موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

زمان و مکان انعقاد قرارداد در بانکداری الکترونیک

عنوان سفارش :
زمان و مکان انعقاد قرارداد در بانکداری الکترونیک
تعداد صفحه :
24
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • هم اکنون، در اکثر کشورهای پیشرفته، بانک ها خدمات On-line بانکی را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان خود از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور در بانک، غالب کارهای بانکی خود را با اتصال به Home page ویژه بانک ها و با استفاده از رمز مخصوص خود انجام میدهند.توسعه و دسترسی به شبکه اینترنت انقلابی را در زمینه ارتباطات در همه دنیا ایجاد کرده است . گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی ، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است و تجارت و بانکداری الکترونیک را میتوان از تبعات گسترش و نفوذ فن آوری ارتباطات و اطلاعات دانست .این عوامل، زمینه ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده که منجر به افزایش رقابت بین موسسات بانکی و غیر بانکی گردیده است.بنابراین، بانکداری الکترونیک را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان، که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف نمود.از طرفی، پیاده سازی بانکداری الکترونیک د رکشورها نیاز به هماهنگی و همراهی سایر سازمان های اجرایی و حقوقی مرتبط با نظام بانکی دارد که بدون آنها، بانک ها به تنهایی قادر نخواهند بود تا از فناوری جدید به طور کامل و شایسته، در جریان امور خود بهره مند شوند.

 • بیان مسئله
 • بانکداری الکترونیک همگام با تجارت الکترونیک در دنیای امروز در حال گسترش و فراگیر شدن است .در سالهاي اخير و با گسترش روزافزون فنّاوري اطلاعات و بهر ه مندي از شبکه جهاني اينترنت، بانک ها و مؤسسات مالي درصدد ارائه خدمات متنو ع تر و بيشتر به مشتريان خود مي باشند. شکل گیری و توسعه بانکداری الکترونیکی با چالشهای جدی مواجه است یکی از این چالش ها زمان و مکان انعقاد قرار داد هاست.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش هاي تحقيق، در واقع ابزارهاي دستيابي به واقعيت به شمار مي‌روند. در هر پژوهش محقق تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را انتخاب کند و آن، روشي است که نسبت به روش هاي ديگر، قوانين واقعيت را دقيق‌تر کشف کند. انتخاب روش تحقيق به عواملي مانند ماهيت موضوع تحقيق، اهداف و سوالات تحقيق، دامنه موضوع تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که پژوهشگر مشخص نمايد، چه شيوه و روشي اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق‌تر، سريع‌تر، آسان‌تر و با هزينه کمتر در دستيابي به پاسخ هايي براي پرسش هاي تحقيق کمک کند (حسن‌زاده، 1383،ص 137).هم چنين پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوري اطلاعات از طریق، تحقيق کتابخانهای و تحلیل به شمار مي‌رود. زيرا درصدد شناخت و ارائه تصويري از وضعيت موجود شاخص هاي مورد بررسي در بانکداری هاي الکترونیک است.

 • مباحث نظری
 • بانکداری الکترونیک عبار ت است از: فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی.(سیدجوادین، 1385 ، ص 3).بانکداری الکترونیک به سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش تقسیم می شود.اطلاع رسانی، ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.ارتباطات، سطحي از بانکداری الكترونيكي است كه امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و کنتر لهای مناسبی را برای عدم دسترسی به شبکه اینترنت بانک و سیستمهای رایانه ای نیاز دارد. سیستم تراكنش متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود بالاترین سطح ریسک را دارد و با یک سیستم امنیتی کنتر ل شده قادر است صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.بانکداری الکترونیک در دو سطح ارتباطات و تراکنش، ساختاری است که بر پایه توافق و قرارداد شکل گرفته است. در تحلیل حقوقی رابطه قراردادی افرادی که به نوعی در بانکداری الکترونیک با هم ارتباط دارند،چاره ای جز توسل به اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادها نیست.ماهیت حقوقی رابطه طرفین در قرارداد الکترونیک از عنوان عقد خارج نیست؛ زيرا توافق مشتری با بانک برای دریافت خدمات یا دستور به انجام معاملات پولی و ارزی، در قالب عقد انجام می شود. در رابطه بین دو بانک نیز هرگونه تسویه حساب یا محاسبه، به موجب قراردادهایی است که در قالب فرمهای خاص تنظیم شده و با اشخاص ذی صلاح و داراي سمت در هر یک از بانکها اعتبار می یابند.رابطه بین بانک ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک نیز در قالب قرارداد برقرار می شود.به علاوه هر تعامل دیگری، همانند آنچه که بین بانک و طلبکاران، یا بانک با واسطه های پرداخت وجود دارد، در قالب قرارداد قابل تصور می باشد. )همان، صص 48 - 49 ).قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. )وصالی ناصح،1385 ، ص 116 ).

  تحقیقهای مشابه
  زمان و مکان انعقاد قرارداد در بانکداری الکترونیک
  24 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا فایل بصورت پاور پوینت
  22 صفحه - 15000 تومان
  مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
  8 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا پاور شود
  22 صفحه - 15000 تومان
  مقایسه بانکداری الکترونیک ایران و اروپا
  8 صفحه - 1500 تومان
  مزایای بانکداری الکترونیک بانک ملی
  8 صفحه - 1000 تومان
  تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان
  15 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007