دوشنبه 17 فروردین 1399
بازدید امروز : 6423 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
22
قیمت :
3500 تومان

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر به نظر شیعیان یکی از فروغ دین اسلام است . امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن چه به باور مسلمانان خوب در نظر گرفته می شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن با توصیه کردن از سوی مسلمانان به دیگران به انجام ندادن آن چه به باور مسلمانان بد در نظر گرفته می شود .

تعریف معروف و منکر

در احکام دین ، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کار های واجب و مستحب امر به معروف و باز داشتن آن ها از کار های حرام و مکروه نهی از منکر است .

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر با وجود برخی شرایط واجب می باشد و در صورت نبود آن شرایط تکلیف ساقط می شود و آن ها عبارتند از :

  1- کسی که امر یا نهی می کند ، بداند آن چه را که دیگری انجام می دهد حرام است و آن چه را ترک کرده ، واجب است ، پس هر کس نمی داند این عمل که او انجام می دهد حرام است یا نه جلوگیری واجب نیست .
  2- احتمال بدهد امر یا نهی او تأثیر دارد ، بنابراین اگر می داند تأثیر ندارد امر و نهی واجل نیست .
  3- شخص گناهکار اصرار بر ادامه کار خود داشته باشد ، پس اگر معلوم یا گمان کند یا احتمال دهد گناهکاری بنای ترک عمل را دارد و دوباره تکرار نمی کند یا موفق به تکرار نمی شود ، امر و نهی واجب نیست .
  4- امر و نهی ، سبب ضرر جانی یا آبرویی یا ضرر مالی قابل توجه ، به خودش یا نزدیکان و همراهان ، یا سایر مومنان نباشد .

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است که اگر با عمل به مرتبه ی پایین تر ، مقصود حاصل شود به عمل به مرتبه ی بعدی جایز نیست و آن مراتب چنین است :
1- با معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد به سبب انجام آن گناه با او این گونه عمل می شود مثل این که از او رو برگرداند یا با چهره ی عبوس با او برخورد کند ، یا با او رفت و آمد نکند .
2- امر و نهی با زبان : یعنی با کسی که واجبی را ترک کرد ، دستور دهد که واجب را به جا آورد و به گناهکار دستور دهد که گناه را ترک کند .
3- استفاده از زور برای جلوگیری از منکر و برپایی واجب : یعنی زدن گناهکار ( بنابر فتوای آیت الله خامنه ای مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چیزی بیشتر از امر و نهی زبانی باشد ، اگر در سرزمینی باشد که دارای نظام و حکومت اسلامی است و به این فرضیه اسلامی اسلامی اهمیت داده می شود ، احتیاج به اذن حاکم ، مسئولین ذیربط و پلیس محلی و دادگاه های صالح دارد .

احکام امر به معروف و نهی از منکر

1- فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد آن واجب است ، تا انسان در امر و نهی مرتکب خلاف نشود .
2- اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی اش با تکرار موثر است ، واجب است تکرار کند .
3- اگر بداند یا احتمال دهد ، که نهی او در حضور جمع موثر است نه تنهایی ، اگر انجام دهنده ، آن عمل را به طور آشکار انجام می دهد جایز بلکه واجب است او را در جمع نهی کند و اگر چنین نیست بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .

آداب امر به معروف و نهی از منکر

  • مانند طبیبی دلسوز و پدری مهربان باشد .
  • قصد خود را خالص کند و تنها برای رضای خدا اقدام کند و عمل خود را از هرگونه برتری جویی پاک گرداند .
  • خود را پاک و منزه نداند ، چه بسا همان که اکنون از او خطایی سر زده است ، دارای صفات پسندیده ای باشد که مورد محبت الهی است ، هر چند این عمل او هم اکنون ناپسند و مورد غصب الهی باشد .
  امر به معروف و نهی از منکر در سخنان اهل بیت
  • علی پسر ابوطالب : پایندگی شریعت به امر به معروف و نهی از منکر و برپاداشتن حدود است .
  • علی پسر ابوطالب : نفرین خدا بر کسانی که به خوبی فرمان می دهند و خود آن را فرو می گذارند و بر کسانی که از زشتی باز می دارند و خود مرتکب آن می شوند .

