موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نظریه های هم گرایی در روا بط بین الملل

عنوان سفارش :
نظریه های هم گرایی در روا بط بین الملل
تعداد صفحه :
17
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه

  نظريه هاي همگرايي

  نظريه فدراليسم

  نظريه ارتباطات

  نظريه كاركرد گرايي

  نظریه نوکارکرد گرایی

 • منابع
 • مقدمه
 • شيوه اي براي حل و فصل درگيري هاي منطقه اي و بين المللي ،واژه "همگرايي" در مقابل "واگرايي" قرار مي گيرد. همگرايي فرايندي است كه دولتها يا واحدهاي سياسي مجزا ازهم، داوطلبانه از بخشي از اقتدار خود و‏‎ ‎اعمال آن جهت دستيابي به اهداف مشتركشان صرف نظر كرده و از يك قدرت برتر تبعيت مي كنند. در همگرايي تلاش بر اين است كه از عوامل اختلاف زا و زمينه هاي ناسيوناليستي، پايبندي به منافع ملي، مرزهاي جغرافيايي و حتي حاكميت مطلق كشورهاي يك منطقه، به نفع اهداف جمعي و مشترك، كاسته شود و از طريق گسترش همكاريهاي فني و تكنيكي، اقتصادي و تجاري، عقيدتي و فرهنگي و حتي سياسي به ايجاد صلح و آرامش در منطقه و نهايتاً در سطح جهان كمك گردد.در اغلب موارد، از همگرايي به عنوان شيوه اي براي حل و فصل درگيري هاي منطقه اي و بين المللي ياد شده است كه طي آن بتدريج همه واحدهاي سياسي را در بر مي گيرد و در بلندمدت باعث بسط و گسترش"جهاني شدن" مي شود. به رغم وجود اختلاف نظرهايي درمورد متغييرهاي اصلي همگرايي، بسياري از پژوهشگران درباره موضوعاتي چون نقش نهادها و نخبگان، كمّ و كيف مبادلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ايجاد نوعي اجتماع فوق ملي و حركتهاي يكپارچه كننده و انسجام دهنده، داراي ديدگاهها و نظرات مشتركي هستند.در اين مقاله به بيان تعدادي از نظريه هاي همگرايي پرداخته مي شود وهمچنين به نظريات تعدادي از نظريه پردازان نيز اشاره خواهد شد.

  متفكران مطرحي چون كانتوري، اشپيگل،ميتراني وارنست هاس در نظريه همگرايي مي گويند، همگرايي تاسيس نهادهاي جديد فوق ملي براي رفع نيازهاي كاركردي است. نظريه همگرايي مي گويد، منافع مشترك اقتصادي فني ميان كشورهاي اروپايي به وجود آمده است؛ پس زمينه براي همكاري مشترك بين اين كشورها ايجاد شده و اين همكاري مشترك به زمينه هاي ديگر موضوعي تسري خواهد يافت و از اين رو نخبگان جامعه تصميم خواهند گرفت تا زمينه هاي همكاريهاي فراملي را نهادينه كنند و مجبورند در بعضي از زمينه هاي فني، حوزه فعاليت را به بخشهاي غير دولتي واگذار كنند.در نتيجه با گسترش همگرايي، احتمال بروز جنگ ميان كشورهاي عضو كاهش خواهد يافت و مردم كشورهاي عضو علاقه مند به مداخله در سياست براي تحكيم همگرايي مي شوند و روند همگرايي به حوزه هاي جديد تسري خواهد يافت.

 • نظريه هاي همگرايي
 • تئوری همگرایی درصدد تبیین پدیده ی همگرایی، بویژه همگرایی منطقه ای در اروپاست. همگرایی به معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراکز و سازمانهای فراملی، یک پدیده ی رایج در قاره ی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. تئوری همگرایی قصد آن داشته و دارد که ضمن تجزیه و تحلیل این پدیده، چگونگی توسعه و گسترش آن را در سطح بین المللی نشان دهد.فرآیندی که طی آن ملتها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاستهای اساسی داخلی خود صرفنظر کرده، درعوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند.براساس این تعریف، روند جدید صرفنظر کردن از حاکمیت ملی و تمایل به پذیرش اقتدار فراملی، از مفروضات اصلی تئوری همگرایی است. در این روند، ملتها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه ی تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشتری بهره دهی و مطلوبیت را به همراه دارد. بنابراین، دولتها و ملتها به جای تکیه بر ناسیونالیسم و خوداتکایی داخلی، به آرمانها، سازمانها و تصمیمهای مافوق ملی، گرایش پیدا می کنند.

