موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه

عنوان سفارش :
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
تعداد صفحه :
115
قیمت :
54000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامهبررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
 • فصل اول: كليات تحقيق
  1. 1-1-مقدمه

  يكي از بلاهاي خانمان سوز :كه آفتي بر پيكر جوامع بشري است، مسئله مواد مخدر و اعتياد به اين گونه مواد مي باشد كه قدرت تفكر، خلاقيت، توان، كوشش و سازندگي را از انسانها گرفته و بنيان خانواده و اعتقاد و باورهاي ديني آنها را در معرض نابودي و از هم پاشيدگي قرار داده است و متأسفانه روزبروز در حال گسترش است. كمترين كشوري است كه مهمترين و يا يكي از عمده مشكلاتش، مسأله مواد مخدر و اعتياد نباشد و هرساله مبالغ هنگفتي، صرف مبارزه با آن نگردد. صاحينظران معتقدند كه حل اين معضل نيازمند مبارزه اي مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامي، انتظاميو سياسي تاتلاش هاي اقتصادي و فرهنگي مي باشد و بويژه پرداختن به فعاليت هاي پژوهشي دراين مقوله مي باشد.
  مسأله مصرف سوءمواد مخدر و اعتياد در كشور ما با آن كه به عنوان عادتي غير اجتماعي و نا مقبول تلقي شده است، اما با اين وجود اين عدم مقبوليت طبقات مختلف اجتماع با اين مسأله به صورت جدي درگير مي باشند و افراد زيادي،‌مخصوصاً در سنين نوجواني تا ميان سالي مواد مخدر مصرف مي كنند و به آن وابسته مي باشند. طبق آمار تقريبي خوش بينانه تعداد معتادان به مواد مخدر در كشورهاي حدود دو ميليون نفر تخمين زده مي شود. چنانچه دايره ارتباطي هر فرد معتاد را فقط به چهار نفر محدود نماييم، قريب به هشت ميليون نفر از مردم مستقيم يا غير مستقيم با مسأله اعتياد در تماس و يادرگير مي باشند. به همين جهت سعي همه خير انديشان كشور در اين است تا وفاق و يكدلي واقعي در امر مبارزه با اين بلاياي خانان سوز بدست آيد. مشاهده جوانان وحتي نوجوانان معتاد به مواد مخدر، به ويژه مواد محرك در سطح جامعه، مارا به مطالعاتي وا مي دارد تا ضمن بررسي دلايل اعتياد و ميزان مصرف آنان، از قرباني شدن افراد بيشتري در جامعه جلوگيري شود.

