موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

یادگیری ماشین

عنوان سفارش :
یادگیری ماشین
تعداد صفحه :
24
قیمت :
9000 تومان

تعریف فرهنگ لغات از یادگیری:

یادگیری عبارت است ازبدست آوردن دانش و یا فهم آن از طریق مطالعه، آموزش و یا تجربه همچنین گفته شده است که یادگیری عبارت است از بهبود عملکرد از طریق تجربه
تعریف یادگیری ماشین:
یادگیری ماشین عبارت است از اینکه چگونه میتوان برنامه ای نوشت که از طریق تجربه یادگیری کرده و عملکرد خود را بهتر کند. یادگیری ممکن است باعث تغییر در ساختار برنامه و یا داده ها شود.
تعریف یادگیری ماشین
From Mitchell (1997):
A computer program is said to learn from experimence E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E. From Witten and Frank (2000):
things learn when they change their behavior in a way that makes them perform better in the future. From Ethem Alpaydın (2010): Machine learning is programming computers to optimize a performance criterion using example data or past experience.In practice this means: We have sets of examples from which we want to extract regularities.

مقدمه
یادگیری ماشین زمینه نسبتا جدیدی از هوش مصنوعی است که در حال حاضر دوران رشد و تکامل خود را میگذراند. یادگیری ماشین یک زمینه تحقیقاتی بسیار فعال در علوم کامپیوتر است.
علوم مختلفی در ارتباط با یادگیری ماشین در ارتباط هستند از جمله:
هوش مصنوعی، روانشناسی، فلسفه، تئوری اطلاعات ، آمار و احتمالات، تئوری کنترل و ...

اهداف درس
هدف از این درس ارائه یک دید کلی نسبت به یادگیر ماشین است که مباحث زیر را در بر میگیرد:
جنبه های عملی شامل: الگوریتم های یادگیری مختلف نظیر درخت های تصمیم گیری، شبکه های عصبی و شبکه های باور بیزی،
مدلهای عمومی شامل: الگوریتم ژنتیک و یادگیری تقویتی مفاهیم تئوریک شامل: زمینه های مرتبط درعلم آمار، یادگیری بیزین و ساختاریادگیریPAC . در این مباحث ارتباط تعداد مثالها با کارائی یادگیری بررسی میشوند، میزان خطای قابل انتظار محاسبه میشود، و بررسی میشود که کدام الگوریتم یادگیری برای چه مسائلی کارائی بیشتری دارد.

