موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

منابع انسانی

عنوان سفارش :
منابع انسانی
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه:
 • نـظام ارزیابی عملـكـرد،یـكی از مهمترین و پایـه ای تـریـن زیـر نـظام هـای منـابع انسانی محسوب می شود ،ارزشیابی، به عنوانیك فعل، از ابتدای خلقت بشر و در ذات و كردار اغلب موجودات زنده، به نوعی حضور داشته و اساسا مبنای رفتارهای فطری و اكتسابی بشر بوده است. ادیان الهی عموما معیار و شاخص های رفتاری و كرداری به انسانها عرضه كرده، در ازای تبعیت از آنها پاداش‌های معین و در صورت استنكاف نیز مجازاتهای معینی را بشارت داده اند.یکی از نیازهای اصلی و اساسی و یکی از اجزای لاینفک سازمان این است که که سازمان دایما" و به طور پیوسته به ارزیابی و ارزشیابی منابع انسانی (کارمندان) خود کوشش کند . تا از وضعیت آنان باخبرباشد که آیا پیشرفتی حاصل شد یا نه . و اگر هست چگونه ؟ در واقع این عمل بحث تخصصی مدیران محترم منابع انسانی در ادارات و کارخانجات است تا درنقش ستادی با همکاری مدیر و سرپرست اداره یا بنگاه اقدام به این عمل کنند. فرايند ارزيابي عملکرد که امروزه بايد آن را در چارچوب مديريت عملکرد طراحي و پياده سازي نمود يکي از مهمترين فرايند توسعه منابع انساني به شمار مي رود. مهمترين عواملي که در طراحي يک فرايند ارزيابي عملکرد اثربخش لازم است مورد توجه قرار گيرند را مي توان به شرح ذيل برشمرد:1- شفاف سازي ارتباط عملکرد کارکنان با استراتژي ها و اهداف سازمان 2- تعيين شاخصهاي عملکردي جهت ارزيابي 3-تعيين و برقراري ارتباط بين فرايند ارزيابي عملکرد با ساير فرايندهاي توسعه منابع انساني

  ارزيابي عملکرد در مجموعه مديريت منابع انساني

  نـظام ارزيابي عملـکـرد، يـکي از مهمترين و پايـه اي تـريـن زيـر نـظام هـاي منـابع انساني محسوب مي شود ، بديهي است که ارزيابي عملکرد کارکنان فرايندي بسيار مهم و از حساس ترين مسائلي است که مسئولان سازمانها با آن روبه‌رو هستند. باوجود سعي دائم در طراحي سيستم هاي بهينه و موثر براي ارزيابي کارکنان، شواهد و مدارک نشان مي دهند که به طورکلي، مسئولان سازمان از روشها و سيستم هاي مورد استفاده براي ارزيابي کارکنان راضي نيستند. دليل اصلي اين نارضايتي، عوامل مختلفي ازجمله پيچيدگي فرايند ارزيابي و وجود کاستي هايي در سيستم ارزيابي جامع است اماسازمانها به عنوان موجودي اجتماعي به ضرورت نيازمند قاعده اي براي ارزيابي شايستگي هاي کارکنان خود هستند، باز آزمايي و سنجش عملکرد هر سيستم پس از يک دوره زماني مناسب بر اطمينان از عملکرد و اثرگذاري آن و نيز رفع موانع و اشکالات ديده نشده ضرورت دارد. ارزيابي عملکرد کارکنان از وظايف بسيار مشکل ارزيابان است، زيرا ارزيابي شوندگان معمولاً نسبت به تاثير نتايج ارزيابي خوش بين و از تاثيرات آن برپيشرفت هاي آينده خويش واقفند،همين امر ارزيابي رامشکل کرده است ومساله مشکلتر وجود انواع و اقسام مسئله هاي ساختاري است که موجب ايجاد شک و ترديد درباره منصفانه يا عادلانه بودن اين فرايند است. اين‌گونه مشکلات، گذشته از اين موجب بروز تضاد و تعارض بين سرپرستان و زيردستان مي شوند که در نتيجه رفتارهاي ويرانگر را تقويت خواهند کرد.شناخت مسائل و مشکلات و بهينه سازي نظام ارزيابي عملکرد، دست کم از دو بعد داراي اهميت است: اول اينکه سازمانها نيازمنـد آگـاهي از کـارايي کارکنان خويش اند تا بتوانند براي بهبود عملکرد و ارتقاي بهره‌وري فردي و سازماني، وضعيت منابع انساني خود را بهبود بخشيده، بر کميت و کيفيت توليدات خود بيفزايند.

