موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اینترنت پر سرعت

عنوان سفارش :
اینترنت پر سرعت
تعداد صفحه :
27
قیمت :
7500 تومان
اینترنت پر سرعت
 • مقدمه
  1. تکنیک های ارتباط

  تکنیک های ارتباط همواره در حال تغییر برای ایجاد ارتباط سریع تر در فواصل دور تر میباشد امروزه ممکن است استفاده مشابه از یک سیستم طی 100 سال زمانی طولانی به نظر برسد ولی به هر حال سیستم های پیشین برخی صدها و حتی هزاران سال مورد استفاده واقع می شدند.امروزه ما با یک کاهش پایدار سیکل زمانی از نیازها مواجه هستیم که نیاز به یک شبکه را نیازی متفاوت می سازد. این بدان معنی نیست که تکنیک های ارتباطی قدیمی به سادگی محوخواهد شد مردم همچنان حرف میزنند می نویسند تلگراف می زنند و از سرویس گفتگوی تلفنی "رایج" بهر می گیرند(تشابه در مورد حمایت از زیر ساخت آن گونه سرویس ها صادق است اصلا اقتصادی و یا حتی سیاسی و اجتماعی نیست که تمام سیم کشی های قدیمی با سیم کشی جدید که روش بهتری هستند جایگزین شوند و تمامی تجهیزات تعویض گردند.ببنابراین تکنولوژی جدید باید با مدل های قدیمی همزیستی داشته باشد و تنها باید زیر ساخت های موجود را برای حمایت از تکنولوژی جدید توانا سازیم به همین علت است که ما ADSL و XDSL را بررسی کنیم.مهندسی شبکه های سوییچ موجود به گونه ای بوده که تنها برای استفاده مدار ارتباطات کلامی مناسب بوده است گسترش این شبکه با ماشین های Fax به عنوان وسیله ای برای ارسال داده های تصویری تغییرعمده ای در خصوصیات آن ایجاد نکرد استفاده از مودم های تغییراتی را با توجه به تغییر در میانگین مدت مکالمات ایجاد نمود و ایجاد سیستم های BBS برای در صد کمی از مردم و امکان ارسال پیام تغییرات اساسی در این سیستم به وجود نیامد.
  نمایش پتانسیل ها خطر بزرگی بود شبکه های سوییچ موجود را به شدت تضعیف می کرد سرعت و قابلیت های چند گانه مکانیزم هایی نظیر اینترنت را دچار محدودیت می نمود مودم های با سرعت 1600 بیت برثانیه زمان زیادی را برای انتقال اطلاعات نیاز داشتند و باعت میشوند حمل و نقل فیزیکی از طریق شرکت های بابری راه منطقی تری به نظر میرسد و همچنان ادامه می یابد با رسیدن به سرعت 38600 بیت بر ثانیه توزیع الکتریکی به نظر علمی و اختصادی می آمد و این به معنی کنار نهاده شدن مشخصات ترافیکی خاص برای توزیع در این گونه شبکه ها بود مودم های 56k و شبکه های دیجیتال سرویس های گسترده isdn باعث ایجاد تغییر وضعیت های بیش از بیش شده اند اما نتیجه حاصل شبکه های مخابراتی ضعیف شده و رایج شدن اشغالی خطوط بود.تردیدهایی در مورد چگونگی استفاده از این ساختها بدون ایجاد مشگلات بزرگ یا جایگزینی سخت و هزینه بر انها وجود آمده که راه حل استفاده قسمت هایی که برای تعویض با مشکل جدی مواجه بودند و قسمت های دیگرتعویض شدند adslکوشید که با کاربردی کردن سیم کشی های موجود میان خانه ها یا دفاتر و شبکه های سوییچ و اجتناب از برقراری مکالمات این امور تحقیق بخشد. بنابراین اولین گزینه از سیم های دورشته ای موجود میباشد.مهندسیاین خطوط شامل سیم ها و همه تجهیزات مرتبط به آن می شود به گونه ای بوده است که از ارسال مکالمات با کیفیت بالا حمایت می کردند .برخی از این مشخصات مستقیما بر روی حمل انواع دیگر داده توسط آنها تاثیر گذارند. معماری IDSN با عمق بیشتری همانند سازمان های استاندارد موجود و روش های ارسال خطوط مشترکین دیجیتال XDSL مورد بحث قرار می گیرند.
