيان در عراق را به دنبال داشت. امام خمينى(ره) طى اين سال‌ها مقبوليت بسيار زيادى نزد شيعيان عراق پيدا نمود و باعث شد تا نفوذ افرادى مانند چلبى به مراتب كاسته شود. سياست مذهبى شيعه در عراق از زمان بنيانگذارى حزب الدعوة آغاز شد. اين حزب از اواخر دهه 1950 با همت دانشمند بزرگى مانند محمدباقر صدر تأسيس گرديد. از جمله اهداف مهم اين حزب ارائه يك ايدئولوژى مدرن براى شيعه و مقابله با انديشه‌هاى ماركسيست بود كه در آن سال‌ها معضل بزرگى براى اغلب كشورهاى جهان سوم بود. با وقوع انقلاب اسلامى در ايران و تثبيت حزب بعث در سال 1979 اين حزب، به قلع و قمع احزاب مذهبى پرداخت و محمد باقر صدر در سال 1980 به دار آويخته شد و عضويت در حزب الدعوة جرم تلقى شد. طى دو دهه 80 و 90 قرن بيستم ميلادى حزب الدعوة پراكنده شدند عده‌اى در لندن مسكن گزيدند و تعدادى به ايران مهاجرت كردند و تعدادى نيز در عراق و در منطقه فرات و ناصريه باقى ماندند. اعضاى اين حزب به دنبال پراكندگى جغرافيايى، اختلاف عقيدتى نيز پيدا كردند. آنانى كه در ايران بودند به نظريه حكومتى مانند جمهورى اسلامى متمايل بودند و اعضاى اين حزب در لندن تا حدودى به سمت سكولاريزه گرايش پيدا كردند. در اين ميان دولت سركوب‌گر صدام مصمم بود تا همه آنها را به نابودى بكشاند. در انديشه قومى‌نگر صدام مردم جنوب عراق بيگانه بودند از اين رو، 90 درصد تالاب‌هاى جنوب را - كه اغلب ساكنين آن شيعيان بودند - خشكاند و ساكنان آنجا را پراكنده كرد. طى اين سال‌ها مراجع شيعه مستقر در نجف مهم‌ترين عوامل وحدت‌بخش بوده‌اند. هر چند به دلايل امنيتى كمتر مواضع خود را علناً بيان كرده‌اند. پس از درگذشت آيت‌الله خويى(ره) در سال 1992، نوعى شكاف نسلى پديد آمد. شيعيان سنتى و مسن به آيت‌الله سيستانى گرويدند، در حالى كه نسل جوان‌تر به آيت‌الله سيد محمد صادق صدر روى آوردند. آيت‌الله سيستانى در سال‌هاى نخست، تمايلى به دخالت در سياست نداشت و مانند مرجع سلف خويش، آيت‌الله خويى به نوعى گفتمان مدارا معتقد بود (البته پس از سرنگونى صدام مواضع سياسى در ايشان پررنگ و مؤثر شده است) در مقابل آيت‌الله صدر به نظريه حكومتى شيعه در ايران معتقد بود و داراى انديشه‌هاى انقلابى بودند و به همين منظور، پليس عراق در سال 1999 ايشان را به همراه دو تن از پسرانش به شهادت رساندند.

