موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان

عنوان سفارش :
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
تعداد صفحه :
64
قیمت :
24000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلانرابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلانرابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
 • فصل اول: مقدمه
  1. اهميت تحقيق

  موضوع سبك رهبري داراي اهميت خاصي است. بحث به طور كلي به اين پرسش مي پردازد كه چه عاملي باعث مي شود كه يك فرد به رهبري موثر تبديل شود. اين موضوع به اين دليل ضرورت دارد كه رهبران در پي پاسخ فوري در خصوص آنچه كه بايد انجام دهند و نحوه ي انجام آن هستند تا بتوانند در منصب رهبري، اثربخش تر باشند. توصيف ما از تاريخ ، عمدتاً شرح داستان رهبران نظامي ، سياسي ، مذهبي و اجتماعي است. كارهای خارق العاده ی رهبران شجاع و باهوش ، اساس بسياري از افسانه ها و اسطوره هاست .شايد علت اهميت گسترده ي رهبري اين باشد كه رهبري ، فرآيندي بسيار اسرار آميز است كه در زندگي همه ي افراد وجود دارد. چرا رهبران خاصي چون حضرت محمد (ص) و يا (مائوتسه تونگ) الهام بخش چنان شور واشتياق و فداكاري هستند؟ چگونه رهبران خاصي چون ژوليس سزار ،‌شارل ماگن واسكندر کبیرامپراطوري هاي بزرگي را بنا نهادند؟ چرا رهبرانی خاص چون (وينستون چرچيل) و (اينديراگاندي) علي رغم قدرت آشكار و سابقه ي اقدامات موفقيت آميز خود يكباره سرنگون شدند؟
  موضوعات رهبري از ديرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهشي هاي علمي درباره ي رهبري صرفاً از قرن بيستم آغاز گردید و محور اصلي بيشتر تحقيقات عوامل تعيين كننده ي اثر بخشي رهبري بوده است . يكي از دلايل اهميت و ضرورت اين تحقيق اين است كه بدانيم بر اساس چه ويژگي ها ، تواناي ها ، رفتارها ، منابع قدرت يا با تكيه بر چه جنبه هايي از موقعيت ، توان رهبر در تأثير رضايت شغلي كاركنان و تحقق اهداف گروهي را مي توان تعيين كرد.

  بيان مسئله :
  در اين تحقيق با توجه به چهار سبك ليكرت و نظراتي كه وي به آنها دست يافته ، سبك آمرانه ، سبك خيرخواهانه - آمرانه ، سبك مشورتي ، سبك مشاركتي گروهي به بيان مسئله پرداخته شده است و با توجه به اين چهار سبك مسائل ذيل طراحي شده است :

  1- آيا اعتماد رهبر به زيردستان در رضايت شغلي تأثير دارد ؟

  2- آيا تشويق و پاداش كاركنان توسط رهبر در رضايت شغلي كاركنان تأثير دارد؟

  3- آيا تصميم گيري افراد در سطوح مختلف سازمان در رضايت شغلي آنان تأثير دارد؟

  4- آيا تنبيه و ترس افراد در رضايت شغلي آنان تاثير دارد؟

 • روش تحقیق:
  1. روش تحقیق: علمی، همبستگی(همخوانی).
 • روش نمونه گیری: غیر احتمالی در دسترس.
 • فصل دوم: مروری بر منابع
 • مقدمه :
 • براي اينكه يك سازمان موفق باقي بماند وجود رهبري واجب و وضروري است. حتي بهترين كاركنان نيز نياز دارند كه بدانند چگونه مي توانند در راه رسيدن به اهداف سازماني مشاركت داشته باشند. در مقابل كاركناني كه از حرارت و دلبستگي كمتري برخوردارند به دنبال رهبري هستند تا بر اساس انگيزش بروني ، بتوانند محركي را براي ايجاد هماهنگي و سازگاري بين اهداف آنان و اهداف سازمان پديد آورد. رضايت شغلي به نگرش كلي فرد درباره شغلش اطلاق مي شود. كسي كه رضايت شغلي اش در سطح بالايي باشد به كارش نگرش مثبتي دارد .ولي كسي كه از كارش ناراضي است نگرش وي نيز نسبت به كارش منفي است. هنگامي كه افراد درباره نگرش كاركنان صحبت مي كنند معمولاً مقصودشان رضايت شغلي است.
  شكي نيست كه چگونگي رهبري در طرز سلوك و رفتار كاركنان و در نتيجه در تحقق هدف و كارايي سازمان موثر است. صرف نظر از اصول و فنون سازمان ،‌رهبر خوب مي تواند بسياري از مشكلات دستگاه را بر طرف سازد. اغلب اتفاق افتاده است كه تغيير روساي سازمان در نتايج علميات دستگاه موثر واقع گرديده است.

