موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه رنگ در مورد رنگ و رنگسازی و حلالها

عنوان سفارش :
پروژه رنگ در مورد رنگ و رنگسازی و حلالها
تعداد صفحه :
54
قیمت :
18000 تومان
پروژه رنگ در مورد رنگ و رنگسازی و حلالها

حلال ها مایعات فراری هستند و نقش آنها در سهولت کار و استفاده از رزین ها و رنگ های حاصل از آنان روشن است زیرا که استفاده از رزینهای صددرصد غیر فرار در هنگام مصرف کاری بسیار مشکل بوده و شکی نیست که جهت جاری ساختن و امکان برداشت مقدار مورد نیاز از مخازن نقل و انتقال آنان از قبیل بشکه، تانکر و غیره نیاز به حرارت داشته که این خود مستلزم وقت و هزینه سنگینی است . لذا از همین روست که آنان را به کمک حلالها از صددرصد به ۳۰ الی ۸۰ درصد غیر فرار تبدیل می نمایند تا بدین ترتیب حلال اضافی نه تنها رزین یا رنگ مورد نیاز را در خود حل نماید و بلکه همچنین وسیکوزیته را کاهش و در نتیجه قدرت جاری شدن را نیز افزایش و خلاصه امر اینکه کار با آنانرا بسیار ساده تر نمایند. کاربرد حلال و کاهش درصد غیر فرار در صنایع رنگسازی بسیار مهمتر از دیگر صنایع بوده زیرا که برس زدن، اسپری کردن، تشکیل فیلم یکنواخت، براقیت، زمان خشک شدن و سخت شدن همگی تابع درصد غیر فرار رنگ مورد نظر بوده و این حلال است که با قدرت انحلال کنندگی خود رنگ را به درصد مورد نیاز، دلخواه و قابل مصرف می رساند.

خواص فیزیکی حلالها :

1- قدرت حلالیت 2- فراریت یا سرعت تبخیر3- نقطه جوش4- نقظه اشتعال5- نقطه آتش سوزی(اشتعال خود بخود) 6- سیمت7 - بو 8- وزن مخصوص 9- رنگ 10- مقاومتی ضد خوردگی و اسیدی11 - طبیعت شیمیائی

انواع حلالها

حلالهای ترپینی

حلالهای ترپینی از قدیمی ترین نوع حلالها بوده که از درختان کاج وصنوبربه دست آمده و در گذشته مصرف بیشتری از حا ل درساخت رنگهای ساختمانی و وارنیشها داشتند ‍. امروزه به علت گران قیمت بودن روش تهیه ' کمی حلالیت ' سرعت تبخیرکند و بوی زیاد با حلالهای هیدروکربنی ارزان قیمت جایگزین شده اند و علاوه بر صنایع رنگ درهنرعکاسی نیز مصرف میگردند.و همچنین به عنوان مواد کمکی ضد رویه در مواقع ضروری استفاده می گردند . فرمول کلی ترپینها صورت (S5H8)n بوده است .حلالهای هیدروکربنی: در صنعت رنگسازی ترم هیدروکربن به حلالها یی اطلاق میگردد که از نفت ، قیر و زغال سنگ به دست آمده و فقط اتم های کربن و هیدروژن در ساختمان مولکولی خود داشته باشند. حلالهای هیدروکربنی از زمره حلالهای خوب، ارزان قیمت و با قدرت حلالیت مناسب می باشد که بیشتر جهت رقیق نمودن روغنها ، وارنیشها ، رزینهای آلکیدی کوتاه،متوسط و بلند ر وغن و دیگر رزینهای سخت به کار میروند و همچنین به عنوان حلال رقیق کننده رنگهای فوری نیترو سلولوزی نیز مصرف فراوانی دارند. هروقت رزینی به یک حلال اکسیژندار احتیاج داشته باشد معمولاً به مقداری از یک حلال هیدرو کربنی نیز جهت کاهش قیمت نیازمند است و اینکه مخلوطی از ند حلال هیدرو کربنی به همراه نداشته باشد خبر استثنا است .