 • 2-1-بيان مسأله
 • مسأله اعتياد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعي است كه در بيشتر كشورها به صورت مشكل عمده اي براي دولت ها جلوه مي كند. جامعه شناسان، روان شناسان، پزشكان و ديگر كارشناسان و سازمان هاي مختلف براي پيشگيري و مبارزه با اعتياد طرح ها و برنامه هاي مختلفي را به مورد اجرا مي گذارند تا سلامت افراد و بهداشت عمومي جامعه را حفظ كند و از هدر رفتن نيروهاي انساني جلوگيري نمايد. كارشناسان دوران بلوغ و ابتداي جواني را آسيب پذيرترين دوره براي گرايش فرد به اعتياد مي داند زيرا افراد در اين سنين با بحراني به نام هويت مواجه شده و در پي ايجاد تصويري ثابت از خود مي باشند. اگر ما اين دوران حساس ترين مرحله از زندگي بدانيم و توجه و عنايت بيشتري در خصوص مبارزه و پيشگيري از اعتياد اين نسل‌معطوف بداريم،‌اصلي ترين اقشار جاعه را تحت حمايت فرد براي مبارزه با اعتياد درآورده ايم،‌چراكه در اين دوره نوع ارتباطات آنها و پايگاه خانوادگي و فرهنگيشان سهم بسزايي در مقاومت افراد در گرايش به اعتياد و آلوده شدن به اين هنجار دارد.
  بسياري از معتاران، همان نوجوانان ديروزند كه براثر برخوردهاي ناسالم و ناخوشايند از راه اعتياد خود را به دست بي خبري سپرده اند. بنابراين اولين گام در راه مبارزه با اعتياد جوانان و نوجوانان،‌دادن اطلاعات و آگاهي هاي درست و واقعي در اين خصوص به اين گروه سني مي باشد. همه انديشمندان و علماي بزرگ جامعه بر اين باورند كه براي زندگي سالم و پرورش نسلي جوان در مسير دين و شكوفايي استعدادهاي بالفطره به جامعه اي سالم نياز است و وجود انحراف در جامعه حكايت از بيماري آن جامعه دارد و در جامعه بيمار زندگي سالم بسي دشوار است. بدين سان ضرورت عقلي ايجاب مي كند كه در رابطه با ريشه كن كردن انحراف تدابيري انديشيده شود. توجه به آمار مبتلايان به مواد مخدر نيز امري ضروري است چرا كه آمار رسمي سازمان بهزيستي كه اكثريت آنان متأهل و شروع به استعمال مواد مخدر را در نوجواني و جواني آغاز كرده اند، شناخت هرچه بيشترو بهتر عوامل و گرايش به واد مخدر براي مسئولان و كساني كه به نحوي در امر تعليم و تربيت دست اندركار مي باشند. براي برنامه ريزاني كه قلبشان براي پرورش نسلي سالم مي تپد بسيار پر اهميت و لازم است تا براي جلوگيري از گسترش آن اقدامات لازم را مبذول دارند.
  در اين تحقيق سعي شده است تا با پاسخگويي به مسائل ذيل، گوشه اي ازابهامات برداشته شده باشد تا شايد در جهت كنترل ميأله اعتياد به مواد مخدر در شهرستان رشت مؤثرافتد.

   1- آيا عوامل خانوادگي نظير اعتياد خانواده، نزاع والدين ،‌وجود خانواده تك سرپرست مي توانددر گرايش به مواد مخدر مؤثر باشد؟
   2- آيا عوامل اقتصادي نظير درآمد خانواده، مشاغل سنگين مي تواند در گرايش به اين مواد مخدر مؤثر باشد؟
   3- آيا عوامل مذهبي نظير بي ايماني،‌عدم تعلقات مذهبي مي تواند در گرايش به مواد مخدر مؤثر باشد؟
   4- آيا عوامل اجتماعي نظير روابط همسالان و بيكاري مي تواند در گرايش به مواد مخدر مؤثر باشد؟

 • 3-1-اهميت موضوع
 • گسترش اعتياد به مواد مخدر و قاچاق غير قانوني اين مواد در دو قرن اخير،‌منجر به پديد آمدن بحراني جهاني شده است. امروزه كمتر كشوري را مي توان يافت كه از شيوع اعتيادات و خطرات آن مصون باشد. بدين سبب، تمام كشورهاي جهان مبارزه با مواد مخدر را از مهم ترين برنامه هاي اجتماعي خود قرار داده اند. اشاعه و ترويج مواد مخدر و اعتياد افراد به مواد مخدر از دو جنبه مورد نظر بوده است: اول اينكه استعمار ملتها از معتاد كردن جوانان كشورهاي تحت سلطه به مواد مخدراستفاده كرده اند. دومين عامل، سودآور بودن تجارت آن در سطح جهان است. اين سودآوري آسان سبب شده است كه گروه هاي مافيايي سازمان دهي شده ، بدين منظور تشكيل شده و به حمل و انتقال اين مواد در سطح جهان مشغول گردند و با برنامه هاي مختلف در معتاد كردن افراد همت گمارند.
  به رغم مبارزه بي امان جهاني با اين پديدهو اهتمام خاص نظام اسلامي به ريشه كن ساختن آن و اهداي خون هاي زيادي در اين راه، متأسفانه هنوز در مقام عمل ،‌اينمواد در هر نقطه ايران به راحتي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. باتوجه به مطالب ذكر شده در خصوص مبارزه با پديده اعتياد و عدم موفقيت چشم گيردر كنترلورودو توزيع اين مواد، توجه جدي به مصرف كندگان و افراد در معرض خطر ، ضرورت بيشتري پيدا مي كند. زيرا اگر بتوان افراد جامعه را به گونه اي تربيت كرد كه به طرف مواد مخدر كشيده نشوند،‌زمينه توزيع آن نيز به سبب عدم وسود دهي از بين خواهد رفت.
  نظر به اينكه تا چند سال آينده نيمي از جمعيت ها را جوانان تشكيل خواهند داد، لازم است قبل از حادتر شدن مسأله اعتياد جوانان ، چاره اي انديشيده شود كه بر اساس آن بتوان براي جوانان مصونيتي نسبي در برابر اعتياد به مواد مخدر ايجاد كرد.

