موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تاثیر تبلیغ شبکه اجتماعی بر روی کاربران

عنوان سفارش :
تاثیر تبلیغ شبکه اجتماعی بر روی کاربران
تعداد صفحه :
104
قیمت :
30000 تومان
تاثیر تبلیغ شبکه اجتماعی بر روی کاربران تاثیر تبلیغ شبکه اجتماعی بر روی کاربران
 • مقدمه :
 • اخیراً تحلیل شبکه های اجتماعی به علت عوامل گوناگونی از قبیل محبوبیت شبکه های اجتماعی آن لاین (OSNS) ، ارائه و تحلیل آن ها به صورت نمودارها (گراف) ، در دسترس بودن حجم بالای داده های ثبت شده ی OSN و منابع تجاری / بازاری ، موجی از علاقه ی محققان را به خود جلب کرده است. هم-چنین OSN چالش های تحقیقی جالبی مثل جستجو / تطبیق نمودارهای فرعی مشابه ، تحلیل / مدل سازی اجتماع (انجمن) ، طبقه بندی کاربر و انتشار اطلاعات را ارائه می نماید. از این رو تحلیل داده های OSN یا تنوعی از قوانین ، پتانسیل زیادی برای محققان دارد. با این حال پیشنهاد ما این است که تحلیل OSN باید در بافت (متن) مبدأهای اجتماعی و مبناهایش در نظریه ی گراف قرار بگیرد. بنابراین ما تحقیقی را طراحی نموده ایم که در ابتدا ایده های تاریخی اصلی و نظریات تحقیقی مبنایی و موضوعات وابسته ی مختلف را ارائه می دهد و سپس به بیان گزینش تازه ترین تحقیق و گرایشاتی که از کنفرانس های بین-المللی به دست آمده می پردازد. نمودار کاوی شبکه های اجتماعی آن لاین نسبتاً یک حوزه ی جدید از تحقیق است که در نظریه ی گراف ، بررسی هزینه های محاسباتی و مفاهیم جامعه شناختی از قبیل اینکه چگونه افراد دارای مناسبات مشترک هستند و گروهها باهم اند و از یکدیگر پیروی می نمایند دارای یک مبنای استوار می باشد.

  ما برای اهداف تحقیق ، موضوعات مبنایی را به شرح زیر تقسیم خواهیم نمود :
  نظریه گراف ، شبکه های اجتماعی ، تحلیل مجموعه ی دادگان OSNs و SN و نمودار کاوی. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است موضوع نمودار کاوی به موضوعات فرعی تقسیم شده است.سپس همانطور که در شکل 1 بیان شده سرفصل ها نیز به 5 موضوع فرعی تقسیم می شوند.موضوعات سرفصلی ازطریق طبقه بندی مقالات یافت شده در چاپ های اخیر 4 کنفرانس عمده انتخاب شده بودند: WCCI2.12و WOSN2.10 و ICSWM 2.02 و WWW 2.02 ساختار این مقاله به شرح زیر است:
  بخش 2 شامل یک بررسی از 4 موضوع مبنایی اصلی و 10 موضوع فرعی است که مفاهیم و نویسندگان اصلی را مشخص می نماید سپس در بخش 3 ، 5 سرفصل را ارائه می کنیم که در آن به خلاصه نمودن گزینشی از تازه ترین تحقیق می پردازیم. بخش 4 با خلاصه ای از تحقیق و گرایشات اصلی شناسایی شده نتیجه گیری می شود. در شکل 1 یک الگوی کلی از ساختار کل تحقیق را ملاحظه می نماییم.

  2. تحقیق (سنجش) مبنایی :

  ما در این بخش ، موضوعات اصلی مرتبط به نمودار کاوی OSNs را بررسی می نماییم که شامل نظریه ی گراف ، شبکه های اجتماعی ، شبکه های اجتماعی آن لاین و نمودار کاوی می باشد.
  1-2- نمودارها (گراف ها) :
  ما در این بخش به خلاصه کردن برخی از مفاهیم انتزاعی اصلی نمودارها خواهیم پرداخت. خواهیم دید که نمودار کاوی در نظریه ی گراف (نمودار) کلاسیک دارای یک مبنای استوار می باشد.