  دوم اينکه، آگاه شدن کارکنان از نتايج عملکرد خود براي آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به اين صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پي برده، براي افزايش توانمندي هاي خويش براساس واقعيات تلاش خواهند کرد.ارزيابي عملکرد کارکنان، فرايندي بسيار مهم و از حساس ترين مسائلي است که مسئولان سازمان با آن روبه‌رو هستند. باوجود سعي دائم در طراحي سيستم‌هاي بهتر و موثرتر براي ارزيابي کارکنان، شواهد و مدارک نشان مي دهند که کارکنان از اين سيستم‌ها راضي نيستند. ناتواني در طراحي يک سيستم جامع، عدم پشتيباني مديريت، عدم تناسب و انطباق سيستم‌هاي ارزيابي با واقعيات، از جمله مشکلاتي هستند که معمولا اثربخشي اکثر سيستم‌هاي ارزيابي را دچار اشکال مي سازند.

  اركان ارزیابی عملكرد

 • چه چیزی باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟
 • شناخت و تشخیص كاركنان با عملكرد بر جسته، تنها با نگاه ساده انگارانه به اعداد و ارقام امكان پذیر نمی‌باشد، بنابراین لازم است كه معیارهایی برای ارتباط رفتار و عملكرد با استراتژی سازمان شناسایی شود.باید اطمینان یافت كه شاخص های عملكرد مناسب و درستی برای ارزیابی كسب و كار موفق به كار گرفته شده است و همچنین این شاخص ها با عملكرد كاركنان تطبیق داده شده است. از این راه سازمان می تواند كاركنان را درجهت ایفای نقش برتر توانمند سازد و این امر خود می تواند در افزایش توانمندی سازمان در اجرای استراتژی موثر باشد. با توجه به اینكه كاركنان بیشترین ارتباط را با مشتریان دارند اغلب می توانند بازخورد سود مندی درباره آنچه كه از نظر مشتریان به واقع ارزشمند است ارائه كنند. بنابراین آنها می‌توانند به سازمان در جهت شناسایی شاخص هایی كه به درستی می توانند معیار ارزیابی عملكرد باشند كمك كرده، همچنین اعلام كنند كه در چه زمینه‌هایی، بین استراتژی و واقعیتهای روزمره، گسستگی وجود دارد. با ایجاد ارتباط شفاف بین هدفهای كسب و كار با رفتار و عملكرد كاركنان، سازمان می تواند كاركنان را از نقش و سهم خود در پیشبرد استراتژی آگاه سازد برای این امر، ابتدا لازم است همبستگی بین شاخص های ارزیابی عملكرد و حقایق كسب و كار شناسایی شود. برای مثالیك مركز ارائه خدمات تلفنی در سازمان را در نظر بگیرید كه در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به صورت تلفنی به مشتریان، رقابت می كند. در این سازمان مدیریت احتمالاً ارائه خدمات ویژه به مشتریان را به عنوان هدف در نظر می گیرد و همچنین حضور و در دسترس بودن را به عنوان شاخص ارزیابی جهت تحقق این هدف تعیین می كند. هر چند كه شاخص مزبور می تواند ارزشمند باشد اما ممكن است این شاخص به خودی خود به استراتژی سازمان بر نگردد، در نتیجه بر این اساس سیستم تشویق كاركنان به رفتار نادرست پاداش می دهد و سازمان به صورت درست متوجه نمی شود كه كدامیك از كاركنان آنها نقش موثری در تحقق برنامه‌های استراتژی كسب و كار دارند. اما اگر شما تشخیص بدهید كه مشتریان مركز تلفن سازمان ترجیح می‌دهند كه مسائلشان به سرعت حل شود، آن وقت تماسهای تلفنی كوتاه و تحلیل دقیق درخواست مشتری می تواند به عنوان معیار اصلی جهت ارزیابی عملكرد در نظر گرفته شوند. حال شما باید شاخص‌هایی را برای ارزیابی كاركنان در برابر آن معیار (تماس تلفنی كوتاه و تحلیل دقیق درخواست مشتری ) شناسایی كنید و بر روی منابعی كه در همین راستا به كاركنان كمك می‌كنند، سرمایه گذاری داشته باشید. علاوه بر لزوم تعیین شاخص های عملكرد مناسب در جهت اجرای استراتژی ها و برنامه ها، تعیین شاخص‌های رفتاری مناسب برای ایجاد تعامل موثر و اثربخش با محیط پیرامون در جهت ایفای نقش برتر نیز امری ضروری است: تعیین مصادیقی در مورد شایستگی های نظیر ارتباطات ، اخلاق حرفه ای ، مشتری مداری ، كارتیمی و ... كه افراد را در جهت اجرای بهینه نقش خویشیاری می كند.
  آخرین عاملی كه برای ارزیابی می‌توان در نظرگرفت عملكرد و خروجی كاركنان درمورد نظامهای مصوب عمومی سازمان، نظیر: فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، تشویق و توبیخ ، پیشنهادها و ... است