 • 4-1-اهداف تحقيق
 • در اين تحقيق دو نوع هدف دنبال مي شود: الف)هدف كلي، ب)هدف جزئي
  اهداف كلي
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان رشت است.
  اهداف جزئي:
  براي دستيابي به هدف كلي فوق ضروري است اهداف جزئي زير بررسي شوند:
  1- بررسي تأثير بيكاري و رابطه آن با اعتياد
  2- بررسي تأثير اعتياد والدين و رابطه آن با اعتياد
  3- بررسي تأثير درآمد خانواده و رابطه آن با اعتياد
  4- بررسي تأثير اعتقادات مذهبي و رابطه آن با اعتياد
  5- بررسي تأثير روابط همسالان و رابطه آن با اعتياد
  6- بررسي تأثير مشاغل سنگين و رابطه آن با اعتياد
  7- بررسي تأثير نزاع (برخورد )والدين و رابطه آن با اعتياد
  8- بررسي تأثير وجود خانواده تك سرپرست و رابطه آن با اعتياد

 • فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
 • 1-2-پيشينه تحقيق:
  -به گزارش خبرگذاري موج، بر اساس پژوهش صورت گرفته توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي كه به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور انجام شد ،‌نرخ شيوع مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در جمعيت 15 تا 64 سال ، دو و شصت و پنج صدم است. جنسيت 91 درصد مصرف كنندگان مرد و 9 درصد زن مي باشد. جمعيت نمونه تحقيق ،‌مهمترين مواد مصرفي را به ترتيب الويت :‌ترياك و مشتقات آن، شيشه، كراك (افغاني) ،‌هروئين، حشيش و اكستازي ذكر شده. ضمن آنكه 84 درصد مصرف كنندگان مواد نيز سابقه مصرف دخانيات رااعلام كرده و عمده ترين روش مصرف مواد در مصرف كنندگان نيز تدخين و خوردن ايفتر و تزريق بوده است. حدود 45 درصد مصرف كندگان زير 29 سال و حدود 30 درصد بين 30 تا 39 سال سنداشته كه اين موضوعنشان از توطئه استكبار جهاني به منظور نشانه روي و ضربه پذير كردن نسل نوجوانو جوان جامعه از طريق ابزار تهديد بزم يعني ترويج مواد مخدر و روانگردان ها دارد. دليل اساسي در شروع مواد در جمعيت نمونه ، به ترتيب اولويت : كسب لذت، كنجكاوي، تفريح، رفع مشكلات روحي، در دسترس بودن مواد و فشار دوستان است.
  ميانگين سن آغاز مصرف 21 سال بوده و ضمن آنكه 53 درصد از جمعيتنمونه داراي شغل بودند. 64درصد مصرف كندگان تحصيلات زير ديپلم داشتند و 63 درصد متأهل بودند و نيز آنها اولين امكان شروع مصرف را به ترتيب اولويت: منزل دوستان، منزل خود، اماكن مخروبه، پارك، كوچه و خيابان مطرح كردند كه بر اين اساس ضرورت دارد والدين نسبت به نظارت بر تردد فرزندان و نحوه ارتباط آنان با دوستان و مديريت اوقات فراغت فرزندان مداخلات جدي تر داشته باشند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  کارشناسی علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان پروژه
  150 صفحه - 36000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 45000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  81 صفحه - 75000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
  59 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 12000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اجرایی و آموزشی همراه با جامعه آماری پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  103 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
  28 صفحه - 15000 تومان
  شناخت انحرافات - علل و عوامل موثر در بروز رفتارهای انحر
  110 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
  113 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
  81 صفحه - 66000 تومان
  پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
  4 صفحه - 1000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی مقايسه معيارهاي همسرگزيني بين جوانان مسيحي و مسلمان
  77 صفحه - 60000 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
  106 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
  211 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
  150 صفحه - 75000 تومان
  پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  38 صفحه - 30000 تومان
  عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
  40 صفحه - 30000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 54000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی تأثیرات طلاق در رفتار و افت تحصیلی نوجوانان همراه با جامعه آماری و نمودار
  133 صفحه - 57000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  افزايش يا كاهش بررسي علل داراييها در شركت دارويي سبحان
  10 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
  57 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
  76 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
  94 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
  130 صفحه - 54000 تومان
  پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
  39 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کشاورزی و علوم باغی بررسي گياه گل گاو زبان وچاي از نظر خصوصيات دارويي
  45 صفحه - 27000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
  75 صفحه - 36000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
