چهارشنبه 7 اسفند 1398
بازدید امروز : 16497 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه

عنوان سفارش :
پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
تعداد صفحه :
146
قیمت :
15000 تومان
پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطهپروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطهپروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
 • فصل اول
  1. مقدمه

  علمای مدیریت در ارائه تعریفی فراگیر از مدیریت اتفاق نظر ندارند . به همین دلیل برای مدیریت از دیدگاه های مختلف تعاریف متعددی را ارئه داده اند . گروهی مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده اند و عده ای مدیریت را هنر و علم اداره کردن ، تلاش و کوشش و استفاده از منابع سازمانی برای اهداف معین بر شمرده اند . بیشترین تکیه ای که در تعریف از مدیریت تا کنون ارائه شده ، تعریف مدیریت از دیدگاه وظایف اصلی مدیران می باشد که در ذیل به یک نمونه از آن اشاره می شود .
  (( مدیریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزی ، سازمان دهی ، کنترل و نظارت ، تصمیم گیری و هدایت و رهبری ))
  بنابراین مدیریت انبار که خود شاخه ای از درخت تنومند سطوح مدیریتی در یک سازمان به شمار می رود ، می بایست در قالب وظایف اصلی مدیران و در چارچوب اختیارات و مسئولیت های تفویض شده نسبت به اداره انبار ، اقدام کند . لذا چنان چه بخواهیم مدیریت انبار را تعریف کنیم لازم است این تعریف را در چارچوب وظایف انبار داری و مراحل تعمیم دهیم تا از جامعیت بیشتری برخوردار گردد . به طوری که می توان گفت :
  (( مدیریت انبار ، فرآیندی است که به وسیله آن فعالیت های فردی و گروهی به منظور تحویل گرفتن ، نگهداری و تحویل دادن هر گونه کالا و اجناس و کنترل موجودی های انبار را در جهت اهداف مشترک سازمانی ، همسو و هماهنگ و هدایت می نماید )) .
  لذا لازم است مدیریت انبار صرف نظر از انجام وظایف و تکالیف اداره انبار ها که ناشی از انجام مراحل و اصول انبار داری می باشد به عنوان یکی از مدیران در سطوح مدیریتی سازمان وظیفه یک مدیر را در اداره ام رانبار انجام دهد که از آن جمله :

  1- برنامه ریزی مدیریت انبار

  در تعاریف گوناگونی که از برنامه ریزی شده است ، برنامه ریزی را چنین تعریف کرده اند :
  (( برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی و دور نگری درباره این که برای رسیدن به هدف معینی ، چه کاری ، چگونه ، چه مدت و به وسیله چه افرادی می باید انجام گیرد )) و یا این که (( برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف ، وضع خط مشی ، تبدیل هدف به صورت برنامه عملیات و پیش بینی چگونگی اجرای آن ها )) . به طوری که از تعاریف فوق ملاحظه می شود دو عنصر هدف یا اهداف و پیش بینی ، ارکان و اجزای اصلی برنامه ریزی ها را تشکیل می دهند و مدیریت انبار نیز می بایست در طراحی و برنامه ریزی این دو عنصر اصلی را مد نظر قرار دهد .

