موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها

عنوان سفارش :
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
تعداد صفحه :
95
قیمت :
36000 تومان
پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه هاپروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه هاپروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها

فصل اول: مقدمه
آن¬چه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاری ، انتفاعی و حتی غیرانتفاعی ، بیش از هر چیز دیگری نمود پیدا کرده ، توجه به هزینه¬های متعدد سازمان و یا به تعبیری دقیق¬تر ، مدیریت هزینه است. زیرا در شرایط رقابتی امروز جهانی ، سازمان¬های مختلف جهت حفظ بقا و توان رقابتی خود باید نسبت به مقایسه¬ی هزینه¬های¬شان با رقبا آگاهی داشته و فعالانه در میدان رقابت در بعد هزینه وارد عمل شوند. کاهش سطح هزینه¬ها ممکن نیست مگر از طریق تحلیل راهبردی هزینه¬ها. این نوشتار با تشریح انواع روش¬ها و ابزارها و سامانه¬های مدیریتی مرتبط با کاهش هزینه شرکت¬ها را در انتخاب و تطبیق روش مناسب برای مجموعه¬ی خود در راستای کاهش هزینه ، کاهش قیمت تمام شده ، افزایش بهره-وری ، افزایش رضایت مشتری و در نهایت افزایش سوددهی یاری می¬نماید.
اهداف تحقیق
این نوشتار با تشریح انواع روش¬ها و ابزارها و سامانه¬های مدیریتی مرتبط با کاهش هزینه ، شرکت¬ها را در انتخاب و تطبیق روش مناسب برای مجموعه¬ی خود در راستای کاهش هزینه ، کاهش قیمت تمام شده ، افزایش بهره¬وری ، افزایش رضایت مشتری و در نهایت افزایش سودهی یاری می¬نماید.

بیان مساله
عموماً فعالیت¬های هر مؤسسه¬ای شامل انجام مجموعه¬ای از امور است مانند طراحی ، تولید ، بازاریابی ، تحویل و خدمات پس از فروش که هر یک دارای هزینه¬های متعددی هستند. ترکیب مجموع این هزینه¬های متنوع ، نشان-دهنده¬ی ساختار هزینه¬ی داخلی سازمان است. با این تعریف ، هزینه¬ی هر فعالیت در وضعیت مجموع هزینه¬های شرکت و در ارتباط با هزینه¬ی سایر رقبا تأثیری شگرف دارد. با توجه به این مطلب ، تأکید اصلی تحلیل راهبردی هزینه ، مقایسه¬ی هزینه¬ی فعالیت¬های مختلف سازمان با هزینه¬های مشابه رقبای اصلی و نیز توجه به ضرورت تفکیک بین هزینه¬های رقابتی و غیررقابتی و عنایت به این نکته است که چه منابعی ، منبع هزینه¬ی رقابتی و چه مواردی عامل هزینه¬های غیررقابتی هستند.موضوع حائزاهمیت دیگر ، وضعیت هزینه¬های یک شرکت است که در توضیح آن باید گفت وضعیت هزینه¬ی یک شرکت ، تابعی از چگونگی هزینه¬ی مجموع فعالیت¬های مرتبط با عملکرد کاری شرکت در مقایسه با مجموع هزینه¬ی فعالیت¬های انجام شده از جانب سایر رقباست. هر شرکتی می¬تواند بنا به موقعیت و شرایط خود ، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن¬ها ، هزینه¬های خود را کنترل و کاهش دهد.

 • فرضیات تحقیق
 • کاهش هزینه های سازمان موجب افزایش بهروه وری خواهد شد.

  کاهش هزینه های سازمان موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.

  کاهش هزینه های سازمان موجب افزایش رضایت مشتری خواهد شد.

  کاهش هزینه های سازمان موجب افزایش سوددهی خواهد شد.

  محدودیت های تحقیق
  - ندادن اطلاعات از طرف سازمانها ، شرکتها و موسسات در خصوص هزینه های جاری شان از مهمترین محدودیت های این تحقیق می باشد.
  - نبودن اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به هزینه ها در مجلات و مقالات علمی و شرکتهای دارای آمار و ارقام.