  80 صفحه - 45000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
  100 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
  27 صفحه - 24000 تومان
  پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
  51 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی
  22 صفحه - 66000 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی (Alexandros – stamatios G.Antoniou,Marylin J,Davidson, Cary L.cooper) (الکسندروس - استماتیوس و آنتونیو و ماریلین و دویدسون و کاری . کوپر)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
  80 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
  75 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  علل و عوامل روانی و اجتماعی نقد گریزی برخی از فراد یا گروهها
  8 صفحه - 1500 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تاثیر عوامل فنی - اجتماعی بر تسهیم دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
  3 صفحه - 1500 تومان
  گیاه - جامعه گیاهان - عوامل پوشش گیاهان و ...
  29 صفحه - 7500 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
  34 صفحه - 165000 تومان
  عوامل اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی
  19 صفحه - 7500 تومان
  راهكاري مؤثر در توسعه فرهنگ روحيه ورزشكاری در جامعه صنعتي
  39 صفحه - 15000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  تعيين ميزان تأثير خانواده مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه
  46 صفحه - 21000 تومان
  قرص های اکستازی و دلايل اعتياد جوانان به آن پاورپوینت
  40 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
  160 صفحه - 75000 تومان
  کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده
  20 صفحه - 120000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
  66 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 18000 تومان
  نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
  59 صفحه - 24000 تومان
  پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه علوم اجتماعی با عنوان خشونت خانگی علیه کودکان
  62 صفحه - 27000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
  70 صفحه - 45000 تومان
  پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
  100 صفحه - 54000 تومان
  \پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
  60 صفحه - 45000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
  70 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
  80 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
  118 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
  68 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
  115 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
  115 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
  60 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
  80 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
  113 صفحه - 48000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
  68 صفحه - 45000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
  89 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
  98 صفحه - 75000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان دانشگاه
  98 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
  160 صفحه - 75000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 24000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی
  35 صفحه - 120000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 18000 تومان
  بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
  20 صفحه - 7500 تومان
  جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
  13 صفحه - 6000 تومان
  اثرات شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی
  19 صفحه - 1000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
  25 صفحه - 135000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 9000 تومان
  کنترل کیفیت آماری شرکت آب بند بابل به همراه نمودار ها و محاسبات
  55 صفحه - 36000 تومان
  پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
  116 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
  161 صفحه - 90000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
  مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
  48 صفحه - 21000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
  7 صفحه - 9000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
  89 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 60000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  102 صفحه - 60000 تومان
  پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  93 صفحه - 60000 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
  52 صفحه - 75000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007