   الف- اهداف در برنامه ریزی
  مدیریت انبار باید در برنامه ریزی عملیاتی مورد نظر خود اهداف برنامه ریزی واحد خود را در جهت اهداف کلی سازمان همسو و تلفیق کند و برای نیل به این مقصود می بایست هدف ها را جزء تعریف ، مشخص و بیان نماید و سپس آن ها را در قالب برنامه عملیاتی انبار پیاده کند . در ذیل به بخشی از اهدافی که مدیریت انبار ممکن است در برنامه های عملیاتی خود آن ها را مد نظر قرار دهد ، اشاره می شود . آن ها عبارتند از :
   ● کاهش هزینه های انبار و نگهداری کالا
   ● حفظ و نگهداری مناسب کلیه اقوام در انبار ها
   ● کاهش هر گونه ضایعات و صدمات و آسیب رساندن به کالا های موجود در انبار
    ● ارائه خدمات موثر و جلب همکاری و رضایت سایر بخش ها و کارکنان
    ● کاهش میزان سرمایه گذاری ها و پائین نگه داشتن حجم سرمایه گذاری ها در انبار
    ● سرعت بخشیدن به امور جاری و عملیاتی انبار
    ● به کارگیری و آموزش کارکنان انبار با مهارت های مورد نیاز
    ● افزایش و بهینه کردن ارائه خدمات و بر قراری ارتباط منطقی روشمند با کلیه قسمت ها
   اصولا چون اهداف به هم وابسته هستند ، بنابراین مدیریت انبار باید تلاش کند که کلیه اهداف تعیین شده را به موقع اجرا گذارد . زیرا این احتمال دارد که مدیریت انبار بتواند به خوبی یک هدف را برآورده کند ، اما ممکن است در مقابل اهداف دیگر ضعیف عمل نماید . لذا مدیریت انبار باید در جستجوی معیاری برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب اهداف باشد تا بتواند کلیه موارد را در بخش های مختلف مورد توجه قرار داد و برای رسیدن به کلیه اهداف برنامه ریزی لازم را از قبل در نظر بگیرد .

  ب – پیش بینی در برنامه ریزی
  عموما پیش بینی به مفهوم برآورد آینده با حداقل خطا به کار برده می شود . مدیریت انبار باید قدرت و توانایی پیش بینی را با حداقل خطا برای آینده داشته باشد و از پیش بینی های نظری و قضاوتی اجتناب نماید تا خطای پیش بینی خود را در برنامه ریزی عملیاتی انبار به حداقل برساند . استفاده از اطلاعات و آمار مربوط به مقادیر موجودی های انبار ، خرید و مصرف و توزیع و فروش انواع موجودی ها در سال های گذشته در روند پیش بینی جهت برنامه ریزی عملیاتی انبار نیز می تاوند تا حدودی مدیریت انبار را به نتایج صحیح و منطقی تری برساند . ولی مدیریت انبار باید از این مسئله غافل نباشد که همواره روند گذشته نمی تواند در آینده درست از کار درآید . روش استفاده علت و معلولی یکی دیگر از روش های پیش بینی است که مدیریت انبار می تواند در پیش بینی های خود به منظور برنامه ریزی عملیاتی انبار از آن استفاده کند .
  مدیریت انبار برای برنامه ریزی عملیات انبار می بایست ، ضمن توجه به تأثیر گذاری عوامل داخلی و خارجی سازمان خود ، نیاز اطلاعاتی خود را بر طرف کند . زیرا مدیریت انبار به اطلاعات متعددی نیاز دارد که بتواند او را در تهیه و تنظیم و برنامه های یاری دهد . اهم اطلاعات مورد نیاز مدیریت انبار برای برنامه ریزی عبارتند از :

   ● انتظارات و برنامه های آتی تولید و میزان موجودی فعلی انبار
   ● وضعیت حال و شرتیط آینده مواد و کالا مورد نیاز
   ● نقش و اهمیت آتی انبار در سازمان
   ● تسهیلات و امکانات اینده مدیریت برای کنترل موجودی ها
   ● وضعیت انبار ها در بیرون از سازمان
   ● ظرفیت سیستم جابجایی مواد و کالا انبار ها و توان انعطاف پذیری آن ها
   ● خط مشی خرید سازمان
   ● کیفیت و مهارت مورد انتظار سازمان از کارکنان انبار
   ● خط مشی و سیاست های جامع سازمان درباره نقش آتی انبار
   ● سرمایه و منابع قابل دسترسی باری توسعه آینده انبار ها .