  ارزیابی چه زمانی باید صورت پذیرد؟

  یكی از مسائل حائز اهمیت در ارزیابی عملكرد ، زمان ارزیابی است. آیا ارزیابی عملكرد افراد باید روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی ویا سالیانه به عمل آید ؟

  تحقیقهای مشابه
  میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
  34 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 39000 تومان
  مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
  19 صفحه - 7500 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت منابع انسانی قدرتمندی شرکتهای کوچک
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 30000 تومان
  ضرورت انگیزش منابع انسانی در سازمان
  25 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
  16 صفحه - 48000 تومان
  مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق
  49 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 69000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
  9 صفحه - 27000 تومان
  مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی
  20 صفحه - 7500 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 45000 تومان
  نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهای آن
  28 صفحه - 9000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت (s.Subba Rao, T.S.Raghunathan, Luis E.Solis) (سوبا و راگنادن و لویس و سویل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، توسعه تیم (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی (Jack J.Philips et all) (جک. فیلیپس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی (Ralph Chritensen) (رالف کریستنسن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  2 صفحه - 1500 تومان
  توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
  25 صفحه - 7500 تومان
  توسعه منابع انسانی
  3 صفحه - 1000 تومان
  نظر اسلام در مورد منابع طبیعی
  18 صفحه - 7500 تومان
  بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
  17 صفحه - 6000 تومان
  چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
  10 صفحه - 6000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  برنامه ریزی منابع مواد شرکت لامپ پارس شهاب
  19 صفحه - 7500 تومان
  برنامه ریزی منابع مواد شرکت لامپ پارس شهاب
  20 صفحه - 10500 تومان
  حسابداری منابع انسانی
  6 صفحه - 1000 تومان
  برنامه ریزی منابع انسانی
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
  109 صفحه - 45000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  28 صفحه - 9000 تومان
  بدهي دولت عامل کمبود منابع است
  5 صفحه - 1000 تومان
  بررسي عوامل موثر در تجهيز منابع بانکها
  5 صفحه - 1500 تومان
  بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانك‌ها
  7 صفحه - 1500 تومان
  مطالعات شناسايي منابع جزيره ميانكاله بهشهر
  17 صفحه - 7500 تومان
  بازنگری مدیریت منابع انسانی
  3 صفحه - 1000 تومان
  تجهیز منابع بانکها تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  49 صفحه - 21000 تومان
  معرفی منابع تاریخی اصفهان فایل به صورت پاوروینت
  24 صفحه - 12000 تومان
  تولید رادیونوکلیدها منابع مواد پرتوزا
  65 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
  23 صفحه - 89700 تومان
  راههای جذب منابع و کاهش موقات بانکی
  10 صفحه - 6000 تومان
  مدیریت منابع انسانی
  7 صفحه - 1500 تومان
  الکترونیک در منابع انسانی
  40 صفحه - 10500 تومان
  رويکردهاي نوين در مديريت استراتژيک منابع انساني
  22 صفحه - 10500 تومان
  نو آوري در مديريت استراتژيک منابع انساني
  11 صفحه - 6000 تومان
  استراتژي هاي کارکردي مديريت منابع انساني
  18 صفحه - 7500 تومان
  شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
  32 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
  13 صفحه - 39000 تومان
  بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
  161 صفحه - 45000 تومان
  اهمیت شیمی در حفظ و پایداری منابع طبیعی
  12 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر نوع تکنولوژی بر کم و کیف منابع انسانی
  15 صفحه - 7500 تومان
  تاریخچه آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
