موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها

عنوان سفارش :
پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
تعداد صفحه :
83
قیمت :
36000 تومان
پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
 • 1-1- مقدمه
 • با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماهیت بانکداری در ایران دگرگون شد و بانکها از شکل موسسات صرفاً وام دهنده خارج و به موسسات سرمایه گذاری تبدیل شدند. این موسسات موظف شدند تا فعالیت سرمایه گذاری خود را در قالب عقود اسلامی انجام دهند. بنابراین عقود اسلامی شکل جدید عرضه خدمات و وجوه در ایران گردید و بروز برخی اشکالات در زمینه عرضه وجوه – سرمایه گذاری توسط بانکها ناشی از عدم بکارگیری و استفاده صحیح ازعقود اسلامی می باشد. منظور از استفاده صحیح از عقود، ترکیب بهینه ای از آنها با توجه به سود و ریسک احتمالی هر یک از عقود توسط بانکها می باشد. رعایت این موضوع کارآئی بانکداری بدون ریا را در زمینه عرضه وجوه سرمایه گذاری تاثیر قرار می دهد. در هر سیستم اقتصادی پویا خصوصاً بانکها گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارآئی مطلوب روشهای اجرائی بوده و وصول تسهیلات اعطائی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده مکانیزم درست و صحیح بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و نهایتاً صرف منابع می باشد.
  لذا جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصل آنها بصورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی مؤسسه را در رابطه با صرف منابع و تحصیلات درآمد بالاتر خواهد برد. برخی اعتقاد دارند که گرفتن وثیقه می تواند به عنوان پوشش مطمئنی جهت اعطای تسهیلات باشد. شاید این نظر تا حدودی درست باشد اما باید در نظر داشت که گرفتن و ثائق و پشتوانه عموماً مبنای لازم و کافی جهت اعطای تسهیلات می توانند باشد و این امر فقط پوششی است برای جبران تغییرات احتمالی شرایط اقتصادی پس از اعطای تسهیلات، چرا که هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تملیک و ثائق و هزینه های متعلقه در مورد وصول مطالبات و فرصتهای از دست رفته برای سرمایه گذاری مجدد از محل اینگونه منابع آنچنان زیاد است که به هیچ عنوان پرداخت تستهیلات صرفاً برمبنای پشتوانه کافی نمی باشد.
  به همین دلیل با تلاش در راه حذف این خط فکری که تنها اخذ و ثائق می توانند حافظ منابع و مصالح بانک باشد و جایگزین ساختن فرهنگ بررسی صحیح و همه جانبه از جهات اقتصادی، مالی و فنی و مدیریتی و حقوقی قبل از اعطای تسهیلات و حاکم ساختنن اصل نظارت براجرای طرح که در واقع متضمن موفقیت کار تسهیلات و بازگشت سرمایه و سودمورد انتظار بانک و نهایتاً تحقق اهداف برنامه ریزی مدیریت برای صرف منابع، سعی در کاهش مطالبات معوق خواهند شد.1

 • 1-2- موضوع تحقیق
 • موضوع عبارتست از بررسی وضعیت مطالبات معوق در بانک سپه گیلان و پیشنهاد سیستم مدیریتی، بهینه در جلوگیری و کاهش آن.
  1-3- دلایل انتخاب موضوع:
  میزان مطالبات سررسید گذشته ( در بانک سپه اگر مدیون در سررسیدن تعیین شده در قرارداد نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننماید. ابتدا بدهی وی در سرفصل معینی به نام مطالبات سررسید گذشته انتقال داده می شود پس از پیگیری های لازم اگر باز هم نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننماید به سر فصل مطالبات معوق انتقال پیدا می کند ) و معوق بانک سپه در طول سالیان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و تخصیص منابع از طریق عقود اسلامی روز به روز افزایش یافته است از این رو یکی از مشکلات مهم در عدم کارآیی و اثربخشش عقود اسلامی و از اهم دلایل آن مطالبات معوق می باشد. با یک بررسی و تحقیق جامع می توان به این مسئله پی برد که طی سالیان گذشته که عقود اسلامی در حال اجرا بوده است به دلایل مختلف نتوانسته است آن اهداف و کارایی که در قوانین تئوری از آن انتظار می رفت داشته باشد.
  لذا محقق برآن شد تا با بررسی هر چند کوچک سعی نماید دلایل این عدم کارآیی که یکی از نتایج آن افزایش میزان مطالبات معوق می باشد را بیابد و راه حلهایی را نیز جهت جلوگیری از ایجاد و با کاهش آن ارائه کند. از نظر محقق دلایل این عدم کارآیی همانطور که در فرضیه ها سعی در اثبات آن دارد عدم آگاهی و اطلاعات کافی مجریان و دست اندرکاران اجرایی عقود و نیز عدم آگاهی متقاضیان آن می باشد. با فرض ثابت بودن شرایط محیطی که در این تحقیق به عنوان متغیرهای غیرقابل کنترل می باشد به نظر می آید که کارمندان و مجریان بخش اعتبارات هنوز به نفس بانکداری بدون ربا به مفهوم واقعی پی نبرده اند و نیز به همین دلیل متقاضیان و مشتریان بانکها و تسهیلات نیز هنوز حال و هوای همان بانکداری ربوی را دارند. پس می توان دلیل اصلی این ذهنیت را نداشتن ابزارهای تبلیغاتی بانکی و نیز با این دیدگاه که وقتی مجریان پرداخت عقود آگاهی کامل از تخصیص منابع ندارد چطور می توان به متقاضیان آگاهی لازم را دارد؟