  تعاریف،اصول و مبانی نظری:

   رضايت شغلي :
  نبايد در نظرت بدكار و نيكو كار برابر باشند كه اين روش مردم نيكوكار را به نيكوكاري رغبت سازد و مردم بدكار را به بدكاري راغب گرداند بلكه بايد هر يك را به آنچه بجاي آورده اند پاداش دهي. «از فرمان امام علي (ع) به مالك اشتر» اغلب گفته مي شود كه «كارمند خوشحال يك كارمند كارا است» و يك كارمند خوشحال بايستي با شغلش ارضا شود. اهميت رضايت شغلي از آنجا ناشي مي شود كه بيشتر افراد تقريباً نيمي از ساعات بيداري خود را در محيط كاري مي گذارنند.
  رضايت شغلي عبارتست از حدي از احساسات و نگرشهاي مثبت كه افراد، نبست به شغل خود دارند. وقتي يك شخص مي گويد داراي رضايت شغلي بالايي است ،اين بدان مفهوم است كه او واقعاً شغلش را دوست دارد. احساسات خوبي درباره كارش دارد و براي شغلش ارزش زيادي قائل است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه كاركنان با رضايت شغلي بالاتر از نظر فيزيك بدني و توان ذهني در وضعيت خوبي قرار دارند. رضايت شغلي، نتیجه ادارك كاركنان است كه محتوا و زمينه شغل و آنچيزي را كه براي كارمند ارزشمند است فراهم مي كند. رضايت شغلي يك حالت احساسي مثبت يا مطبوع است كه پيامد ارزيابي شغلي يا تجربه ي فرد است. اين حالت احساسي مثبت كمك زيادي به سلامتي فيزيكي و رواني افراد مي كند. از نظر سازمان سطح بالاي رضايت منعكس كننده ي جو سازماني بسيار مطلوب است كه منجر به جذب و بقاء كاركنان مي شود (مقيمي، 1390).
  براي بيان عوامل موثر بر رضايت شغلي و نتايج رضايت يا عدم رضايت شغلي مدلي طراحي شده است.

  اعتماد و اطمينان به زير دستان

  نظريه توسعه انساني در ادامه تحول نظام كار از دوران برده داري ، ارباب و رعيتي و كارگر و كارفرمايي دوران جديدي را پيش بيني مي كند. دوراني كه در آن كار در خدمت ديگران نبوده و فعاليتي است كه انسان براي خودسازمان انجام داده است.در اين نظام انسان خودكنترل، كارخويش را بر عهده دارد و براي خود و رفع نيازهايش كار مي كند. در اين نظام او هدفهاي خود را مستقلاً طراحي مي كند. در جامعه كوچك خودكار مي كند و با ديگري رابطه اي نزديك و انساني دارد. وقتي زيردستان از قبل تجربه يا آموزش گسترده اي داشته باشند رهنمود كمي لازم خواهند داشت. زيرا دانش و مهارت لازم براي چگونگي انجام كار و چند و چون آن را دارند. براي مثال پزشكان، خلبانان خطوط هوايي و ساير حرف، به نظارت زيادي نياز ندارند و اغلب از آن ( نظارت زیاد ) خوششان نمي آيد. به همين ترتيب صاحبان حرفه هايي كه با ارزشها ، نياز و اخلاقيات حرفه خود انگيزش لازم را دارا هستند به تشويق رهبر در مورد انجام كار با كيفيت عالي نياز ندارند(ازگلي ، 1382). لذا دراين تحقيق سعي شده رابطه بين اعتماد و اطمينان به زيردستان با رضايت شغلي مورد بررسي قرار گيرد.

  تشويق و پاداش :

