موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

خرد و جهل از دیدگاه ناصر خسرو قبادیانی

عنوان سفارش :
خرد و جهل از دیدگاه ناصر خسرو قبادیانی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
6000 تومان
 • مقدمه
 • بشر به واسطه داشتن خرد که هدیه ای خدادادی به او می باشد و به همین واسطه اشرف مخلوقات گردیده در طول قرنها همواره مورد توجه اندیشمندان و دانشمندان زمان خود بوده است. در واقع این اندیشمندان به واسطه امکانات و مکاشفات زمان خود به نظریه پردازی و بحث وگفتگو در این زمینه پرداخته و در کتابها، اشعار و مقالات خود خرد و جهل را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و بحثهای مهمی را مکتوب نموده اند. یکی از این اندیشمندان ناصر خسرو قبادیانی می باشد که در این پژوهش سعی داریم تا با برر سی و مطالعه اندیشه ها و اشعار این دانشمند در زمینه خرد و جهل بپردازیم.

  ناصر خسرو یکی از قله های شامخ فرهنگ و حکمت شرقیان است . او که همواره در جستجوی حقیقت در تکاپو بود در تمام علوم متداول زمانش اعم از طب ، فلسفه ، الهیات و شعر سرآمد بود. زیرا به پندار او برای درک ازحقیقت اشیأ و ارواح علوم مختلف را باید مطالعه کرد.

  او برآن است که انسان بدون علم تفاوتی با حیوان ندارد . او بعد از خواب که پیامبر اسلام برای دریافت حقیقت برایش اشاره میکند همواره سفرمیکرد که خود این موضوع را چنین بیان میدارد:

  بر خاستم از جای و سفر پیش گرفتم نزخانم یاد آمد و نزگلشن و منظر

  گاهی به زمینی که در او خاک چو اخگر گاهی به دیاری که در او آب چو مرمر

  پرسنده همی گشتم از این شهر بدان شهر جوینده همی رفتم از این بحر بدان بر

  اوافکار فلسفی و دینی خویش را درقالب نثرو نظم در چندین کتب تدوین کرد که امروز به زبانهای زنده ء جهان ترجمه شده است. او در وصف حال خویش می سراید:

  منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا

 • زندگینامه
 • تولد حکیم ناصر خسرو قبادیانی را 394 و مرگش را 471 یا 481 ه.ق ف نوشته اند . در پیشگفتار دیوانش چنین می خوانیم : « شاعر ارجمند و نویسنده توانا و فیلسوف متفکر و جهانگرد شجاع و مبلغ چیره دست ، حکیم ناصر خسرو ، از چهره های درخشان ادبی و علمی ایران است . » ( دیوان ناصر خسرو ، 1365 ، پنج)

  وی جوانی را در دربار شاهان و به شغل دیوانی گذراند و چون دیگر درباریان به عیش و عشرت و مال اندوزی مشغول بود . چهل ساله بود ، که بعثت انسانی او آغاز شد و انقلابی درونی ، چنان آتشی در وجودش زد ، که ققنوس وار خاکسترش کرد . از این خاکستر وجود دیگری سر بر آورد ، که با ان جوان جویای نام درباری فرسنگ ها فاصله داشت .

  بنا براین ، خانه و کاشانه را رها کرد و عطای درباریان را به لقایشان بخشید و به سیر و سیاحت پرداخت . مدت هفت سال در سفر بود ، چند بار حج کرد و به مصر رفت ، در آنجا با فاطمیان و آرا و عقاید اسماعیلیان آشنا شد و گویی گمشده خود را یافته است ، شیفته مذهب اسماعیلی و طریقه فاطمیان مصر شد . سرانجام با عنوان « حجت خراسان » به زادگاهش برگشت . اما خراسان ، در چشم و دل شاعر ، دیگر آن جذبه ها و زیبایی ها را نداشت و عالمان دینی که در بحث و مناظره با او بر نمی آمدند ، تکفیرش کردند و خونش را مباح دانستند .این بار برای همیشه از خراسان دل برید و به تبعیدی خود خواسته تن در داد و به یمگان ، شهری کوچک در دل کوه های سر به فلک کشیده ، رفت . وی تا پایان عمر در انجا ماند و به تبلیغ مذهبش پرداخت .

 • نتیجه
 • این دنیا جایگاه قرار و ارامش نیست ؛ گذرگاهی است که ما را به سرای باقی می رساند و آنانکه بی توشه قدم در این ره می گذارند و بیهوده به آن دل می بندند ، زیان می بینند.

  حق نیست مگرکه حب حیدر خیرات بدو شود محقق

  (ناصر خسرو، 1365 : 451)

  ناصر خسرو شاعر معترض و منتقد و از روشنفکران بزرگ روزگار خویش است . هیچ گروه و طبقه ای از ملامت ها و انتقادهای تند وی در امان نیست . در مذهب خویش –شیعه اسماعیلی – بسیار معتصب و سختگیر است و هیچ دین و آیین و مذهب دیگری را برحقنمی داند و بر آن می تازد، به ویژه به اهل سنت و عالمان انان به سختی حمله می کند و گاه سخن خویش را به ناسزا می آلاید . وی اساساً با تسامح و تساهل در دین نه تنها بیگانه که دشمن است .

  تحقیقهای مشابه
  خرد و جهل از دیدگاه ناصر خسرو قبادیانی
  17 صفحه - 6000 تومان
  عقل و خرد از دیدگاه ناصرخسرو
  31 صفحه - 18000 تومان
  عقل و خرد از دیدگاه ناصرخسرو
  32 صفحه - 18000 تومان
  سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی
  129 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007