  از زمانی که ADSL به آزمایشگاهای راه یافترفتار گونه های متفاوت ADSL می بایست برای دوره های مورد آزمایش قرار می گرفت تا به حیلت واقعی برای زیر ساخت آن است می یافتند.این آزمایشات ایجاد تجهیزات را برای کابران شبکه ممکن می ساخت.ناپدید شدن تجهیزات بعد از گسترش آن غیره منتظره است و این امر باعث جانبی ماندن تجهیزات چرخه های موفقیت بعد از گسترش آن غیره منتظره است و این امر باعث جانبی ماندن تجهیزات چرژخه های موفقیت موافق با گسترش جهانی برای ما خواهد شد.
  آنها حیات خود ادامه برای مدت زمانی که وجود دارند و به عنوان تجهیزات جدید از حالت تجربیات ازمایش هر روزه تبدیل می شوند.ایجاد پروتکل های فیزیکی جدید برای سیم کشی موجود تنها یک گام در راه عملی ساختن سرویس جدید می باشد (تجهیزاتی باید فراهم شوند که پروتکل را در دو انتهای سیم حمایت کنند.این بدان معناست که نرم افزار و سخت افزار می بایست به گونه ای ایجاد شوند که با هم کار کنند.همچنین با استفاده از ADSL از شبکه اجتناب شده است یعنی توانایی برقراری ارتباط باشخص دیگر همچنان پا بر جاست و نهایتا کاربر باید توانایی استفاده و دسترسی به داده ها را به صورت عملی داشته باشد. حالت ارسال آسنکرون(ATM) که یکی از گونه های ISDN باند گسترده است و سویچهای تقویت سلولی در آینده بحث خواهیم کرد. سلولها واحدهای کوچکی داده اند که می تواند به حالتهای گیانهSیکتا تغییر وضعیت دهند. ATM به این سلولها اجازه می دهند که به عنوان رشته ای از داده به کار رند. به عنوان بخشی از آن یک رشته از سیگنال های کنترل تعریف شده اند که کار هدایت سلولها تقویتی شبکه را برای ایجاد ارتباطات لحظه ای یا نیمه طولانی به عهده گیرند و در پایان پیشنهاداتی در زمینه چگونگی به کار گیری SNAGبا توجه بهATMدر ADSLصورت می گیرد.
  انتظار داریم ساختارهای تقویتی که مشابه به ATMهستند در حالت کلی بزرگتر از سلول ها باشند (این ساخت ها به گونه اند که از نگاه بالاتر کم اهمیت به نظر می رسند ولی باعث افزایش در اندازه و تعداد بافرهای مورد نیاز در مسیریابی می شوند. پروتکل های کنترل ارسال(TCP) و پروتکل های اینترنت(IP) و پروتکل های زیر بنایی برای کنترل شبکه اند که به وسیله اینترنت مورد استفاده زاقع می شوند. به همان نحویی که اینترنت یکی از فاکتورهای اجرایی قوی برای ارتقای میزان سرعت ارتباطات است. به همان خوبی که اینترنت یکی از فاکتورهای اجرای قوی برای ارتقای میزان سرعن ارتباطات است. TCP/IPنیز به عنوان بخشی اساسی از هر نوع معماری ممکن احساس خواهد شد.
  با تمامش زمینه های فوق هم اکنون یک سیستم ADSL راه اندازی شده است. تجهزات داده ها را با سرعتی بالغ بر8000000 بیت بر ثانیه به کار می گیرند.
  ولی این ارسال به پروسسورها Sپردازشگرها و تجهیزات چگونه باشد که استفاده مناسبی از آن صورت پذیرد؟ پورت های ممکن برای ارسال داده شامل روشهای قدیمی چون ایترنت و روش های جدیدتر چون USB یا روش های پروتکل ویژه مثل ATM-25 و پتانسیل های چون طراحی مجدد مادربوردها برای کامچیوتذهایی با اهداف عمومی که امکان اتصال مستقیم به ADSL را فراهم می آورد می باشند.