حلالهای اکسیژنی:
حلالهای اکسیژن دار بر خلاف حلالهای هیدروکربنی قطبی بوده و بسیاری از آنان به حد زیادی در آب قابل حل می باشند و به همین علت قطبیت حلالهای مناسبی جهت رزین های قطبی از قبیل شلاک ، استرسلولز ، آمینو-فرم آلدهید ، وینیل ، آکرلیک ، اژوکسی ، ژلی اورتان ، سیلیکونی می باشند.این حلالها قیمت بیشتری نسبت به هیدرو کربنها دارند لذا جهت کاهش قیمت از هیدرو کربن های ارزانتر به همراه خود استفاده می نمایند . از انواع مهم حلالهای اکسیژنی میتوان الکلها ، استرها ، کیتونها واتر-الکلها را نام برد .
فیورنها:
فیورنها هیتروسکلهایی هستند که از مادهء فیورن(C4 H4 O) تشکیل می شوند و همگی به غیر از فیور فیورال بوی دلپذیری داشته واز انواع آنان می توان فیور فیورال ، فیور فیورال الکل ، تترایید روفیرن و ترائیدر و فیورال الکل را نام برد.

نیترو ژارافینها :

از این حلالها می توان جهت انحلال پذیری رزینهای وینیلی ، آکرلیکی ، اپوکسی ، نیترو سلولزی ، استات سلولوز ، بیوتایرات ، روغنها ، چربیها ، واکسها ودایها استفاده نمود. نیترو پارافینها در چهار نوع تجارتی در دسترس بوده که نوع 2- نیتروپروپان با درجه تبخیری برابر با نرمال بیوتیل استات وسیمیت کمتر مصرف بیشتری در صنایع رنگسازی دارند.
حلالهای کلردار:
به علت اینکه اغلب سمی وگران قیمت بوده لذا مصرف کمتری در صنایع رنگ و رزین داشته و از آنجاییکه دارای نقطه اشتعال بالایی است جهت افزایش نقطه اشتعال دیگر حلالها و در ساخت رنگبرهای نسوز به کار میروند . نوع تری کلرو اتیلن که از سمیت کمتری نسبت به دیگر همنوعان برخوردار است بیشتر بعنوان یک حلال استفاده می گردد . نوع متیلن کلراید آن مایعی است غلیظ ، محرک ، بیرنگ و با بوب زیاد که در حلال های آلی محلول و در آب نا محلول است و در ساخت رنگبرهای روغنی و لنحلال کلر نیتدرابر ، پلی استایرن ، نیترو سلولز و دیگر رزین های طبیعی بکار می رود .

آب :
امروزه استفاده از آب چه به صورت تنها یا مخلوطی از الکل واتر الکلها به عنوان یک حلال به دلایل بهداشتی و عدم خطر آتش سوزی و سمی نبودن مصرف فراوانی پیدا کرده خصوصا جهت انحلال رنگهای پلاستیکی ، رزینهای محلول در آب و رزینهای امولسیونی و کلوییدی. بنابر این مهمترین دلایلی که امروزه آب را به عنوان یک جانشین خوب برای حلالهای آلی توصیه می نماید می توان فراوانی ، ارزانی ، بی بویی ، غیر سمی واشتعال ناپذیر بودن آن را نام برد. آب با تمامی دیگر حلالهای آلی امتزاج پذیر نبوده و فیلم حاصل از رنگ محلول در آب براقیت عالی ای نداشته و همیشه نسبت به آب نیز حساس میباشد.

