موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عوامل تاثیر گذار در پذیرش پیام

عنوان سفارش :
عوامل تاثیر گذار در پذیرش پیام
تعداد صفحه :
3
قیمت :
1000 تومان

پژوهشهای روان شناسان اجتماعی ازجمله کورت لوین نشان داد که گفت و شنودهای یکطرفه میتواند ، تنها باوری که در فرد وجود دارد، تقویت کند.اما بحث و گفت وشنود دوطرفه باعث متقاعد کردن و تغییر در نگرش مخاطب میگردد.
کارل .آی.هاولند : پژوهشهای تجربی بر روی سربازان امریکایی در جنگ دوم جهانی توانست بعدها در زمینه تجربیات او ، این نتایج حاصل شود :

چهارعامل تعیین کننده در زمینه متقاعدسازی:

  1ـ منبع پیام (چه کسی پیام را منتقل میکند ) 2ـ ماهیت پیام (چگونگی ارائه پیام‌)
  3 ـ ویژگیهای پیامگیر 4ـ محیط پیام یا شرایط دریافت پیام
1ـ منبع پیام : کارل هاولند و والتر به این نتیجه رسیدند که هرقدر منبع پیام قابل قبولتر باشد احتمال تغییر نگرش بیشترخواهد بود . ارسطوبعنوان اولین روانشناس اجتماعی 300 سال قبل ازمیلاد مسیح چنین نوشت : گفتار نیکمردان را کاملتر و آسانتر باور می‌کنیم . واینکه پیامهای آن دسته از وسایل ارتباط جمعی که در جامعه ازوجاهت بیشتری برخوردار است آسانتر و سریعتر مورد پذیرش قرار میگیرد تا وسایل ارتباط جمعی که وجاهت کمتری دارند .

2ـ ماهیت پیام : شیوه‌ارائه پیام و انطباق آن با ابزار انتقال ، نقش مهمی در تاثیرگذاری آن دارد‌.
روانشناسان اجتماعی معتقدند که هرقدر پیام بر هیجانات استوار باشد ، پیامگیر زودتر آن را می‌پذیرد.
جورج دیلبوهارتمن نشان داد که چگونه میتوان مردم را ترغیب به رای دادن به نامزدهای انتخاباتی کرد .افرادی که پیام را اساساً بصورت هیجانی دریافت کرده باشند بیشتر به کاندیدایی رای داده‌اند که در آن پیام از او حمایت شده بود تا کسانی که پیام را اساساً بطور منطقی دریافت کرده بودند .
3ـ شخصیت پیامگیر و ویژگیهای آن : نتایج بدست آمده در زمینه قابلیتها و ویژگیهای شخصیتی افراد نشانگر پیچیده بودن و بغرنج بودن مساله است .
برشاید و والستر (1969 ) یافته های تحقیقاتی خود را اینگونه بیان میکنند : براساس مدارک موجود ، بیشتر مردم در زندگی روزانه خود ، به پیامهایی توجه می‌کنند که با آنها موافقند و توجهی به پیامهایی که با آنها موافق نیستند ، نمی‌کنند‌. پس افراد، اطلاعاتی را جذب میکنند که با اطلاعات قبلی آنها همسانی داشته باشد و در‌عین حال اطلاعات ناهماهنگ را رد میکنند . درمجموع عوامل شخصیتی که موجب پذیرش پیام میشود عبارتند از :
عزت نفس ، کم هوشی ، موافقت ضمنی با پیام از پیش ، نیاز به تایید اجتماعی ، تسلیم پذیری و تمکین
جنسیت یکی از عوامل بسیارمهم در زمینه تفاوت افراد از نظر تاثیرپذیری است مک‌گوایر در این مورد میگوید‌: زنان کمتر مورد اهانت و مردان کمتر مورد تملق قرار میگیرند . براساس مدارک جمع آوری شده ، زنان در قیاس با مردان ، شنوندگان بهتری هستند و در هروضعیت آموزشی مشابه ، بیشتر از مردان یاد می‌گیرند .

4ـ محیط پیام با شرایط دریافت پیام :

محیطی که وسیله ارتباطی در آن بکار برده میشود ، میتواند اثرات پیام را تغییر دهد . بقول اورتگا.ای.کاست : انسان ، انسان است . به اضافه شرایطش . پس اگر این شرایط با محیط تغییر کند و یا تحول یابد ، انسان نیز باید تغییر وتحول یابد .بعنوان مثال اثرات وسایل ارتباط جمعی با توجه به شرایط دریافت پیام تغییر میکند و برای تاثیر بیشترو جلوگیری از گسیختگی افکار ،باید محیط را تحت کنترل قرار داد .

تحقیقهای مشابه
معیار سلامت روان و عوامل تاثیر گذار بر آن
14 صفحه - 7500 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 10500 تومان
بررسی عوامل تاثیر گذار در دستمزد
18 صفحه - 9000 تومان
عوامل تاثیر گذار در پذیرش پیام
3 صفحه - 1000 تومان
چه ترکیبی از عوامل( بسیج عمومی، مشروعیت و کنش نخبگان ، ارتش و عوامل بین المللی) و تاثیر متقابلش باعث پیروزی رژیم یا پیروزی معارضین و تداوم جنگ داخلی در سوریه می شود؟
6 صفحه - 1500 تومان
عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب وکار
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی (Kamal Naser, Wojoud Rashid Mohammed, Rana Nuseibeh) (کمال ناصر و وجود رشید و رعنا نسیبه)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تاثیر عوامل فنی - اجتماعی بر تسهیم دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
3 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
3 صفحه - 1500 تومان
عوامل تاثیر گذار بر ازدواج های ناموفق
17 صفحه - 6000 تومان
عوامل تاثیر گذار در هسته اولیه شهرها
14 صفحه - 7500 تومان
عوامل تاثیر گذار بر فساد و رانت
8 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007