  ارتباطات آنالوگ و دیجیتال

  ارتباط فرآیند دریافت و ارسال اطلاعات است. در دنیای بدون کامپیوتر فرآیندی برای شکل دادن به اطلاعات است به نحوی که برای دیگران قابل درک باشد. این فرآیند ممکن است از طریق صدا سیگنالهای صوتیS طبل زدن و موزک و هشدارهای صوتی و.... نوشتن و زبان و موسیقی و زبان بدن و چراغ های چشمک زن علائمی توسط دود یا چیزهای دیگر صورت پذیرد. حتی اگر این علائم تنها برای یک نفر قابل درک باشد نوعی ارتباط خواهیم داشت. صدا و یا سیگنالهای صوتی برای کسانی که توانای درک معانی از آن ندارند یا مشکلات فیزیکی در زمینه دریافت این نوع سیگنالها را دارند غیر قابل استفاده است. دردنیای کامپیوتر موقعیت های مشابهی وجود دارد. فرآیند برقراری ارتباط به زیر فعالیتهای نظیر ارسال و دریافت خرد می شود. همانند دنیای عادی از کامپیوتر هر دو سوی ارتباط یاید امکانات فیزیکی مشابه ای رای استفاده برخوردار باشند. این امکانات فیزیکی توانایی به کارگیری این اطلاعات به نحوی است که برای هر دو طرف قابل استفاده باشد. در اینجا با موقعیتی رورو هستیم که دو طرف برای برقراری ارتباط یاید بتوانند از لحاظ فیزیکی و کد گذاری با یکدیگر هماهنگ شوند. قسمت فیزیکی به تجهیزات و کدهای ارتباطی به نحوه به کارگیری این تجهیزات برای ایجاد سیگنالهای قابل فهم مربوط می شود. قسمت سوم پروتکل هایی است که نحوه فهم سیگنال های استفاده شده را مشخص می کند. یک ارتباط آنالوگ دردنیای بدون کامپیوتر با یک گفتگو می تواند به وجود آید. امواج صوتی مبانی Sزیر بنایی امکانات فیزیکی هستند.کدها براساس نحوه تغییر این امواج ساخته می شوند و ممکن ات درجه بلندی صدا و توان صدا و چیزهای دیگر باشد. پروتکل ممکن است یک زبان مثلا انگلیسی باشد.
  در دنیای بدون کامپیوتر پروتکل شامل دو جنبه است که شامل گرامر و زبان محاوره ای می شود. گرامر شامل شکل دادن به کلمات و حروف به نحوه صحیح و محاوره می شود. گرامر شامل شکل دادن به کلمات و حروف به نحوه صحیح و محاوره استفاده ازاین کلمات به شکل درس است در دنیای کامپیوتر این جنبه ها از پروتکل با سینتکس و سمنتیک ( که مشابه زبانهای انسانی در آموزشهای رسمی است) مشخص می شود( نخستین بخش این فصل در مورد لایه های فیزیکی ممکن و مکانیزم های موجود برای کد کردن بحث خواهد نمود. سپس در مورد المان هایی که رسانه را کاربردی تر می سازند یا مشکلات ایجاد می کنند به بحث خواهیم نمود).

