موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی

عنوان سفارش :
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
تعداد صفحه :
79
قیمت :
36000 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
 • مقدمه
 • بودجه نویسی به شکل اولیه آن قدمتی در حد پیدایش دولتها دارد.با گسترش وظایف دولت ها و پیچیده شدن امور کشورداری،بودجه نویسی نیز از شکل اولیه خود و بر اساس نیازها،روز به روز تخصصی تر گردید و نهایتاً امروزه به یکی از فنون و ابزارهای مهم در دست دولت ها در جهت رسیدن به اهدافشان تبدیل شده است.بر عکس گذشته های نه چندان دور که بودجه صرفاً وضعیت دخل و خرج دولتها را نشان می داد،امروزه علاوه برآن،به عنوان ابزاری برای هدایت فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دولت درآمده و چه بسا این قضیه مهم ترین هدف دولت ها در امر بودجه ریزی محسوب می گردد.

  آشنایی با بودجه

  در صورتیکه بودجه بندی را مترادف پیش بینی یرنامه ریزیو نضارت بدانیم سازمان به تناسب حجم عملیاتی خود و نقشها و مأموریت های اجتماعی که عهده دار می باشند ضرورتاً می بایست از واژه بودجه بندی استفاده و آرا به عنوان خط و مشی صریح و منطقی در جهت فراهم نمودن زمینه مناسب برای تحقق اهداف سازمانی مورد استفاده قرار دهد. مدیران با بکارگیری بودجه قبل از اتخاذ تصمیم با کلیه عوامل و متغیرهای تشکیلاتی آشنا می گردند و ضمن هماهنگ نمودن برنامه خود با برنامه سایر واحد ها و برنامه کلی در سازمان می توانند با در نظر گرفتن روند کلی شرایط و ائضاع و احوال اقتصادی تجزیه و تحلیل منظم سازمان را مهیا سازند.
  در بودجه ریزی دولتی الزام کارشناسی در خصوص تدوین بودجه دولتی مبتنی بر عوامل مختلف می باشد که عبارتند از:
  _کنترل روشهای اجراییو اعمال بهبود روش،مدیریت در بهبود سازمان،جهت دسترسی به مبنای صحیح در خصوص پیش بینی عملیات آتی
  _توجه به نیازمندی ها و فراهم نمودن شرایط رفاهی برای جامعه که این امر متکی به ساختار صحیح سازمانی و مدیریت کار آمد بوده که ضمن دسترسی به کاهش هزینه ها و بعد از پیشگیری از اتلاف منابع و تقویت زمینه های باالقوه موجود در سازمان ها،از طریق فراهم نمودن انگیزه های لازم قابل دسترسی می باشد.
  _توجه به هرم مالی بودن بودجه و تدوین برنامه ها مبنی برتعادل های اقتصادی.

  تاریخچه بودجه در ایران

  بودجه نویسی در ایران تا قبل از سالهای 1285به صورت پراکنده بنام در کتابها می گردید.در این کتابچه ها مجموع عواید و مخارج در شهرستانها ثبت می گردید و هر کتابچه" مستوفی" داشت.البته ممکن بود که یک مستوفی بر حسب مقام تنظیم کتابچه چند محل را بر عهده گیرد.مستوفیان در مرکز زیر نظر دفتر در وزارت دفتر انجام وظیفه می نمودند،وزیر دفتر که در آن زمان در حکم وزیر دارایی بود کتابچه هر شهرستان را پس از تصدیق به تصویب رسانده و به شهرستان هی مربوطه ابلاغ می نمود.در شهرستان ها مستوفیان محلی اجرای بودجه شهرستان را که همان کتابچه جمع شهرستان بود به عهده داشتند.
  بکارگیر کلمه بودجه در ایران بعد از مشروطیت معمول گردید.در اوایل مشروطیت نیز وضع بودجه نویسی در ایران روشن و مشخص نبود.حکومت های قبل از مشروطیت هر وقت احتیاج به پول پیدا می نمودند،به هر وسیله که می توانستند آن راتاًمین می نمودند و اکثراً سعی می شد این کار با آسان ترین راه انجام پذیرد.یعنی به هیچ وجه کاری نداشتند به این که از کجا و چگونه آن را وصول می نمایند،تا این که پس از سال 1290 کم کم فکر پیش بینی درآمد های کشور بوجود آمد در واقع در همان سال چیزی شبیه سیاهه و یا صورتحساب نوشته شد.در دوره مشروطیت نخستین بودجه به سال 1289 توسط ضیح الدوله وزیر مالیه تهیه شد.ضیح الدوله پیش از ارائه آن به مجلس شورا مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. وزیر مالیه بعد از روی آن را بنام بانبش ضیح الدوله به مجلس برد و هنوز هم اسم او در تاریخ معروف است در این بودجه برای اولین بار با نعمق در کشورهای پیشرفته اصول فنی تدوین بودجه رعایت شده است و بودجه از صورت سیاهه نویسی خارج گردیده و گامی عمده به جلوبرداشته است.رقم عواید بودجه مذکور که دارای مقدمه ای در خود بسیار جالب است بالغ بر 14 میلیون و 116 هزار تومان پیش بینی شده است و کسر بودجه ای در حدود 500 هزار تومان نشان می داده که از 14 میلیون و 618 هزار تومان اعتبار درخواستی پدید آمده است.