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسلام و از مهم ترین و عظیم ترین فرایض دینی در اسلام و فقه اسلامی است . قرآن کریم و روایات رسیده از رسول گرامی اسلام و خاندان بزرگوار آن حضرت با بیانات و تعبیر های گوناگون ، اهمیت و عظمت شأن این دو فرضیه ی بزرگ اسلامی را بیان کرده اند (( کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله )) (( شما بهترین امتی بودید که پدید آمدید از این جهت که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و خدا ایمان دارید )) .
در این آیه امت اسلامی به عنوان بهترین امت معرفی شده است و دلیل آن دو چیز ذکر شده (( امر به معروف و نهی از منکر )) و (( ایمان به خدا )) است . در این آیه شریفه ، امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدم داشته است که نشانه ی اهمیت و عظمت این دو فرضیه ی بزرگ الهی و بیانگر این است که این دو واجب ضامن گسترش ایمان در میان جامعه ی بشری است و چنانچه این دو فرضیه اجرا نشوند ، ریشه های ایمان در دل ها سست می گردد و پایه های آن فرو می ریزد . رسول اکرم (ص) می فرماید : (( من امر بالمعروف ونهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفه رسول الله و خلیفه کتابه )) . (( کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول خدا و جانشین کتاب خداست )) . امر به معروق و نهی از منکر از تمامی نیکی ها و حتی جهاد به مراتب برتر و با اهمیت تر شمرده شده است . سر آن شاید این باشد که قوام و استواری تمامی واجبات و بقای آن ها با حدود و شرایطشان در گرو برپا بودن این 2 فرضیه است . علاوه بر آن که جهاد مبارزه با مفاسد و موانغ خارجی است ، فرد و جامعه در جبهه ی رویارویی با دشمن خارجی می تواند به موفقیت برسد که مفاسد و موانع داخلی را در پرتو (( امر به معروف و نهی از منکر )) ریشه کن کرده باشد .

رابطه ی این فرضیه با دیگر تکالیف فردی و اجتماعی

در فقه اسلامی ، احکام الهی و نیز اعمالی که از انسان صادر می شود به پنج بخش تقسیم می گردد :
(( واجب ، مستحب ، مباح ، مکروه و حرام ))
به جز مباح که انجام و ترک آن مساوی است . چهار قسم دیگر را می توان تحت دو عنوان (( باید ها و نباید ها )) مطرح کرد که هر کدام به دو بخش الزامی و ترجیحی تقسیم می شوند . باید ها شرح مقدس اسلام ( واجبات و مستحبات ) عبارت است از مجموعه اعمال و گفتاری که حسن و خوبی آن مورد امضا و تأیید شارع قرار گرفته باشد که از آن به (( معروف )) تعبیر می شود و نباید های شرع مقدس اسلام ( محرمات و مکروهات ) عبارت است از آن سلسله گفتار ها و کردار هایی که عقل وشرع ، آن ها را قبیح و ناپسند شمرده است که از آن به (( منکر )) تعبیر می شود . می توان گفت : امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با دیگرتکالیف شرعی به منزله ی چراغی در دست انسان متشرع و متدین است که با انگیزه ی اصلاح و تعالی جامعه ، چهره ی واقعی نیکی ها و بدی ها را به همنوعان خود نشان می دهد و یا همجون خون در رگ های پیکره احکام الهی جریان دارد و حیات و بقای آن ها را تضمین می کنند . جایگاه ممتاز و برتر امر به معروف و نهی از منکر و نقش کلیدی آن نسبت به دیگر قوانین هم در قرآن کریم مورد توجه و اشاره قرار گرفته و یک نمونه آن را بیان می کنیم :
(( و المومنون و المومنات بعمتهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینمون عن المنکر و یعیمون الصلوه و یوتون الزکاه و یطیعون الله و رسوله اولئک سیر حمهم الله ، ان الله عزیز حکیم )) . ( مردان و زنان مومن دوستان یکدیگرند . امر به معروف و نهی از منکر می کنند ، نماز به پا می دارند زکات را ادا می کنند و خدا و پیامبر را اطاعتمی نمایند ، اینان کسانی هستند که رحمت الهی شامل حالشان می شود همانا خداوند غالب و حکیم است ) . مطلب مهم دیگری که از این روایات استفاده می شود این است که بر خلاف پندار عامه مردم که امر به معروف و نهی از منکر را به یک سلسله مسائل عبادی محدود می دانند ، دایره و میدان این دو فرضیه ی بزرگ در اسلام بسیار گسترده است و همه ی اصلاحات اعتقادی ، اخلاقی ، فرهنگی و اجتماعی را زیر پوشش می گیرد .

معنای معروف و منکر

در لغت معروف از ماده ی (( عرف )) به معنی شناخته شده و نیک و منکر از ماده (( انکار )) و (( نکر )) به معنی ناشناخته زشت و پلید است . که جمع آن (( منکرات )) و (( مناکر )) است . در اصطلاح معروف نام هر کاری است که حسن آن توسط عقل یا شرع شناخته شود و منکر نام کاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارد . به معروف از آن جهت معروف یعنی شناخته شده گفته شده که فطرت پاک آدمی با آن آشنا و مأنوش است و آن را می پذیرد و منکر چون با فطرت آدمی بیگانه ناآشنا و نا مأنوس است منکر و ناشناخته نامیده شده است .