  انواع ارتباط
  یک سیگنال ارتباطی فرم های متفاوتی می توانئ به خود بگیرد که با توجه به رسانه واسط به کار گرفته شده متفاوت است. امواج رادیویی یا مادون قرمز می توانند برای فواصل کوتاه مورد استفاده واقع شوند.
  به هر حال اغلب مسنتدسازی ها به نوعی از رسانه ارسال الکتریکی بهرمند جویند به نحوی که این مدل به این فرم ور کارهای تجاری و خانگی مبدل شده است. و حتی میتوان گفت رشته های مسی(FTTC) کاربرد دیگر غیر از مصارف الکتریکی ندارند. بنابراین منطقی به نظرمی رسد که بحث خود محدد به برسی مدل های الکتریکی کنیم و این موضوع اصلی خواهد بود. اغلب رسانه های ارسال دو شاخه اصلی برای سیگنالیگ دارند که عبارت اند از: آنالوگ و دیجیتال. همان گونه که مشاهده خواهیم نمود در دنیای ارسال الکتریکی هر دو نوع سیگنال های پیوسته هستند. تفاوت در روش های اعمال مفاهیم سیگنال به رسانه خواهد بود.
  آنالوگ
  سیگنالهای آنالوگ فرم به هم پیوسته ای شامل تعدادی نامحدود از مقادیر ممکن میباشد. امواج صوتی گونه ای از این سیگنال ها می باشند که در تئوری می توانند هر شدتS دامنه و درجه ای Sفرکانسی را اختیار کنند. هر چند سیگنال میتواند تعداد نامحدودی از مقادیر را اختیار کند اما تجهیزات قادر به تولید و دریافت یا فهم تمامی مقادیر ممکن نیستند. گوش انسان قادر به شنیدن و تشخیص صداهایی که از میزان خاصی بلندتر یا کواه تر باشند نیست(هر چند این گستره شنوایی از فردی به فرد دیگر متفاوت است) به نحوه مشابهی توانایی تولید و دریافت فرکانس ها بین اشخاص متفاوت است (این تفاوت بین گونه های مختلف بیشتر است). اولین مدل ارتباط الکتریکی بسیار ساده به وقوع پیوست: زوج های "on" و " off " با مدت زمان های مشخص. برای استفاده بیشتر از مزایای این روش ساده سیگنالینگ کد مورس گسترش یافت.

  پتانسیل حمل یک تعداد نا محدود از سیگنالهای مزیت بزرگی محسوب می شود اما ارسال رسانه ای دارای تعدادی مشگلات رایج است.انها دارای مشگلاتی نظیر تضعیف تخریب می باشند تخریب به این معناست که سیگنال فرم اصلی خود را از دست می دهد.این موضوعات معمولا هنگامی رخ می دهد که سیگنال با سیگنال هایی به طبیعت مشابه دارند تداخل کند.برای مثال یک صدا در میان ازدحام جمعیت به سرعت با صدای دیگران مخلوط می شود و در یک فاصله خاص دیگر قابل درک نخواهد بود.این موضوع همچنین می تواند بر اثر نقص تجهیزات واسط که شامل نتض در سیم کشی ها یا پوشش هاست اتفاق افتد. تضعیف مربوط به توان می شود یک سیگنال انالوگ در یک نقطه معین از زمان و فضا ایجاد شده است هنگامی که از نقاط مبدا شروع به حرکت می کند مجددا یادآوری می شود که حرکت در طول زمان و فضاست هر قدر که سیگنال از نقطه ایجاد دورتر میشود توان ان بیشتر کاهش خواهد یافت.همان گونه که در بخش محدودیت زیر بنایی خواهیم دید تضعیف و تخریب سیگنال قابل باز سازی مجدد خواهد بود.به هر حال بازسازی صحیح فرم های انالوگ با توجه به پتانسیل تعداد نا محدودی از سیگنالها خواهد بود و این بازسازی تنها با سطح مشخصی از تلورانس انجام خواهد شد.هر قدر تعداد دفعات بازسازی سیگنال افزایش یابد به همان میزان شانس ایجاد خطاهای مهم پیچیده (خطاهایی که هنگام بازسازی سیگنالها ی حاوی خطا به وجود می آیند). افزایش خواهد یافت بنا بر این فرم های مخابره انالوگ با اینکه دارای پتانسیل محل تعداد نامحدودی از سیگنالها هستند ولی به دلیل مشگلات تضعیف و تخریب این توانایی به محدودیتی برای ارسال داده های پیچیده که نیازمند نرخ خطای پایین هستند بدل شده است.

