1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی

عنوان سفارش :
نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
تعداد صفحه :
7
قیمت :
3000 تومان
 • هرست مطالب
 • مقدمه
 • نقش حسابرسان فناوری اطلاعات

 • فناوری اطلاعات امروز و فردا
 • یکپارچگی اطلاعات ، قابلیت اطمینان ، و اعتبار : نکات دارای اهمیت در کسب و کار جهانی امروز9
 • کنترل و حسابرسی : نگرانی جهانی
 • تجارت الکترونیکی و انتقال وجوه الکترونیکی

  آینده سیستم های پرداخت الکترونیکی

 • اثرات مسائل حقوقی فناوری اطلاعات
 • حریم خصوصی در شاهراه اطلاعات
 • امنیت ، حریم خصوصی ، و حسابرسی
 • استفاده از فناوري اطلاعات در گزارشگري مالي

 • لزوم مدل جديد گزارشگري مالي
 • مدل جديد گزارشگري مالي
 • پيشنهادها
 • کلیدهای حسابرسی فناوری اطلاعات اثربخش
 • برنامه حسابرسی را براساس تحلیل ریسک پایه‌گذاری کنید
 • اطلاعات را گرداوری کنید
 • هدفهای کنترل را تعیین کنید
 • برنامه حسابرسی را بسط دهید و اجرا کنید
 • چالشهای فناوری برای حسابرسان فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی از حسابرسی فناوری اطلاعات
 • نتیجه
 • منابع
 • مقدمه
 • امروزه کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (IS) وهمچنين گزارشات مالی سازمانها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکست های سنگین مالی در آینده از قبیل آنچه در شرکت هایی مانند انرون (Enron) و ورلدکام WorldCom)) و یا بحران های مالی جهانی اتفاق افتاد ، شده اند.

  اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شده اند و خطرات ژئوپلیتیکی همه چیز را تحت تاثیرقرار داده است. زیرساخت های الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات هرگز بیشتراز حال حاضر نبوده است.

  در ابتدا ، حسابرسی فناوری اطلاعات (که پردازش الکترونیکی داده ها (EDP) ، سیستم های اطلاعات کامپیوتری (کشورهای مستقل مشترک المنافع) (CIS) ، و حسابرسی فناوری اطلاعات را در بر می گیرد) به عنوان توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از حسابرسی سنتی به شمار می آمد. از مهمترین عواملی که منجر به لزوم انجام حسابرسی فناوری اطلاعات شدند بشرح زیر می باشند:

  • حسابرسان متوجه تواناییهای نهفته در سیستم های کامپیوتری برای انجام عملکرد گواهی دادن شدند.

  • شرکتها پردازش و مدیریت اطلاعات را در سازمان خود به رسمیت شناختند بطوریکه رایانه ها منابع کلیدی برای رقابت در محیط کسب و کار، مشابه سایر منابع با ارزش کسب و کار در سازمان شدند و در نتیجه ، نیاز به کنترل و حسابرسی آنها حیاتی گردید .

  • انجمن های حرفه ای و سازمان ها و نهادهای نظارتی دولتی نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات را به رسمیت شناختند .

  اجزای اولیه حسابرسی فناوری اطلاعات از شقوق مختلف بوجود آمده است. اول ، استفاده از روش های حسابرسی سنتی، روش های کنترل داخلی و کنکاش و تحلیل برروی فلسفه کنترل و دوم، مدیریت سیستم های اطلاعاتی می باشد ، که روش های لازم برای رسیدن به طراحی و اجرای موفقیت آمیز سیستم های فراهم می کند. زمینه های علوم رفتاری ، که سوالات و تجزیه و تحلیل های مناسب و به موقع را فراهم می کند به این معنا که چه وقت و چرا سیستم های اطلاعاتی به دلیل مشکلات انسانی ، به نظر شکست پذیر جلوه می نماید؟ در نهایت سوم ، زمینه علوم کامپیوتر و دانش لازم در مورد مفاهیم کنترل ، نظم و انضباط ، نظریه ها، مدل های رسمی که زمینه ی طراحی سخت افزار و نرم افزار ها را به عنوان پایه ای برای حفظ اعتبار داده ها ، قابلیت اطمینان ، و صداقت فراهم می کند.

