موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

طراحی پوسترهای صلح

عنوان سفارش :
طراحی پوسترهای صلح
تعداد صفحه :
49
قیمت :
18000 تومان
 • مقدمه :
 • گرافیک از دیر باز تاکنون با زندگی بشر پیوندی نزدیک داشته ، هنرمند طراح امروز بواسطه زبان گرافیک با دیگران و محیط اطرافش گفتگو می کند ، یک نوع ارتباط و همکاری همگانی برقرار می سازد . اطلاع رسانی می کند ، تجارت می کند ، هشدار می دهد ، هویت خود را به ثبت رساند ، آموزش می دهند ، روایت می کند ، منادی افکار گوناگون در جامعه می گردد ، بالاخره اینکه محیط ، اطراف و اشیا پیرامون خود را جذاب تر وزیبا تری سازدسینما ، تلویزیون ، مطبوعات ، انواع پوستر ، علائم راهنمایی ، کاریکاتور ، فروشگاه ، تصویر سازی ، بسته بندی ، اسکناس ، کارت ویزیت ، طراحی وب ، پاکت ، سربرگ ، همگی از زمینه های اصلی و فعال حضور طراحی گرافیک این زنان مشترک تصویری برای ارتباط در جریان زندگی روزمره ما هستند اما آنچه که مورد توجه باید باشد سخن گفتن با این زبان مشترک است چرا که دو هر لحظه در حال نقد است ، به سخنان او اسناد می شود و در صورت هر گونه لغزش و خطا به راحتی مورد استیضاح قرار می گیرد چه از جانب مخاطبانش و چه از سوی سفازش دهنده.

 • فصل اول:
 • صلح چيست؟

 • صلح
 • در ادبیات قدیم پارسی صلح هممعنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است، در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرق آسیایی و بعدها تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کردهاند آمیخته شدهاست در این مفهوم صلح شرایطی آرام، بیدغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است.

  صلح یک آرمان جهانی تلقی میشود. صلح یک مفهوم مطلق نیست و میتواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف متفاوتی داشته باشد به همین ترتیب از جنبههای مختلفی میتوان صلح را مطالعه کرد. شامل مسائل مربوط به جنگ، خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات.

 • نماد صلح
 • جنگ و صلح

  مفهوم صلح را با آتشبس نباید اشتباه گرفت. آتش بس به وضعیتی اطلاق میشود که در آن طرفین درگیر در یک مناقشه به صورت یک طرفه یا دو طرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست میکشند. صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ میباشد. برای بازگشت به وضعیت جنگ اعلان جنگ از یکی از طرفین الزامی است. رسیدن به صلح در یک جنگ به طور کلی به دو روش میسر است. جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح خود یکی از راههای رسیدن به صلح است که به صلح رومی معروف است. در این وضعیت طرف پیروز و یا مجموعهای از قدرتهای بیطرف شرایطی را به عنوان شرایط صلح تنظیم میکنند که معمولاً به نفع سمت پیروز است. راه دیگر رسیدن به صلح با کمک مذاکرات سیاسی و یا فعالان صلح است. آرمان جهانی صلح دوستان حفظ صلح در سطح جهان است ولی در واقعیت همیشه جنگها و مناقشات وجود داشتهاند و به وجود میآیند و آنچه صلح دوستان دنیا به دنبالش هستند ترک مناقشات و برقراری صلح در این مناقشات است. ناتوانی انسان دربرابر برقراری صلحی در مناقشات متفکرانی همچون کریشنامورتی را به بیان مفاهیم بدیعی از صلح رهنمود کردهاست، کریشنامورتی صلح را وضعیتی میداند که در آن تمام مناقشات و مسائل حل شدهاند و هر نوع واکنش به جنگ را زمینهای برای مناقشات بعدی میداند. در تفکر کریشنامورتی ما بخشی از دنیا هستیم و برخورد با مساله به عنوان مشکلی در بیرون از وجود ما اشتباه است.

  دنیا تو هستی و دنیا از تو جدا نیست. دنیا با تمام مشکلاتش از پاسخهای تو شکل یافتهاست، بنابر این راه حل در ایجاد مشکلات تازه نیست .

  صلح پایدار

  امانوئل کانت فیلسوف نامدار آلمانی در سال ۱۷۹۵ میلادی کتابی با عنوان «صلح پایدار» نوشت که در آن مبانی رسیدن به یک صلح پایدار به صورت شش اصل مشخص شدهاست. در این کتاب کانت برای اولین بار خواستار اتحاد جامعه بینالمللی و تشکیل سازمانی برای برقراری صلح در جهان شدهاست.

  روز صلح

  سازمان ملل متحد روز ۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور را روز جهانی صلح اعلام کردهاست. این تاریخ در پنجاهوهفتمین جلسه مجمع عمومی انتخاب شد. در گذشته و بر اساس قطعنامه ۳۶/۶۷ به تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۱ سومین سهشنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی مجمع عمومی به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود.

  جایگاه و تاریخچه صلح بین الملل در ایران و غرب

  با رو به وخامت گراییدن صلح جهانی در قرن بیستم، سازمانی جهانی به نام سازمان ملل متحد برای تأمین صلح و کشورها پایان یابد امنیت جهانی به وجود آمد تا در پرتو آن، کشت و کشتارها و پس از جنگ جهانی دوم که اکثر کشورهای دنیا از صدمات آن مصون نمانده، سازمان ملل با هدف تأمین صلح خود، کنوانسیونها، معاهدات و پیمانهای بینالمللی را به وجود آورد که در پرتو آن آهسته آهسته جهان، با صلحی پایدار انس و الفت گرفت.

  به وجود آمدن شورای امنیت، به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل ـ حداقل در تئوری ـ قدم بسیار مهم و کوبندهای برای پاسخ قاطعانهتر و کوبندهتر به کشورها و گروههای مخل صلح جهانی بود. اما با شروع قرن 21 و پس از گذر نمودن دورانی توأم با صلح نسبی، بار دیگر جنگها، تجاوزها و کشتارها افزایش یافت. حادثهسپتمبر و به دنبال آن شروع جنگ در افغانستان، عراق، لبنان و سودان، نقطه اوج نقض این صلح جهانی بود. در این میان، روند تولید تسلیحات در جهان به شکل باور نکردنی افزایش یافته است. امریکا، روسیه، چین، انگلیس و... اکنون به بزرگترین کشورهای تولیدکننده تسلیحات در جهان مبدل شدهاند. این افزایش تولید تسلیحات، کشورهای دیگری را که حفظ منافع ملی و تماممیت ارضی خود را در خطر میدیدند، وادار ساخت تا آن‏ها هم شروع به تولید تسلیحات نمایند. از طرفی دیگر، افزایش توان اتمی برخی کشورها و نیروی فوقالعاده تخریبی آن، کشورهای دیگر را نیز بر آن داشت تا آن‏ها هم به این تکنولوژی دست یابند.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007