  کد گذاری مخابراتی دیجیتال

  همان گونه که در مطالب قبلی اشره شد اولین فرم ارسالی الکتریکی به نوعی دیجیتال بود.دیجیتال به معنای قابل شمارش بوه است که اغلب با ارقام دهدهی انجام می شود ارقام دودویی ساده روش برای کد گذاری دیجیتال هستند که بر اساس "on" و "off" یا "high"و "low" و تعریف می شوندن تفاوت اصلی در گسسته بودن سیگنالها به جای سری های پیوسته که پتانسیل داشتن مقادیر دیجیتال از یکدیگر جدا هستند.به هر حال هنگامی که که از رسانه های الکتریکی برای مخابره استغاد می شود برای کاهش توان مصرفی استفاده از ولتاژ متناوب مناسب تراست.این موضوع به معنی دو چیز است :نقشه کد گذاری ایده ال دارای یک متوسط الکتریکی در سطح خنثی باشد و اختلاف واقعا پیوسته خواهد بود.هرچه نرخ ساعت سریعتر باشد میزان بیشتری داده در یک پریود زمانی ارسال واهد شد به هر حال هر قدر این بازه زمانی کاهش یابد به حالت انالوگ نزدیکتر می شویم و پتانسیل نرخ نمونه برداری باشد به بیان دیگر اگر شما می خواهید ده مقدار داده را در ثانیه ارسال کنید (منبع داده باید 20بار در ثانیه نمونه برداری باشد در رشته از نمونه ها با مقدار تعریف شده مشابه برای استفاده در نظر گرفته می شود اگر نمونه برداری در هر ردیف شامل مقادیر یکسان دوتایی نباشد این بدان معنی است که ارسال فیزیکی در حال نوسان در یک حالت غیر مجاز است و هیچ داده قابل استفاده بدست نخواهد امد.یقینا وجود مقادیر پتانسیل چهار تایی نیز امکان پذیر است.به دلیل استاندارد های کامپیوتری دیجیتال که بر اساس داده های دودویی می باش

