موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار

عنوان سفارش :
تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار
تعداد صفحه :
89
قیمت :
45000 تومان
تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار
 • فصل اول: کلیات تحقیق
  1. 1-1 مقدمه

  بی‏تردید سازمانها باید از طریق کارکنان خود به اهداف گروهی برسند،به همین دلیل‏ کیفیت و نحوهء انجام کارکارکنان در تحقق اهداف سازمان بسیار مؤثر است.توجه به این نکته،بازبینی،شناسایی و ارزش‏گذاری کیفیت و نحوهء انجام کار نیروی‏ انسانی و توسعهء برنامه‏های لازم برای بهبود عملکرد را امری اجتناب‏ناپذیر می‏کند که به‏ آن ارزشیابی عملکرد کارکنان می‏گویند.صاحب‏نظران مدیریت منابع انسانی براین عقیده‏اند که هر سازمان باید پیش از هر تصمیم مهمی چون ارتقاء،افزایش حقوق و مزایا،جابجایی،انتصاب،عزل و برکناری از خدمت،عملکرد کارکنان را باتوجه به معیارهای متناسب مورد ارزشیاب قرار دهد.از طریق این فرایند اطلاعاتی به دست‏می‏آید که بربسیار از تصمیمات مدیریت تأثیر گذاشته و با اجرای صحیح و اصولی آن،عملکرد کارکنان بهبود می‏یابد و سازمان نیز در تعیین نیازهای آموزشی،پرداخت عادلانهء حقوق و مزایا و پرورش کارکنان خود از آن‏ اطلاعات بهره‏برداری می‏کند.از سوی دیگر کارکنان با آگاه شدن از وضعیت خود،اقدامات لازم را به منظور تسلط برضعف‏ها و بهبود توانایی‏های خود انجام می‏دهند تا بتوانند د مسیر زندگی شغلی خود موفق گردند.بنابراین منافع فرد و سازمان هردو اقتضا می‏کند که این فرایند به طور صحیح و مستمر در دروه‏های معین صورت گیرد.در منابع دینی نیز امر ارزشیابی و رسیدگی به اعمال انسان بسیار مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده که در ترازوی عدل الهی کوچک‏ترین عمل مورد توجه و سنجش‏ قرار می‏گیرد و در وقت رسیدگی به اعمال انسان هرگز آنهایی که اعمال شایسته دارند با دیگران،مساوی نیستند:
  فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره،و من یعمل مثقال ذرّة شرّا یره،
  و یا جای دیگر می‏فرماید:
  کلّ نفس بما کسبت رهینة2؛هر نفسی در گروه عملکرد خود است.
  حضرت علی(ع)خطاب به مالک اشتر می‏فرماید:
  نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو دارای موقعیت مساوی باشند

  بنابراین،ارزشیابی عملکرد کارکنان از خطیرترین وظایف مدیران و از فرایندهای‏ حساس مدیریت در سازمان است و انجام بدون نقص آن غیر ممکن به نظر برسد.به همین‏ دلیل ضروری است مدیران،فرماندهان و سایر مسئولان و افرادی که به گونه‏ای در اظهار نظر و اتخاد تصمیم نسبت به همکاران خود مشارکت دارند.اطمینان حاصل کنند که در ابراز نظر خود جانب عدالت و حسن‏نیت را لحظ کرده‏اند و احیانا تحت تأثیر پیش‏ داوری‏ها،اغراض شخصی،ظاهر افراد و...قرار نگرفته و امر ارزشیابی را در نهایت‏ اخلاص،صداقت و بی‏نظری انجام می‏دهند.این امر ممکن نیست مگر اینکه در فرایند ارزشیابی از اصولی معتبر،متقن،برگرفته از ارزشهای دینی و الهی و قابل قبول پیروی‏ کرده باشیم.

 • 2-1 بیان مسئله
 • سازمان هاي دولتي و شرکت هاي خصوصي تلاش مي کنند روحيه کار و تلاش را بر سازمان و شرکت خود حاکم نمايند، از اين رو کارايي و اثربخشي سازمان، در مهمترين بعد، به کارايي و اثربخشي مديران و کارکنان بستگي دارد.سازمان ها و شرکت هاي بزرگ دنيا به اين دانش دست يافته اند که محور قراردادن بعضي اصول و ارزش هاي اخلاقي و انساني و حتي ديني به جاي ارزش هاي کسب حداکثر سود، موجب کارايي و اثربخشي بيشتر مديران بر کارکنان و در نتيجه ايجاد فضاي تلاش و خلاقيت براي سازمان مي شود. بويژه محورهاي ارزشي، در حوزه هاي منابع انساني، استراتژي و رسالت سازمان، فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي برجسته تر شده است.