  2- سازماندهی مدیریت انبار

  در تعریف از سازماندهی آمده است :
  (( سازماندهی عبارت است از کنار یکدیگر قرار دادن وظایف و اختیارات ، مسئولیت های واحد ها و پست ها و نحوه هماهنگی ارتباط بین آن ها به طوری که بیشترین بهره وری حاصل گردد )) .
  مدیریت انبار برای سر و سامان دادن واحد خود و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان می بایست همواره و به طور مستمر فعالیت های مختلف انبار را سازماندهی نماید . به عبارت دیگر ، دائما در اصلاح و بهبود آن با توجه به متغیر های درونی و بیرونی سازمان خود اقدام کند . البته مدیریت انبار باید به عنوان یک جزء از اجزاء یک سیستم باز در درون یک سازمان از ساختار سازمانی مناسب برخوردار باشد . به طوری که ساختار سازمانی انبار باید با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع ساختار سازمانی ، نوع فعالیت و محیط سازمان ، تعداد پرسنل و انبار ها و نظایر آن در نظر گرفته شده و طراحی گردد .

  مدیریت انبار ممکن است در سازماندهی واحد خود ، فعالیت های ذیل را ضروری تشخیص دهد و آن ها را مد نظر قرار دهد :

   ● وضعیت و فضا انبار ها
   ● امکانات و تجهیزات و ماشین آلات برای جابجایی موجودی های انبار
   ● نیروی انسانی مورد نیاز
   ● سیستم گردش عملیات و نحوه ارتباط آن
   ● مهارت و توسعه نیروی انسانی انبار
   ● گردش موجودی های مواد و کالا در انبار و نحوه توزیع و حمل و نقل آن ها
   ● جایگاه سازمانی انبار در ساختار سازمان
   ● سیستم های حمل و نقل و توزیع کالا .

  3- کنترل و نظارت مدیریت انبار

  همواره یک مدیر برای اجرای هر کاری به دنبال به دست آوردن بهترین روش های اجرایی آن کار می باشد تا به نتایج مطلوب برسد . پس از حصول به نتیجه ، آن را ارزیابی می کند . چنان چه نتایج مطلوب باشد ، مسئله از نظر آن مدیر حل شده تلقی می گردد ، ولی چنان چه نتیجه مطلوب نباشد می بایست روش اجراء را اصلاح کند و در صورت عدم دسترسی به روش اجرای مطلوب می بایست هدف را اصلاح و بازنگری نماید . موضوع این است که این فرآیند چگونه انجام می شود . آیا بدون اعمال کنترل و نظارت امکان ارزیابی در هر مرحله وجود دارد ؟ مطمئنا پاسخ منفی است . کنترل ، ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمانی تلقی می گردد و عموما از طریق مقایسه کار انجام شده با برنامه های مصوب انجام می شود . به همین دلیل مهم ترین ابزاری که مدیریت انبار می تواند پیش بینی ها وبرنامه های عملیاتی انجام شده انبار را در سازمان خود مورد ارزیابی قرار دهد و خطای پیش بینی در برنامه ریزی عملیاتی انبار را به حداقل برساند ، انجام کنترل و نظارت از سوی مدیریت انبار می باشد . مدیریت انبار با ابزار کنترل و نظارت قادر خواهد بود تا نسبت به موارد ذیل اطمینان حاصل کند که آیا عملیات انجام شده در راستای اهداف سازمان و برنامه عملیاتی انبار بوده است یا خیر ؟ آن ها عبارتند از :

   ● مقادیر ورودی کالا به انبار
   ● نحوه طبقه بندی ، شماره گذاری کالا در انبار
   ● کیفیت کالا و خدمات ارائه شده در انبار
   ● مقادیر صادره از انبار
   ● ثبت و نگهداری موجودی های انبار
   ● انجام مناسب کلیه خدمات انبار به سایر بخش ها
   ● صحت عملکرد کارکنان انبار و سایر بخش ها در ارتباط با انبار
   ● بررسی اسناد و مدارک انبار
   ● شمارش دوره ای موجودی های انبار
   ● اداره سیستم انبار و انبار داران و نحوه ارتباطات انبار با سایر بخش ها

