موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

کاراموزی حسابداری کمیته امداد

عنوان سفارش :
کاراموزی حسابداری کمیته امداد
تعداد صفحه :
25
قیمت :
9000 تومان
 • آموخته ها
 • در طول دوره کارآموزی در کمیته امداد در بخش حسابداری توانستم اطلاعات مناسبی در خصوص حسابداری حقوق و دستمزد و همچنین انبار داری کسب نمایم. از آنجه که محاسبات مربوط به دستمزد کارکنان توسط بخش حسابداری و همچنین بخش انبار مربوط به انبارداری در کمیته امداد می باشد در ادامه ذکر کرده ام.

  انواع حقوق و مزایای کارکنان کمیه امداد

  1) حقوق ثابت : در قالب جدولی – حقوق ثابت کارکنان برای پانزده گروه شغلی با تحصیلات ابتدایی – راهنمایی – دیپلم – فوق دیپلم – لیسانس غیر مرتبط و فوق لیسانس غیر مرتبط و فوق لسانس مرتبط ، برای قسمت های فنی و اداری مشخص می شود و زمان لازم را برای ترفیع از یک گروه شغلی به گروه دیگر مشخص می شود و هر ساله بر اساس مصوبه شورای عالی کار اصلاح می گردد .
  2) حق گواهینامه : به کارگران فنی در دوره های تخصصی مشخص را گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه فنی مربوطه شده باشند ، مبلغی طبق جدول حقوقی پرداخت می شود .
  3) حق سختی کار : به کارکنانی که دارای مشاغل خطرناک و زیان آور بوده و در کارگاه های رنگ زدایی ، جوشکاری ، شیمیایی ، فلز پاشی ، رنگ رزی وایکس ری کار می نمایند ، مبالغی مشخص طبق جدول حقوقی پرداخت می گردد .
  4) فوق العاده بازرسی فنی : به آن تعداد از کارکنانی که در امتحانات فنی قبول شده و یا به عنوان بازرس کنترل مرغوبیت انجام وظیفه می کنند ماهیانه مبلغ مشخصی به عنوان فوق العاده بازرسی فنی پرداخت می گردد .
  5) حق تصدی شغل : به آن تعداد از کارکنای که نباید به ضرورت صنعت در یک ، دو یا سه گروه شغلی بالاتر از گروه شغلی خود انجام وظیفه می کنند ماهیانه مبلغ مشخصی برای هر گروه بالاتر پرداخت می گردد و برای این مبلغ حداکثری نیز تعیین می گردد .
  6) حق کسری صندوق : به کارکنان به عنوان صندوق دار شرکت انجام وظیفه می نمایند با توجه به حجم مبادلات از مبلغ مشخص به مبلغ مشخص دیگری ماهانه به عنوان کسری صندوق پرداخت می شود .
  7) کمک هزینه مسکن : کلیه کارکنانی که جمع دریافتی آنان ، شامل حقوق و مزایا از مبلغ مشخصی در ماه کم ترباشد ، مبالغی با توجه به مجرد یا متأهل بودن آنان پرداخت می شود .
  8) حق اولاد : به کلیه کارکنانی که بیش از 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی دارند . برای هر فرزند مبلغ مشخصی و حداکثر تا 2 فرزند مبلغ مشخصی را پرداخت می گردد .

  اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدام اند

  اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی بدون در نظر گرفتن این که سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد .

   - دایره کارگزینی
   - دایره ثبت ورود و خروج پرسنل
   - دایره حسابداری حقوق و دستمزد
  که ما برای بررسی اجزاء و عناصر فوق الذکر ابتدا به شکل کلی آن ها را معرفی کرده و در ادامه بیشتر در ارتباط با آن ها بحث کرده و جزئیات وظایف آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد .

  حقوق یا مزد مبنا چیست

  حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگران رسمی و یا به وسیله عقد قرار داد که مخالف قانون کار نباشد ( برای کارگران قراردادی ) برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی ، روزانه ، هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود را حقوق یا مزد مبنا می گویند . اگر مزد کارگر بر اساس تعداد و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد ( پارچه کاری ) پرداخت شود اصطلاحا به آن کارمزد گویند .

 • مدت کار
 • بر اساس ماده 51 قانون کار ، ساعت کار عادی زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در قانون مستثنی شده است با توجه به این که ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید .
  طبقه تبصره (1) این ماده کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روز های هفته کم تر از میزان مقرر و در دیگر روز ها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعت کار هر هرفته از 24 ساعت تجاوز نکند . باید توجه داشت در ماده 52 قانون کار اشاره شده است که در کار های سخت و زیان آور و زیر زمینی ساعت کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .

  اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد

  در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود .

   الف) موافقت کارگر
   ب) پرداخت 40 % اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
   ج) ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین .

  منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست

  کار روز کار هایی که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد .
  کار مختلط
  کار هایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود .

  کار نوبتی

  عبارتست از این که کاری در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبت های آن رد صبح یا عصر یا شب واقع شود . باید بدانید برای هر ساعت کار در شب به غیر از کارگران نوبتی ( نوبت کارشان در صبح یا عصر یا شب است ) 35 % اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد و اما طبق قانون ، کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود 10 % و چنانچه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15 % و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد 5/22 % اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد .
  باید توجه داشته باشید که ساعات نوبت کاری ممکن است از 8 ساعت در شبانه روز و یا 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیکن کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت بیشتر شود . نکته قابل توجه این که باید بدانید طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که شبانه یا کار های خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است .

  تعطیلات و مرخصی ها

  طبق ماده 62 قانون کار روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد .باید توجه داشت در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین می شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است .کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روز های جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد .مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یک ماه است ، سایر روز های تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد .مرخصی سالیانه کارگرانی که به کار های سخت و زیان آور را اشتغال دارند 5 هفته می باشد . که استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد باید بدانید برای کار کم تر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود .

  عیدی و پاداش

  عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیأت دولت تعیین می گردد اما باید توجه داشت که به طور معمول در پایان دوره مالی یا در پایان هر فصل مبالغی به عنوان عیدی و پاداش به کارکنان پرداخت می شود و در ضمن باید بدانید که معمولا هیأت مدیره موسسات برای پرداخت عیدی می توانند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده از طرف هیئت دولت به کارگر پرداخت کند .

  فوق العاده مأموریت

  مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارمند برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید .فوق العاده مأموریت نباید کم تر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن ها را تأمین نماید .

  کسورات قانونی

  مبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمان های مربوط بر اساس مصوبه های قانونی از دستمزد کارگران و کارکنان کسر و به سازمان های ذینفع پرداخت می نماید کسورات ، قانونی می گویند .
  کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زیر می باشد .

   1- مالیات حقوق و دستمزد
   2- حق بیمه اجتماعی سهم کارگر
   3- بدهی کارگر به صندوق اجرا ( اجرائیات )

  مالیات حقوق و دستمزد چیست

  کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مالیات متعلق را بت توجه به ضریب جدول مالیاتی پس از کسر معافیت های قانونی محاسبه نموده از حقوق کارگر و کارمند کسر و به حساب وزرات امور اقتصاد و دارایی واریز نماید . باید بدانید مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد خواهد بود و در صورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیرکرد به کارفرما تعلق می گیرد .

  حق بیمه های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود

  بیمه شدگان تأمین اجتماعی یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه ، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند . که اهم مزایای بیمه را به شرح زیر می توان نام برد .

   الف ) بیمه های درمانی ، حوادث و بیماری ها
   ب ) بارداری
  ج ) دریافت مستمری که خود شامل ، از کارافتادگی ، بازنشستگی و مرگ می باشد
  به طور کلی حق بیمه ها اجتماعی جمعا 30 % حقوق و دستمزد ناخالص ( حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور ) می باشد که در واقع 7 % از آن را کارگر و 20 % را کارفرما و 3 % مابقی را دولت می پردازد . بنابراین متوجه شدید که از کل حق بیمه 7 % را کارگر باید بپردازد در واقع زمانی که کارفرما لیست حقوق و دستمزد را تهیه می کند این مبلغ یعنی 7 % حقوق و دستمزد را از حقوق و دستمزد کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می کند . دقت دارید که این مبلغ هزینه ای برای کارفرما نمی باشد و اما اشاره شد 20 % حقوق و دستمزد نیز سهم کارفرما به عنوان بیمه های تأمین اجتماعی می باشد .کارفرما در زمان تهیه لیست حقوق دستمزد معادل 20 % حقوق و مزایای مشمول بیمه هر کارگر را محاسبه می کند و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می نماید توجه دارید این مبلغ را کارفرما تنها بر اساس حقوق و دستمزد کارگران خود محاسبه می کند و از حقوق کارگران کسر نمی نماید بلکه کارفرما این مبلغ را پرداخت می کند بنابراین مبلغ فئق یک هزینه اضافی برای کارفرما می باشد .
  باید بدانید که کارفرما حداکثر 30 روز پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد یک نسخه از آن را به انضمام چکی معادل مبلغ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می نماید .حق بیمه دولت نیز معادل 3 % دستمزد ناخالصاز طرف دولت به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود .در واقع پرداخت کننده و میزان مبالغی که به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری کارگران واریز می شود به صورت خلاصه به شکل زیر خواهد بود . حال مجددا به اجزاء سیستم حقوق و دستمزد بر می گردیم .
  اشاره شد که سیستم حقوق و دستمزد کمیته امداد از دایره کارگزینی ، دایره ثبت ورود و خروج و دایره حسابداری حقوق و دستمزد تشکیل شده است و همچنین گفتیم که دایره کارگزینی وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدام را با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده دارد و پس از آن موارد قانونی را عنوان کردیم و شما با آن ها آشنا شدید حال وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل را و نحوه انجام کار آن را بررسی می نماییم . . .

  تحقیقهای مشابه
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
  127 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  کاراموزی حسابداری کمیته امداد
  25 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی خودکفایی و اشتغال (آموزش و کاریابی) در کمیته امداد امام خمینی (ره)
  68 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007