  تاریخچه بودجه نویسی در جهان

  با وجود اهمیتی که بودجه عمومی در سازمان ها و بنگاه های خصوصی دارد،موضوع تهیه و پیشنهاد بودجه و اجرای آن و قرار دادن سازمان مالی و سازمان اداری براساس تهیه و اجرای بودجه شروع و متداول شده است. شروع این رویه و اهمیت آن وقتی آغاز گردید که در اثر کوشش ها و مبارزاتی که در طول تاریخ به عمل آمد،ابتدا در انگلستان و بعداً در سایر کشورها حق وضع مالیات و تصویب مخارج عمومی به منتخبان مردم واگذار شد.پیدایش حکومت مشروطه و مقررات مهمی که برای نظارت عموم در دخل و خرج کشور در چنین کشوری وجود دارد باعث گردید که موضوع بودجه به سرعت اهمیت زیادی بدست آورد. همانطور که گفته شد از ابتدای حکومت نرمانها (در اوایل قرن سیزدهم) در انگلستان اعیان و ثروتمندان آن کشور عدم رضایت خود را از وضع مالیات ها به وسیله پادشاهان ابراز نمودند،ایت اعتراضات تا مدتی جنبه فردی و شخصی داشت،تا اینکه در سال 1215 میلادی کلیه اعیان و مالکین بزرگ متحد شدند و "جان" پادشاه انگلیس را وادار کردند حقوقی برای آنها قائل شود. این حقوق در سندی بنام منشور آزادی ها یا منشور کبیر به امضای پادشاه مذبور رسید و حق تصویب مالیاتها و عوارض از طرف پادشاه به پارلمان آن کشور اعطاء گردید ولی تا سال1616 عملاً اجرا نشد و پس از آن سال است که به موجب "لایحه حقوق" این حق تثبیت شد با وجود این نباید این حق را با حق تصویب سالانه بودجه اشتباه کرد،زیرا مالیاتی که یک بار تصویب می شد،حکومت حق داشت برای همیشه آن را وصول کند.
  نظارت پارلمان برهزینه ها و تصویب مخارج دولت و دستگاه اداری و انگلستان از سال 1344 میلادی آغاز گردید.در آن سال برای اولین بار در پارلمان آن کشوراظهار شد که پارلمان نه تنها باید مالیاتها و عوارض را به تصویب برساند بلکه باید درباره مصرف وجوه عمومی از طرف دولت و دستگاه اداری نیز اظهار نظر کند. با این که از آن تاریخ به بعد بکرات این اصل در پارلمان موفق گردید ولی طبعاً با مخالفت دولت ها مواجه شد و فقط پارلمان موفق گردید گاه گاه صورتحسابهایی راجع به مخارج انجام شده یا وجوه عمومی از دولت بدست آورد و با اصرار زیاد به تدریج توانست حکومت آن کشور را وادار سازد هر ساله اطلاعات جامه تر و صورت حساب های بیشتری در باب مخارج دستگاه دولت به پارلمان تسلیم نماید. توفیق پارلمان در واداشتن حکومت به تسلیم چنین سایر کشور ها آن را قبول کردند و از آن پیروی نمودند. در فرانسه این جریان با آغاز انقلاب کبیر آن کشور در سال 1789شروع شد ولی در آن کشور نیز سالها حق پارلمان منحصر به تصویب مالیاتها بود و حق تصویب مخارج و حق نظارت بر اجرای بودجه در قرن نوزدهم بدست آمده است.در سایر کشورهای جهان استفاده از روش تنظیم و پیشنهاد بودجه از اوایل قرن نوزدهم شروع شده ولی اجرای کامل آن به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطیت و حقوق و اختیارات مجلس نمایندگان در آن کشورها بستگی داشته است.