حزب الدعوه الاسلامیه، تجسم گفتمان مقاومت جنبش شیعی

واژه‌ی "دعوه" در مفهوم مذهبي آن، به معني دعوت بشر به ايمان آوردن به دين واقعي، يعني اسلام است. الدعوه در مفهوم سياسي به معني دعوت مردم به اتخاذ آرمان اسلام است. در اواخر دهه‌ی 1950 ميلادي، علماي عراق اين كلمه را در هر دو مفهوم آن به‌كار می بردند. (همان، 1373، ص51 ـ 52) احساس خطر علماي شيعي از فاجعه‌اي كه اسلام را تهديد كرده و آنان را رو به زوال مي‌برد و سبب تضعيف جايگاه تاريخي آنان شده بود، سبب به وجود آمدن الدعوه گرديد. در این سالیان ، ملی‌گرايی عربي و كمونيسم در عراق پايگاه‌ اجتماعي يافته بودند و توانسته بودند به جذب تعداد زيادي از مردم عراق و به‌خصوص شيعيان بپردازند. با روي كار آمدن جمال عبدالناصر در مصر، در سال 1952، ملی‌گرايی در عراق محبوبيت دو چندان يافت. در همين ايام، ملی‌گرايان در ارتش عراق سازمان‌دهي و در ساقط كردن نظام پادشاهي به كار گرفته شدند. حزب كمونيست عراق، هر چند كوچك مي‌نمود، توانست در اواخر دهه‌ی 1950، تظاهرات بزرگي را در شهرهاي عراق به راه اندازد و برای خود وجهه كسب كند. وجه اشتراك اين دو ايدئولوژي، كه گفتمان اسلامي علماي شيعه را به چالش مي‌طلبيد، غير مذهبي بودن آن‌ها و اعتقادشان به جدايي دين از دولت و رد دخالت روحانيون در سياست بود. ملی‌گرايی از پذيرش جامعيت اسلام به عنوان يك ديدگاه جهان‌شمول سر باز می‌زد و كمونيسم نيز به سبب اعتقاد به مادّه در بعد فلسفي خود، به‌طور نظري و عملی، تهديدي براي دين و دين‌داری بود. در اين زمان، عده‌اي از علماي جوان نجف، كه بر سر دو راهي چسبيدن به سنت قديمي و رايج حوزه‌ی علميه در حيطه‌ی سياست كه مبتني بر عدم دخالت علما در سياست بود، و رفتن به سراغ الگوهاي تازه‌ای كه در سياست دخالت كند و به مسائل اجتماعي و سياسي روز پاسخ‌ گويد قرار گرفته بودند، در اواخر سال 1957، جلساتي در منزل سيد محمدباقر صدر (1931 ـ1980) تشكيل دادند، تا به بررسي راه‌كارهاي احتمالي برای مبارزه با گفتمان‌هاي رايج بپردازند.

تحقیقهای مشابه
نقش احزاب شیعه در عراق معاصر روش تحقیق
26 صفحه - 9000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 6000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها بصورت روش تحقیق
30 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 24000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات روش تحقیق
38 صفحه - 15000 تومان
بررسی نقش و تاثیر تعاونی های در ایجاد کارآفرینی و کسب و کار - روش تحقیق
39 صفحه - 36000 تومان
آلودگی آب و نقش جلبک ها در پاکسازی آن- روش تحقیق
14 صفحه - 9000 تومان
بررسی نقش خانواده در گرایش دختران به دانشگاه - روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق
24 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17
29 صفحه - 46500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
23 صفحه - 89700 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
44 صفحه - 132000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر دانش و توانمند سازی بر فعالیت هوشمندانه و فعالیت های دشوار : نقش متعادل کننده تجربه 34
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بیوسنتز موضعی آکسین و سیتوکینین در رشد گیاهی 12
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 108000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پرومکانیک های تجربی مقاومت استخوان میله ای : نقش فشار موثر ترزاقی و نوسانات سطح بافتی
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 72000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قالب دهی دوباره نقش دانشگاه ها در ارتقاء سیستم های نوآوری منطقه 24
29 صفحه - 87000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9
4 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش استعاره ها در زبان بانکداری سرمایه گذاری 16
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش فرقه و جشن گرفتن در پیدایش جوامع نوسنگی،مدارک جدیدی از تپه گوب کلی G¨obekli Tepe, ،جنوب شرقی ترکیه 20
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش لوازم کمک آموزشی در تقویت درک شاگردان در مفاهیم کسری
6 صفحه - 18000 تومان
بررسی جاذبه های مذهبی و فرهنگی کشور عراق - روش تحقیق
19 صفحه - 9000 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 60000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 15000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 18000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 10500 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 30000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 21000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 15000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 12000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 36000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 12000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 18000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 46800 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 48000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 21000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 30000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 36000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 33000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 36000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 27000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 9000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 9000 تومان
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
22 صفحه - 10500 تومان
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 9000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 36000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 12000 تومان
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
24 صفحه - 12000 تومان
جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
18 صفحه - 6000 تومان
ضمان قهری روش تحقیق حقوق
35 صفحه - 15000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 21000 تومان
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
23 صفحه - 7500 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 24000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 9000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 12000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 24000 تومان
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 15000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 18000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 9000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 18000 تومان
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
66 صفحه - 21000 تومان
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 9000 تومان
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
144 صفحه - 36000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 21000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 1000 تومان
دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
32 صفحه - 9000 تومان
تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 15000 تومان
تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
67 صفحه - 21000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
41 صفحه - 24000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
21 صفحه - 12000 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 15000 تومان
اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 9000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
15 صفحه - 6000 تومان
خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
70 صفحه - 21000 تومان
خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
49 صفحه - 21000 تومان
ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
28 صفحه - 18000 تومان
خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007