موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

صفات خداوند در دین یهود

عنوان سفارش :
صفات خداوند در دین یهود
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1000 تومان

یهودیت یکی از قدیمی ترین ادیان بشر است که به اعتقاد پیروانش توسط فرزندان ابراهیم از طرف خداوند آورده شده است. پیروان آن عموماً فرزندان قوم بنی اسرائیل هستند.

دین یهودیت دارای تاریخ پیوسته ای بیش از 33 قرن می باشد یهود واژه ای عبری است که به معنای ستوده می باشد و صفتی اکتسابی است که به ساکن یهودیه، قسمتی از سرزمین اسرائیل که سبط یهودا بر آن زندگی می کردند داده می شود ولی همچنین برخی معتقدند که در گذشته هم بنی اسرائیل را نیز به این نام خوانده اند.

برای مقایسة اعتقادات یهود با دین بخصوص در مورد صفات خداوند به مقایسه ماهیت صفات خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی و ابن میمون می پردازیم :

با مقایسة آراء و دیدگاههای این دو فیلسوف شیعی و یهودی به نظر می رسد که عمدة نظریات آنها با یکدگیر تفاوت دارد و در مواردی مقابل یکدیگر است. دیدگاههای علامه و ابن میمون در چهار موضوع قابل مقایسه و تحلیل است:

1- توانایی عقل بشری در فهم صفات خداوند.

علامه و ابن میمون در این امر اتفاق نظر دارند که عقل بشری به اندازه توانایی و ظرفیت خود می تواند صفات خداوند را بشناسد و آنها را درک کند ولی ابن میمون بر این عقیده است که حوزه این معرفت فقط در صفات سلبی و صفات فعلی است نه در صفات ذاتی و ایجابی. اما علامه اعتقاد دارد که حوزة این معرفت در صفات جاری است از دیدگاه موسی ابن میمون، صفات ایجابی سبب شرکت و نقص در خداوند متعالی می شود و عقل بشری به دلیل عدم احاطه به ذات خداوند، اگر صفت اثباتی را که مخلوق در آن با خدا شریک است به خداوند نسبت دهد سبب منقصت برای خداوند خواهد شد اما از دیدگاه علامه طباطبایی، این شرک از جیث غلط مفهوم و مصداق پدید می آورد و اگر ما دایره مفهوم را در همان حد ادراک عقل نگاه داریم و با کمک نفی و نقص و حد، مصداق حقیقی مفهوم را دربارة خداوند بازگوئیم از این مشکل آسوده ایم.

2- صفات ذاتی :

ابن میمون معتقد است : به دلیل آنکه صفات ذاتی، باعث تشبیه ، نقص، تغییر، کثرت و ترکیب در ذات خداوند می شود درباره خداوند روانیست اما علامه طباطبایی بر آن است که صفاتی ذاتی، چنین مجذورهایی را بر ندارد چرا که معطی شی نمی تواند فاقد آن، و وجود بحث و صرف نمی تواند فاقد کمال باشد از این رو هر کمالی که وجود دارد برازنده خداوند متعالی است اما برای آنکه شائبه نقص در این صفات صورت نگیرد ما این نوع صفات را با نفی همراه می کنیم تا اطلاعاتش رد باره خداوند متعالی محفوظ بماند بنابراین با این کار شبه نقص، تشبیه و تفسیر را از ذات کبریایی او منتفی می کنیم به نظر علامه چون مغایرت صفات ذاتی در ناحیه مفهوم است مصداق، شبه ترکیب و کثرت نیز دفع می شود پس علامه با این میمون در این امر موافق است که هر صفتی به نوعی به جسمانیت ، انفعال، تغییر، عدم و قوه و شباهت به مخلوقات بینجامد از مساحت خداوند منتفی است اما صفات ذاتی را صغرای این کبرا تلقی نمی کند از این رو دیدگاهش با این متکلم یهودی متفاوت و متعارض است.

3- صفات فعلی :

در زمینة صفات فعلی ، در تلقی به قبول چنین صفتی و اینکه کثرت آن، باعث کثرت ذات نمی شود این دو فیلسوف با یکدگیر موافقند ولی علامه، این صفات را زائد بر ذات می داند و ابن میمون آن را زائد بر ذات نمی داند اما با توجه به تحلیل علامه در وجود رابطه میان فعل و ذات می توان تا اندازه ای بین نظریه این دو اندیشه و در این مساله تقارن ایجاد کرد زیرا همان گونه که گذشت علامه طباطبایی معتقد است: صفات فعل از مقام فعل انتزاع می شوند اما این انتزاع به جهت رابطه ای است که میان فعل و ذات وجود دارد و صفات فعل ، به نوعی اعتبار حیثیت باز می گردد به این معنا که ذات خداوند به گونه ای است که اگر برای مثال ، آفریده ای فرض شود آفریننده اش او است و اگر رزقی در نظر گرفته شود روزی دهنده اش او است.

بنابراین از آن حیث که صفات فعلی به واقع برای ذات تحقق دارند همچون صفات ذاتی اند. این تحلیل علامه با دیدگاه ابن میمون تعارض و تهافتی ندارد.

4- صفات سلبی و ایجابی :

درباره صفات ایجابی و سلبی نیز آرای این دو اندیشه و یکسان نیست ابن یمون صفات اثباتی را در حوزه صفات ذاتی مردود دانسته و دلیل آن را شبهه ترکیب و محل برای ورود اعراض دانست اما صفت سلبی را امری دوست می شمرد و معتقد بود که تمام صفات ذاتی اثباتی باید به نحوی به صفات سلبی ارجاع، و با آن زبان بیان شوند.

برعکس، نظر علامه این بود که صفات سلبی و اثباتی مکمل یکدیگرند و با صفات سلبی، حد، نقصان، ترکیب ، تشبیه و ... را از خداوند منتفی دانسته، مصداق حقیقی موصوفات صفات ثبوتی را با این گونه صفات می شناسیم. از طرفی، از دیدگاه علامه (برعکس دیدگاه ابن میمون) صفات سلبی به صفات خداوند نبوتی باز می گردند چرا که معنای صفات سلبی «نفی نفی کمال» بود که خود به خود به نوعی اثبات کمال تلقی می شود.

مفاهیم و اسامی خداوند در دین یهود

دین یهود یا شریعت حضرت موسی (ع) بر پایه ی 13 اصول بنا شده اند که به اصول ایمان یهود معروف هستند 6 اصل اولیه به توحید و نحوه ی نگرش به وجود خداوند اختصاص یافته اند که این اصول به شرح زیر هستند :

1- خداوند متبارک، موجود (حاضر) و ناظر است.

2- او یکتا و واحد است.

3- او جسم ندارد و شباهتی هم به جسم ندارد.

4- او مقدم بر هر موجود قدیمی در جهان است.

5- عبادت موجودی به غیر از او جایز نیست.

6- او از افکار و نیات انسان ها مطلع است.

تحقیقهای مشابه
صفات خداوند در دین یهود
8 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007