  بنابراین ملاحظه می شود که مدیریت انبار با کنترل و نظارت مستمر خود بر انبار ها و عملیات مرتبط با آن قادر است اقدامات پیش بینی شده را با عملیات انجام شده مقایسه کند و در صورت وجود اختلاف و انحراف نسبت به آن چه که باید باشد و آن چه که هست ، اصلاحات لازم را به عمل آورد . به طور کلی کنترل و نظارت مدیریت انبار می تواند در زمینه های زیر صورت گیرد که اهم آن ها عبارتند از :

   ● حفاظت و ایمنی موجودی های کالا در انبار
   ● مقادیر ورودی و خروجی و موجودی های انبار از طریق کنترل اسناد و شمارش فیزیکی موجودی های انبار
   ● استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات جابجایی موجودی های کالا در انبار
   ● نحوه تحویل گرفتن ، نگهداری و تحویل دادن کالا در انبار
   ● نحوه چیدن و استفاده از فضای انبار
   ● میزان سطوح موجودی های کالا در انبار با توجه به مقادیر حداقل و حداکثر موجودی ها
   ● کنترل مالی و پرسنلی و نحهو رفتار و ارتباطات کارکنان انباربا سایر بخش ها
   ● بررسی گردش کار و نگهداری اسناد و مدارک انبار
   ● بررسی گزارش ها و اندازه گیر عماکرد ( اثر بخشی و کارآیی ) انبار
   ● بررسی ضایعات ، کسری و اضافات موجودی های انبار
   ● بررسی نحوه تخلیه ، جابجایی و حمل و نقل ، بارگیری و حمل موجودی های انبار .
  مدیریت انبار برای انجام کنترل و نظارت بر حسن انجام عملیات انبار های خود ، می تواند از روش ها و تکنیک های مختلف اندازه گیری کارآیی نیز استفاده کند .

  4- تصمیم گیری مدیریت انبار

  در یک سیستم انبار داری ، تصمیمات اساسی مدیریت انبار باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا از ناحیه آن بتواند پاسخگوی مسائل انبار و انبار داری ، نیروی انسانی مورد نیاز و وسایل و ابزار کار انبار های خود باشد . مدیریت انبار ممکن است در شرایط مختلف ، تصمیم های گوناگونی اتخاذ کند به همین دلیل میزان اطلاعاتی که در هنگام اخذ تصمیم در دسترس مدیریت انبار قرار دارد می تواند متغیر و متفاوت باشد . از آن جایی که اطلاعات مختلف انبار ، اساس تصمیم گیری مدیریت انبار را تشکیل می دهد و مدیریت انبار در زمان های مختلف با مسائلی رو به رو می شود که بعضی از آن ها غیر معمول و حتی منحصر به فرد هستند و تعدادی از آن ها بر حسب عادت و یا روش جاری و شرایط معمول پیش می آید ، لذا مدیریت انبار در این حالت با دو نوع تصمیمات برنامه ریزی شده و تصمیمات برنامه ریزی نشده رو به رو می گردد که ناچار به اخذ تصمیم در مقابل هر یک از حالات مختلف آن می باشد .
  گاهی اوقات مدیریت انبار در شرایطی قرار می گیرد که در یک لحظه و بلافاصله می بایست تصمیم گیری کند و دیگر مجالی برای انجام فرآیند تصمیم گیری ندارد . به طور مثال یک کامیون با محموله ای بدون اطلاع و هماهنگی قبلی ، وارد انبار می شود و می بایست بلافاصله بار کامیون تخلیه و اجناس و کالای مزبور کنترل و تحویل انبار گردد . مدیریت انبار باید نحوه تحویل و تخلیه ، محل تخلیه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، ابزار و تجهیزات و ماشین آلات را تدارک ببیند و دستورات صریح و روشن را جهت تحویل گرفتن کالا صادر کند . انتخاب محل ، نحوه چیدن و قرار دادن اجناس در کنار یکدیگر و یا انباشتن آن بر روی یکدیگر ، آماده سازی فضای انبار ها ، تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و نظایر آن از جمله تصمیم های برنامه ریزی نشده ای که در این مورد می باشد که مدیریت انبار می باید بلافاصله در این خصوص تصمیم گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد .
  مدیریت انبار در خصوص طراحی سیستم و یا برنامه ریزی مواد باید پاسخ سوالاتی از قبیل چگونه ، کجا و چه زمان را داشته باشد و درباره لوازم و وسایل کار و تجهیزات و ماشین آلات انبار به سوالاتی از قبیل چه نوع ، کجا ، چه ظرفیتی و چه وقت پاسخ دهد و برای آن ها برنامه ریزی کند . بنابراین مدیریت انبار همواره در مقابل چالش های مختلف تصمیم گیری قرار دارد .