  سیم کشی مسی

  برخی از سیم کشی های ابتدایی برای مخابرات الکتریکی فلزلتی غیر از مس اهن یا استیل بودند.به زودی مشخص شد که استفاده از مس دارای مزایایی نظیر قابلیت بسیار مناسبی برای شکل دهی در سایز متفاوت و کشش و بریدن و شکل پذیری به گونه های مورد نیاز را دارد.طلا قابلیت های مناسب تری را داراست و حتی در گسترده وسیعی از اتصالات الکتریکی در محیط مجزا بوده بودند. به هر حال هنگامی که بادگیر سیم ها پیچیده شدند سیگنال ها به صورت رشته های ساده و مجزا بودند به هر حال هنگامی که بادگیر سیم ها پیچیده شدند یسگنال ها با یکدیگر شروع به تداخل کردند که هم شنوایی نامیده میشد استفاده از دو سیم به عنوان یک جفت و سپس تابیدن انها به یک دیگر باعث افزایش مقاومت انها در مقابل هم شنوایی و بهتر شدن خواص ضعیف انها می شوند پوشش دادن سیم ها قبل از تابیدن انها باعث افزایش هزینه اجرا شد برای جلوگیری از تداخل هر جفت بادگیران در یک پیچه و بسیار مناسی تر است هر جفت از دیگران با یک پوشش مجزا شود ولی این کار در سیم کشی استاندارد به دلیل افزایش بها انجام نمیشود.
  ضخامت رشته ها معمولا توسط استاندارد (AWG)در امریکای شمالی تعیین می شود.این مقادیر اساسا رابطه معکوس با قطر دایره سیم ها هستند.باید توجه داشته باشیم که استفاده از ضخامت های متفاوت سیم باعث تغییر خواص الکتریکی سیم ها خواهد شد.به طور کلی خطوط ضخیم تر قادر به حمل سیگنالهای تمیزتر در فواصل طولانی تر خواهد بئد ولی این امر باعث افزایش هزینه در هر متر خواهد شد.بنابراین این رشته های دوتایی بدون پوشش که به یک دیگر تابیده شده اند کامل کننده بخشی از زیر ساخت بین الملی ارتباط الکتریکی است.همان گونه که برای دیگر پیشرفت های از این دست صادق است تکنولوژی رضایت بخش قیمت های پایین به گونه ای که قابل عرضه در بازار نتیجه بخش خواهد بود.نکته مهم ان است که این تکنولوژی با مشخصات خاصی ایجاد گردیده ودر طول سالها این مشخصات تغییر یافته است.
  رسانه های دیگر ارسال
  رسانه های ارسال بر اساس نیازهای متغیر محیط ایجاد شده است که ممکن است اقتصادی یا تکنولوژی باشد.بنابراین تحقیقات واقعی ممکن است در سطح وسیعی به به صورت تئوری بوده وتنها برای ارضای کنجکاوی یا چالش انجام گرفته باشند اغلب اوقات رسانه فیزیک ابداع می شوند تست کردند گسترش می یابند و سپس به صورت صنعتی برای براورده کردن نیازهای بازار تولید می شوند.

  فیبر نوری اغلب به عنوان بهترین رسانه برای تکنولوژی فعلی در نظر گرفته می شوند اگر زیر ساخت های کنونی وجود نداشتند احتمالا این رسانه به عنوان مبنای سیستم های ارسال زمینی انتخاب می شد برای دستیابی به این نقطه لازم است که تعداد از مشگلات حل شده و توانایی استفاده از تکنولوژی های حمایتی همراه به وجود اید لیزر برای ایجاد نور قابل کنترل مناسب جهت ایجاد روش های سیگنالینگ مورد نیاز است در مراحل نخستین استفاده از فیبر نوری روش های اتصال این فیبر به یکدیگر بسیار سخت است و بنابراین گران بودن این مشگل برطرف شده و اکنون راه اندازی فیبر های نوری ارزان تر است و رسانه ای را ایجاد می کند که سرعتی بیشتر از مس را در اختیار ما می گذارد.صرف نظر از اینکه فیبر های نوری به عنوان رسانه فیزیکی چه میزان خوب هستند انها هنوز به یک خط پیوسته بی دو سر انتهایی دارند (شاید قرار دادن یک خط بینریس و برلین یا حتی نیویورک و لندن با قرار دادن خط در کف اقیانوس اطلس عملی باشد ولی داشتن یک خط بین ما و نور عملی نسبت و اصلا مرقون به صرفه نمی باشد .این امر استفاده از ماهواره و برج های ماکرویو را برای رله کردن سیگنال های در محیط های سختی چون کوه ها مفیدتر می سازد.رسانه های هوایی ارسال مانند.
  ماکریو نیاز ارتباط پیوسته بین نقاط ارسال و دریافت را براورده می سازد فرکانس های فشرده تر ار لحاظ هدایت و کنترل ساده ترند و در مقابل تضعیف مقاوم ترند.ولی به هر حال تا زماتنی که همه سیگنال ها در هم امیخته می شوند محدودیتی در زمینه تعداد خطوطی که می تواند در یک محیط قرار گیرند وجود دارد.و این دلیل تنظیم امواج رادیویی و مارویو بر اساس فرکانس و توان خروجی است.یک فرسنده رادیویی ممکن است
  دارای فرکانس530مگاهرتز با برد موثر 50مایل 80 کیلو متر بر حسب توان ان باشد با این محدودیت ها داشتن ایستگاه دیگری در فاصله 150مایلی 240کیلومتر با فرکانس و نرخ توان مشابه بدون هم پاشی جایز است.ولی اگر هر دودارای برد 100 مایل بودند در یک محدوده فرستنده ها هر دو سیگنال را در یک فرکانس دریافت می کردند که باعث تداخل و نا مفهوم شدن سیگنالها می شود.

