موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دیدگاهی از طبیعت

عنوان سفارش :
دیدگاهی از طبیعت
تعداد صفحه :
18
قیمت :
6000 تومان

دیدگاهی از طبیعت (Naturalness)

Naturalness

ما به سمت تولید گفتار و صدای الکترونیکی پیش می رویم که مسیر را از نیاز های اولیه خواندن ماشینی درستیهای اخیر تغییر می دهد .این تغییر به سمتی می رود که فشار بیشتر بر تولیدات گفتاری طبیعی باشد ( حتی برای یک انسان) .این یقیناً به این معناست که مدلهای کنونی تولیدات الکترونیکی کمتر درست و کامل خواهند بود و گرایششان به سمت عقبرو کامل بودن است . در حال حاضر تمرکز بر کیفیت صدای مصنوعی بیشتر است تا تمرکز بر کارهایی که فقط مربوط به خواندن هستند . همینطور گفتار الکترونیکی نیاز به مدلهای گفتار طبیعی انسان دارد . اما دو هدف متفاوت ولی قابل ستایش و تأمل برای انتخاب وجود دارد . آیا گفتار تبدیل به مدل می شود به عنوان :

- رفتار خودگرایانه ای که به سمت هدف تولید یک سیگنال صوتی که شبیه نیازهای اساسی است ، هدایت می شود ؟ یا

- رفتار بر هدفی تمرکز دارد که پیامدهای درست را برشنوندگان بوسیله تولید محرک های صوتی متناسب فراهم می کند .

اول از همه اینها جایی که هدف فقط تولید سیگنالی بازتابی است و گوینده سخن را طراحی کرده است ، مدل شدن به خودی خود در جریان تولید گفتار است . اما دوم اینکه ، واضح است که پروسه تولید گفتار باید بوسیله تمرکز بر درک افزایش یابد و شاید درک شنونده واقعی بر این زمان خاص افزایش پیدا کند .

ما معتقدیم که تولید گفتار ، تولید یک سیگنال است که فقط بر این تاثیر ندارد که چگونه گفتار تولید می شود بلکه یک محرک درخور و مناسب را برای ادراک تشکیل می دهد .اگر ما تمرکز درستی داشته باشیم برآنچه که به عنوان « تولید برای ادراک » شناخته می شود . Naturalness یک ویژگی قابل تغییر از گفتار می شود . ما بیشتر نیازمند این هستیم که گفتار الکترونیکی مان طبیعی مناسب و در خورد باشد تا اینکه فقط طبیعی . درک این قضیه آسان است اگر ما فقط استراتژیهای ادراکی شنونده را به حساب نیاوریم بلکه همه محیطی که گفتار در آن ارائه می شود را در نظر بگیریم . بنابراین :

در این مدل محیط و واکنش شنونده به آنچه که او می بیند بازخوری است برای گوینده که نتیجتاً تولیدات را تغییر می دهد سیگنالی کاملاً مناسب و درست در موقعیت های غیرمعمول ایجاد می کند تئوری های تولید برای ادراک ، همچنین شامل مدل ادراکی ای که هیچ نامی ندارد می شود . که همراه می شود با پروسه تولید برای تولید کردن طرح گفتار که قابل درک و دیدن باشد در جایی که شاید جزئیات شنونده و محیط دردسترس نباشند . مثالی از این می تواند تولید یک گوینده تلویوزیون یا رادیو باشد جایی که نه بازخورد کانال می تواند قابل استفاده باشد و نه سخنرانی ای که روبروی 20 دانش آموز است . در وضعیت دوم ، اگرچه اطلاعات محیطی فیزیکی می توانست برای گوینده سودمند باشد (مثال : اندازه مقدار انعکاس یا پارازیت موجود در محیط ) ولی نه کانال بازخوردی محیط به گوینده قابل استفاده است نه کانال شنونده به گوینده .

تحقیقهای مشابه
جان جیمز آدوبون – نقاش – پرنده شناس – طبیعت شناس
1 صفحه - 1000 تومان
جغرافیا و طبیعت گیلان
24 صفحه - 15000 تومان
جغرافیا و طبیعت گیلان
25 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007