موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر با استفاده از تئوری برابری

عنوان سفارش :
ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر با استفاده از تئوری برابری
تعداد صفحه :
46
قیمت :
18000 تومان
 • مقدمه
 • بحث انگیزش مبحثی است که امروزه شدیدا مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسی صنعتی قرار گرفته است.به دلیل پیچیدگی رفتار انسان،پیش بینی ان ممکن نیست و مدیریت کنترل زیادی روی ان ندارد ودر نتیجه درک رفتار انسان و تاثیر مثبت بر ان می تواند بهره وری را زیاد و عملکرد را بهبود بخشد.کار شناسان در بسیاری از بررسی ها به این نتیجه رسیده اند که بیماری های روانی و استرس و افسردگی نه تنها باعث شده که کارایی کارمندان پایین بیاید وموجب کاهش میزان تولید و بازدهی شود،بلکه از مرغوبیت و کیفیت کالا ها و خدمات ارائه شده هم کاسته شده است.وقتی گفته میشود مدیر در کار کنان انیزش ایجاد میکند منظور این است که مدیر اگاهانه با برداشتن قدم هایی سعی در تامین نیاز های کارکنان میکند تا به این وسیله کارکنان هم به میل او رفتار کنند.

  وقتی مدیر در کارکنان خود انگیزش ایجاد میکند می تواند از خود بپرسد:

   چطور میتوانم کارمند خود را چالشگر و موثر باقی نگهدارم؟
   چطور میتوانم کارمند غیر مولد را به کار تشویق کنم؟
   چطور میتوانم کارمند را برای استفاده کامل از توانایی هایش تشویق کنم؟
   چطور میتوانم کارمند را برای خلاقیت در کار تشویق کنم؟
  با مطالعه رفتار انسان و درک ان مدیریت قادر است راه هایی را برای پاسخ بهتر به این سوال ها پیدا کند و در جهت بهبود عملکرد کارکنان قدم بردارد.میزان کارکرد هر کارمندی از یک طرف بستگی به توانایی های او دارد واز طرف دیگر تابع انگیزش اوست.توانایی فرد یعنی اینکه فرد چه کاری را قادر است انجام دهد،یا به عبارتی چه چیزی از او بر می اید.توانایی شخص به وسیله سابقه کاری شخص و تجربه اش اندازه گرفته میشود. عامل دومی که در عملکرد کارکنان تاثیر می گزارد این است که او چه کاری ار میخواهد انجام دهد.خواستن که بستگی به انگیزش فرد داشته باشد در درون شخص قرار دارد.
  اگر انگیزش قوی باشد بازدهی بالاست و اگر انگیزش پاین باشد بازدهی نیز پایین خواهد بود. در نتیجه مدیران باید ان چیزی که عملکرد را بهتر تحریک میکند بشناسند و به دنبال ان شرایطی را به وجود بیاورند که موجب انگیزش قوی و مثبت شود.

  تاریخچه
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 1362 با تشکیل و تاسیس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت های خود را به طور مستقل اغاز نمود.در حال حاضر به طور کل 9011 نفر در این دانشگاه مشغول به کار بوده که از این تعداد 6158 نفر رسمی،1524 نفر پیمانی و 1329 نفر قراردادی میباشند.ساختار سازمانی دانشگاه علوم پزشکی به گونه ایست که واحدها بر حسب نوع وظیفه و نوع فعالیت خاص خود در رسته های مختلف قرار می گیرند.برای سازمان دهی بر این مبنا باید وظیفه کلی و هدف اصلی به وظایف جزئی تر تقسیم گردد.البته با وجود پراکندگی واحد های عملیاتی در سطح استان یک وحدت رویه به جهت سیر سلسله مراتبی در ساختار دانشگاه به خوبی مشهود است به گونه ای که کلیه زیر گروههای واحد ستادی دانشگاه در استان خارج از شش حوزه مدیریتی مستقیما تحت نظر ریاست دانشگاه فعال هستند،عمل نمی نماید.

  مسئله تحقیق
  به ندرت امکان دارد که ما از تمام توانایی های بالقوه خود استفاده کنیم و بشتر ما این واقعیت را می پذیریم.دانشمند معروف انیشتن عقیده خود را در باره سخت کوشی و کسب موفقیت بدین گونه بیان کرده است: "این یک واقعیت است که برخی از افراد نسبت به دیگران تلاش بیشتری می کنند. نتیجه این میشود که در سازمان این گونه افراد نسبت به همکاران هوشمند وبا ذکاوت خود عملکرد بهتری ارائه مینمایند."به این دلیل عملکرد فرد در سازمان تنها به توانایی های او بستگی ندارد بلکه انگیزش هم در این فرایند نقش مهمی ایفا میکند.بنابر این یک مدیر شایسته با شناسایی و استفاده مفید از این عوامل میتواند یک سازمان با نیروهای غیر فعال و کم تلاش را به سازمانی پویا و اثر بخش تبدیل کند