  چرا ADSL؟

  احتمالا شما هم از آن دسته از کاربران اینترنت هستید که ازDial up یا همان سیستم شماره‌گیری استفاده می‌کنید‌، یک مودم معمولی برروی سیستم خود دارید‌، زمان زیادی از وقت شما هر روز باید صرف شماره‌گیری واتصال به اینترنت و قطع وصل‌های متوالی‌شود‌، در زمان استفاده از اینترنت خط تلفن شما مشغول است و هزینه تلفن را هم باید پرداخت کنیدبرای اتصال به اینترنت با استفاده از خطوط ‌تلفن استاندارد (زوج سیم مسی ) در کنار سیستم معروف و آشنای Dial up، روش‌های دیگری هم وجود دارد، مانند استفاده ازمودمهای کابلی‌، شبکه محلی و یا فناوری (DSL)Digital Subscriber Line و بی‌سیم (Wireless). فناوری‌ ADSL یکی از مناسب‌ترین و باصرفه‌ترین راهکارهای دسترسی به اینترنت پر‌سرعت و مقابله با مشکلات سیستم‌های اتصال معمولی Dial up است‌.
  در اختیار داشتن سرعت همان چیزی است که همیشه در پی آن هستیم . فن آوری ADSL پاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند تا با استفاده از آن زودتر به هدف برسند. ADSL پاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند و از دیگر روشهای دسترسی با استفاده از مودم ها و خط های تلفن به ستوه آمده اند و در پی آن هستند تا با استفاده از این راهکار و با سرعت مطلوب به پاسخ خود برسند.
  ADSL تکنولوژی جدیدی است که بر بستر کابل تلفن عمل میکند. نصب یک سیستم ویژه در داخل پست مخابراتی هر منطقه، مشترکین تلفن آن منطقه را به سادگی و بدون نیاز به هر نوع دخل و تصرف سخت افزاری و یا نرم افزاری، از این سرویس بهره مند نماید. ADSL وابسته به پردازش سيگنالهاي ديجيتال و يك الگوريتم خلاق براي فشرده كردن حجم بالاي اطلاعات براي يك جفت خط معمولي تلفن است. به علاوه ايجاد تغييراتي در فيلترهاي آنالوگ و مبدلهاي آنالوگ/ديجيتال لازم است . ADSL مي تواند به راحتي تا 10 سال ديگر حلال مشكلات سرعت اينترنت باشد تا سيستم خطوط تلفن بتوانند خطوط با ظرفيت جديد يا حتي سيستم هاي پيشرفته تر كه احتياج به كابل نداشته باشند راه اندازي شود.