  عموما اهدافی که در کلیه تصمیم گیری های مدیریت انبار به عنوان معیار های تصمیم گیری می بایست در نظر گرفته شود ، ممکن است در سیستم های مشابه ، متفاوت و متنوع باشد ولی مدیریت انبار صرف نظر از اهداف متعددی که می تواند در یک سازمان وجود داشته باشد ، می باید در خصوص موارد زیر تصمیم گیری کند :

   ● نحوه استفاده از فضا های انبار
   ● نحوه تخلیه و جابجایی و حمل و نقل موجودی های انبار
   ● تعداد نیروی انسانی و وسایل مورد نیاز انبار
   ● استقرار و طبقه بندی کالا ها در انبار
   ● نحوه جریان و کنترل اسناد و مدارک کالا و صدور اسناد انبار
   ● نحوه نگهداری و جداسازی اجناس از یکدیگر
   ● نحوه استفاده از تجهیزات و ماشین آلات ابزار انبار
   ● نحوه تحویل انبار و خروج آن ها از انبار
   ● میزان مقادیر و سطح موجودی ها در انبار
   ● تفکیک کالا از یکدیگر و قرار دادن آن ها در انبار های مختلف بر حسب ماهیت و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن ها
   ● نحوه بر قراری ارتباط کارکنان با یکدیگر و با سایر بخش ها
   ● نحوه نگهداری و استفاده از ساختمان های انبار ، تأسیسات و تجهیزات درون انبار ها
   ● اوقات تخلیه ، جا به جایی ، بارگیری ، توزیع کالا و . . .
   ● جا به جایی و نقل و انتقال کارکنان انبار ها
   ● تعیین میزان مسئولیت و اختیارات پرسنل انبار ها
   ● تنبیه و تشویق کارکنان انبار ها .

  5- هدایت و رهبری مدیریت انبار

  مدیریت انبار همواره باید تلاش کند تا هدایتنیروی انسانی و تجهیزات و ماشین آلات تحت سر پرستی خود را به خوبی بر عهده گیرد . این تلاش برای ایجاد انگیزه و رغبت در پرسنل و کارکنان انبار به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده از یک سو و اجرای عملیات طبق برنامه های عملیاتی انبار از سوی دیگر در ارتباط هستند . به طور کلی هدایت و رهبری مدیریت انبار را می توان در سه قسمت رهبری ، انگیزش و ارتباطات خلاصه کرد .
  الف – رهبری
  گروهی بر این اعتقاد هستند که رهبری عبارت است از نفوذ بر زیر دستان از طریق بر قراری ارتباط با آنان به منظور تحقق اهداف سازمان . نفوذ و قدرت رهبری به منابعی که قدرت و نفوذ از آن سرچشمه می گیرد ارتباط پیدا می کند ، در این ارتباط ، قدرت به منزله توانایی اعمال نفوذ بر دیگران تلقی می شود و نفوذ اعمالی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می گردد . چون قدرت و نفوذ در ارتباط با مسئله رهبری قرار دارند و نفوذ نیز از قدرت سرچمشه می گیرد . بنابراین مدیریت انبار نیز باید قدرت و نفوذ و توانایی های لازم راب رای انجام عملیات انبار و اداره امور انبار ها داشته باشد که بخشی از توانایی های مورد لزوم مدیریت انبار برای رهبری را می توان به شرح ذیل نام برد که عبارتند از :

