موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

برنامه ریزی در مدیریت اسلامی

عنوان سفارش :
برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
 • تعریف هدف
 • نقش کلیدی اهداف الهی
 • آموزش اهداف الهی به مدیران
 • اهداف عملیاتی
 • لزوم تنوع در اهداف عملیاتی
 • راه های دستیابی به اهداف جدید عملیاتی
 • ویژگیهایی مطلوب در اهداف
 • پی‌نوشت‌ها
 • رنامه ریزی در مدیریت اسلامی
  در برنامه ریزی دو رکن اساسی وجود دارد که همه فعالیتهای برنامه ریزان بر محور آن دو رکن انجام می شود: رکن اول تعیین هدف یا اهداف و رکن دیگر پیش بینی فرایندی است که دستیابی به اهداف را ممکن می سازد که اکنون به توضیح و بحث درباره هر یک از آنها می پردازیم:
  1. اهداف
  شناخت هدف برای هر انسان عاقلی در امور شخصی و یا اجتماعی لازم و ضروری است و هر کس باید برای خود در زندگی هدف و یا اهدافی را ترسیم نماید و برای رسیدن به آنها تلاش نماید، خواه این هدف معنوی باشد یا مادی. اگر فردی در امور شخصی خود دچار بی هدفی باشد، در نهایت به انسانی بیهوده و بی ثمر تبدیل خواهد شد و اگر این بی هدفی را به کانون خانواده نیز راه داد، آن جا را هم به بطالت خواهد کشاند، هر چه دامنه بی هدفی گسترش یابد، نتیجه آن نیز به دنبال خواهد رفت. حال اگر مدیر یک مجموعه دچار این بیماری مزمن و خطرناک شد، سازمان تحت امر خویش را به بیچارگی و سردرگمی کشانده، از مجموعه نیروها و تشکیلات، معجونی تحویل خواهد داد که نه تنها گره ای از مشکلات کشور و یا ملت نمی گشاید، بلکه همانند غده ای مهلک بر پیکره ی جامعه تحمیل خواهند شد. مدیرانی که دارای این خصلت و روحیه باشند، هرگز افراد موفقی نبوده، در دنیای مدیریت راه به جایی نخواهند برد. آنان فقط برای مدتی می توانند متصدی پستی شوند و ایام را سپری کنند.
  نتیجه آن که باید اهداف را دقیقاً شناخت و جهت رسیدن به آنها همه ی نیروها و امکانات را بسیج و با اهتمام کامل برای دستیابی به مقصود تلاش کرد.

  تعریف هدف

  به طور کلی هدف عبارت است از نقطه ای که کوششها معطوف رسیدن به آن است. (1) مدیران ما باید دقیقاً بدانند در چهارچوب وظایف خود چه نقطه و یا نقاطی را تعقیب می نمایند تا بتوانند به فعالیتهای سازمان به نحو صحیحی جهت دهند.
  اساسی ترین اهدافی که مدیران مؤمن و لایق باید در نظام اسلامی تعقیب کنند به دو بخش عمده تقسیم می گردند:

   الف) اهداف الهی؛
   ب) اهداف سازمانی.

  الف) اهداف الهی
  مقصود از اهداف الهی، اهداف ارزشمندی است که زحمات طاقت فرسای پیامبران، تحمل دردها و سختیهای امامان معصوم (علیه السلام)، جانبازیهای شهیدان تاریخ بشریت و رنجها و مشقتهای انسانهای پارسا برای احیای آنها بوده است.در مدیریت اسلامی، رعایت اهداف الهی از اهم وظایف مدیران می باشد. اگر ما بخواهیم حکومت را با قید اسلامی آن بر کرسی کرامت اجرا بنشانیم، باید مدیران ما با حساسیت، این قید را در تمام برنامه ها و کارهای خود جریان دهند.
  مهمترین اهداف مورد بحث، با توجه به آنچه از قرآن استفاده می شود، به قرار ذیل می باشد:
  1) هدایت انسانها به پرستش خداوند یکتا
  قرآن مجید راهنمایی انسانها را به پرستش خداوند از اهم وظایف پیامبران الهی شمرده، می فرماید:
  ولقد بعثنا فی کل امة رسولاً أن اعبدوالله و اجتنبوا الطاغوت؛ (2)
  ما در هر امتی رسولی فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.
  در نظام اسلامی بر کلیه ی مدیران لازم است که مسأله سیر جامعه به سوی پرستش خداوند را از اهم اهداف در مجموعه تحت مدیریت خویش بدانند و با ایمانی راسخ همه افراد را به این جهت سوق دهند و با هر ضابطه و یا حرکتی که به امر پرستش انسانها لطمه وارد می کند و یا آنان را نسبت به پرستش خداوند بی اعتنا می سازد، مبارزه و از تصویب چنین ضوابطی جلوگیری کنند.

