موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اصول و قواعد تاریخ نگاری

عنوان سفارش :
اصول و قواعد تاریخ نگاری
تعداد صفحه :
10
قیمت :
6000 تومان
اصول و قواعد تاریخ نگاری
 • مقدمه
 • تاریخ‌نگاری (به انگلیسی: Historiography)‏، تاریخِ تاریخ است، نمود تاریخ و نشانه‌شناسی که چگونگی بدست آمدن یا انتقال دانش گذشته (گذشته نزدیک یا دور) را در نظر می‌گیرد. به‌طور رسمی تاریخ‌نگاری، نگارش تاریخ، و کاربرد روش‌های تاریخی را با توجه به تالیف، منابع، تفسیر، شیوه، غرض، و خواننده بررسی می‌کند. پژوهشگران تاریخ‌نگاری را موضوعی بررسی می‌کنند،نکته اى که باید محقق تاریخ به آن توجه داشته باشد، این است که مطالب تاریخى نیز طى زمان، افزایش یافته، همراه حوادث پدید مى آیند و چه بسا این مطالب از ذهن مورّخ زبردستِ هوشیار هم پنهان بماند، بدین ترتیب هر تاریخ نگارى، بهره و نصیب معینى از اطلاعات تاریخى دارد.هم چنین هر اقلیمى، خصوصیات خاص خود را دارد که آگاهى از آن ها، به مردم آن اقلیم محدود مى گردد و کسى که در وطن خود مى ماند و به اخبارى که به او مى رسد اکتفا مى کند، مانند کسى نیست که عمرش را در سفر به نواحى مختلف سپرى مى نماید و روزگارش را در کشف نکته هاى دقیق و مطالب نفیس مى گذراند.13 بدین ترتیب، مورّخى موفق است که در پى کشف وقایع تاریخى و کسب اطلاعات موثق برآید و تنها به ذکر اخبارى که به او مى رسد، بسنده نکند.

 • بخش اول: بیان مسئله
 • تاريخ‌نگاري در اسلام با جستجو، گردآوري و نقل اخبار و رواياتي دربارة رويدادهاي خاص، كه تا آن زمان سينه به سينه نقل مي‌شد، آغاز گرديد. به تدريج دانشي مدون شكل گرفت، مورخ مسلمان مي‌كوشيد تا اخبار را با نقد و ارزيابي و تحقيق صلاحيت راويان آن، بپذيرد؛ به طوري كه بعدها «علم رجال» و «فن جرح و تعديل» در شمار ابزارهاي اصلي او قرار گرفت.از آنجا كه شخصيت پيامبر خدا (ص) و زندگي پربار آن حضرت الگوي همة مسلمانان بود، تاريخ‌نگاران مؤمن كار خود را با ثبت سيرة نبوي و امور مربوط به نبردهاي وي آغاز كردند. سپس تاريخ عمومي نگارش يافت و به تدريج در علم تاريخ و فلسفه آن كتاب‌هايي نوشته شد.
  مهم‌ترين اسباب تحريف تاريخ اسلام عبارت است از:. فاصلة زماني ميان مورخ و پديده‌ها. اختلاف امت و پيدايش فرقه‌ها و در نتيجه انگيزه‌هاي غيرحق طلبانة برخي مورخان. تعصب حاصل از عقايد مذهبي و گرايش‌هاي نژادپرستانه مورخ كه در نوشتن تاريخ تأ‌ثير دارد. فشار حاكمان اموي و عباسي در برخي زمان‌ها، چنان بود كه هر كس حديثي دربارة فضيلت علي (ع) و فرزندانش نقل مي‌كرد، باشديدترين شكنجه‌ها روبه‌رو مي‌شد. استفادة نارواي برخي از دانشمندان اهل كتاب از كم اطلاعي خلفا و اطرافيان آنها: اين گروه از عالمان مي‌كوشيدند با نقل افسانه‌ها و مطالب بي‌اسا (اسرائيليات) آيين اسلام را بي‌اعتبار سازند. منع تدوين حديث توسط خلفا.

 • سابقه پژوهش
 • با توجه به اهمیت موضوع ، این تحقیق دارای سابقه پژوهش بوده است از آن جمله می توان مسعودى را نام برد که در نقد اخبار و روایات تاریخى، فعالیت بسیارى دارد که از دانش و شناخت و حس تاریخى بزرگ او پرده برمى دارد. او به عنوان مورّخى دقیق و جهان دیده ـ که اطلاعات خود را از راه تحقیق شخصى و مشاهده هاى عینى به دست آورده استـ در نقد متون، بیشتر بر مسلّمات تاریخى و مقایسه میان اخبار تکیه دارد. مسعودى سعى مى کند در مقایسه اخبار مختلف در یک موضوع، همه آن ها را با کلیه مصادرشان ذکر نماید و وقتى دو خبر به نظر او متعارض مى آیند، آن ها را با سندهایشان نقل نموده، سپس اظهار مى دارد که کدام یک از خبرها مشهورتر است و باید بدان عمل شود. در مواردى نیز خبرها را به لحاظ واحد یا مرسل بودن، نقد مى کند.

  روش تحقیق
  در این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.و با استفاده از کتابها و مقالات موجود و تجزیه و نفسیر آنها موضوع فوق آماده شده است.

 • بخش دوم:محدودیت های تحقیق
 • با توجه به محدودیت زمان و همچنین کافی نبودن مقالات و کتابهایی در این زمینه،این تحقیق دارای محدودیتهایی بوده است.

 • ضرورت تحقیق
 • پژوهش در تاريخ اسلام آنگاه علمي و گوياي حقيقت است كه شاخص‌هايي چون ، امكان عقلي، استناد معتبر، هماهنگي محتوا و سازگاري با وقايع قطعي تاريخ و قراين خارجي را دارا باشد و مخالف قرآن و روايات معتبر و صحيح نباشد.برخي از معيارها و ضوابط تاريخ‌نگاري كه سبب توجه و اعتماد بيشتر به اسناد و داده‌هاي تاريخ مي‌شود، عبارتست از:توجه به همة علل و عوامل پيشرفت يا انحطاط يك سلسله يا ملت، و اعتماد بر اسناد و مدارك معتبر از زمان شكل‌گيري و پيدايش آن سلسله. پرهيز از اظهار نظر دربارة موضوعي قبل از بررسي و تحقيق كامل. رعايت عينيت و واقعيت در تحقيق، حفظ امانت و درستي، ترك تعصب در حقايق علمي و ثبت و نقل وقايع، آن گونه كه هست. در نظر گرفتن امكانات زمان وقوع حادثه و توجه به آداب، رسوم و سنن جامعة مورد نظر. پرهيز از اعتماد همه جانبه و بدون بررسي و تحقيق به نظر نويسندگان گذشته، به ويژه در موضوعاتي كه به طور مستقيم با منافع افراد مرتبط است. اهتمام و توجه فوق‌العاده به نقش مردم، زيرا تاريخ شناسنامة ملت‌هاست نه پادشاهان و درباريان.

  تحقیقهای مشابه
  اصول و قواعد تاریخ نگاری
  10 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007