موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه مالی صورتهای مالی

عنوان سفارش :
پروژه مالی صورتهای مالی
تعداد صفحه :
64
قیمت :
27000 تومان
پروژه مالی صورتهای مالی پروژه مالی صورتهای مالی
 • فصل اول – کلیات
  1. مقدمه

  مجموعه صورت‌هاي مالي كه توسط شركت‌ها ارائه مي‌شود، حاكي از وقوع هزاران مبادله و رويداد يا گزارش ميليون‌ها ريال پول است. سوابق و جزئيات اين مبادلات و رويدادها در دفاتر روزنامه، كل و معين به تفضيل ثبت‌شده و سپس طبقه‌بندي و تلخيص مي‌شوند و عصاره اين مبادلات و رويدادها به صورت، صورت‌هاي مالي تهيه و ارائه مي‌شود.
  در حال حاضر براي تحقق هدف‌هاي گزارش‌گري مالي، صورت‌هاي مالي اساسي زير تهيه و ارائه مي‌شوند :
  1- ترازنامه يا صورت وضعيت مالي، كه خلاصه وضعيت مالي يك موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي‌دهد.
  2- صورت حساب سود و زيان، كه خلاصه نتايج عليات يك شركت را در يك دوره مالي نشان مي‌دهد.
  3- صورت حساب گردش وجوه نقد، كه خلاصه تامين منابع مالي يك موسسه و چگونگي استفاده از آن(مصارف) را در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در يك دوره مالي نشان مي‌دهد.
  4- صورت حساب سود و زيان انباشته، كه نشان‌دهنده افزايش يا كاهش در سودهاي انباشته يك موسسه ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و غير توليدي در يك دوره مالي مي‌باشد.

  ترازنامه
  ترازنامه صورتي است كه اطلاعات مربوط به گزارش دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام موسسه را در پايان هر دوره ¬مالي فراهم مي‌كند. ترازنامه، موقعيت مالي يك موسسه را در يك زمان معين، كه شامل دارايي‌ها، تعهدات اقتصادي موسسه (بدهي‌ها) و حقوق صاحبان سهام و مالكين يا سهامداران موسسه می باشد، نشان مي‌دهد.
  اطلاعات ترازنامه
  در ترازنامه، دارايي‌ها در سمت راست و كليه بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام كه جمع آنها معادل جمع دارايي‌ها است در سمت چپ نوشته مي‌شوند. در ترازنامه عمدتاً دارايي‌ها به ترتيب سرعت تبديل به وجه نقد، بدهي‌ها بر اساس زمان سررسيدشان و واريز بدهي، وحقوق صاحبان سهام به ترتيب كاهش بقاء شان طبقه‌بندي وگزارش مي‌شوند.
  بيشتر طبقه‌بندي‌هاي مورداستفاده در ترازنامه به شرح ذيل است:

  دارايي‌ها

   الف) دارايي‌هاي جاري(مانند وجوه نقد، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار كوتاه‌مدت، حساب‌هاي دريافتني، موجودي‌هاي كالا و پيش پرداختها).
   ب) سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
   ج) اموال، ماشين‌آلات وتجهيزات(دارايي‌هاي ثابت)
   د) دارايي‌هاي نامشهود(مانند حق‌اختراع، حق‌تأليف، سرقفلي)
   ه) ساير دارايي‌ها ومخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي

  بدهي‌ها:

   الف) بدهي‌هاي جاري(مانند حساب‌هاي پرداختني، اسناد پرداختني، حقوق و دستمزد پرداختني، بدهي‌هاي معوق، پيش دريافت‌ها و حصه جاري بدهي‌هاي بلند مدت)
   ب) بدهي‌هاي بلند مدت(مانند اوراق مشاركت، وامهاي بلند مدت و …)

  صورت سود و زیان

  فعالیتهاي یک شرکت اعم از تولیدي، خدماتی، پیمانکاري، سرمایهگذاري و... باعث ایجاد جریانی از درآمدها(فروش) و هزینه ها میشود که طبق اصول حسابداري از این جریانها صورت سود و زیان تهیه میشود. صورت سود و زیان گزارشی است که نتایج عملیات یکموسسه را در طی یک دوره مالی نشان میدهد. گزارشگري سود یا زیان خالصناشی از فعالیتهاي عملیاتی، به عنوان مبنایی براي تصمیمات سرمایهگذاري و سایر نیز نامیده میشود کاربردي وسیع در (EPS) تصمیمات محسوب میشود. به عنوان مثال سود خالص هر سهم که درآمد (عایدات) هر سهم تصمیم گیریهاي مرتبط با سرمایه گذاري در اوراق بهادار دارد. سرمایه گذاران براي ارزیابی سودآوري آتی و دورنماي جریان نقدي شرکت و همچنین ارزیابی منافع آتی که از طریق سود سهام و افزایش قیمت سهام عاید آنها خواهدشد تاکید فراوانی بر اطلاعات سود گزارش شده دارند . این اطلاعات سرمایه گذاران را در تعیین اینکه انتظار کدام اقلام در آینده نیز وجود دارد و یا اینکه کدام اقلام ماهیتی اتفاقی و ناپایدار دارند، یاري میدهد.