ارزش ها و ضد ارزش

می توانیم معروف ها را به (( ارزش ها )) و منکر ها را به (( ضد ارزش ها )) معنی کنیم . هر عملی که موجب کمال و رشد آدمی می شود و از نظرشرع و عقل (( ارزش )) شمرده شود معروف و هر عملی که باعث انحطاط فرد و اجتماع گردد و ضد ارزش شمرده شود منکر نامیده می شود .

ملاک شناخت معروف و منکر در قرآن

آوای فطرت سلیم در شناخت معروف و منکر ، خوبی و بدی ها بهترین ملاک و روشن ترین معیار است . (( و نفس و ما سوهیا فالهمها فجورها و تقویما )) . ( سوگند به نفس و آن که او را چنین آفرید پس بدی ها و خوبی ها ( تقوی ) را به او الهام کرد ) . می توان بهترین ملاک های شناخت معروف و منکر را چنین برشمرد :

  1- شرع مقدس
  2- عقل سلیم
  3- فطرت پاک .
هر چیزی که شارع مقدس مردم را به آن تشویق کرده و عقل آن را نپسندیده و فطرت سلیم آن را پذیرفته است ، معروف است و هر چیزی که شارع از آن نمی کرده و عقل و فطرت آدمی آن را ناپسند و ناخوشایند شمرده ، منکر و زشت است .

تحقیقهای مشابه
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
22 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - امر به معروف و نهی از منکر 4
4 صفحه - 4000 تومان
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر
16 صفحه - 2500 تومان
نقش امر به معروف و نهی از منکر در تربیت
21 صفحه - 4000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 12000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 7000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 8000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 7000 تومان
تحلیل و بررسی کامل مساله مدیریت آموزشی
118 صفحه - 1500 تومان
نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی
14 صفحه - 2000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی سوانح و امداد نجات جاده بر اساس روش تحقیق
29 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
مطالعه و بررسی حج بر اساس روش تحقیق
9 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
مطالعه و بررسی حجاب و پوشش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
25 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
39 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 3000 تومان
مطالعه و بررسی نکاح موقت بصورت روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
54 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
66 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
18 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
15 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
18 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
15 صفحه - 4000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
20 صفحه - 5000 تومان
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 3000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
29 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی پاورپوینت
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی
53 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
16 صفحه - 6500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
19 صفحه - 10500 تومان
پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
79 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
15 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
17 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
70 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
33 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
44 صفحه - 44000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
78 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
36 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 26000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
9 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
35 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی حقوق آپارتمانها
46 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
39 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 14000 تومان
پروژه حقوق بررسی سن ازدواج دختران
61 صفحه - 12000 تومان
پروژه حقوق بررسی حقوق زندانیان
122 صفحه - 20000 تومان
تحلیل مساله شایعه بصورت روش تحقیق
15 صفحه - 3000 تومان
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 7000 تومان
تربیت در لوای امر به معروف ونهی از منکر
20 صفحه - 3500 تومان
امر به معروف و نهی از منکر
38 صفحه - 3000 تومان
امر به معروف و نهی از منکر
2 صفحه - 1000 تومان
امر به معروف و نهی از منکر
11 صفحه - 1500 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 20000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 2000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 6000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 3500 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 8000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 7000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 5000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 4000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 8000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 58500 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 19000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 16000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 11000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 12000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 9000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 3000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 3000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 12000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 4000 تومان
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
24 صفحه - 4000 تومان
جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
18 صفحه - 2000 تومان
ضمان قهری روش تحقیق حقوق
35 صفحه - 5000 تومان
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
23 صفحه - 2500 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 8000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 3000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 4000 تومان
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 5000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 6000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 3000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 6000 تومان
آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
66 صفحه - 7000 تومان
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 3000 تومان
بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
144 صفحه - 12000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 7000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 1000 تومان
دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
32 صفحه - 3000 تومان
تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 5000 تومان
تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
67 صفحه - 7000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 6000 تومان
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
41 صفحه - 8000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 6000 تومان
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
21 صفحه - 4000 تومان
نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
31 صفحه - 5000 تومان
اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 3000 تومان
نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
45 صفحه - 10000 تومان
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
38 صفحه - 6000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
50 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
131 صفحه - 20000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 7000 تومان
مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
62 صفحه - 7000 تومان
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
55 صفحه - 8000 تومان
سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
42 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
18 صفحه - 18000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007