  11 صفحه - 6000 تومان
  حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن
  31 صفحه - 15000 تومان
  حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن روش تحقیق
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 48000 تومان
  بهره برداری از منابع آبهاب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی فایل بصورت پاورپوینت
  161 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 9000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
  2 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی منابع قدرتی مقاوم هایبرید برای برق رسانی روستایی در مالزی
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان
  10 صفحه - 30000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  22 صفحه - 7500 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
  18 صفحه - 6000 تومان
  اخلاق در مدیریت منابع انسانی
  32 صفحه - 7500 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  27 صفحه - 7500 تومان
  مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
  14 صفحه - 1500 تومان
  مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
  14 صفحه - 1500 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
  11 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت منابع سازمانی (Helene Delerue) (هلن دلرو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - منابع انسانی
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان (Birdogan Baki et all) (بیردوگان باکی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
  9 صفحه - 1500 تومان
  کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
  26 صفحه - 7500 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  جغرافیای انسانی - بررسی روستای پشتیر
  5 صفحه - 1500 تومان
  آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در بخش دولتی
  13 صفحه - 6000 تومان
  آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
  9 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت نیروی انسانی - پاورپوینت
  17 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت روابط انسانی - پاورپوینت
  12 صفحه - 6000 تومان
  عوامل موثر بر بهری وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی
  17 صفحه - 7500 تومان
  بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
  50 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص چهره سه بعدی مبتنی بر تنوع ساختاری چهره های انسانی 16
  26 صفحه - 39000 تومان
  توسعه انسانی در پیشرفت جهان سوم
  11 صفحه - 1500 تومان
  چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
  12 صفحه - 6000 تومان
  هدایت و کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
  39 صفحه - 12000 تومان
  کرامت انسانی و حقوق بشر در حکومت امام علی علیه السلام
  16 صفحه - 7500 تومان
  جذب نیروی انسانی در شرکت خصوصی
  14 صفحه - 6000 تومان
  بر رسی حقوقی نحوه جبران خسارت ناشی از اجتماع سبب انسانی و قوه قاهره
  133 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
  56 صفحه - 51000 تومان
  نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی
  16 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزشهای انسانی برای مدیران هندی
  10 صفحه - 30000 تومان
  کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
  18 صفحه - 12000 تومان
  کمالات انسانی از دیدگاه نهج البلاغه
  18 صفحه - 9000 تومان
  ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
  5 صفحه - 6000 تومان
  شاخش ها در سنجش سرمایه انسانی فایل بصورت پاورپوینت
  24 صفحه - 7500 تومان
  بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
  14 صفحه - 6000 تومان
  بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان
  12 صفحه - 6000 تومان
  اسلامی سازی علوم انسانی و آسیب شناسی حاصل از این عمل
  41 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی (Rodney Mcadam et all) (رادنی مکدام و همکاران)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربرو و جی. لیندکوئیست)
  3 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007