1

موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی

عنوان سفارش :
مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی
تعداد صفحه :
40
قیمت :
10500 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • عوامل رافع مسئولیت کیفری:

  مستي دراديان

 • ديدگاه حقوقي درايران
 • حالت‌هاي عمومي مستي در اثر الكل
 • مستي خشك و رفع مسئوليت كيفري

  مستي ورفع مسئوليت كيفري

  مراحل و آثار الكليسم

  انواع مستي و تأثير آنها بر رفع مسئوليت كيفري

 • عوارض جسمي الكل
 • ضابطه تشخیص مستی
 • جایگاه تاثیر مستی
 • مستی در فقه امامیه

  مستی مرتکب در قتل عمد

  مستی مرتکب در سایر جنایات عمدی مستوجب قصاص

  مستی مرتکب در جرایم مستوجب دیه

  حد مسكر

  موجبات حد مسكر

  شرايط حد مسكر

 • كيفيت اجراء حد
 • شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
 • تعارض میان مادتین‏ (53) و (224)قانون‏ مجازات اسلامی
 • نتيجه
 • منابع
 • مقدمه
 • مستي عموماً به حالتي گفته مي‌شود كه دراثر نوشيدن نوشيدني‌هاي الكلي رخ مي‌دهد درادبيات از اين واژه براي مخالفت هشاري و همچنين() با ضم م) مترادف گله و شكايت استفاده مي‌شود.قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده و ظاهراً تشخیص آن را به عرف وانهاده است.حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه هرکدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارایه داده اند. تعاریف مذکور در دو دسته قرار می گیرند؛ دسته اول آنهایی هستند که بیشتر به منشاء مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشاء و عامل آن تعریف نموده اند و دسته دوم آنهایی که کانون توجه خویش را معطوف به عوارض و آثار مستی نموده و با تکیه بر این علایم و عوارض مستی را تبیین نموده اند. وجه اشتراک دو دسته تعاریف فوق آنست که در هر دو تعریف، مستی یک وضعیت و کیفیت خاص و به عبارت دیگر یک حالت می باشد.

  - تعریف مستی به اعتبار منشاء آن

  مستی حالتی است که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن.

  - تعریف مستی به اعتبار علایم و عوارض آن

  کیفیت خاصی است که تحت تاثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی و تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده،موجب اختلال تام یا نسبی اراده میگردد.بطوریکه در این وضعیت که با سرور و شادمانی توام است فرد نظم کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست بیان کرده،احساس قدرت و نیرومندی می کند.

  از نظر منطقی، بهترین و کاملترین تعریف، تعریف به ذاتیات است. برای یک تعریف خوب سه خصوصیت ایجاز،جامعیت و مانعیت را اساسی می دانند. از آنجا که تعریف مستی بدون ذکر منشاء و لحاظ آثار آن ممکن نیست، در نظر گرفتن هر دو جنبه فوق در تعریف مستی به نظر لازم است. در غیر اینصورت دامنه شمول تعریف توسعه یافته و یا محدود می گردد.در مورد منشاء مستی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانونگذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنی مستی و یا معادل آن دانسته اند. برخی دیگر نیز برای مستی درجاتی قایل شده و بسته به عوارض و علایم، آنرابه جزئی یا کلی تقسیم کرده اند.با توجه به این حقیقت که حقوق جزا دارای استقلال بوده و بالضروره تکلیفی به تبعیت از مفهوم پزشکی یا ادبی مستی نداشته و از سوی دیگر اثری بر تفکیک مستی به جزئی و کلی بار نبوده و قانوناً مستی که جزئی سالب اراده باشد منشاء اثر نیست، لهذا به نظر می رسد صحیح تر آن باشد که وقتی فرد کلاً مسلوب الاراده نگردیده وی را مست ننامیم. یعنی اینکه، مستی را نه به اعتبار میزان مصرف الکل یا نحو آن – که به دلایل مختلف تاثیر آن از فردی به فرد دیگر نوسان می پذیرد- بلکه به اعتبار کیفیات عارض بر شخص تعریف نمائیم. قانونگذار ایرانی در ماده 165 قانون مجازات اسلامی در مبحث شرب خمر، نوشیدن خمر را جرم می داند، کم باشد یا زیاد، مست بکند یا نکند، یعنی اینکه حالت بینابین و سومی قابل تصور نیست. مرتکب در نتیجه مصرف الکل، خمر و امثال آن یا مست می شود ویا نمی شود.

  عوامل رافع مسئولیت کیفری:

  سخن از مسئولیت زمانی مطرح می شود که منشأ آن فراهم شده باشد. فرضاً زمانی شخص مسئول حفاظت از مال دیگری می شود که عقدی منعقد شود و تعهدی ایجاد شود. مسئولیت، در مرحلة اجرای تعهدی است که قبلاً وجود داشته است. مسئولیت کیفری نیز چنین وضعیتی دارد و زمانی مطرح می شود که جرمی واقع شود. مسئولیت کیفری همان مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی است. پس عوامل رافع مسئولیت کیفری زمانی مطرح می شود که شخصی جرمی را مرتکب شده است و اقتضای اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نیز وجود داشته باشد. در این میان ممکن است عوامل وجود داشته باشد که از اجرای مجازات جلوگیری کند.

 • تحقیقهای مشابه
  مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی
  40 صفحه - 10500 تومان
  جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
  52 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم عامل ناول novell
  57 صفحه - 171000 تومان
  تاثیر جهل بسیط مرتکب در مسئولیت کیفری او
  28 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insurance
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
  37 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چین
  15 صفحه - 45000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  65 صفحه - 45000 تومان
  ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  تاثیر جهل بسیط و مرکب در مسئولیّت کیفری تحقیق حقوق
  31 صفحه - 12000 تومان
  مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی
  26 صفحه - 9000 تومان
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 30000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
  ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
  91 صفحه - 30000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007