  کلیات و مفاهیم بودجه

  از نظر واژه شناسی بودجه در اصل از زبان فرانسه به انگلیسی و زبان های دیگر راه یافته ،بودجه از کلمه فرانسوی (بوژت)به معنی کیف گرفته شده و وجه تسیمه آن این است که وزرای دارایی فرانسه صورت وضعیت دخل و خرج مملکتی را داخل آن قرار داده و به مجل می بردند. در فرهنگ انگلیسی کلمه فوق به صورت (بودجت)تغییر شکل داده و به علت ثقیل بودن تلفظ آن در فارسی به صورت (بودجه)در آمده است. از واژه بودجه همان طوریکه بین عام مردم مصطلح است مفهوم دخل و خرج(در آمد و هزینه)استنباط می شود و زمانیکه از بودجه دولت سخن به میان می آید نیز معنی جز این نخواهد داد و در واقع بودجه دولت عبارت از درآمد ها و هزینه های دولت است.این ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است ولی باید در نظر داشت که بودجه امروزه از این معنی ساده فاصله بسیار گرفته و دارای مفهوم پیچیده ای از نظر سیاسی،اقتصادی مدیریت شده است.

  تعریف بودجه

  بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معین در آن پیش بینی و تصویب ومی گردد.مدت مذبور را اسنه مالی می گویند که عبارت از یکسال شمسی است.
  بودجه:ابزاری است برای رسیدن دولت به اهدافش در راستای توسعه و رشد اقتصادی .
  بودجه:ابزاری است برای از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی در جامعه.
  بودجه:برآورد هزینه های عملیات و فعالیتهایی است که برای تولید خدمات ضرورت دارند.
  بودجه:سندی است که فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دولت برای یک سال در آن پیش بینی می گردد.
  بودجه:سندی است که در آن فعالیت های آتی دولت و نحوه تأمین اعتبار مورد نیاز آن پیش بینی می شود.
  تعاریف قانونی
  شامل تعاریفی است که بوسیله قانونگذار(قوه مقننه) ارائه شده است.تا کنون سه تعریف در قانون محاسبات عمومی کشور راجع به بودجه مطرح گردیده است. اولین تعریف قانونی بودجه در سال1289 شمسی ارائه گردید که عبارت است از«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معین در آن پیش بینی و تصویب می گردد.» این تعریف در 16 اسفند 1312 شمسی مورد تجدید نظر قرار گرفت،که در واقع دومین تعریف قانونی بودجه می باشد: «بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یک سال است که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.»
  سومین تعریف قانونی بودجه در 15 دی1349 شمسی به تصویب رسید که عبارت است از«بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به وصول هدف های دولت می شود.»

  اصول بودجه

  طراحی یک برنامه مطلوب بدون رعایت اصول و نکات لازم جهت رسیدن به مقصد،امری دشوار است و به طور حتم نمی تواند ما را به هدف برساند. مجموعه کوششها و تلاش هایی که در مراحل مختلف بودجه ریزی صورت می گیرد به این دلیل است که با توجه به امکانات و توانایی های موجود برنامه های عملیاتی دولت طوری طراحی شود که حداکثر بهره وری و منفعت نصیب جامعه گردد و این در شرایطی تحقق می یابد که دیدگاه ها و اندیشه های مختلفی در خصوص آن مطرح می باشد و از طرف دیگر بایستی راهبردهاوسیاستهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی برنامه های بلند مدت و میان مدت دولت در چهار چوب همین بودجه به صورت فعالیت ،طرح و پروژه تبذیل گرددچنین امری فعالیت نخواهد یافت مگر اینکه بودجه از ابتدا (تهیه و تنظیم) تا انتها(نظارت)بر اساس اصول و قواعدی تنظیم گردد. قواعد و اصولی که در مراحل تنظیم بودجه (تهیه و تنظیم،تصویب،اجرا و نظارت) رعایت آن ضروری است،نشأت گرفته از موارد ذیل است:
  _قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  _قانون محاسبات عمومی
  _قانون دیوان محاسبات
  _قانون برنامه و بودجه
  _سایر قوانین و مقررات
  _نظریات صاحب نظران و علمای اقتصادی
  در مراحل تنظیم بودجه،هر چه این اصول بهتر رعایت شود،از جامعیت بیشتری بر خوردار است،اصول بودجه عبارت است از:

  1.اصل سالیانه بودن بودجه

  هر برنامه ای دارای بعد زمان است،بر همین اساس بودجه که نوعی برنامه کوتاه مدت دولت بحساب می آید نیز بایستی دارای بعد زمان باشد یعنی ابتدا و انتهای آن معین باشد.از لحاظ بعد زمان،هرچه بودجه برای مدت کوتاهتری پیش بینی شود،به واقعیت نزدیکتر است.سه دلیل برای سالیانه بودن بودجه ذکر شده است:
  _در گذشته،دولت ها به دلیل اینکه درآمدشان بیشتر از ناحیه مالیلت بر محصولات کشاورزی تامین می شد و محصولات کشاورزی نیز به صورت سالیانه برداشت می گردید،بودجه خود را به صورت سالیانه تنظیم می نمودند و نهایتاً امروزه به صورت عرف بودجه ریزی در آمده است.
  _چون تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه به طول می انجامد و دارای مخارج زیادی نیز می باشد لذا کمتر از یک سال دارای توجیه فنی و اقتصادی نبوده و بیش از یک سال نیز فاقد دقت کافی است،لذا یک سال زمان مطلوبی به نظر می رسد.
  _چون قوه مقننه تهیه و تنظیم بودجه کشور را سالیانه به تصویب رسانده،بر همین اساس لایحه بودجه برای مدت یک سال تهیه می گردد.
  اصل 52قانون اساسی:«بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود لز طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد و ......»

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 45000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
  62 صفحه - 27000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر نرخ نرخ ارز بر بودجه پروژه حسابداری
  59 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
  59 صفحه - 54000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه حسابدای بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
  108 صفحه - 45000 تومان
  صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  مدیریت مالی بین المللی
  42 صفحه - 13500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  سیاستهای پولی و مالی در ارتباط با مشکلات بیکاری و چگونگی هماهنگی بین آنها
  16 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بودجه شرکتهای خصوصی
  62 صفحه - 24000 تومان
  تهیه و تنظیم بودجه
  15 صفحه - 6000 تومان
  تهیه و تنظیم بودجه
  13 صفحه - 1500 تومان
  پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
  60 صفحه - 18000 تومان
  تحلیلی بر بودجه 1387
  26 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  بودجه و بودجه نویسی
  9 صفحه - 1500 تومان
  روشهای بودجه بندی سرمایه ای
  11 صفحه - 6000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  بررسی تاریخی تصویب بودجه - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه
  49 صفحه - 18000 تومان
  بودجه و مراحل بودجه بندی
  11 صفحه - 1500 تومان
  استقرار استراتژی در بودجه عملیاتی.doc
  13 صفحه - 6000 تومان
  الگوی عملی بودجه ریزی عملیاتی
  27 صفحه - 12000 تومان
  تحولات نظام بودجه ریزی ایران
  20 صفحه - 15000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  21 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
  11 صفحه - 33000 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  11 صفحه - 7500 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  رابطه بودجه و مالیات
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  رابطه بودجه و مالیات
  24 صفحه - 10500 تومان
  بودجه ریزی بر مبنای فعالیتabb
  34 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
  8 صفحه - 24000 تومان
  بودجه و مراحل بودجه بندی
  13 صفحه - 6000 تومان
  سیکل بودجه و سازمانهای بودجه
  18 صفحه - 7500 تومان
  مراحل تصویب بودجه پاورپوینت
  27 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر بودجه عملیاتی در ایران
  12 صفحه - 1500 تومان
  مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
  15 صفحه - 1500 تومان
  نظام بودجه ریزی ایران
  12 صفحه - 1000 تومان
  انواع روش های بودجه بندی سرمایه
  23 صفحه - 6000 تومان
  دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، بودجه بندی هزینه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (Ahmed Belkaoui) (احمد بلکاوی)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی عملکرد - محرک (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی افزایشی (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB) (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
  5 صفحه - 1000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت رئیس جمهور ایران در مقایسه به پارلمان فرانسه
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  لجستیک در کشورهای توسعه یافته و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی و مقایسه اقتصاد ایران و جهان
  20 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
  40 صفحه - 10500 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  جایگاه اقتصاد ایران در ا قتصاد بین الملل
  23 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تعارض سیاستهای بین ایران وامریکا
  41 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
  84 صفحه - 60000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
  78 صفحه - 54000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007