  ابزار تحقیق,br/>ابزار تحقیق در این پژوهش استفاده از مقالات علمی و پژوهشی ارائه شده در این خصوص می باشد.

 • فصل دوم:ادبیات تحقیق
 • آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه

  مفاهیم کلیدی هزینه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
  دسته اول مفاهیم اولیه و رابطه بین موضوعات هزینه (واحد هزینه بر) و محرک های هزینه است. سه دسته دیگر در برگیرنده مفاهیم مرتبط با سه وظیفه اصلی مدیریت می باشد که شامل : هزینه یابی محصول / خدمت، برنامه ریزی و تصمیم گیری، کنترل عملیات و مدیریت است.
  مهمترین گام در دستیابی به مزیت رقابتی ، مشخص کردن هزینه های اصلی و محرک های هزینه مرتبط با آنها در یک شرکت است . معمولاً هزینه های یک شرکت را می توان در قالب گروه های مشخص و معنی داری دسته بندی نمود که به این گروه ها اصطلاحاً مخزن هزینه می گویند.
  مخازن هزینه را می توان به شیوه ای مختلفی دسته بندی نمود از جمله : بر اساس نوع هزینه های موجود در هر مخزن (مخزن 1 شامل هزینه های دستمکزد و مخزن 2 شامل هزینه های مواد) یا بر اساس محل وقوع هزینه (دایره یا بخش 1 ، دایره یا بخش 2) یا بر اساس مسئولیت پذیری (مدیر 1 ، مدیر 2 و ...) محرک هزینه: هر عاملی است که باعث تغییر در سطح هزینه کل شود. محرک هزینه می تواند مالی یا غیر مالی باشد.
  هرچیزی که اندازه گیری هزینه آن بطور مجزا مد نظر مدیریت باشد (محصول ، مشتری و نظیر آن) را موضوع هزینه یا واحد هزینه گویند. موضوع هزینه می تواند شامل محصولات تولید شده شرکت ، خدمات ارائه شده توسط شرکت ، فعالیت یا واحد سازمانی باشد که هزینه ها به آ« تخصیص داده می شود. متداولترین موضوعات هزینه عبارتند از: محصول، خدمات یا مشتریان شرکت.

  تخصیص هزینه و تسهیم هزینه: هزینه های مستقیم و غیر مستقیم

  منظور از تخصیص هزینه ، فرایند تخصیص هزینه ها به مخازن هزینه یا تخصیص هزین ها از مخازن هزینه ها با موضوعات هزینه است. هزینه منستقیم را می توان براحتی و به شیوه اقتصادی مقرون به صرفه به یک مخزن هزینه یا یک موضوع هزینه ردیابی نمود. برای مثال هزینه پارچه های بکار رفته در دوخت یک لباس هزینه مستقیم است زیرا هزینه پارچه را می توان مستقیماً و براحتی در هر لباسی که دوخته می شود ردیابی نمود . محرک هزینه برای هزینه های مستقیم عبارت است از تعداد واحدهای آن موضوع هزینه.
  در مقابل ، روش ساده و اقتصادی برای ردیابی یک هزینه غیر مستقیم به مخزن هزینه یا موضوع هزینه وجود ندارد. برای مثال هزینه برق مصرفی جهت روشنایی محوطه کارخانه تولید کننده لباس، هزینه غیر مستقیم است. زیرا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ه به صورت دقیق مشخص شود برای دوخت هر لباس چقدر برق مصرف شده است. از آنجا که هزیه های غیر مستقیم به مخازن هزینه یا موضوع هزینه ردیابی کرد، تخصیص هزینه های غیر مستقیم را با کمک محرک های هزینه انجام می دهند.
  به فرایند تخصیص هزینه های غیر مستقیم به مخازن هزینه و موضعات هزینه اصطلاحاً تسهیم هزینه می گویند. تسهیم هزینه، حالتی خاص از تخصیص هزینه است که در آن ردیابی مستقیم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و ممکن نیست از اینرو از محرک های هزینه برای اینکار استفاده می شود. به محرک های هزینه ای که در تسهیم هزینه ها بکار گرفته می شوند ، مبنای تسهیم می گویند.