  1-4- اهمیت موضوع :
  بحث مطالبات معوق مربوط به عقود اسلامی در بانکها سالهاست که مدیران و مجریان آن را آزار می دهد چرا که بالا بودن میزان مطالبات معوق در یک بانک و حتی یک شعبه نشانگر عدم بررسی و نظارت دقیق بر عقود و به عبارت دیگر عدم اجرای صحیح آن می باشد. از طرف دیگر با به وجودآمدن رقبای قوی تر در محیط، افرایش مطالبات می تواند یکی از نقاط ضعف مؤسسه به حساب بیاید زیرا همانطور که در مقدمه عنوان گردید سیرصعودی مطالبات معوق علاوه برافزایش هزینه های مؤسسه باعث از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری جدید و در پی آن پائین آمدن میزان سودآوری بانک خواهد شد لذا می بایست در جهت رفع این مشکل یا به عبارت بهتر این نقطه ضعف، چاره ای اندیشیده شود. از نظر سیاستگزاری بانکی نفس تخصیص منابع تنها بکارگیری منابع در دردسترس بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی به منظور افزایش تولید در جامعه می باشد چرا که سپاسگزاری های کلان جامعه افزایش تولید به منظور کاهش تورم می باشد. بنابراین اگر این مؤسسه بزرگ مالی در کشور بتواند قسمتی از وظایف کمک به تولید در کشور را بعهده بگیرد می توان امیدوار بود که دولت بتواند به قسمتی از اهداف خود از طریق سیستم بانکی برسد.

  1-5- بیان موضوع تحقیق و چگونگی شناخت آن
  ( طرح نظری تحقیق ):
  در رابطه با موضوع تحقیق که بررسی مطالبات معوق در بانک سپه می باشد شاید تاکنون تحقیق مهمی انجام نشده باشد و هنوز بانکها شناخت کافی از این مقوله نداشته باشند. به جزء یک سری تعاریف عملیاتی، به عنوان مثال اگر تسهیلاتی مانند مضاربه به مدت یک ماه از سررسید آن گذشته به عنوان دیونی تلقی می شود که می بایستی به سرفصلهای مربوطه منتقل گردد. اما موضوع مطالبات معوق در تحقیق حاضر انجام یکسری عملیات برداشت و انتقال سرفصلها نیست بلکه شناخت وضعیت موجود این مقوله و سیرروند آن در طول سالیان مورد تحقیق از آمارهای موجود و نیز انجام پیشنهاد اقدامات اصلاحی تا حد امکان در جهت جلوگیری از سیر صعودی آن و تلاش در جهت کاهش مطالبات موجود می باشد.
  پرواضح است وقتی که نمی توان از به وجود آمدن و روند یک واقعه یا پدیده جلوگیری کرد که لااقل می توان آن را به سوی اهداف خواسته شده هدایت نمود. پس محقق در پی آن است که بتواند با بیان دلایل ایجاد مشکلات در اجرای عقود اسلامی که یکی از پیامدهای آن بوجود آمدن مطالبات فوق می باشد و جهت وصول آن بانکها می بایستی هزینه های زیادی صرف کنند را بشناسند. شاید بدون یک تحقیق جامع و گسترده نتوان دلایل و علل ایجاد مطالبات را ذکر کرد. اما با نگرشی بر آمارهای موجود در بان سپه می توان شاهد رشد چشمگیر مطالبات در طول سالیان گذشته بود که احتمالاً دلایل زیر از مهمترین آنها می باشد:
  1. عدم آگاهی مجریان بانکها از عقود اسلامی
  2. عدم رعایت صحیح و درست قوانین مربوط به عقود اسلامی
  3. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و جغرافیایی در پرداخت تسهیلات
  4. عدم نظارت دقیق و موثر در نحوه استفاده از تسهیلات
  5. عدم انعطاف پذیری قوانین و آئین نامه های مربوطه
  منظور از انعطاف پذیری قوانین عقود اسلامی عبارتست از اینکه مجریان بانکها و عقود اسلامی دارای این قدرت و اختیار باشند که بتوانند پاسخگوی مشتریان و متقاضیان تسهیلات در زمینه های مختلف باشند. مثلاً اگر به یک متقاضی در رابطه با وضعیت کاری نتوان یکنوع عقد را پرداخت نمود، مجری باید بتواند از طریق دیگر پاسخگوی تقاضای متقاضی باشد.

  1-6- اهداف تحقیق :
  هر تحقیقی دارای اهدافی است که سعی دارد با تست فرضیه ها به آن اهداف برسد از اهداف مهم این تحقیق عبارتست از :
  1. تلاش در جهت اجرای صحیح عقود اسلامی از طریق تخصیص منابع بصورت بهینه به افراد و مؤسسات تولیدی و تعاونی و خدمات.
  2. ارائه راه حلهایی جهت کاهش مطالبات معوق از طریق اجرای صحیح عقود اسلامی .
  3. انجام عملیات تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی بمنظور راه اندازی و کمک به بخشهای تولیدی کشور.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مالی بررسی مطالبات معوق بانکها
  83 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
  62 صفحه - 27000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  80 صفحه - 45000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
  50 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  پروژه بررسی مطالبات معوق بانک سپه و راهکار های پیشنهادی
  80 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه بررسی مطالبات معوق بانک
  3 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007