  حرکت وحدت گرایی، از حوزه و قلمرو اقتصادی به سوی حوزه سیاسی است. بنابراین فرض، نخستین عرصه همگرایی در حوزه اقتصادی نمود می یابد؛ آنگاه به حوزه ی سیاسی و امنیتی سرایت پیدا می کند. تشکیل جامعه ی «زغال و فولاد اروپا» در سال 1330 ه-ش /1951، متشکل از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ، به عنوان یک نهاد اقتصادی فراملی، نمونه ی تاریخی و واقعی همگرایی و وحدت در حوزه ی اقتصادی است. گسترش و توسعه ی این پدیده به قلمرو سیاسی و امنیتی، با فراز و نشیبهایش، به آرمان وحدت اروپا منجر شد که تحقق آن، به رغم موانع و تنگناهای موجود، تجربه های عملی را پشت سر گذاشته است. درستی یا نادرستی این فرضیه موجب مجادلاتی چند برای تئوری همگرایی بود، بگونه ای که برخی از تحلیلگران با استناد به شواهد تاریخی و سایر دلایل منطقی، در موفقیت کامل این فرضیه تردید کردند.

  نظریه همگرایی، انگاره ای به نام «فرهنگ سیاسی یا وجدان سیاسی» را تصور می کند که شکل گیری نهادهای فوق ملی، متأثر از آن می باشد. در واقع، آنچه که همگرایی، « و بطور خاص همگرایی منطقه ای» خوانده می شود، ناشی از ضرورتهای سیاسی و امنیتی محض نبوده، بلکه بروز نوعی فرهنگ سیاسی نوین، زمینه های ایجاد آن را فراهم کرده است. فرهنگ نوین دارای عناصر و الزاماتی فراتر از ملی گرایان و ناسیونالیسم می باشد و بر اندیشه و آ رمان فوق ملی گرایی استوار است. این انگاره نیز مورد انتقاداتی چند قرار گرفت و مقبولیت عام نیافت.

  نظریه ی همگرایی، علاوه بر تجزیه و تحلیل تئوریک از پدیده ی همگرایی، تحقق این آرمان را در قالب «وحدت منطقه ای (منطقه گرایی)»، «وحدت ساختاری (فدرالیسم)»، «وحدت جهانی (یونیورسالیسم)» امکان پذیر می داند. وحدت منطقه ای اشاره به تجانس ارزشی، انتظارات مشترک و تفاهم بر سر اهداف و منافع همگون دارد که موجب همکاری و اتحاد بین کشورهای یک منطقه می شود. منطقه به طور عمده دربرگیرنده ی قلمرو جغرافیایی خاصی است که در جغرافیای سیاسی مشخص شده است؛ مانند منطقه اروپایی (اروپای غربی)، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، آمریکای لاتین و... .

  فدرالیسم یا وحدت ساختاری به تجمع و اتحاد دولتها تحت چتر یک قانون اساسی فدرال اطلاق می شود. براساس این گونه وحدت، دولتها با صرفنظر کردن از قسمتی از حاکمیت خود، یک ارگان فراملی تأسیس می کنند که قمست عمده ای از حاکمیت ملی بدان تفویض می شود. همگرایی و وحدت در قالب فدرالیسم، نمونه هایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و سوئیس را شامل می شود.

  تحقیقهای مشابه
  نظریه های هم گرایی در روا بط بین الملل
  17 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه مکتب انگلیسی با نظریه سازه انگاری با توجه به راه میانه آنها در روابط بین الملل
  38 صفحه - 15000 تومان
  پرسشنامه ویژگی های شخصیتی رهبر (Jacque L.King) (جککیو. کینگ)
  9 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 1000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007