موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سیمای حضرت محمد از دیدگاه مولوی

عنوان سفارش :
سیمای حضرت محمد از دیدگاه مولوی
تعداد صفحه :
28
قیمت :
7500 تومان

خداوند متعال و فرشتگان عالم معنا برپيامبر عظيم‌الشأن (ص) درود مي‌فرستند و سجاياي اخلاقي او را بر مي‌شمارند و تأكيد مي‌كنند كه اهل ايمان بر او سلام بفرستند. پس مومنان اجابت مي‌كنند و بر او و خاندانش تحيت و سلام مي‌فرستند.
شاعران پارسي‌گوي نيز هر كدام به اندازه كمال و معرفت خود زبان به نعت پيامبر گشودند و خلق عظيم او را ستوده‌اند. بي‌شك لطيف‌ترين و زيباترين اشعار فارسي اشعاري است كه در نعت پيامبر (ص) سروده شده است. در ضمن اين توصيف و تعريف و تمجيد گاه زندگي آن وجود مقدس چاشني اشعار گشته است.

 • خيزيد كه شب طي شد و از جانب خاور
 • بشتافت عروس سحر از جمله به منظر
 • برداشت به آئين بتان، مقنعه از سر
 • بر صفحه پيروزه سحر زد قلم زر
 • اطلال مكلل شد و آفاق منور
 • دندان سحر رخنه به دامان شب افكند
 • زان بارقه در ملك جهان تاب و تب افكند
 • زان رخنه يكي بارقه اندر عرب افكند
 • آبناي زمان را همه اندر عجب افكند
 • وحشت‌زده شد خسرو، حيرت‌زده قيصر
 • آن نقطه رخشنده كه شد مطلع اشراق
 • بشكست مدائن را زير و زبر طاق
 • تابنده شد اكران و فروزنده شدآفاق
 • و آتشكده فارس فرومانده زاحراق
 • وافتاد به كانون ستم توده آذر
  1. (حميد سبزواري)

  در اشعار فوق حميد سبزواري شاعر معاصر تولد پيامبر (ص) را با زباني شيوا بيان كرده است و حوادثي از قبيل شكستن طاق كسري در مدائن و خاموش شدن آتشكده پارس را مطرح ساخته است. بارقه بعثت نبي‌اكرم (ص) بر دل امپراطوران جهان وحشت انداخت، زيرا پايه‌هاي حكومت خود را متزلزل ديدند، ستمگران و بيدادگران دوران سرمستي و زورگوئي خود را تمام شده تلقي كردند. شب ظلماني جهل و ناداني تمام شد و در مشرق زمين وجود ختمي مرتبت انوار تابناك و رخشنده خود را گسترد.
  سنايي آن عارف و شاعر بزرگ با تأثيرپذيري از قرآن كريم روي و زلف مصطفي (ص) را اينگونه وصف كرده است كه:

 • نسخه جبر و قدر در شكل و روي و موي اوست
 • اين ز(ولليلت) شود معلوم و آن از (والضحي)
 • كه اشاره است به سوره (والضحي، آيات 1و2و3):
 • « والضحي، و الليل اذا سجي، ماودعك ربك و ما قلي.»
 • و در همين نعت اشاره دارد به آخر آيات كه:
  1. روبه روي تو كز آنجا جانت را ماودعك
   شو به زلف تو كزين آتش دلت را ما قلي

  خورشيد چون روي پيامبر است و شب چون زلف اوست و سوگند به روز و شب ك خداوند تو را « محمد را» تنها گذاشت و ترك نكرد. در اشعار اين شاعر دل آگاه و حق آشنا زينت دين را به وجود مقدس او مي‌داند و تيمار دار دل پردرد مومنان اوست و هم اوست كه شفيع روز جزاست و اطاعت امرش مايه رستگاري است.

   دين بدو يافت زينت و رونق
   سخن او برد تو را به بهشت
   دل پردرد را كه نيرو نيست
   بر تو از نفس تو رحيم‌تر است
   زانكه زو يافت خلق راه به حق
   ادب او رهاندت زكنشت
   هيچ تيماردار چون او نيست
   در شفاعت از آن كريم تر است

  جمال‌الدين عبدالرزاق اصفهاني در تركيب‌بند معروف خود الحق داد سخن داده كلام را به اعلي عليين رسانده است، پس از اشاره به عروج پيامبر (ص)به معراج و سرافرازي پيامبر اكرم عقل را ركابدار حضرت ساخته و شرع در پناه او قرار گرفته و چرخ كبود را جامه كهنه پير خانقاه او مي‌داند و ماه را طاس گردنبند، اسب او و شب را طره بيرق او ساخته است و اشاره مي‌كند قدر و عظمت محمد كه خدا به روي او سوگند خورده، « لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون» و نام او را در كنار نام خود قرار داده است « من يطع‌الله ورسوله »
  (سوره نساء آيه 4)

  تحقیقهای مشابه
  سیمای حضرت محمد از دیدگاه مولوی
  28 صفحه - 7500 تومان
  امام ششم حضرت جعفربن محمد الصادق
  2 صفحه - 1000 تومان
  پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)
  26 صفحه - 10500 تومان
  پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی
  15 صفحه - 6000 تومان
  حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی
  52 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007