  در کل ، یک نمودار G به صورت (V , E)G ارائه شده است که V مجموعه ای از رئوس (منحنی ، گره) ها و E مجموعه ای از لبه ها (اتصالات) می باشد که برخی جفت های راسی در V را به هم اتصال می دهد. از لحاظ آماری یک نمودار می تواند به وسیله ی ارزش های فرعی از قبیل درجه ی میانگین گره-ها (نقطه ها) و طول مسیر میانگین بین گره ها (نقطه ها) توصیف شود. در میان دیگر ویژگی ها ، ویژگی های مضاعف شامل قطر نمودارها ، تعداد مثلثات ، تعداد تناظرها (هم شکلی) و ضریب خوشه بندی می باشد. ما در شکل 2 یک نمودار ابتدایی با 5 راس و 5 اتصال می بینیم. از آن جا که هیچ برداری وجود ندارد تصور می کنیم که این نمودار غیرمستقیم و هدایت نشده است و از آن جا که اتصال-ها (لبه ها) هیچ اطلاعات اضافه ی پیوست شده ای ندارند تصور می کنیم که این نمودار غیروزنی است. ملاحظه می کنیم که گره های A ، B ، D درجه ی 2 را دارند و گره ی C درجه ی 3 و گره ی E درجه ی 1 را دارد. از این رو توالی درجات به صورت {3 ، 2 ، 2 ، 1} می باشد.

  ما در این تحقیق بیشتر به نموداری مثل یک نوع داده ی انتزاعی علاقه داریم تا به یک نوع ریاضی شکل و نوع اول برای نمایش و بیان نوع دوم به کار رفته است. الگوریتم های مختلفی موجود است که در نمودارها عملکرد با سطح بالاتری مثل پیدا کردن درجه یافتن اتصال بین همسایگانش (ضریب خوشه بندی) ، یافتن مسیری بین دو گروه (نقطه) (به کار بردن جستجوی عمقی یا جستجوی ردیفی) یا یافتن کوتاهترین مسیر از یک گره تا گره دیگر را اجرا می کند. برای آشنایی کلی با انواع مختلف الگوریتم های نمودار که به OSNs مرتبط اند به [1] مراجعه نمایید.
  فهرستی از عملکردهای پردازش نمودار با سطح پایین تر می تواند به شرح زیر باشد :
  «مجاور» (نزدیک) به امتحان این مسئله می پردازد که آیا اتصالی بین دو گروه وجود دارد یا نه ؛ «همسایگان» همه ی گره هایی را که لبه (اتصالی) با یک گره معین دارند پیدا می کند ؛ «اضافه شده» ، لبه ای (اتصالی) را بین دو گره اضافه می کند ؛ «حذف» یک لبه (اتصال) بین دو گره را حذف می کند ، کسب کردن و تنظیم ارزش های مرتبط به گره ها ، ارزش های مرتبط با اتصال ها را کسب و تنظیم می-نماید.
  چگونگی ارائه ی یک نمودار در حافظه ی کامپیوتر به دلیل هزینه ی بالای محاسباتی عملکردها (اپراتورهای) سطح بالایی که ما آرزوی اجرای آن را داریم یک مسئله ی مهم می باشد. دو ساختار داده-ای بسیار محبوب «لیست مجاورتی» و «ماتریس مجاورتی» می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این ساختارها به [2] مراجعه نمایید. دو ساختار داده ای دیگر یعنی «لیست تلاقی» و «ماتریس تلاقی» به نوع اول شباهت دارند با این تمایز که اطلاعات دسته بندی شده نشان می دهند که آیا اتصالات و رئوس با هم تلاقی دارند یا نه.