  پاداش دهي مقوله اي از رفتار است و شامل ارائه امتيازات ملموس به خاطر عملكرد اثر بخش ، موفقيتهاي مهم و كمك هاي مفيد فرد مي باشد. پاداش هايي كه مديران ممكن است به زيردستان بدهند شامل افزايش حقوق ، ترفيع ، برنامه كاري و مأموريت هاي شغلي بهتر است. پاداش هاي ملموسي كه ممكن است به همتايان داده شود شامل تسهيم منابع بيشتر ، كمك به شخص در انجام يك كار ، ارائه خدمات سريع تر و انجام كمك هاي ويژه است.(ازگلي ، 1382). يكي از اهداف پاداش دهي عبارتست از : افزايش تلاش زير دستان در انجام كار . ارائه پاداش اغلب بعد از انجام يك كار اثر بخش صورت مي گيرد . رفتار زير دست كه با يك پاداش مطلوب تقويت مي شود، ميل به تكرار دارد و امكان شكل گيري آن رفتار را در جهت مورد نظر فراهم مي سازد. وقتي پاداش هاي ملموس به عنوان مشوقي در يك اقدام فعال براي تأثير گذاري (تاكتيك تبادل) ارائه شود ، اين رفتار مشتمل بر پاداش دهي و انگيزه دهي است (ازگلي ، 1382).
  هدف ديگر پاداش دهي عبارت است از افزايش رضايت شغلي و تمايل يك زير دست به باقي ماندن در يك سازمان . احتمال اثر بخش بودن پاداش دهي در مورد اين هدف در صورتي بيشتر است كه پاداش (مثل جايزه يا افزايش حقوق) از نظر زير دست ، عادلانه و نسبت به پاداش در ديگر سازمان ها رقابتي باشد. اجراي عدالت اغلب بر اساس مقايسه هايي است كه با پاداشها انجام مي گيرد و افراد با شغل مشابه دريافت مي كنند. براي مثال حقوق پايين براي كاري يكسان ممكن است به نارضايتي كارمند بيانجامد. پاداش هاي ناكافي و نامناسب ممكن است به يك سری نتايج نامطلوب بيانجامد. از جمله كاهش تلاش كارمندان ، افزايش سرقت از دارايي هاي سازمان ، دادخواهي به خاطر تبعيض از نظر جنسيت يا نژاد ، و رفتن كارمندان به سازمان هاي ديگري كه فرصت هاي بيشتري براي پاداش و ترفيع دارند (ازگلي ، 1382). معيارهايي كه براي تخصيص پاداشهايي مانند اضافه حقوق و يا ترفيع در نظر گرفته مي شود خود بيانگر ارزش هايي است كه براي رهبر و سازمان اهميت دارد. همچنين اظهارات تحسين آميز در مراسم رسمي و تعريفهاي غير رسمي نيز اولويتها و ارزشهاي مورد نظر رهبر را مشخص مي سازد. از سوي ديگر بي توجهي به دستاوردها و همكاري ها حاكي از اين خواهد بود كه آن موارد داراي ارزش و اهميت نيست. و بالاخره تحسين كردن بعضي نشانه ها حاكي از اهميت داشتن بعضي از اعضاء در مقايسه با بعضي ديگر است. البته روشن است كه وجود تفاوت با توجه به موقعيت شغل با يكسان بودن ارزشها مغايرت دارد.
  شركت هاي ژاپني در مقايسه با اكثر شركت هاي آمريكايي از نشانه هاي خاص براي نشان دادن درجات و مراتب موقعيتي خيلي كمتر استفاده مي كنند و امتيازاتي از قيل غذا خوري مخصوص يا محل پارك ويژه كمتر در ميان آنها مشاهده مي شود (ازگلي ، 1382). جذابيت پاداشهاي مخلف سازماني، تا حدودي به شخصيت زيردستان بستگي دارد. بي تفاوتي نسبت به پاداشهایي كه رهبر آن را تحت كنترل دارد ، به وسيله رفتار حمايتي و ابزاري مديران به وجود مي آيد. براي مثال زيردستاني كه به استراحت بيشتري نياز دارند تا در كنار خانواده خود باشند، با پيشنهاد پرداخت بيشتر در مقابل اضافه كار برانگيخته نخواهند شد (ازگلي ، 1382).
  هدف اين تحقيق اين است كه به طور دقيق رابطه بين تشويق و پاداش را با رضايت شغلي كاركنان مورد بررسي قرار دهد.