  هزینه موادمستقیم و غیر مستقیم

  هزینه مواد مستقیم شامل هزینه مواد مصرفی در محصول یا سایر موضوعات هزینه ( منهای تخفیفات خرید بعلاوه هزینه های حمل به داخل و سایر مخارج مربوط به آن ) است . در مقابل ، بهای موادی که بطور غیر مستقیم در تولید محصول مورد استفاده قرار می گیرند ویا اگر مستقیماً هم در تولید محصول مصرف شوند تعداد و بهای آنها ناچیز است را هزینه غیر مستقیم می نامند . مانند برخی ملزومات کوچک و مستعمل مورد استفاده توسط کارکنان تولید با مواد مورد نیاز ماشین ها مثل روغنهای روان کننده و نظیر آن .

  هزینه دستمزد مستقیم و غیر مستقیم

  هزینه دستمزد شامل دستمزد کارگران بابت زمان صرف شده برای تولید محصول یا فراهم کردن خدمت بعلاوه زمان غیر تولیدی که بطور معمول و اجتناب ناپذیر باید برای هر کارگردر نظر گرفت ( نظیر زمان صرف چای ). هزینه دستمزدغیر مستقیم ، مربوط به دستمزد افرادی می شود که نقش مهمی در امر تولید دارند ، مانند پرسنل کنترل کیفیت ، سرپرستان تولید ، بازرسان ، افراد مسئول خرید و جابجائی مواد، نظافتچی و غیره . در موسسات حقوقی یا موسسات حسابرسی ، هزینه حقوق پرسنل حرفه ای و مواد مورد استفاده توسط آنها برای ارائه خدمت به مشتریان هزینه های مستقیم هستند ولی هزینه های مربوط به حقوق پرسنل غیر حرفه ای یا وجوه پرداخت شده به کارآموزان جزو هزینه های غیر مستقیم محسوب می شوند .
  سایر هزینه های غیر مستقیم :
  علاوه بر هزینه های دستمزد ، هزینه های غیر مستقیم دیگری برای تولید محصول یا رائه خدمت لازم است .این هزینه ها شامل تسهیلات و تجهیزات مورد استفاده برای تولید محصول / ارائه خدمت و سایر تجهیزات پشتیبان تولید است . همه هزینه های غیر مستقیم در یک مخزن هزینه یا عنوان سربار جمع می شوند . در شرکتهای تولیدی به این مخزن هزینه اصطلاحاً سربار کارخانه نیز گفته می شود . به مجموع هزینه مواد مستقیم و دستمزد مستقیم اصطلاحاً هزینه های اولیه و به مجموع هزینه دستمزد مستقیم و سربار ، هزینه های تبدیل می گویند .

  محرکهای هزینه و رفتار هزینه :

  محرکهای هزینه دو نقش مهم در حسابداری مدیریت دارند : 1 – تخصیص هزینه ها به موضوعات هزینه را مقدور می سازند 2 – رفتار هزینه و نیز نحوه تغییر هزینه کل همزمان با تغییر در محرک هزینه را تعیین می کنند معمولاً افزایش در یک محرک هزینه باعث افزایش هزینه کل می شود . اکثراً شرکتها بخصوص شرکتهایی که استراتژی رهبری هزینه را انتخاب کرده اند از مدیریته هزینه برای حفظ یا بهبود موقعیت رقابتی خود استفاده می کنند. لازمه مدیریت هزینه ، داشتن درک صحیح از نحوه تغییر هزینه کل هنگام با تغییر محرکهای هزینه است .

  چهار نوع محرک هزینه عبارتند از :

   1- محرک هزینه مبتنی بر فعالیت
   2- محرک هزینه مبتنی بر حجم
   3- محرک هزینه ساختاری
   4- محرک هزینه اجرایی
  محرک هزینه مبتنی بر فعالیت در یک سطح جزئی از عملیات تعریف می شوند و یا یک فعالیت تولیدی خاص مرتبط هستند مثلاً راه اندازی ماشین آلات ، بازرسی محصول . در مقابل محرکهای مبتنی بر حجم در یک سطح تجمیعی تعریف می شوند نظیر سطح خروجی برای تعداد واحدهای تولید شده یا ساعات کار مستقیم در تولید . محرکهای هزینه ساختاری و اجرایی مرتبط با تصمیمات استراتژیک و عملیات شرکت هستند که بر رابطه بین این محرکهای هزینه و نیز کل اثر می گذارند .