  وقتی اتصال نمودار کم باشد ، با توجه به هزینه ی محاسباتی یک لیست مجاورتی ترجیح داده می شود ، درحالیکه وقتی نمودار متراکم و انبوه باشد ماتریس مجاورتی ترجیح داده می شود. [2] انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد : شامل گراف جهت دار (نمودار) و غیرجهت دار با وزن هایی روی اتصال ها ، رئوس یا هر دوی آن ها ، گراف تصادفی ، و دو قسمتی و غیره. در تحقیق حاضر به صورت اساسی (بیشتر) به بررسی نمودارهای جهت دار ، غیرجهت دار و برخی گراف ها با اوزان اتصالی می پردازیم. یک گراف غیرجهت دار هیچ اطلاعاتی در مورد مسیر یا جریان (گردش) بین گره ها ندارد.
  بدین معنا که اتصال بین دو رئوس A و B همانند اتصال بین رئوس B و A است. از سوی دیگر ، یک گراف جهت دار حتماً شامل اطلاعات هدایتی می باشد هر اتصال یک مسیر مرتبط با آن را دارد که می تواند غیرهدایتی B A یا دوطرفه B A باشد. یک گراف سنگین شامل اطلاعات اضافه ی مرتبط با یک اتصال یا یک راس می باشد. معنی سنگین بودن به قلمروی داده ها از قبیل تعداد تماس تلفنی بین دو نفر در ماه گذشته یا هزینه ، منفعت ، گنجایش و ... بستگی دارد.
  تناظر (هم شکلی) : ویژگی هم شکلی یک خصوصیت مهم در گراف ها می باشد که به یک مطابقت دقیق از لحاظ ساختار، ابعاد، اتصال ومسیردهی (نقشه برداری) گره های مشابه بین دو گراف معین مربوط می شود. دو گراف (V,E2)=G2 و (V,E1)=G1 در صورتی به عنوان متناظر معین می شوند که یک جایگشت P آن چنان موجود باشد که G2 = G1 (P) شود. بدین معنا که با وجود یک مجموعه ی یکسان از رئوس ، لبه های G1 می توانند برای اتصال به G2 نوآرایی شوند.
  در شکل 3 ، یک مثال از دو نمودار می بینیم که یکی از آن ها متناظر دیگری و با جایگشت {(E,Y) (D.Z) (C.X) (B.W) (A.V)}

  تطبیق نمودار یک فعالیت مهم در برنامه های کاربردی بازشناخت الگوی متفاوت می باشد که ممکن است در آن اطلاعات با سطوح بالا و پایین ارائه شوند. با این حال ، تطابق نمودار هزینه ی محاسباتی بالایی دارد و وظیفه ی پیدا کردن نمودارهای فرعی متناظر ، مشکلی است که N-P کامل می باشد. در بخش 4.8-2 به تطبیق گراف و الگوریتم های جستجوی خاص نگاهی می اندازیم. وست در [3] برای آن دسته خوانندگانی که تمایل به کسب جزئیات بیشتری در مورد نظریه گراف دارند موضوعات زیر را مرور می کند : نمودار درختی و مسافتی ، تطبیق و عوامل ، اتصال و مسیرها ، رنگ کردن گراف ، لبه ها (اتصالات) و چرخه ها و نمودارهای طراح. در [4] از یک دیدگاه نظری تر مقدمه ای برای گراف ها و شبکه ها یافت شده است که به عنوان یک منبع مفید و واقعاً توصیف شده برای معیارهای مکان شناسی نمودار رایج عمل می کند. تعاریفی برای نمودارهای جهت دار و غیرجهت دار ، نمودارهای غیرمتصل و مولفه های متصل نمودارهای کامل و ستاره ای و مشبک ارائه شده است ، متریک ها (معیار متری های) زیر بررسی شده اند : ضریب خوشه بندی ، طول مسیر میانگین ، مرکزیت ، و یک تابع توزیع درجه. دو مدل نظری ارزیابی شده اند : (i) یک ساختار مشبک با میانبرها و (ii) سیر تکاملی نمودار نموّی (افزایشی)