  2) دوری از طاغوتها
  یکی دیگر از اهداف پیامبران خدا بر حذر داشتن مردم از طاغوت بوده است. این هدف امروزه در نظام جمهوری اسلامی در قالب شعار مقدس «نه شرقی، نه غربی» مطرح می باشد و مدیران جامعه اسلامی در جهت عملی شدن آن باید تلاش کنند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آن که همه ی مسؤولان و همه ی مدیران در کلیه مجموعه ها و سازمانها، اعم از اداری، صنعتی، فرهنگی و... خط مشی سازمانی خود را چنان ترسیم کنند که هیچ گونه گرایشی به طاغوتها و ستمگران ایجاد نشود و اموری که انسانها را از پرستش خدا باز می دارد و به غیر خدا جذب می کند، با دقت نظر شناسایی و با قاطعیت طرد گردد.

  3. تعلیم کتاب و حکمت
  یکی دیگر از اهداف اساسی پیامبران، تعلیم کتاب و حکمت می باشد، زیرا بسیاری از انحرافات فکری و اخلاقی انسانها به جهت نادانی و جهل آنان است. آگاهی و رشد علمی مردم، زمینه پرستش خردمندانه خداوند را به وجود آورده، ثبات قدم آنان را در «صراط مستقیم» تضمین می کند.
  قرآن مجید می فرماید:
  هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة؛ (3)
  اوست [خداوند] که در میان جمعیت درس ناخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد.حاکمان و مدیران نظام اسلامی باید بکوشند تا روز به روز بر آگاهیهای مردم بیفزاید و بدین وسیله زمینه ی رشد و تزکیه ی آنان را فراهم سازند، زیرا حاکم اگر بخواهد براساس معارف دینی حرکت کند باید به جای ایجاد خفقان و اطاعت محض و کورکورانه با رشد اندیشه ها، مردم را به صلاح و دوری از تباهی فرا خواند.در این زمینه اگر نگاهی گذرا به حکومتهای جهان بیفکنیم، به روشنی می بینیم که این حکومتها با در دست داشتن امکانات بی حد و حصر تبلیغاتی و با نغمه های گوناگون و صداهای فریبنده، انسانها را گیج و منگ می کنند و با تمام توان بر جهل و نادانی آنان در شناخت حق از باطل پای می فشارند، زیرا آنان از حقیقت گزیران و بقای خود را در گمراهی انسانها می جویند. اما پیامبران در طول تاریخ، همیشه کوشیده اند که امتهای خودشان را دانا و خردمند پرورش داده، بدین وسیله آنان را در پیمودن راه حق ثابت و استوار نمایند.

  4) تزکیه

  یکی دیگر از اهداف پیامبران، تزکیه مردم از خطاها و آلودگیهای اخلاقی و رفتاری و گفتاری بوده است، تا آن جا که زشتیها و پلیدیهایی که انسان را به لجنزار فساد و تباهی می کشانده، از اطرافش دور ساخته، او را آماده سیر به سوی خدای بزرگ می کرده اند.در این زمینه همان دومین آیه از سوره جمعه مورد استناد می باشد. (4) آیه مذکور متذکر می شود که پیامبران مبعوث شده و آیات خداوند را بر مردم تلاوت می نمایند. سپس می فرماید: «ویزکیهم» و آنان را تزکیه می نموده اند.