تحقیقهای مشابه
اختلالات یادگیری در بزرگسالان
18 صفحه - 6000 تومان
جعبه یادگیری لایتنر
7 صفحه - 1000 تومان
نقش بازی در یادگیری کودکان
8 صفحه - 1500 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکل یادگیری در کودکان
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکلات یادگیری در دانش آموزان
5 صفحه - 1500 تومان
توانایی یادگیری در حیوانات
9 صفحه - 1500 تومان
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 75000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فعالیت سازماندهی شده بر اساس الگوی یادگیری الکترونیکan activity level internet based elearning mode
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یادگیری قابل انتقال mobile learning - cognitive architecture and study of literature
7 صفحه - 21000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 75000 تومان
پروژه مترجمی زبان تاثیر متن در یادگیری لغت بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 30000 تومان
نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی
11 صفحه - 6000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 175500 تومان
اختلال یادگیری در کودکان کند ذهن
21 صفحه - 9000 تومان
روش یادگیری کودکان نابینا
5 صفحه - 1000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 51000 تومان
اختلال یادگیری و اثرات آن.docx
19 صفحه - 7500 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن.docx
22 صفحه - 9000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
19 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طبقه بندی سبک یادگیری یادگیرنده با توجه به IQ و استرس برمبنای EEG
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
پرسشنامه به زبان انگلیسی در مورد یادگیری زبان THE LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE QUESTIONNAIRE
2 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان 18
10 صفحه - 30000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوارهای صوتی بر یادگیری دانش آموزان
14 صفحه - 7500 تومان
اقدام پژوهی در مورد چگونه روشهای نوین یاددهی و یادگیری بر آموزش دانش آموران اثر دارد
19 صفحه - 7500 تومان
اختلال یادگیری نارساخوانی
17 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری در کودکان
17 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری و آفازی
11 صفحه - 6000 تومان
دریافت مفهوم یادگیری پاورپوینت
30 صفحه - 9000 تومان
آسانترین راه برای یادگیری زبان
13 صفحه - 6000 تومان
اختلالات یادگیری دانش آموزان
23 صفحه - 9000 تومان
پرسشنامه یادگیری غیررسمی در محل کار (Margaret C.Lohman) (مرگرت)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ابزار مدل یادگیری (Dr.Henneth L.Murrell) (هنس)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری مشارکتی (Stephen Choo,Christine Bowleym) (ستپن و چریستین)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری فردی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری گروهی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه بررسی سبک های یادگیری (A.Akin Aksu, Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سبک های یادگیری (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه سبک های یادگیری (Henry C.Wilson) (هنری و ویلسون)
5 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ابزارهای بهبود / یادگیری (Jose F.B.Gieskes,Andre M.ten Broke) (جوس و جیسکس و آندر و تن بروک)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه جو یادگیری و مهارت های گروه کاری (kristina Westerberg,Esther Hauer) (کریستینا وستربرگ و اسدر هار)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه کیفیت جو یادگیری (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات حمایتی برای یادگیری دانش آموزان
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه (Kerry Barnett et all) (کری بارنت و همکاران)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید - ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین محیط یادگیری را ایجاد می کنند که استانداردهای مناسب رفتار، تعامل اجتماعی مثبت، درگیری فعال در یادگیری و خودانگیزشی را تشویق می کند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و هم قطاران را تشویق و ترویج می کنند که از یادگیری دانش آموزان، حمایت کنند
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مشتری، کارآفرینی و یادگیری (Sandra S. Liu et all) (سندرا . لیو و همکاران)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران (Graham S. Lowe) (گراهام. لو)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی (Ricardo Chiva et all) (ریکاردو چیوا و همکاران)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان (Peter Lok & John Crawford) (پیتر لوک و جون کرافورد)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - یادگیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
بررسی تشخیص مدیریت دانش- مرحله یادگیری از دانش: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
مقایسه ماشین پژو پارس با تویوتا کرولا
17 صفحه - 6000 تومان
پروژه کاراموزی کاردانی مکانیک ماشین افزار
59 صفحه - 18000 تومان
معرفی ماشین آلات راهسازی
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته مکانیک ماشین در مورد گیربکس اتوماتیک
52 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ماشین ترنچر trencher
2 صفحه - 6000 تومان
مطالعه ماشین آلات ساختمانی
29 صفحه - 9000 تومان
ساختمان ماشین های خزر عمودی
8 صفحه - 1500 تومان
فرزکاری و انواع ماشین های فرز
14 صفحه - 7500 تومان
بررسی و مطالعه ماشین آلات ساختمانی
80 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه نامه شکست ماشین آلات 6
15 صفحه - 58500 تومان
نگاهی به ابزار آلات گذشته و ماشین آلات امروزی و آینده
24 صفحه - 9000 تومان
تراشکاری و ماشین تراشکاری
16 صفحه - 7500 تومان
آزمایش ماشین های الکتریکی 2
24 صفحه - 12000 تومان
آشنایی با ماشین آلات راه سازی همراه با تصویر
24 صفحه - 9000 تومان
پروژه فلش ماشین مسابقه همراه با مستندات
30 صفحه - 18000 تومان
پروژه ماشین متحرک تهیه شده با فلشflash
30 صفحه - 21000 تومان
موتورهای dc ماشین dc
38 صفحه - 10500 تومان
آشنایی با ماشین آلات راهسازی - گریدر
17 صفحه - 9000 تومان
عیب یابی ماشین آلات - مکانیک خودرو
25 صفحه - 12000 تومان
مشخصات یک مدل از ماشین الات راه سازی
12 صفحه - 12000 تومان
مشخصات یک مدل از ماشین الات راه سازی
12 صفحه - 7500 تومان
ایمنی ماشین های کشاورزی
9 صفحه - 1500 تومان
یادگیری ماشین پاورپوینت
58 صفحه - 18000 تومان
نقش تبلیغات در روغن ماشین ها
25 صفحه - 9000 تومان
مطالعه ماشین الات ساختمانی
28 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007