  نقش حسابرسان فناوری اطلاعات

  نقش حسابرسان فناوری اطلاعات برای ارائه تضمین کافی و مناسب کنترل ها در حال حاضر تکامل یافته است و البته ، مسئولیت حصول اطمینان از کفایت کنترل های داخلی توسط مدیریت هنوز در جای خود استوار است. اولین نقش حسابرسی به جز در زمینه های خدمات مشاوره مدیریت، اطمینان از این است که آیا کنترلهای داخلی در محل های مناسب و قابل اطمینان تعریف شده و اجرایی می باشند یا خیر و یا اینکه اجزای آنها دارای شیوه ای کارآمد و موثر ی می باشد. بنابراین ، در حالی که مدیریت نقش اطمینان بخش را دارد حسابرسان نقش بیمه کننده را دارا می باشند.

  فناوری اطلاعات امروز و فردا

  پردازش اطلاعات با بیشترین سرعت ممکن به ضروریترین و اجتناب ناپذیرترین فعالیت های یک سازمان تبدیل شده است. به عنوان مثال ، کنترل اطلاعات و فناوری های مرتبط (CoBiT) بر این نکته تاکیددارند و نیاز به تحقیق ، توسعه ، انتشار ، ترویج و فعالیت به روز قابل قبول در سطح بین المللی فناوری اطلاعات را تائید و اثبات می کنند. تاکید اصلی کنترل اطلاعات و فناوری های مرتبط (CoBiT) این است تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مورد نیاز کسب و کار، توسط تکنولوژی ارائه شده است و ویژگی های مورد نیاز اطمینان از اطلاعات را دارا می باشد. نسخه چهارم کنترل اطلاعات و فناوری های مرتبط (CoBiT) ، راه ها و روش هایی برای مرتبط ساختن و ترکیب عناصر اساسی در مدیریت استراتژیک ، تحویل ارزش ، مدیریت منابع ، مدیریت ریسک و مدیریت عملکرد را استنتاج کرده و بهبود بخشیده است.

  از یک دیدگاه در سراسر جهان ، نیاز است تا فرایندهای فناوری اطلاعات کنترل شود. از نقطه نظر تاریخی نیز در این مورد بسیار سخن گفته شده است و در مورد نیاز به کنترل فرآیند های فناوری اطلاعات به منظور توسعه مهارت در این زمینه مطالب زیادی منتشر شده است. در سال 1992 در مقاله ای تحت عنوان: "حداقل سطح مهارت در فناوری اطلاعات برای حسابداران حرفه ای ،" ودر سال 1993 در گزارش ، "تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر حرفه حسابداری ،" فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) جهت پیشگیری و آمادگی برای رویارویی مسائل ونگرانی های رو به رشدکنترل فناوری اطلاعات نسبت نیازمندی به دانشگاههای مناسب در دوران آموزش اذعان نموند. از این رو موسسه حسابرسان داخلی (-IIA 1992) "برنامه درسی مدلی برای حسابرسی سیستم های اطلاعاتی" را برای تعریف دانش و مهارت های مورد نیاز توسط حسابرسان داخلی به مهارت در عصر اطلاعات از 1990 وبعد از آن توسعه داده است.

  تحقیقهای مشابه
  نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
  7 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان
  5 صفحه - 9000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
  29 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی نقش کنترل های داخلی در حسابرسی
  65 صفحه - 24000 تومان
  کاربرد فناوری اطلاعات IT در پزشکی
  13 صفحه - 4500 تومان
  رویکردی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشاورزی
  22 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر طراحی سازمانی
  24 صفحه - 9000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
  24 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیک
  129 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
  17 صفحه - 19500 تومان
  نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
  69 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال
  55 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
  13 صفحه - 4500 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
  27 صفحه - 7500 تومان
  نقش فناوری اطلاعات بر سیستم های اداری
  17 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
  18 صفحه - 6000 تومان
  برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات پاورپوینت
  29 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
  122 صفحه - 36000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
  11 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 18000 تومان
  حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
  10 صفحه - 4500 تومان
  حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی
  12 صفحه - 4500 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
  175 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
  48 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
  12 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 21000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
  127 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
  27 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007