خشک کن ها در رنگ

خشک کن ها و یا درایرها خود جزئی از مواد اضافه شونده به رنگ بشمار آمده با این تفاوت که در رنگ های هوا خشک مصرف بیشتری از دیگر اضافه شونده ها داشته و استفاده از آنان جهت رقابت با دیگر سازندگان رنگ در ایجاد خواص خشک شوندگی و زمان کوتاهتر لازم و ضروری است .رل اصلی آنان تسریع در خشک شدن فیلم های حاصل از رنگ های هوا خشک بوده و یا در مواردی در رنگ های کوره ای حرارت پایین جهت کاهش زمان سخت شدن حرارتی بکار گرفته می شود . خشک کن ها نوعی کاتالیزور هستند که به تبدیل فیلم تر حاصل از یک رنگ هوا خشک به یک فیلم سخت خشک شتاب می بخشد . خشک کن ها را نباید با مواد سخت کننده مثل آمینها و پارا- تلوئن سولفوریک اسید که برای سخت کردن فیلم های حاصل از رزین های یوریا - فرم آلئید ، ملامین ، اپوکسی رزین بکار می روند و هم جزئی از فیلم نهایی ، در می آیند اشتباه گرفت . پیدایش خشک کن ها از زمانی شروع شده که پیگمان اکسید روی جانشین سرب سفید سمی گردید و طبیعتاً با این تغییر و تحول زمان خشک شدن رنگ های هوا خشک نیز طولانی تر گردید و از همین رو بود که اهل فن متوجه شدند که سرب نقش زیادی در کوتاه کردن زمان خشک شدن رنگ های هوا خشک دارد . لذا تولید خشک کن های نامحلول از سال 1952 شروع و تحول عظیمی را در تکنولوژی خشک کن ها در رنگ بوجود آورند . بطور کلی خشک کن ها صابون های فلزی یک اسید چرب یک ظرفیتی مثل نامحلول ، اوکتوهاتها ، تالمیتها و روزنیات و غیره محلول در یک حلال هیدروکربنی می باشند و درصد محلول آنان استاندارد بوده و درصد فلز بکار رفته نیز مشخص می باشد . نوع بدون محلول آنها نیز وجود داشته که در ساخت مرکب و رنگ های بدون حلال (فیوژن) بکار می رود . بهترین اسید تقتیانی که در ساخت خشک کن ها بکار می رود آن نوعی است که 12 الی 14 کربن بیشتر در تمامی ساختمان ملکولی خود نداشته باشد .

اهداف کارخانه و شرح تولیدات آن

شرکت تولیدی شیمیایی رنگ پارس سیمین، تولیدکننده ی انواع رنگ های ساختمانی،اتومبیلی،صنعتی ، ترافیکی و همچنین پوششهای شفاف ، کنتیکس ، رزین می باشد که در سال 1369 تاسیس گردیده است . این واحد صنعتی به مدیریت جناب آقای جلال الدین سعادت در سال 1378 ، گواهینامه بین المللی ISO 9002 را از شرکت D.G.S آلمان دریافت نمود . شرکت دارای واحدهای مختلف ، آزمایشگاه کنترل کیفیت و آموزشی ، واحد تزریق پلاستیک ، واحد تولید رزین های آلکیدی ، بخش تولید رنگ به همراه دستگاه های مختلف آسیاب ها و بسته بندی و پرس ، انبار می باشد که هدف بالا بردن سطح رشد اقتصادی کشور و تولیدات ، گسترش محصولات با کیفیت مطلوب تر و درصد استاندارد بالا ، و رضایت مشتری و جامعه ، ایجاد محیطی برای آموزش افراد و شکوفا کردن استعدادها که همه اینها نیازمند فکر و توانایی و تجربه و هزینه و مدیریت خوب می باشد تا بتوان در حضور افرادی مجرب شاخه را ارتقاء بخشید و در جهت پیشبرد اهداف گام برداشت .

تحقیقهای مشابه
پروژه رنگ در مورد رنگ و رنگسازی و حلالها
54 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - زیست شیمی - آمیختگی بخش پیچ مانند dna بدون افزایش قدرت رنگ پذیریmelting of a sna hairpin hyper chromism
4 صفحه - 12000 تومان
تعیین رنگ خاک
5 صفحه - 3000 تومان
روانشناسي رنگ ها
22 صفحه - 7500 تومان
تاثیر رنگ بر روحیه دانش آموزان
19 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 7500 تومان
تاثیر رنگ بر روحیه دانش آموزان
19 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل رنگ در صحنه¬ای از یک فیلم
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمانهای بتنی از خاکبرداری تا رنگ آمیزی
271 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19
43 صفحه - 129000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رنگ فونت 6
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سفیده تخم مرغ به عنوان رنگ پایه ای کم هزینه و موافق با محیط برای ریخته گری ژلاتینی سرامیک 9
3 صفحه - 9000 تومان
کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
27 صفحه - 21000 تومان
گزارش کاراموزی در کارخانه رنگ سازی
54 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007