  5) قیام به قسط

  اجرای قسط و عدالت در بین انسانها، یکی از اهداف والای پیامبران خدا بوده است.
  قرآن مجید می فرماید:
  لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ (5)
  ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. عدل در جامعه باید به وسیله مدیران و مسؤولان دنبال و اجرا شود و با تلاش بی وقفه و پیگیر آنان در جامعه تحقق یابد. هر فرد مسؤول و مدیری، در مورد اجرای عدالت باید خود را متعهد بداند، نه آن که با توجیه های خودپسندانه و خلق الساعه این معیار بنیادی را دستخوش هوسهای خود قرار دهد. قسط و عدل هدفی است الهی که مدیریت و ریاست در جهت آن دارای ارزش می شود و منهای آن از سخیفترین چیزها بی بهانه تر است.
  در این مورد توجه شما را به روایتی از «عبدالله بن عباس» جلب می نمایم؛ او می گوید:در منرل «ذی قار» (6) بر امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد شدم، در حالی که حضرت مشغول وصله زدن کفش خود بود. آن حضرت به من فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ من گفتم این کفش قیمتی ندارد. آن گاه امام (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند این کفش بی ارزش را بیشتر از حکومت بر شماها دوست دارم، مگر آن که حقی را به پا دارم و یا باطلی را دفع کنم. (7)در روایت حضرت علی (علیه السلام) با صراحت می فرماید: حاکمیت بر شما در صورتی که زمینه ای برای برپا داشتن حق و مبارزه با باطل باشد، ارزش دارد، و الا کفش وصله ای و بی ارزش، دوست داشتنی تر خواهد بود.خلاصه اگر هدف از اشتغال پست و یا موقعیتی غیر از اقامه حق و دفع باطل باشد، در زمره بی بهاترین چیزها خواهد بود. گرچه در این مورد، روایات بسیاری است که برای مدیران ما قابل توجه می باشد، ولی از باب نمونه یک روایت دیگر نقل می شود؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید:
  سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امة لایوخذ للظعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع؛ (8)من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بارها شنیدم که می فرمود: هرگز پاک و آراسته نگردد امتی که حق افراد ضعیف در آن جامعه از قدرتمندان بدون ترس و لکنت زبان گرفته نشود.
  این جمله ای است که به دلیل اهمیت زیاد آن، بارها از زبان رسول خدا شنیده می شود. در این جا باید گفت: ایجاد زمینه برای به وجود آمدن یک چنین حالتی برعهده مدیران و مسؤولان جامعه می باشد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، برنامه ریزی قلمرو (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت هزینه پروژه، برنامه ریزی منبع (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت کیفیت پروژه، برنامه ریزی کیفیت (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، برنامه ریزی ارتباطات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی مدیریت ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت ریسک پروژه، برنامه ریزی پاسخ ریسک (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تدارکات (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه، برنامه ریزی تقاضا (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 9000 تومان
  برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
  13 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
  6 صفحه - 1000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 7500 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
  18 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
  16 صفحه - 6000 تومان
  مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
  13 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 12000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
  29 صفحه - 10500 تومان
  اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 6000 تومان
  برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
  15 صفحه - 6000 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 30000 تومان
  اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شهر و برنامه ریزی شهری
  58 صفحه - 15000 تومان
  فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
  23 صفحه - 7500 تومان
  مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  10 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی راهبردی
  17 صفحه - 6000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  انواع برنامه ریزی در توسعه
  43 صفحه - 18000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 75000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
  91 صفحه - 36000 تومان
  مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
  14 صفحه - 6000 تومان
  اصول برنامه ریزی درسی
  12 صفحه - 6000 تومان
  وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
  11 صفحه - 1500 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 1500 تومان
  روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
  67 صفحه - 24000 تومان
  عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
  36 صفحه - 9000 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
  24 صفحه - 7500 تومان
  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
  48 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
  46 صفحه - 30000 تومان
  نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
  20 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه عوامل اثرگذار بر MRP
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رسمیت برنامه ریزی استراتژیک (J. Richard Falshaw, Keith W.Glaister, Ekrem Tatoglu) (ریچارد و کید و گلایستر و تاتوگلو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش ها در زمینه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Omer Dincer, Ekrem Tatoglu and Keith W. Glaister) (امر دینسر و تاتوگلو و کید و گلایستر)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک (Said Elbanna) (ساید الباننا)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت (Donald Getz, Tage Petersen) (دونالد گتز و تاگ پترسن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه (Moses Waithanji Ngware & David Kuria Wamukuru) (موسس وایدانجی نگوار و داوید کوریا واموکورو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - طرح ریزی برنامه ریزی آموزشی
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) ( گوا - گوانگ لی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
  90 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
  117 صفحه - 45000 تومان
  آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
  31 صفحه - 18000 تومان
  آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا
  13 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار برنامه مدیریت کتابخانه بزبان ویژوال استودیو 2010 و بانک اطلاعاتی
  33 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توسعه برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، کنترل برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
  24 صفحه - 7500 تومان
  برنامه ریزی در مدیریت اسلامی
  12 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 69000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007