  محرکهای هزینه مبتنی بر فعالیت

  شناسایی محرکهای هزینه مبتنی بر فعالیت از طریق تجزیه و تحلیل و شرح جزئیات فعالیتهایی که در عملیات یک شرکت انجام می شوند ، صورت می گیرد. این شرح جزئیات ريال تمامی مراحل تولید محصول / یا مراحل انجام یک خدمت را شامل می شود . محرک هزینه هر فعالیت تعیین می شود تا مشخص شود با تغییر میزان هر فعالیت ، هزینه ها چگونه تغییر می کنند .

  محرکهای هزینه مبتنی بر حجم :

  بسیاری از انواع هزینه ها مبتنی بر حجم هستند. محرک این نوع هزینه ها ، مقدار تولید یا میزان خدمات ارائه شده است که حسابداران مدیریت به آن حجم یا میزان خروجی یا بطور اختصار خروجی می گویند. هزینه مواد مستقیم و دستمزد مستقیم نمونه های خوبی از هزینه های مبتنی بر حجم می باشند. این هزینه ها با افزایش هر واحد خروجی ( محصول) افزایش می یابند . به الگوی افزایش هزینه ها با نرخ نزولی اصطلاحاً بازده نهایی افزایشی گفته می شود که بیانگر این است که همزمان با افزایش خروجی ها ، ورودیها بیشتری مصرف می شوند و بهره وری افزایش می یابد.
  در سطوح بالاتر هزینه ، هزینه ها با یک نرخ صعودی شروع به افزایش می کنند که این امر به دلیل عدم کارایی ناشی از نزدیک شده به حداکثر ظرفیت موجود است که باعث میشود منابع بطور کارا مصرف نشوند یا زمان مازاد بیشتری صرف انجام کارهاشود.برای مثال در آخرین ساعات کاری به دلیل خستگی ، کارکنان ممکن است آهسته تر و با دقت کمتری کار کنند و این باعث اتلافها و افزایش هزینه کل می شود. این رفتار هزینه در سطوح بالای محرک هزینه را بازده نهایی نزولی / کاهش می گویند.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
  43 صفحه - 18000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  28 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
  25 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
  189 صفحه - 66000 تومان
  پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
  83 صفحه - 42000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
  59 صفحه - 30000 تومان
  نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
  63 صفحه - 27000 تومان
  نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
  73 صفحه - 30000 تومان
  نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
  59 صفحه - 24000 تومان
  بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
  68 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
  2 صفحه - 15000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 30000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 36000 تومان
  مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از ارزش به دست آمده از تجزیه و تحلیل (EVA) در هزینه مدیریت پروژه ساخت 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  پروتکل‌های امنیتی شبکه ها پروژه کامپیوتر
  61 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش ها درباره پروژه (Enrique Minarro- Viseras, Tim B aines and Mike Sweeney) (اینریکیو و ویسراس و تایم و مایک)
  3 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  51 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
  69 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
  39 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  65 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
  108 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
  84 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 54000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 48000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
  18 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  47 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  46 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان مسكوني چهار طبقه هشت واحدي
  64 صفحه - 36000 تومان
  آرایه ها و رشته ها در زبان سی C
  33 صفحه - 9000 تومان
  آرایه ها و رشته ها در زبان سی C به صورت پاور پوینت
  27 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  75 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
  31 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارشناسی حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
  127 صفحه - 75000 تومان
  پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
  78 صفحه - 36000 تومان
  می خواهید درآمد را رشد دهید ؟ هزینه ها را بهتر مدیریت کنید
  8 صفحه - 1500 تومان
  بهترین راه کاهش هزینه ها در موسسات مالی روش تحقیق
  14 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 63000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007