  صورت جریانهاي نقدي

  گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال بوسیله صورت جریانهاي نقدي اندازه گیري میشود. خصوصیت مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقاً تعیین میکند. صورت گردش وجوه نقد براساس اطلاعات موجود درصورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه میشود. افراد مختلف به منظور شناخت وضعیت مالی و عملکردي شرکت به اطلاعات منعکس در صورتهاي مالی علاقمندند که این افراد را بطور کلی می توان به صورت زیر دسته بندي کرد.
  -1 بستانکاران کوتاه مدت: براي این افراد وضعیت نقدینگی شرکت به منظور تعیین توان شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاهمدت خود مهم می باشد.
  -2 وامدهندگان و دارندگان اوراق مشارکت شرکتها (بستانکاران بلندمدت): براي این افراد تداوم فعالیت شرکت مهم است. یعنی اینکه شرکت بتواند در سالهاي آتی اصل و فرع بدهی خود را بپردازد. براي اندازه گیري تداوم فعالیت شرکت این افراد باید به سودآوري آتی و ریسک شرکت توجه کنند.
  -3 سهامداران شرکت: براي این افراد نیز تداوم فعالیت، سودآوري و ریسک شرکت مهم میباشد. سرمایه گذاران بایستی تا اندازه زیادي به صورتهاي مالی چاپ شده در گزارشهاي سالانه و گزارشهاي میان دورهاي اتکا کنند. در مورد شرکتهاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس، اطلاعات اضافی ابتدا به بورس اوراق بهادار ارائه شده و سپس در دسترس عموم قرار میگیرد.
  -4 مدیریت شرکت: مدیریت شرکت ضمن دارا بودن مسئولیت اداره شرکت در برابر افراد فوق نیز مسئول میباشد. بنابراین به منظور برنامه ریزي، آگاهی از نتایج تصمیمات گذشته و شناخت ضعف و قوتهاي شرکت نیاز به اطلاعات مالی دارد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
  62 صفحه - 27000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 45000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
  74 صفحه - 22500 تومان
  پروژه مالی صورتهای مالی
  64 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  پرژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
  71 صفحه - 18000 تومان
  ضوابط ابزار مالی اجاره صکوک اجاره
  5 صفحه - 4500 تومان
  مدیریت مالی بین المللی
  42 صفحه - 13500 تومان
  پروژه مالی توسعه فرهنگ استفاده از بیمه
  120 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت مالی financial managment
  4 صفحه - 12000 تومان
  سیاست های مالی دولت
  25 صفحه - 9000 تومان
  برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
  96 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
  9 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران
  12 صفحه - 6000 تومان
  تصمیم گیری مسائل مالی رشته حسابداری
  80 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  جایگاه مدیریت مالی ، وظایف و جایگاه سازمانی
  5 صفحه - 4500 تومان
  صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
  19 صفحه - 9000 تومان
  فعالیتهای مالی انباردار
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 18000 تومان
  سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
  6 صفحه - 3000 تومان
  پروژه راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 48000 تومان
  حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
  10 صفحه - 4500 تومان
  عوامل موثر بر ناکارایی بازار های مالی در ایران
  21 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13
  20 صفحه - 21000 تومان
  سیاست های مالی دولت
  22 صفحه - 9000 تومان
  بحران مالی جهان دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
  30 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی محاسبه حقوق و دستمزد تامین اجتماعی
  105 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
  175 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
  15 صفحه - 45000 تومان
  بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق
  14 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی انبارداری
  54 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 21000 تومان
  فساد مالی بانکها
  39 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11
  5 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - لحاظ نمودن ارزیابی¬های آینده در صورت وضعیت مالی امروز 25
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط اقتصادی در بازار کار و بازار مالی 57
  26 صفحه - 78000 تومان
  پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
  48 صفحه - 36000 تومان
  کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
  151 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
  49 صفحه - 36000 تومان
  اثر سیاست های پولی و مالی کشور در افزایش نرخ تورم.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
  84 صفحه - 45000 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 9000 تومان
  نقش بورس به عنوان منبع مالی سرمایه گذاری داخلی - روش تحقیق
  14 صفحه - 7500 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
  24 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی مدیریت سود و اقلام تعهدی
  70 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رابطه ماکیت نهادی و نقد شوندگی سهام در ایران
  88 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات ساختاربندی و تصمیم گیری مالی 15
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدلسازی رفتارهای نامنظم در بازارهای مالی 10
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه اظهار نامه مالی 24
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت خطر(ریسک)بودجه بندی سرمایه ،وسیاست ساختار سرمایه و دارایی برای موسسات مالی 49
  28 صفحه - 84000 تومان
  کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  72 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  25 صفحه - 9000 تومان
  امور مالی بانک مسکن
  82 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
  12 صفحه - 4500 تومان
  نقش ابزارهای جدید مالی برای تامین مالی و آثار آن بر مدیریت سازمانها
  21 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی بررسی کنترل های داخلی و انبار محصول
  100 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی نقش کنترل های داخلی در حسابرسی
  65 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
  12 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
  83 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی محاسبه بهای تمام شده
  81 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 21000 تومان
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
  127 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  140 صفحه - 54000 تومان
  بودجه مالی شهرداری صومعه سرا
  68 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حسابدای بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
  14 صفحه - 4500 تومان
  مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
  14 صفحه - 4500 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  سیاستهای پولی و مالی در ارتباط با مشکلات بیکاری و چگونگی هماهنگی بین آنها
  16 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007