  شرحي مختصربرتكنولوژيDSL

  يک فن آوری برای آوردن اطلاعات با پهنای باند بالا به منازل و مراکز اداری کوچک ، از طريق سيمهای مسی رايج تلفن است. اين تكنولوژي كه با استاندادهاي متنوعي به بازار عرضه شده، قادر به برقراري سرويس های ارتباطي باسرعت بالا (حدود 2Mbps و يا بيشتر ) درفواصلي درحدود چندين كيلومتر( كه بسته به تكنولوژي به كار گرفته شده متغير مي باشد ) با استفاده از يك يا دوزوج سيم مسي ويك جفت مودم DSL مي باشد . نمادxDSL برای انواع مختلف DSL مانند ,ADSL HDSLو... به کار می رود.
  قبل ازآمدن تکنولوژی DSL بسياری از ساکنين شهرهای کوچک و دورافتاده و کشورهای توسعه نيافته برای ارتباط با اينترنت از سرويس کند و ناکارآمد Dial up استفاده می کردند و دسترسی به اينترنت از طريق سرويس Broadband برای آنان ميسر نبود اما امروزه با وجود تکنولوژی DSL دسترسی سريع و ارتباط دائمی بدون نياز به شماره گيری برای اتصال به مراکز ISP با قيمت بسيار مناسب ، بدون نياز به کابل کشی جديد و با بهره گيری از همان سرويس تلفنی قديم ، ميسر شده است . همچنين با توجه به امکان ارائه سرويس هايی نظير VoDSLوVoD (video on demand )و ويدئو کنفرانس وساير سرويس هايی که نياز به پهنای باند زيادی دارند توسط تکنولوژی xDSL ، اين تکنولوژی بعنوان يکی از سرويس های بسيار مناسب و کارآمد جهت ايجاد ارتباطات Broadband در برقراری شبکه های ارتباطی و مخابراتی مطرح گرديده است.
  درسال منتهي به ژوئن 2004 ، مشتركين سرويسهاي DSL به 78 ميليون رسيده كه نرخ رشد آن دوبرابرفن آوريهاي ديگر Broadband است ويافته هاي تحليل گران نشان می دهد كه رشد نصب سرويسهاي DSL بدليل قيمت مناسب ، سادگي وآساني نصب وبهره برداري وپيشرفت فني وتكنيكي آن مي باشد . اين تحقيقات نشان ميدهد كه رشد استفاده ازسرويسهاي DSL در راس فن آوريهای Broadband مي باشد .

  ADSLچیست؟

  مخفف Asymmetric Digital Subscriber Line به معناي خط اشتراك ديجيتال نامتقارن)سرعت ارسال داده در ثانیه کمتر از دریافت اطلاعات است( می‌باشد، اين تكنولوژي نسبتاً جديد است كه خطوط تلفن فعلي را به راهي براي دستيابي به صوت و تصوير و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً بالا تبديل مي كند. ADSL مي تواند بيش از 6Mb در ثانيه به مشترك تحويل دهد اين بدان معناست كه بدون سرمايه گذاري زياد و با كابل هاي موجود مي توان ظرفيت را تا 50 برابر افزايش داد. با اين تكنولوژي حتي مي توان محتواي فعلي موجود در اينترنت را از متن به صوت تبديل كرد و ديگر احتياجي به كوچك كردن حجم تصاوير گرافيكي و در نتيجه كاهش كيفيت آنها نخواهد بود. مي توان به راحتي ويديو كنفرانس بين دانشگاهها و مراكز صنعتي برگزار كرد. تکنولوژی DSL یکی از انواع تكنولوژيهاي انتقال پرسرعت داده است که جهت دسترسی به اینترنت و همینطور پخش ویدئویی مطرح گردید . اين تکنولوژی با استفاده از خطوط تلفن معمولی ما را قادر میسازد تا از امکانات از پیش موجود،اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد ارتباط از دفتر مرکزی به کاربر را برقرار می‌کند. باند بالا نیز برای برقراری ارتباط از سمت کاربر به سمت دفتر تلفن مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ADSL استاندارد پهنای باند 875/25 کیلوهرتز تا ۱۳۸ کیلوهرتز برای ارسال اطلاعات از کاربر به دفتر مرکری و پهنای باند ۱۳۸ تا ۱۱۰۴ برای برقراری ارتباط از دفتر مرکزی به کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عمل ADSL از پهناى باند‌فركانسى‌ 30KHz تا ‌‌138KHz براى ارسال اطلاعات و باند فركانسى 138KHz تا ‌‌1.1Mhz براى‌گرفتن اطلاعات استفاده مى‌كند.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007