   ● الگو برای زیر دستان بودن به منظور تحقق اهداف سازمانی
   ● قادر بودن به تأثیر گذاری در رفتار کارکنان انبار
   ● داشتن تخصص و مهارت و کاردانی در اداره امور انبار و مدیریت انبار
   ● قادر بودن به دادن پاداش به زیر دستان جهت افزایش انگیزش
   ● قدرت تنبیه کردن کارکنان انبار به منظور تحت نظم و کنترل در آوردن اداره امور انبار .

  ب – انگیزش
  چون انگیزش حالتی درونی است که انسان را به انجام فعالیت ( کنش و واکنش ) وا می دارد ، بنابراین اثر بخش بودن فعالیت مدیریت انبار نیز می تواند به تمایلات کارکنان انبار به طور اخص و سایر واحد های یک سازمان به طور اعم در انجام وظایف محوله به آن ها تأثیر گذار باشد . از طرفی چون دو عامل انگیزش به عنوان نیاز و هدف به عنوان عامل محرک ، می تواند بر رفتار مدیریت انبار و کارکنان انبار تأثیر بگدارد از این رو انگیزش عاملی خواهد بود تا کارکنان انبار برای وظایف و همسویی اهداف فردی خود با اهداف سازمانی تلاش کنند و مدیریت انبار با ترغیب و ایجاد انگیزش در کارکنان انبار قادر خواهد بود نقش اساسی در موقعیت سازمانی را ایفا نماید .
  ج – ارتباطات
  وجود ارتباطات موثر و سیستم ارتباطی کارا قادر است ریشه بسیاری از مشکلات فردی ، سازمانی و اجتماعی و یا به طور سوء تعبیر و تفسیر های ارتباطی را حل و فصل کرده و از میان بردارد . ارتباط موثر فرآیندی است که مدیریت انبار را قادر می سازد که کلیه امور برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت ، تصمیم گیری و هدایت و رهبری خود را توسط آن انجام دهد و جهت هماهنگ کردن و متناسب کردن وقت خود را از آن بهره گیرد .

  یکی از مهم ترین وظایفی که مدیریت انبار در یک سازمان دارد ایجاد و بر قراری ارتباط متقابل انبار با سایر واحد ها می باشد . مئیریت امبار باید تلاش کند که همواره ارتباط دو طرفه را به نحو صحیح و اصولی و در چارچوب نظام اداری و عملیاتی سازمان با سایر واحد ها بر قرار نماید و به طور مستمر و روشمند آن را ادامه دهد . چون ارتباط یک سویه نمی تواند در دراز مدت تداوم یابد و باعث گسیختگی و پاره شدن رشته ارتباطات می شود . بنابراین برای فعالیت ها و روابط اداری هر واحد یا قسمت سازمانی می بایست وظایف ، اختیارات ، مسئولیت ها ، مأموریت ها و راه های اجرای آن نیز تبیین گردد .هر واحد در سازمان برای انجام مأموریت ها ، فعالیت و عملیات خود ناچار است به عنوان یک جزء از اجزای یک سیستم در تعامل و کنش و واکنش با سایر واحد ها باشد ، در اثر ایجاد این تعامل سازمانی ، عامل ارتباطات سازمانی شکل می گیرد و مانند تار های تنیده شده ای به یکدیگر مرتبط می شوند .