 • 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
 • نظام اداري كشور با وجود همة تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد كارايي و پاسخ‌گويي لازم است. يكي از علل اصلي آن، بي‌توجهي به ارزش‌هاي اسلامي و دینی نقش بنيادين آن در تحول و سلامت نظام اداري است. و هچنین بالا بردن کارایی در بین کارکنان است.از اين‌رو، تحقيق حاضر درصدد تبيين عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن با استفاده از آيات قرآن كريم و سيرة نظري و عملي معصومان(ع) با استفاده از روش توصيفي - تحليلي است. با تحليل محتوي منابع اسلامي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن، از يك‌سو تحت تأثير مباني هستي‌شناختي و انسان‌شناختي حاكم بر باورهاي افراد سازماني است و از سوي ديگر تحت تأثير عوامل سه‌گانة ارزشي، درون‌سازماني و برون‌سازماني است. از اين‌رو، اعمال سه نوع اصلاحات بينشي و اعتقادي، درون‌سازماني و برون‌سازماني ضروري است تا بتوان کارایی در سازمانها را بالا برد.

 • 4-1 فرضیه تحقیق
 • - به نظر می رسد رابطه معنی داری بین ارزشهای دینی و کارایی کارکنان وجود دارد.
  5-1 سئوال تحقیق
  بین ارزشهای دینی و کارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟

 • 6-1تعریف عملیاتی متغیرها
 • 1-6-1 تعریف دین
  امیل دورکیم با بر شمردن تعاریف رایج در ارتباط با دین همچون: «دین به مثابه دیدگاهی اعتقادی در رابطه با مواردی که در قالب علم نمی‌گنجد و «دین به عنوان دستگاهی برای تنظیم روابط با موجودات خاص همچون خدایان، شیاطین، فرشتگان، ارواح و به رد این تعابیر می‌پردازد و دین را بدین گونه تعریف می‌کند: دین عبارت است از دسته‌ای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی (مجزا از امور ناسوتی) که این باورها و عقاید همه کسانی را که پیرو آنها هستند در یک اجتماع اخلاقی واحد به نام امت متحد می‌کند. (دروکیم ، صور بنیانی حیات دینی صفحه 63)

  2-6-1 تعلق دینی
  بنابه نظر گلاگ و استارک، همه ادیان جهانی با وجود آنکه در جزئیات با هم متفاوتند دارای حوزه¬های کلی هستند که تعلق دینی در آنها جلوه گر می شود. گلاگ در سال 1962 برای سنجش دین گرایی پنج بعد مختلف را مشخص کرد که عبارتند از: بعد تجربی، آیین گرایانه، بعد ایدئولوژیک، بعد عقلانی و بعد تبعی.
  این تقسیم بندی یکی از عالی¬ترین تقسیم بندی¬ها در حوزه سنجش دین گرایی می باشد به طوری که علامه جعفری نیز کارایی و مفید بودن این تقسیم¬بندی را خاطر نشان ساخته¬اند. (طالبان،1380، ص 11).در این پژوهش بر اساس ابعاد دینداری گلاگ و استارک چهار عامل برای سنجش تعلق دینی در نظز گرفته شده است که عبارتند از: آگاهی دینی، گرایش دینی، مناسک دینی و تجربه دینی.

  3-6-1 کارایی
  كارآیی مربوط به اجرای درست كارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می‌شوند. كارآیی عبارت است ازنسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده(مورد انتظار) یا نسبت مقدار كاری كه انجام می‌شود به مقدار كاری كه باید انجام شود. (بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها(مدیریت بهره‌وری فراگیر)، طاهری، شهنام؛ ، تهران، هستان، 1378، چاپ اول، ص9.)

  تحقیقهای مشابه
  تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان درس سمینار
  89 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر ارزشهای دینی بر کارایی کارکنان مدیریت بازرگانی
  107 صفحه - 42000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
  56 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
  12 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها
  62 صفحه - 24000 تومان
  تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها درس سمینار
  86 صفحه - 36000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
  10 صفحه - 15000 تومان
  بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
  43 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007