  اهمیت و ضرورت تحقیق
  نیرو های مثبت و منفی از راه های گوناگون به کارکنان فرایند ها و بهره وری تاثیر میگزارند.برخی نیروهای عمده،قابل پیش بینی یا کاملا قابل کنترل هستند وبا افزایش کنترل مدیران بر این نیروهای سازمانی پیش بینی احتمالی وقوع تغییر سازمانی یا فردی اسان تر میگردد.بنا بر این لازم است مدیر با اگاهی و اشراف کامل به این متغیر های موجود در سازمان که به عملکرد کارکنان تاثیر میگزارد امادگی لازم برای برخورد با این عوامل مثبت و منفی را داشته تا با تبدیل این عوامل به یک فرصت،بهترین شرایط را برای کارکنان و سازمان فراهم فراهم کند.
  اهداف تحقیق
  اصلی ترین هدف تحقیق این است که با کمک تئوری برابری به بیان تاثیر این عامل انگیزشی بر ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر واحد مربوطه در زمینه عوامل تاثیر گزار بر توانایی های کارکنان این واحد میپردازد.همچنین ارائه پیشنهاداتی به مدیریت وکارکنان در جهت تقویت انگیزش افراد در سازمان که منجر به ایجاد جوی فعال تر و شاداب تر خواهد شد.

  جنبه جدید بودن و نو اوری تحقیق

  این تحقیق برای اولین بار در واحد مربوطه میزان اثربخشی کارکنان را سنجیده وبررسی میکند که ایا این اثر بخشی در نتیجه انگیزه بالای انان است یا خیر.

 • فرضیه تحقیق
 • کارکنان با انگیزه دارای اثربخشی بالا تری نیز هستند

  متغیر های تحقیق و تعاریف عملیاتی انها
  متغیر مستقل
  انگیزش: انگیزه را به این صورت تعریف کرده اند که انگیزه یعنی میل به تلاش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به طریقی که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود.و بالاخره انگیزش بعنوان فرایند ارضای نیاز به حساب اورده شده است.نیاز یعنی یک حس یا حالتی درونی که موجب میشود نتیجه انجام یک عمل مطلوب به نظر برسد.

  متغیر وابسته
  اثربخشی: به معنی هدایت منابع به سوی اهدافی که ارزشمند ترند،برای مثال تمرکز روی نتایج،انجام صحیح کار در زمان صحیح،کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت میباشد.در این رابطه اثربخشب فردی را متغیر های خروجی می دانند که برای سنجش افراد ستفاده میشوند مانند انعطاف پذیری و اثر بخشب سازمانی و توانایی سازمان در ارضای حداقل انتظارات ذی نفعها برای کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت.به طور کلی اثربخشی سازمانی دست یابی به اولویت ها و اهداف چندگانه در چهار چوب نظام ارزشی مشترک با فرهنگ سازمانی است.به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه وزمان بهینه باشد و رضایت خاطر ذی نفع هایی را که در جهت کسب اهداف تلاش می کنند جلب نماید.در اثربخشی افراد به دنبال درست انجام دادن فرایند های کاری هستند تا از طریق ان سازمان نیز به اهداف خود دسترسی یابد.تحقق اهداف سازمان به نحو مطلوب موضوع مورد توجه اثربخشی است.اثربخشی به میزان زیادی با کیفیت نیز در ارتباط است.محور اساسی در اثربخشی بازده کار است.به تعبیر دیگر اثربخشی انجام کارهای صحیح است.
  قلمروهای تحقیق
  این پژوهش در سال 1390 به بررسی وضعیت انگیزش کارکنان واحد معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی استان تهران میپردازد.البته اسناد و مدارک ارزشیابی کارکنان مربوط به ارزیابی سال 89 در این واحد میباشد.
  نوع تحقیق
  این پژوهش از نوع توصیفی است که به توصیف وضعیت اثزبخشی کارکنان و میزان انگیزه انان میپردازد.

  تحقیقهای مشابه
  ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر با استفاده از تئوری برابری
  46 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
  56 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه وفاداری (Adam Lindgreen) (آدم لیندگرن)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 90000 تومان
  پروژه اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
  53 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 39000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  132 صفحه - 60000 تومان
  بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 13500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی تیم (Billy Bateman,F et all) (بیلی بتمن)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان (Ranko Bon & Rachael Luck) (رانکو بون و رچال لاک)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثر بخشی شبکه سازی در (NGOS) (Claudia Liebler & Marisa Ferri) (کلودیا لیبلر و ماریسا فری)
  2 صفحه - 1500 تومان
  مطالعه اثر گذاری پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در افزایش بهره وری کارکنان در کارخانه مسینان همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  132 صفحه - 60000 تومان
  سبک شناسی داستان مدیر مد رسه اثر جلال آل احمد
  11 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مدیر اثربخش (Tricia Vilkinas & Greg Cartan) (تریسیا ویلکیناس و گرگ کارتن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
  17 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007