 • فصل دوم
 • طبقه بندی انبار ها و نام گذاری آن ها

  تقسیم بندی و نام گذاری انبار ها می تواند به روش های متعدد و متفاوتی صورت گیرد . در ذیل به چند نمونه از این نوع تقسیم بندی ها و نام گذاری ها اشاره می شود :
  انبار از نظر مصالح به کار رفته در ساخت آن
  این گونه انبار ها بر حسب نوع مصالح عمده مصرف شده در اسکلت بندی ساختمان آن طبقه بندی می شوند .
  ● انبار های آجری
  عمدتا در ساخت این گونه انبار ها از آجر و چوب استفاده می گردد . به همین دلیل این نوع انبار ها را (( انبار آجری )) می نامند . معمولا این نوع انبار ها در مناطقی که دارای آب و هوای گرم است ، ساخته می شوند .

  ● انبار های فلزی
  در ساخت این گونه انبار ها ، عمدتا انواع ورق های فولادی ، گالوانیزه و آلومینیومی و نظایر آن در ابعاد و اندازه های مختلف استفاده می شود . به همین دلیل این نوع انبار را (( انبار فلزی )) می گویند . مانند سیلو های فلزی ، کانتینر ها ، مخازن نفت ، گاز ، بنزین ، روغن و آب و نظایر آن .
  ● انبار های چوبی
  در ساخت این گونه انبار ها ، عمده مصالح به کار رفته چوب است . اکثرا این نوع انبار ها را در ابعاد بزرگ و وسیع می سازند و در نواحی جنگلی و رطوبتی مورد استفاده قرار می گیرند . به دلیل کاربرد فراوان چوب در ساخت این گونه انبار ها ، عموما به آن (( انبار چوبی )) می گویند .
  ● انبار های متفرقه
  انبار های دیگری وجود دارد که با استفاده از مصالح و با توجه به محل و نوع کاربرد این گونه انبار ها به همان نام ، نامیده می شود . از آن جمله ، انبار هایی که از انواع چادر برزنت ، پلاستیک و نایلون و نظایر آن ساخته می شود و در سطح زمین از آن ها استفاده می گردد و به آن انبار چادر یا انبار چادری می گویند و یا در دل کوه انباری ساخته می شود و از آن استفاده می کنند و به آن زاغه گفته می شود و یا در عمق زمین انبار را به صورت سردابه و یا مخازن و انبار های زیر زمینی می سازند و آن ها مورد استفاده قرار می دهند .

  انبار از نظر شکل ساختمانی آن

  این گونه انبار ها از نظر شکل سازه ، اسکلت و ظاهر آن تقسیم بندی و نام گذاری می شوند که عبارتند از :
  ● انبار کاملا محصور یا پوشیده
  این گونه انبار ها چهار طرف دیوار کشی و محصور می باشند و سقفی متناسب با فونداسیون و نحوه ساخت بنای ( اسکلت فلزی – اسکلت بتونی و . . . . ) دارد . ورود و خروج به داخل این نوع انبار ها فقط از درب هایی که به همین منظور نصب گردیده امکان پذیر است . اکثر انبار های موسسات و سازمان های بازرگانی ، تولیدی و صنعتی فعلی نیز از این نوع انبار ها می باشد .
  ● انبار پوشیده
  این گونه انبار ها فاقد دیوار در چارچوب آن می باشد و فقط سقفی متناسب یا وضعیت انبار دارد که به وسیله پایه های متناسب با سقف بر قرار شده است . به انبار هایی که به صورت سوله فلزی ( ستون ها و سقف فلزی ) ساخته می شوند ، بدون این چهار طرف آن دیوار کشی و محصور باشند هانگارد نیز می گویند .

  تحقیقهای مشابه
  پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
  129 صفحه - 15000 تومان
  پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
  146 صفحه - 15000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 15000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 18000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 28000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 30000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 15000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 15000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 6000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 18000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 12000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 12000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 15000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 18000 تومان
  پروژه انبارداری همراه با فرمها و تصاویر نرم افزار
  31 صفحه - 5000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 7000 تومان
  پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط
  101 صفحه - 14000 تومان
  پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس همراه با نمودار ها و دیاگرام های مربوطه فایل بصورت پاورپوینت
  28 صفحه - 12000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007