  تصميم گيري افراد در سطوح مختلف سازمان

  وقتي اطلاعات مرتبط و ضروري براي حل يك مسئله در اختيار افراد مختلف باشد ، اغلب تصميماتي كه توسط گروه اتخاذ مي شود بر تصميمات فردي ارجحيت دارد. با اين حال عوامل زيادي هستند كه مانع تصميم گيري موثر گروه مي شود و استفاده كامل از اطلاعات و امكانات بالقوه را با مشكل مواجه مي سازند. ازا ين رو اينكه آيا تصميم گيري گروهي از تصميم فردي بهتر است يا نه؟ به فرايند انجام مراحل تصميم گيري و حل مشكل در درون گروه در طول هر مرحله وابسته است. كيفيت تصميم گروهي به مشاركت اعضاء در ارائه ايده ها و اطلاعات ، شفاف بودن ارتباطات دقت و صحت در پيشگويي ها وقضاوت ها، ميزان تمركز بحث بر مسئله خاص بستگی دارد. روش حل اختلافات فرايندهاي گروهي به عواملی چون اندازه و تركيب گروه ،انسجام اعضاء، تفاوت جايگاه افراد،‌ دانش و شخصيت هر يك از اعضاء، محيط مستقيم ، رفتار و مهارت رهبر وابسته است(ازگلي،‌1382). دراين تحقيق سعي شده تا ميزان تصميم گيري افراد در سطوح مختلف سازمان و تصميم گيري هاي گروهي در سازمان به طوردقيق تر مورد بررسي قرار گيرد.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
  99 صفحه - 75000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
  161 صفحه - 90000 تومان
  بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
  50 صفحه - 18000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  72 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
  70 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
  73 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
  22 صفحه - 18000 تومان
  معرفی سازمان فنی و حرفه ای
  10 صفحه - 6000 تومان
  تاثیرات فرهنگی سازمان فنی و حرفه ای کشور بر روی مخاطبان
  21 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
  57 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
  23 صفحه - 1000 تومان
  پرسشنامه ارزیابی رهبر - پیرو (J.Wiliam Pfeiffer & John E) (ویلیام پفیفر و جوهن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  رضایت از رابطه عاشقانه، تعهد به انتخابات شغلی و آسایش ذهنی
  14 صفحه - 6000 تومان
  بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
  43 صفحه - 27000 تومان
  بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
  73 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
  68 صفحه - 18000 تومان
  رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
  9 صفحه - 6000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
  رابطه بین نحوه دلبستگی و رضایت از زندگی در مدیران مدارس
  8 صفحه - 1500 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی پاورپوینت
  23 صفحه - 6000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه روابط با همکاران (Rin Imai) (رین ایمای)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران (Hazel J.Wilson et all) (هازل. ویلسون و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطة هوش عاطفی به سبک رهبری بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
  5 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
  10 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
  2 صفحه - 9000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه تعیین سبک رهبری (J.Wiliam Pfeiffer & John E.Jones,eds) (ویلیام پفیفر و جوهن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری (Jeffery D.Houghton & Christopher P.Neck) (جفری. حوقتون و چریستوپر. نک)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری معلم (Husnayati Hssin et all) (حسنیاتی حسین و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - رهبری فعال (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  رابطه رضایت شغلی و موفقیت
  10 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و سلامت عمومی
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  12 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی و اقدامات ارتباطی
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
  12 صفحه - 105000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی فیلد وروث
  9 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
  3 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان
  85 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه رضایت شغلی (Susan J.linz) (ساسان . لینز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران در سازمان
  22 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان (Hian Chyekoh et all) (هیان چیکوه و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک (Roger Hallowell) (روگر هالوول)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان (Manfred Bruhn) (منفرد برون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  عوامل موثر بر انتخاب شغلی کارکنان در سازمانها
  9 صفحه - 1500 تومان
  بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  رضایت شغلی و بهره وری آن در سازمان فرهنگی
  17 صفحه - 9000 تومان
  عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان ها
  9 صفحه - 1000 تومان
  پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان (Linda Keefe) (لیندا کیفی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان (Mel Silberman) (سیلبرمن)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - تعهد کارکنان (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4 صفحه - 1000 تومان
  معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
  9 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
  55 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
  23 صفحه - 15000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  42 صفحه - 21000 تومان
  روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان فارس
  11 صفحه - 7500 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 30000 تومان
  کار آموزی در اداره برق استان گیلان
  16 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
  36 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
  54 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
  54 صفحه - 30000 تومان
  کلاس های آموزشی عملی در مدارس فنی حرفه ای
  8 صفحه - 1500 تومان
  کلاس های آموزشی عملی در مدارس فنی حرفه ای
  8 صفحه - 1500 تومان
  کلاس های آموزشی عملی در مدارس فنی حرفه ای
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش فنی و حرفه ای در ترکیه 14
  8 صفحه - 24000 تومان
  بررسی روشهای تدریس در آموزش فنی و حرفه ای
  18 صفحه - 7500 تومان
  سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
  95 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  آمار دامپروری استان گیلان و سنگر فایل به صورت پاورپوینت
  16 صفحه - 7500 تومان
  تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
  15 صفحه - 7500 تومان
  ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
  10 صفحه - 6000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
  9 صفحه - 18000 تومان
  اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
  21 صفحه - 12000 تومان
  کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
  16 صفحه - 15000 تومان
  تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
  57 صفحه - 36000 تومان
  بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان پاورپوینت
  28 صفحه - 9000 تومان
  مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
  36 صفحه - 10500 تومان
  بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
  13 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007