  شکل 3 تناظر نمودار : گراف های بالایی و پایینی در صورتی متناظراند که یک نقشه برداری (مسیردهی) مناسب بتواند بین دو نمودار تعریف شود.
  2-2- شبکه های اجتماعی :
  یک شبکه ی اجتماعی ، ساختاری اجتماعی متشکل از مجموعه ای از شرکت کننده ها (افراد ، سازمان ها) و روابط متقابل بین این افراد (شرکت کننده ها) می باشد. درنظر گرفتن ساختار اجتماعی به عنوان یک شبکه باعث تسهیل در درک و تحلیل این ساختار مثلاً تسهیل شناسایی خصوصیات بومی و جهانی ، شرکت کننده های با نفوذ و پویایی های شبکه می شود. [5]. تحلیل شبکه ی اجتماعی یک مجاهدت میان-رشته ای است که دربردارنده ی رشته هایی مثل روان شناسی اجتماعی ، جامعه شناسی ، آمار و نظریه ی گراف می باشد.جرج سمیل [6،7] یکی از پیشگامان در تعریف نظریات ساختاری جامعه شناسی مثل دینامیک های سه-تایی (گروههای فرعی شامل 3 شرکت کننده) و گسترش فردگرایی می باشد. به عنوان مثالی از دینامیک های سه تایی سه شخص A ، B و C را درنظر بگیرید ، که در آن شخص A یک رابطه ی دوتایی مستقیم با C دارد و از طریق B دارای یک رابطه ی غیرمستقیم با C است. در این صورت ، ممکن است فرد B برای تأثیرگذاشتن بر رابطه ی بین افراد A و C فعالیت کند.

  در آغاز سال 1930 یاکوب ال مورینو (Jacob L Moreno) تمثالی (نماینده ای) به نام نگاره ی گروهی را گسترش داد که مطالعه ی روابط بین فردی ، انتخاب ها ، و برتری میان گروهها را تسهیل می نمود [8]. یک نگاره ی گروهی نموداری از ساختار و الگوهای تعاملات گروهی است که می تواند بر مبنای معیارهایی از قبیل روابط اجتماعی ، شبکه های نفوذ و تأثیر ، خطوط ارتباطی و غیره باشد.
  در طی سال 1950 یک رسمی سازی ریاضی برای شبکه های اجتماعی گسترش یافت که به مبنایی برای علوم مدرن اجتماعی و رفتاری و در کل تحلیل شبکه ی پیچیده تبدیل شد. [5] ام سی فرسون (MC Pherson) در [9] یک تمرکز جامعه شناختی بر تحلیل شبکه ی اجتماعی را با دیدگاههای نظریه ی گراف و دیدگاههای ریاضی ترکیب می کند. ام سی فرسون این فرضیه را بررسی می نماید که ساختارهای شبکه ی اجتماعی تحت تأثیر این ایده اند که افراد مشابه مجذوب یکدیگر می شوند (اصطلاح محاوره ای کبوتر با کبوتر باز با باز به کار رفته است). عوامل جمعیتی از قبیل نژاد و قومیت ، جنس ، سن ، مذهب ، تحصیلات ، حرفه و طبقه ی اجتماعی بررسی شده اند گفته می شود برای سازمان ها (موسساتی با یک ساختار از پیش تعریف شده ، به خصوص اگر سازمان دارای یک سیستم سلسله مراتبی است موقعیت / نقش افراد در شبکه باید یک جنبه ی مهم باشد. با مواجعه به خصوصیات رفتاری ، این مسائل ، به خصوص برای گروه بندی خویشاوندی مهم اند. برای مثال در مورد نوجوانان موفقیت یا بزهکاری می تواند نزدیکی و وابستگی بیافریند که به ترتیب از لحاظ اجتماعی مثبت یا منفی است. فاکتورها و عوامل زودگذرتر به عنوان حالات ، توانمندی ها ، باورها و اشتیاقات تعریف شده اند. بر حسب دلایل «هموخیلی» (شباهت خانوادگی) (مثل عشق یکسان) علم جغرافیا به عنوان یک عامل کلیدی در کنار روابط خانوادگی ومرکزیت سازمانی (شرکت در کار ، مدرسه و سازمان های داوطلبانه) برای روابط غیرخویشاوندی بیان شده است.

  تحقیقهای مشابه
  تاثیر تبلیغ شبکه اجتماعی بر روی کاربران پاورپوینت
  60 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر تبلیغ شبکه اجتماعی بر روی کاربران
  104 صفحه - 30000 تومان
  میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
  14 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 54000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان (Elanine Biech) (الانین بیچ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تاثیر عوامل فنی - اجتماعی بر تسهیم دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
  3 صفحه - 1500 تومان
  اثرات شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی
  19 صفحه - 1000 تومان
  بررسی تاثیرات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط اجتماعی دانشجویان روش تحقیق
  8 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007